Lerarenregister - Registerleraar.nl
774 views | +0 today
Follow
Lerarenregister - Registerleraar.nl
Wat schrijft online Nederland over het Lerarenregister?
Curated by Steven Verjans
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Nog steeds komen er ondertekenaars bij op https://stopditlerarenregister.nl . Stand nu: ruim 21.700, waarvan bijna 19.000 leraar, de rest sympathisant.

Nog steeds komen er ondertekenaars bij op https://stopditlerarenregister.nl . Stand nu: ruim 21.700, waarvan bijna 19.000 leraar, de rest sympathisant. | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
Steven Verjans's insight:
Toch nog veel onvrede over Lerarenregister, blijkbaar?
more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

@Rob18975: Het l#erarenregister van Sander Dekker zadelt docenten op met nutteloos werk.
Via @niekrennenberg

@Rob18975: Het l#erarenregister van Sander Dekker zadelt docenten op met nutteloos werk.<br/>Via @niekrennenberg | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
Steven Verjans's insight:
Weer online debat over #lerarenregister.
more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Raad van State zeer kritisch over #lerarenregister via .@RonaldBuitelaar

Raad van State zeer kritisch over #lerarenregister via .@RonaldBuitelaar | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
Raad van State erg kritisch over #lerarenregister
Steven Verjans's insight:
Discussie nog niet afgelopen...
more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Resultaten verkennende vragenlijst kennis, percepties en waarderingen lerarenregister

Resultaten verkennende vragenlijst kennis, percepties en waarderingen lerarenregister | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it

In februari 2012 is het online lerarenregister, Registerleraar.nl, live gegaan en konden leraren uit het basisonderwijs, middelbaar onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zich inschrijven in het register. Het lerarenregister (Registerleraar.nl) is een initiatief van de Onderwijscoöperatie (www.onderwijscooperatie.nl) en heeft tot doel de positie van de beroepsgroep leraren te versterken. Het lerarenregister is een register van, voor en door leraren. Registratie als registerleraar is vrijwillig. Met de registratie in het lerarenregister toont de leraar aan dat hij actief werkt aan zijn professionele ontwikkeling als leraar. Als registerleraar versterkt de leraar zijn eigen positie als lesgevende professional binnen het onderwijs en laat hij zien welke activiteiten hij onderneemt om zijn bekwaamheid te onderhouden. De leraar beheert zelf zijn gegevens. Het lerarenregister moet een register worden van leraren en door leraren. Met het streven van het ministerie van OCenW om eind 2013 minstens 20.000 geregistreerde leraren in het register te kunnen tellen is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de kennis, percepties, waarderingen van de niet-geregistreerde en geregistreerde leraren hebben over het lerarenregister. Op deze manier kan informatie over het register aangepast worden, kunnen misconcepties weggenomen worden en kan het implementatieproces bijgesteld worden waar nodig en kan het draagvlak voor het register vergroot worden. In dit verkennend onderzoek wordt onderzocht hoe leraren het lerarenregister waarderen en wat hun percepties zijn van het doel van het lerarenregister. Hiertoe is in samenspraak met de Onderwijscoöperatie een online verkennende vragenlijst opgesteld die verspreid is via de nieuwsbrief en website van de Onderwijscoöperatie en LOOK.

Steven Verjans's insight:
Een ouder verkennend onderzoek (november 2013) naar kennis, perceptie en waarderingen van het lerarenregister in Nederland, uitgevoerd door de Open Universiteit in opdracht van de Onderwijscoöperatie.
more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Lerarenregister - Balans van plicht en recht

Lerarenregister - Balans van plicht en recht | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it

Sander Dekker wil dat vanaf 2017 alle leraren staan ingeschreven in het lerarenregister. De Onderwijscoöperatie verzette zich hier eerst tegen, maar gaat na een aantal garanties akkoord. Voorzitter Joost Kentson stelt: “We zijn nu een fundamenteel andere weg ingeslagen.”

Steven Verjans's insight:

Lerarenregister wordt nu opgesplitst in een verplicht deel voor het aantonen van de bevoegdheid, en een vrijwillig deel (kwaliteitsdeel) voor het onderhoud van de bekwaamheid. Leidt dit niet tot schizofrenie in het register?

more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Scholen van start met pilot lerarenregister

Scholen van start met pilot lerarenregister | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
De PO-Raad onderzoekt samen met de Onderwijscoöperatie of en hoe het lerarenregister kan bijdragen aan het personeelsbeleid van het schoolbestuur. Scholen van zes besturen zijn onlangs van start gegaan met een pilot lerarenregister.
Steven Verjans's insight:

Na MBO- en VO-scholen starten nu ook PO scholen met registerpilots. Volgend jaar uitzoeken of de Open Universiteit eventueel een rol kan spelen bij de ondersteuning van die pilots.

more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Discussie over Lerarenregister - Ook de Algemene Onderwijs bond draagt zijn steentje bij.

