Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld
389 views | +0 today
Follow
Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld
Landelijke ontwikkelingen over de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Froukelien van der Weg
Scoop.it!

Marokkaanse geweldpleger vaak zelf thuis mishandeld

Marokkaanse geweldpleger vaak zelf thuis mishandeld | Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | Scoop.it

Jonge Marokkaanse geweldplegers zijn vaak zelf als kind mishandeld door hun ouders. Dat blijkt uit Tilburgs onderzoek dat binnenkort wordt gepubliceerd in het vakblad European Journal of Criminology.

more...
No comment yet.
Scooped by Froukelien van der Weg
Scoop.it!

Gemeente Tilburg doet aangifte van kindermishandeling bij islamitische instellingen

Gemeente Tilburg doet aangifte van kindermishandeling bij islamitische instellingen | Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | Scoop.it
TILBURG - De gemeente Tilburg heeft bij justitie aangifte gedaan van kindermishandeling bij twee islamitische instellingen. Dat heeft burgemeester Noordanus woensdag bekendgemaakt. Dit is onaanvaardbaar.
more...
No comment yet.
Scooped by Froukelien van der Weg
Scoop.it!

Besluit vaststelling van de minimumeisen voor de (verplichte) meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Besluit vaststelling van de minimumeisen voor de (verplichte) meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling | Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Froukelien van der Weg
Scoop.it!

Melcode kindermishandeling en huiselijk geweld per 1 juli 2013

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op 12 maart 2013 goedgekeurd. De wet treedt per 1 juli 2013 in werking.

more...
No comment yet.
Scooped by Froukelien van der Weg
Scoop.it!

Hoop voor slachtoffers kindermisbruik

GGZ inGeest, Hoop voor slachtoffers kindermisbruik, Op 28 februari promoveren de psychiaters Ethy Dorrepaal en Kathleen Thomas op hun onderzoeken naar een nieuwe behandelmethode voor misbruikslachtoffers met een complexe posttraumatische stressstoornis...
more...
No comment yet.
Scooped by Froukelien van der Weg
Scoop.it!

Reactie staatssecretaris Van Rijn (VWS) op aanbevelingen commissie Samson

Reactie staatssecretaris Van Rijn (VWS) op aanbevelingen commissie Samson | Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | Scoop.it
VWS zal bijna alle aanbevelingen van Samson uitvoeren – zie brief aan de Kamer op 21 december 2012.het ministerie ziet er nauw op toe dat de aanbevelingen die aan de jeugdzorginstellingen gericht zijn, door de sector zullen worden uitgevoerd.Jeugdzorg Nederland heeft zich hieraan met de commissie Rouvoet namens de instellingen gecommitteerd.

Het beleid van de ministeries van VWS en VenJ steunt op twee pijlers: 
1. Hulp aan slachtoffers in het verleden. 
2. Het voorkomen van slachtoffers in de toekomst.

more...
No comment yet.
Scooped by Froukelien van der Weg
Scoop.it!

Na huiselijk geweld komt hulp aan kinderen slecht op gang

Na huiselijk geweld komt hulp aan kinderen slecht op gang | Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | Scoop.it
‘Bij elke nieuwe stap in het hulpverleningstraject vallen er kinderen af, ook als zij wel degelijk een hulpvraag hebben.’ Dat ontdekte Katrien de Vaan toen ze onderzocht welke hulp kinderen krijgen na huiselijk geweld.
more...
No comment yet.
Scooped by Froukelien van der Weg
Scoop.it!

Meteen alarm bij crisisouder op de Eerste Hulp

Meteen alarm bij crisisouder op de Eerste Hulp | Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | Scoop.it

De spoedeisende hulp van het ziekenhuis moet voortaan meteen alarm slaan als er een ouder binnenkomt die bijvoorbeeld verslaafd of in de war is. Dat willen VVD en PvdA in de Tweede Kamer. De hulpverleners moeten ogenblikkelijk het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling inschakelen om te kijken hoe het gaat met het kind of de kinderen. Het Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag werkt al zo.

more...
No comment yet.
Scooped by Froukelien van der Weg
Scoop.it!

