Lina Tannerfalk

Rektor för 4-9, vill skapa förutsättningar för lärande utifrån elevers (och pedagogers) motivation och lust att lära. IKT är ett stort intresse. www.rektorlina.wordpress.com www.facebook.com/rektorlina
235
views
+0
today
Lina Tannerfalk's Community