"Er is nog veel discussie rondom het lerarenregister. Dat bleek gisteren tijdens een overleg in de Tweede Kamer over leraren. Evenals de AOb wil CDA-kamerlid Michel Rog dat het register van de beroepsgroep is."

Steven Verjans's insight:

Ook AOb-voorzitter Walter Dresscher schreef een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, waarin hij met name zijn zorg uitdrukt over het grote aantal onbevoegden in het (voortgezet en middelbaar beroeps-) onderwijs.

more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

ScienceGuide - Ophef over lerarenregister

ScienceGuide - Ophef over lerarenregister | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
Steven Verjans's insight:

De MBO-Raad gooide met zijn brief een knuppel in het hoenderhok over het Lerarenregister. Te vrijblijvend? Meer betrokkenheid van schoolbesturen en werkgevers? Eerst een goede PE-systematiek (Permanente Educatie? Benieuwd wat er op 27 november over besproken is in de Vaste Commissie Onderwijs van de Tweede Kamer...

more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Register onder vuur - ScienceGuide

Register onder vuur - ScienceGuide | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
ScienceGuide
Register onder vuur
ScienceGuide
De bewindsman heeft in zijn beleidsbrief over het Lerarenregister echter een paar harde noten gekraakt en dat betreft nu juist het instrument dat de coöperatie een zekere status geeft.
more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Nieuwe docenten adviseren minister - ScienceGuide

Nieuwe docenten adviseren minister - ScienceGuide | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
ScienceGuide
Nieuwe docenten adviseren minister
ScienceGuide
4 april 2013 - Wat er precies in het lerarenregister moet komen, en of het verplicht moet worden was nog onduidelijk.
Steven Verjans's insight:

Bericht op ScienceGuide over Lerarenregister

more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Kabinet hamert op 'modernisering' arbeidsvoorwaarden leraar

Kabinet hamert op 'modernisering' arbeidsvoorwaarden leraar | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) en staatssecretaris Sander Dekker hebben woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer nogmaals gewezen op het belang van een herziening van de arbeidsvoorwaarden voor docenten.
Steven Verjans's insight:

"Ministerie van OCW (voorlopig?) niet van plan regie over lerarenregister naar zich toe te trekken." Verwacht men niet heel erg veel van slechts één van de mogelijke instrumenten om aan de beroepsstandaard te werken?

more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Over de beleidsvoornemens van Jet Bussemaker en Sander Dekker, onze bewindslieden van onderwijs

Over de beleidsvoornemens van Jet Bussemaker en Sander Dekker, onze bewindslieden van onderwijs | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it

Een half jaar na het aantreden van Rutte-II gaven de tot op heden nogal kleurloze minister Bussemaker van Onderwijs (PvdA) en dito staatssecretaris Dekker (VVD) een interview aan de kwaliteitskrant...

Steven Verjans's insight:

Sterke meningen over de beleidsvoornemens van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker over de aanpak van scholen, leraren, met ook een visie op het lerarenregister. Zeer de moeite van het lezen waard.

more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Staatssecretaris Dekker van OCW op bezoek | ROC Nijmegen

Staatssecretaris Dekker van OCW op bezoek. Maandag 4 maart komt staatssecretaris Sander Dekker van OCW zich in Nijmegen persoonlijk op de hoogte stellen van het 'lerarenregister'. Dat doet hij op uitnodiging van de ...
Steven Verjans's insight:

ROC's in Gelderland actief aan de slag met Lerarenregister. Open Universiteit - LOOK gaat bij hen op bezoek, maar pas na de staatssecretaris. ;-)

more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Leerkrachten betalen bijscholing uit eigen zak

Leerkrachten betalen bijscholing uit eigen zak | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
Leraars die bijscholen moeten de cursussen almaar vaker zelf betalen. Vroeger sprongen de koepels en de scholen bij, maar die zitten op zwart zaad. ‘D
Steven Verjans's insight:
Als je de Vlaamse tarieven voor bijscholing leest, dan snap je dat Nederlandse bijscholers de Vlaamse 'markt' links laten liggen, en dat de 'markt' voor bijscholing bestaat uit gesubsidieerde aanbieders, d.w.z. hogescholen en pedagogische begeleidingsdiensten van onderwijskoepels. Weinig nieuwe inzichten via bijscholing, dus. Want het is altijd hetzelfde kleine clubje experts dat de leerkrachten tegenkomen.
En dan nog moeten leerkrachten zelf voor hun spotgoedkope bijscholing betalen! Begrijpe wie begrijpe kan.
more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Snelle enquête lerarenregister: 221 respondenten op 2 dagen