Meldcode maakt bewuster van huiselijk geweld

Meldcode maakt bewuster van huiselijk geweld | Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | Scoop.it
Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling maakt professionals bewuster. Ze voelen zich ook niet onder druk gezet, zoals Paul Frissen en Niels Karsten eerder veronderstelden. Maar voor echte veiligheid in gezinnen is meer nodig.
more...
No comment yet.
Scooped by Froukelien van der Weg
Scoop.it!

Moeders en hun kinderen over partnergeweld

Moeders en hun kinderen over partnergeweld | Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | Scoop.it

Dit essay geeft de resultaten weer van een analyse van de percepties van moeders en hun kinderen over partnergeweld en hun behoefte aan steun en hulp.

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de aanpak van huiselijk geweld. Een adequate ondersteuning van ouders en kinderen na partnergeweld is cruciaal bij de preventie van ontwikkelingsproblemen bij kinderen, en daarmee ook voor de preventie van intergenerationele overdracht van het geweld.

more...
No comment yet.
Scooped by Froukelien van der Weg
Scoop.it!

Werkplan van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Werkplan van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik | Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Froukelien van der Weg
Scoop.it!

Schadevergoeding misbruik wordt officieel geregeld

Schadevergoeding misbruik wordt officieel geregeld | Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | Scoop.it
Het kabinet heeft een regeling opgesteld waardoor een verzoek tot schadevergoeding voor misbruik voor alle jeugdzorginstellingen op dezelfde manier ingediend, beoordeeld en afgehandeld kan worden.
more...
No comment yet.
Scooped by Froukelien van der Weg
Scoop.it!

Geen celstraf na filmen seks met 15-jarige stiefdochter

Geen celstraf na filmen seks met 15-jarige stiefdochter | Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | Scoop.it
AMSTERDAM - Een 42-jarige man uit Zevenaar die filmde hoe hij seks had met zijn 15-jarige stiefdochter hoeft niet de cel in. 
more...
No comment yet.
Scooped by Froukelien van der Weg
Scoop.it!

Stijging recidive huiselijk geweld Helmond

Stijging recidive huiselijk geweld Helmond | Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | Scoop.it

De doelstelling van de gemeente Helmond om onder de 55 recidive-gevallen van huiselijk geweld te blijven, is vorig jaar niet gehaald. In tegendeel: er is sprake van een stijging van de recidive. Om die reden heeft de gemeente de middelen voor het meldpunt huiselijk geweld in 2012 verhoogd.

more...
No comment yet.
Scooped by Froukelien van der Weg
Scoop.it!

Staatssecretaris VWS over brief Kinderombudsman - Registratie vervolgtrajecten AMK

Staatssecretaris VWS over brief Kinderombudsman - Registratie vervolgtrajecten AMK | Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | Scoop.it

Staatssecretaris  Van Rijn (VWS)  stuurde maandag een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een briefwisseling  tussen de Kinderombudsman en Jeugdzorg Nederland.  De Kinderombudsman heeft vorig jaar aan Jeugdzorg Nederland opheldering gevraagd  over het feit dat er geen informatie beschikbaar is over de hulp die kinderen en hun gezinnen wordt geboden na een melding bij het AMK.  Hierdoor is er geen inzicht in wat voor behandeling slachtoffers van kindermishandeling krijgen. De Kinderombudsman vindt dat deze kinderen goed in het vizier moeten worden gehouden, zodat ze de zorg en behandeling krijgen waar ze recht op hebben. 

more...
No comment yet.
Scooped by Froukelien van der Weg
Scoop.it!

Kamerbrief ontwerpbesluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Kamerbrief ontwerpbesluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling | Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Froukelien van der Weg
Scoop.it!

Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hamerstuk in eerste kamer

Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hamerstuk in eerste kamer | Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | Scoop.it
Dit wetsvoorstel ziet op een verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
more...
No comment yet.
Scooped by Froukelien van der Weg
Scoop.it!

Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling | Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | Scoop.it
Slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties vragen zelden uit zichzelf hulp. Signalering van geweld door professionals is dus belangrijk om het geweld te stoppen en hulp te kunnen bieden.
more...
No comment yet.
Scooped by Froukelien van der Weg
Scoop.it!

