Hack WIFI โดยการกดเพียงปุ่มเดียว | yardong | Scoop.it

จะเกิดอะไรขึ้นหากการ crack WIFI ง่ายขนาดนี้กดปุ่มเดียวเสร็จด้วยโปรแกรมนี้ อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเจอกันใน http://0-day.tv/app หลังจบรายการ (20:00)


Via Citec Evolution