Kanunlar
226 views | +0 today
Follow
Kanunlar
4857 sayılı iş kanunumuz işçiye ne tür haklar vermiştir
Curated by Nevzat Erdağ
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Nevzat Erdağ
Scoop.it!

Vakıflar da Web Sitesi Oluşturma Zorunluluğu

Vakıflar da Web Sitesi Oluşturma Zorunluluğu | Kanunlar | Scoop.it
Yeni Türk Ticaret Kanununa göre vakıflar sermaye şirketi statüsünde olmadığı için web sitesi açma zorunluluğu yoktur.
more...
No comment yet.
Scooped by Nevzat Erdağ
Scoop.it!

Faturanızda Mersis Numarası Olmak Zorunda mı?

Faturanızda Mersis Numarası Olmak Zorunda mı? | Kanunlar | Scoop.it
Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde MERSİS kullanmaya başlayan müdürlüklerde MERSİS numarasının ticaret sicili numarası yerine geçecek mi?
more...
No comment yet.
Scooped by Nevzat Erdağ
Scoop.it!

Almanya Türkiye Arasındaki Ticaret Ve Vergi Avantajları

Almanya Türkiye Arasındaki Ticaret Ve Vergi Avantajları | Kanunlar | Scoop.it
Son yıllarda Türkiye'ye yönelen ve geçmiş yıllar ile kıyaslandığında yüksek sayılabilecek bir yabancı sermaye girişi görmekteyiz.
more...
No comment yet.
Scooped by Nevzat Erdağ
Scoop.it!

İş Hayatında Hangi Davranışlar Mobbingdir?

İş Hayatında Hangi Davranışlar Mobbingdir? | Kanunlar | Scoop.it
Çağımızın İş Vebası Mobbing Kitaplardaki tanımına bakacak olursak;  psikolojik şiddet, baskı, kuşatm...
more...
No comment yet.
Scooped by Nevzat Erdağ
Scoop.it!

Kişinin İzni Olmadan Facebook, Twitter ve Sosyal Medyadaki Resmini Kullanmak Suç mudur?

Kişinin İzni Olmadan Facebook, Twitter ve Sosyal Medyadaki Resmini Kullanmak Suç mudur? | Kanunlar | Scoop.it
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 52. maddesinde “eseri sunmak ve eseri yayınlamak hakkı sadece eser...
more...
No comment yet.
Scooped by Nevzat Erdağ
Scoop.it!

Evinizde Çalıştırdığınız Yardımcılara Sigorta Yapacak mısınız?

Evinizde Çalıştırdığınız Yardımcılara Sigorta Yapacak mısınız? | Kanunlar | Scoop.it
Sosyal güvenlik mevzuatına göre sürekli olmadan ev hizmetlerinde çalışanlar sigortalı sayılmamaktadı...
more...
No comment yet.
Scooped by Nevzat Erdağ
Scoop.it!

Basın İş Kanunda Gazetecilerde Kıdem Tazminatı

Basın İş Kanunda Gazetecilerde Kıdem Tazminatı | Kanunlar | Scoop.it
5953 sayılı Basın İş Kanununa tabi olarak çalışan gazetecilerin kıdem tazminatı hakları gerek kazanı...
more...
No comment yet.
Scooped by Nevzat Erdağ
Scoop.it!

İşkur’da ki Gelişmenin Farkında Mısınız?

İşkur’da ki Gelişmenin Farkında Mısınız? | Kanunlar | Scoop.it
Ülkemizin önemli kurumlarında biri olan İŞKUR artık hem işçi açısından  hem de işveren açısından ina...
more...
No comment yet.
Scooped by Nevzat Erdağ
Scoop.it!

Çalışma Koşullarında Değişiklik İşçiye Sözleşmeyi Fesih Hakkı Verir mi?

Çalışma Koşullarında Değişiklik İşçiye Sözleşmeyi Fesih Hakkı Verir mi? | Kanunlar | Scoop.it
Ülkemizin önemli sorunlarından olan işçi - işveren ilişkileri iş hukukumuzun önemli konularından bir...
more...
No comment yet.
Scooped by Nevzat Erdağ
Scoop.it!

İşe Gelmeyen İşçi İşten Çıkarılır mı?

İşe Gelmeyen İşçi İşten Çıkarılır mı? | Kanunlar | Scoop.it
İş sözleşmesinin sona ermesinin kuralı, belirli süreli iş sözleşmeleri  için sürenin bitmesi, belirs...
more...
No comment yet.
Scooped by Nevzat Erdağ
Scoop.it!

Hayata Direnmeyip Çalışan Bizim İşçi Çocuklarımız

Hayata Direnmeyip Çalışan Bizim İşçi Çocuklarımız | Kanunlar | Scoop.it
Dünyada çocuk bayramı olan tek ülkeyiz ama çocuğa hak ettiği değeri veren bir ülke miyiz? Bu...
more...
No comment yet.
Scooped by Nevzat Erdağ
Scoop.it!

Yabancıların Türkiye’de Çalışması Ve İzinleri

Yabancıların Türkiye’de Çalışması Ve İzinleri | Kanunlar | Scoop.it
Türkiye'nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Tür...
more...
No comment yet.
Scooped by Nevzat Erdağ
Scoop.it!