Snelle enquête lerarenregister: 221 respondenten op 2 dagen | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
Steven Verjans's insight:
Weinig animo voor lerarenregister bij respondenten flitsenquête van wiskundeleraar Frans van Haandel.
more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Onderwijscoöperatie

Onderwijscoöperatie | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
Nieuwsbrief Onderwijscoöperatie - Speciale editie over lerarenregister.
Steven Verjans's insight:
Ben benieuwd of het allemaal zo'n vaart zal lopen.
more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

ScienceGuide - Register blijft leeg

ScienceGuide - Register blijft leeg | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
Het lerarenregister wil maar niet gevuld raken. OCW meldt de Tweede Kamer dat de teller nu staat op 1 op de 6 docenten die bereid zijn geweest zich te doen registreren. Daarbij meldt het ministerie nog meer zorgelijk nieuws voor het vervolg van dit orgaan.
Steven Verjans's insight:
Wordt een interessant onderzoek van @markguitar84!
more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

@Onderwijsraad: "Nieuwe eisen leraarschap ontoereikend", maar ook lerarenopleiding en lerarenregister moeten anders

@Onderwijsraad: "Nieuwe eisen leraarschap ontoereikend", maar ook lerarenopleiding en lerarenregister moeten anders | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
Onderwijsraad erg kritisch op stukken vanuit Onderwijscoöperatie. Wil ook andere status lerarenregister http://t.co/6EduD5aO6v
Steven Verjans's insight:

Naast een advies over de bekwaamheidseisen en de lerarenopleiding, herhaalt de Onderwijsraad ook zijn advies "om te kiezen voor een publiekrechtelijk lerarenregister".

more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Registerleraar animatiefilm

Registerleraar.nl Case: Animatie voor Registerleraar.nl maken Equipment: After effects, Premiere Channel: Online.
Steven Verjans's insight:

Kleine animatiefilm over het doel van het lerarenregister.

more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Over de Onderwijscoöperatie en het Lerarenregister

Een anekdote. Onlangs begeleidde ik een bestuur van een VO-school in een reflectiebijeenkomst met de algemene directie. De algemeen directeur van de school legde uit hoe er een paar lastige dossier...
Steven Verjans's insight:

Interessante reflectie van voormalig OU-collega Hartger Wassink over de Onderwijscoöperatie, maar ook over de rol van het Lerarenregister.

more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Blog: Op onderzoek naar Register Leraar | Juf Maike

Blog: Op onderzoek naar Register Leraar | Juf Maike | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
Pas geleden heb ik mij geregistreerd op 'Register Leraar'. Dit is een register waarin je als leerkracht aangeeft je te blijven ontwikkelen. Je geeft daarmee aan te investeren in de kwaliteit van je onderwijs.
Steven Verjans's insight:

Belangrijke eindvraag die Maike zich stelt: "Ik ben benieuwd hoe Register Leraar verder in het werkveld ingezet zal worden."

more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Kaasschaaf over OCW - ScienceGuide

Kaasschaaf over OCW - ScienceGuide | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
ScienceGuide
Kaasschaaf over OCW
ScienceGuide
Ook het debat aan de Lerarenagenda en het Lerarenregister is daarom verdaagd. Reeks hoofdpijndossiers.
more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Wiswijzer+: Geregistreerd leraar

"Bent u die onderwijsprofessional die zich blijft ontwikkelen? Registreer u dan op registerleraar.nl! Als registerleraar laat u zien dat u gekwalificeerd en bekwaam bent om voor de klas te staan.
Steven Verjans's insight:
Wiskundedocent roept op om registerleraar te gebruiken.
more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Kamerbrief over wetsvoorstel centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Kamerbrief over wetsvoorstel centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
RT @rkneyber: Zoals het in de kamerbrief staat komen er straks elementen van opbrengst gericht werken in het lerarenregister http://t.co/KjRApDSRpa
Steven Verjans's insight:

"Verder is de ontwikkeling in gang gezet dat alle bevoegde leraren worden geregistreerd in het lerarenregister. Daarin wordt bijgehouden of zij hun kennis en vaardigheden, waarin ook elementen van opbrengstgericht werken zijn opgenomen, bijhouden en verbeteren."

Gaat het Ministerie van OCW het register invullen?

more...
Steven Verjans's comment, March 22, 2013 4:30 AM
Reactie van @AnnetKil: Wat gevalideerd in het register komt, bepalen de registercommissies. https://twitter.com/AnnetKil/status/314824155101007872
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Onderwijsraad: Let meer op persoonlijke keuzes docent | RTV ...

Onderwijsraad: Let meer op persoonlijke keuzes docent | RTV ... | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
Bijvoorbeeld door een lerarenregister in te stellen en meer eisen te stellen aan de vooropleiding van leraren. ,,Maar om de kwaliteit te verbeteren is het ook van belang dat er gepraat wordt over de persoonlijke afwegingen ...
more...
No comment yet.