Đỗ Trùng Dương

Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Viking - được vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu trong Báo cáo Tổng kết của HBC - VCCI nhiệm kỳ 2014 - 2019. Đỗ Trùng Dương HBC - VCCI cùng tập đoàn Viking liên tục gặt hái thành công. Website: http://dotrungduong.com/
36
views
+0
today
Đỗ Trùng Dương's Community