Yargıtay Kararları Işığında İş Kazaları

Yargıtay Kararları Işığında İş Kazaları | Kanunlar | Scoop.it
4857 sayılı iş kanunumuz 77. maddesinde işverenler iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanma...
more...
No comment yet.
Scooped by Nevzat Erdağ
Scoop.it!

Yeni Borçlar Kanununa Göre Kefalet Sözleşmesi Hükümleri

Yeni Borçlar Kanununa Göre Kefalet Sözleşmesi Hükümleri | Kanunlar | Scoop.it
Yeni Borçlar Kanununa göre kefalet sözleşmesi ve kefilin sorumlulukları
more...
No comment yet.
Scooped by Nevzat Erdağ
Scoop.it!

Dikkat, Teknopark Teşvik ve Destekleri 2023 Tarihine Uzatıldı !

Dikkat, Teknopark Teşvik ve Destekleri 2023 Tarihine Uzatıldı ! | Kanunlar | Scoop.it
Teknoparklara devlet destekleri 2023 tarihine kadar uzatıldı ayrıca yeni teşvik ve destekler getirildi
more...
No comment yet.
Scooped by Nevzat Erdağ
Scoop.it!

Dikkat, İnternet Erişimi ile İlgili Değişiklikler TBMM de Onaylandı!

Dikkat, İnternet Erişimi ile İlgili Değişiklikler TBMM de Onaylandı! | Kanunlar | Scoop.it
İnternete sansür diyede toplumda yer bulan torba yasa içinde yer alan nternet erşlel denlee ien yasanın bu bölm mecte kabul edildi
more...
No comment yet.
Scooped by Nevzat Erdağ
Scoop.it!

DİKKAT !!! Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının İhmali Ceza Demek

DİKKAT !!! Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının İhmali Ceza Demek | Kanunlar | Scoop.it
Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası iş yerleri için beraberinde birçok yeni yükümlülük getirdi. Yasa...
more...
No comment yet.
Scooped by Nevzat Erdağ
Scoop.it!

Regli Ağrısı Nedeni ile İzin Alan Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi?

Regli Ağrısı Nedeni ile İzin Alan Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi? | Kanunlar | Scoop.it
Bir takipçimizin özel hal (adet) döneminin gerekçe gösterilerek iş akdinin işverence fesih edilmesi ...
more...
No comment yet.
Scooped by Nevzat Erdağ
Scoop.it!

Malülen Emeklilik Şartları Genişletilerek Yeniden Düzenlendi

Malülen Emeklilik Şartları Genişletilerek Yeniden Düzenlendi | Kanunlar | Scoop.it
3 Ağustos 2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maluliyet Tespiti  işlemleri Yönet...
more...
No comment yet.
Scooped by Nevzat Erdağ
Scoop.it!

Eyvah Yıllık İzinde Hasta Oldum !

Eyvah Yıllık İzinde Hasta Oldum ! | Kanunlar | Scoop.it
İzin hususu bilindiği gibi 4857 Sayılı İş Kanunumuz ve 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunumuz da ay...
more...
No comment yet.
Scooped by Nevzat Erdağ
Scoop.it!

Çalışana Yüksek Maaş Yazısı Vermek Patronu Zora Sokar mı ?

Çalışana Yüksek Maaş Yazısı Vermek Patronu Zora Sokar mı ? | Kanunlar | Scoop.it
Anayasamızın 55. maddesin de ücret “emeğin karşılığıdır” denerek tanımlanmış ve devamında “Devlet, ç...
more...
No comment yet.
Scooped by Nevzat Erdağ
Scoop.it!

Onlar İçimizden Birileri Onlar Bizim Engelli Çalışanlarımız

Onlar İçimizden Birileri Onlar Bizim Engelli Çalışanlarımız | Kanunlar | Scoop.it
UNESCO ’nun yaptığı araştırmalar, Dünya nüfusunun yaklaşık %10 'nunun ülkemiz nüfusunun da %12,29  ’...
more...
No comment yet.
Scooped by Nevzat Erdağ
Scoop.it!

Ey Ülkem Sokaktaki Çalışan Çocuklar Bizim

Ey Ülkem Sokaktaki Çalışan Çocuklar Bizim | Kanunlar | Scoop.it
Türkiye bugün genç bir nüfusa sahiptir. Yaklaşık 22,6 milyon kişi ya da nüfusun yüzde 31,1’i 18 yaşı...
more...
No comment yet.
Scooped by Nevzat Erdağ
Scoop.it!

Malulen Emeklilik Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Malulen Emeklilik Hakkında Bilinmesi Gerekenler | Kanunlar | Scoop.it
5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 4. bölümü Uzun Vadeli Sigorta Hükü...
more...
No comment yet.
Scooped by Nevzat Erdağ
Scoop.it!

Eyvah Askerlik Yaşım Geldi İşim Ne Olacak ?

Eyvah Askerlik Yaşım Geldi İşim Ne Olacak ? | Kanunlar | Scoop.it
İş Kanunumuz işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisine müdahale eden, işçilerin hak ve menfaatlerini ...
more...
No comment yet.