Закони за просветаре Србије
7.0K views | +0 today
Follow
Закони за просветаре Србије
Закони за просветаре Србије
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Наставница Наташа
Scoop.it!

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja | Закони за просветаре Србије | Scoop.it
ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013)
more...
No comment yet.
Scooped by Наставница Наташа
Scoop.it!

Правилник о врсти и степену образовања наставника у основној и музичкој школи

more...
No comment yet.
Scooped by Наставница Наташа
Scoop.it!

Правилник о сталном стручном усавршавању наставника

Нови Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС, бр. 13/2012)

more...
No comment yet.
Scooped by Наставница Наташа
Scoop.it!

База стручног усавршавања

База стручног усавршавања | Закони за просветаре Србије | Scoop.it

Страница на којој можете погледати списак и детаље одржавања најављених семинара, стручних скупова, зимских и летњих школа...

more...
No comment yet.
Scooped by Наставница Наташа
Scoop.it!

Упитник за самопроцену компетенција наставника

Упитник за самопроцену компетенција наставника | Закони за просветаре Србије | Scoop.it

Упитник је направљен је у складу са Стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја у циљу помогне наставницима у самопроцени сопствених јаких страна и слабости у вези са њиховим професионалним компетенцијама.

Добијени резултати могу  бити од помоћи за постављање циљева у планирању стручног усавршавања.

more...
No comment yet.
Rescooped by Наставница Наташа from Стручно усавршавање просветних радника
Scoop.it!

Тумачење новог Правилника о стручном усавршавању

Тумачење новог Правилника о стручном усавршавању | Закони за просветаре Србије | Scoop.it

Светлоплава и светлозелена уверења за светлу будућност запослених у образовању - подстицање или спотицање поднаслови су слободног тумачења једног просветара намењеног свим другим просветарима. Ма колико да је слободан, садржи неколико графички приказаних основних измена у односу на претходни Правилник, чисто да не морате да их читате.


Via Славица Јурић
more...
Rescooped by Наставница Наташа from Стручно усавршавање просветних радника
Scoop.it!

Правилник о вредновању квалитета рада установе

Правилник о вредновању квалитета рада установе | Закони за просветаре Србије | Scoop.it

Правилник о вредновању квалитета рада установе (Сл. гласник, 72/2009) укључује и област професионалног развоја запослених. при планирању као и извештавању тј. вредновању рада установе обавезно се вреднује и област стручног усавршавања које се планира у складу са школским развојним планом.


Via Славица Јурић
more...
No comment yet.
Scooped by Наставница Наташа
Scoop.it!

Стандарди за наставника

Стандарди за наставника | Закони за просветаре Србије | Scoop.it

Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

more...
No comment yet.
Scooped by Наставница Наташа
Scoop.it!

Измене и допуне закона о основама система образовања и васпитања

Измене и допуне закона о основама система образовања и васпитања | Закони за просветаре Србије | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Наставница Наташа
Scoop.it!

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

more...
No comment yet.
Scooped by Наставница Наташа
Scoop.it!

Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно - васпитни рад из изборних предмета у основној школи

more...
No comment yet.
Scooped by Наставница Наташа
Scoop.it!

Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи

more...
No comment yet.
Scooped by Наставница Наташа
Scoop.it!

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014. | Закони за просветаре Србије | Scoop.it

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

more...
No comment yet.
Scooped by Наставница Наташа
Scoop.it!

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника - ПДФ формат

more...
No comment yet.
Scooped by Наставница Наташа
Scoop.it!

САМОВРЕДНОВАЊЕ - Образовно окружење - професионални развој: Десети вебинар заједнице

САМОВРЕДНОВАЊЕ - Образовно окружење - професионални развој: Десети вебинар заједнице | Закони за просветаре Србије | Scoop.it
more...
No comment yet.
Rescooped by Наставница Наташа from Стручно усавршавање просветних радника
Scoop.it!

Стандарди компетенција за професију наставника, ЗУОВ-брошура

Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја...

Via Славица Јурић
more...
No comment yet.
Rescooped by Наставница Наташа from Стручно усавршавање просветних радника
Scoop.it!

Приручник за самовредновање и вредновање рада школа

Приручник за самовредновање и вредновање рада школа | Закони за просветаре Србије | Scoop.it

Приручник за самовредновање и вредновање рада школа практично тумачи и даје упутства школским тимовима за самовредновање, као и комисијама за екстерно вредновање рада школа. На основу приручника не само да се може научити како самовредновати рад сопствене школе, него и шта ће и на који начин бити спроведено екстерно вредновање.


Via Славица Јурић
more...
No comment yet.
Scooped by Наставница Наташа
Scoop.it!

Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

more...
No comment yet.