Instanties die hulp bieden aan slachtoffers, getuigen en bij vermoedens van kindermishandeling

Instanties die hulp bieden aan slachtoffers, getuigen en bij vermoedens van kindermishandeling | Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | Scoop.it

De belangrijkste hulpverleningsinstanties die hulp kunnen bieden aan slachtoffers, getuigen en bij vermoedens van kindermishandeling en seksueel misbruik treft u hieronder aan. Voor kinderen is als eerste De Kindertelefoon genoemd, de andere hulpverleningsinstanties zijn in alfabetische volgorde gerangschikt.

more...
No comment yet.
Scooped by Froukelien van der Weg
Scoop.it!

Werk mee aan bespreekbaar maken van kindermishandeling

Werk mee aan bespreekbaar maken van kindermishandeling | Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | Scoop.it

Voor een onderzoek naar het bespreekbaar maken van kindermishandeling zoekt het Trimbos-instituut leerkrachten en leerlingen in groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs. Het Trimbos-instituut wil onderzoeken hoe er binnen het basisonderwijs met dit thema wordt omgegaan. Ook wordt in het onderzoek nagegaan welke kennis kinderen hebben over kindermishandeling en de mogelijkheden die er zijn om hulp te zoeken.

more...
No comment yet.
Scooped by Froukelien van der Weg
Scoop.it!

CVZ-advies schokt slachtoffers

Froukelien van der Weg's insight:

Organisaties van slachtoffers van seksueel misbruik reageren geschokt op het conceptadvies van het College voor Zorgverzekeringen. Daarin wordt onder meer voorgesteld om alle psychische ziekten die een lichamelijke oorzaak hebben, niet meer te vergoeden als ggz-zorg.

Ook kinderen die seksueel misbruikt, mishandeld of verwaarloosd zijn, zouden volgens het CVZ-advies geen recht meer hebben op psychische zorg.

more...
No comment yet.
Scooped by Froukelien van der Weg
Scoop.it!

Website Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik 'live'

De website van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik is op 28 januari 2013 'live' gegaan.
more...
No comment yet.
Scooped by Froukelien van der Weg
Scoop.it!

Kindertrauma laat letterlijk sporen achter

Kindertrauma laat letterlijk sporen achter | Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | Scoop.it

Psychologische trauma's tijdens de kindertijd laten letterlijk sporen achter in het brein, stellen onderzoekers van de Technische Universiteit van Lausanne in Translational Psyciatry. Ze vonden bovendien een verband met agressief gedrag. Of eigenlijk met het onderdrukken van agressieve impulsen.

more...
No comment yet.
Scooped by Froukelien van der Weg
Scoop.it!

Risico Indicatoren Inspectie Jeugdzorg

Instellingen voor jeugd en opvoedhulp dienen volgens de wet ‘verantwoorde zorg’ te bieden. Wat die verantwoorde zorg precies inhoudt, wordt nader ingevuld door het beleid en het veld. Daartoe heeft het veld – vaak in overleg met de provincies en de inspectie - verschillende kwaliteitskaders ontwikkeld – eenduidige criteria waaraan de kwaliteit van de zorg tenminste dient te voldoen. Daarnaast heeft de inspectie toetsingskaders ontwikkeld op grond waarvan het toezicht kan worden vormgegeven.

more...
No comment yet.
Scooped by Froukelien van der Weg
Scoop.it!

Aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld: inventarisatie onder (initiële) opleidingen voor medische beroepen

Aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld: inventarisatie onder (initiële) opleidingen voor medische beroepen | Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | Scoop.it
Froukelien van der Weg's insight:

Inventarisatie van de aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld in het onderwijsprogramma van opleidingen voor medische beroepen. Driekwart van de medische opleidingen besteedt in het onderwijsprogramma structureel aandacht aan het thema kindermishandeling. Het gaat om 34 van de 42 bevraagde opleidingen. Voor het thema huiselijk geweld geldt dat voor 28 opleidingen. De volgende opleidingen werden onderzocht: geneeskunde, hbo-verpleegkunde, en de specialisaties voor huisarts, kinderarts, jeugdarts en spoedeisende hulp-arts.

more...
No comment yet.