natuurkundeproeven.weebly.com
17.5K views | +0 today
Follow
natuurkundeproeven.weebly.com
De website http://natuurkundeproeven.weebly.com/  is gemaakt om je te helpen bij het natuurkunde practicumonderwijs van de middelbare school (VO): je kunt hier zien hoe bepaalde practicum-materialen worden gebruikt òf hoe je een practicum moet uitvoeren. De bedoeling van deze website is dat jij je practicum kunt voorbereiden of dat je thuis nog eens kunt kijken hoe je ook alweer een bepaald practicum moet uitvoeren.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Jan Peter van Zijl
Scoop.it!

De salarissen in het onderwijs lijken redelijk, maar daar moeten héél erg veel uren voor gemaakt worden: van een behoorlijk uur-loon is dan geen sprake meer.

De salarissen in het onderwijs lijken redelijk, maar daar moeten héél erg veel uren voor gemaakt worden: van een behoorlijk uur-loon is dan geen sprake meer. | natuurkundeproeven.weebly.com | Scoop.it
Jan Peter van Zijls insight:
https://www.trouw.nl/samenleving/vier-tips-die-overwerkte-docenten-voor-het-onderwijs-kunnen-behouden~ad250e6a/

In het artikel wordt één financieel aspect wèl genoemd -minder geld naar het management-, een ander aspect echter niet in relatie tot de werk-uren.
Er wordt in het artiekel constant gesproken over de lange dagen die gemaakt moeten worden. 
Als alle onderwijs-uren in redelijke mate betaald zouden worden, zou er een hoop geld bij moeten .........

Nu ik als onderwijs-ZZP-er voor de belastingdienst mijn uren moet bijhouden om aan te tonen dat ik wel voldoende uren in mijn bedrijf steek, moet ik daar verschrikkelijk om lachen: er zijn wel eens avonden dat ik niet werk.
En dan voel ik mij nog schuldig ook.

Ook in de komende voorjaars-vakantioni zal ik wat moeten werken: wat achterstallig werk doen (planningen maken), een beetje nakijkwerk, nieuwe toetsen maken, wat  lesvoorbereiding.
En dat geldt echt niet alleen voor mij, maar voor (bijna) alle onderwijzers, leraren én docenten.

De salarissen in het onderwijs lijken redelijk, maar daar moeten héél erg veel uren voor gemaakt worden: van een behoorlijk uur-loon is dan geen sprake meer.
No comment yet.
Scooped by Jan Peter van Zijl
Scoop.it!

https://www.volkskrant.nl/opinie/onderwijsreis-biedt-echt-geen-oplossing~a4554243/

Wat moet ik hier nog aan toevoegen? Het lijkt er sterk op dat (veel) onderwijsvernieuwingen nodig zijn om onderwijsvernieuwers aan het werk te houden. Laten wij -leraren- vooral doen waar we hopelijk (!) goed in zijn.
Jan Peter van Zijls insight:
Wat moet ik hier nog aan toevoegen?

Het lijkt er sterk op dat (veel) onderwijsvernieuwingen nodig zijn om onderwijsvernieuwers aan het werk te houden.
Laten wij -leraren- vooral doen waar we hopelijk (!) goed in zijn.
No comment yet.
Scooped by Jan Peter van Zijl
Scoop.it!

Wet op het voortgezet onderwijs - Wikipedia

Wet op het voortgezet onderwijs - Wikipedia

De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), vanwege de hoeveelheid aan onderwerpen ook wel de Mammoetwet genoemd, is een Nederlandse wet van 14 februari 1963, ingegaan op 1 augustus 1968, gericht op de regelgeving van het voortgezet onderwijs: het onderwijs dat wordt gegeven na het basisonderwijs en na het speciaal onderwijs.

Jan Peter van Zijls insight:
Huiswerk-discpline én het toegenomen aantal vakken 

Tijdens de Mammoetwet werd er op het vwo examen gedaan in zeven, eventueel acht vakken. Op de havo in minimaal zes. 
Daar was nogal wat kritiek op ….. want vóór die Mammoet-wet werd er op de Mulo, HBS, gymnasium kennelijk –ja, ik deed in 1981 eindexamen- in véél meer vakken examen gedaan. Net als nu. 


Op dit moment zoemt de volgende gedachte door mijn hoofd. Ik had in de vijfde én de zesde het genoegen om mij de hele week enkel bezig te houden met mijn zeven vakken; vijf (!) exacte én twee talen, waarvan Nederlands er één was. En uiteraard één moderne taal. Waarschijnlijk had ik ook nog “gym” (L.O.). 

Doordat ik “maar” zeven vakken had, kon ik mij ook volkomen toeleggen op die zeven vakken. En omdat er maar zeven vakken waren, ging de lesstof dan ook (vrij) diep. Daarnaast hoefde ik ook niet voor allerlei vakken werkstukken te schrijven én “werkjes” in te leveren.  

Op dit moment denk ik dat de slechte huiswerk-discipline van enkele leerlingen én bepaalde clusters in het bijzonder (!) samenhangt met de enorme versnippering aan vakken.
Zonder dat ik tot de personen wil gaan horen die roepen; “vroeger was alles beter”, krijg ik dus toch de neiging om te bepleiten weer terug te gaan naar een beperktere hoeveelheid vakken. 
Wellicht dat dat óók bijdraagt tot een betere huiswerk-discipline. Er is immers meer overzicht.
Bovendien neemt de diepgang van de vakken weer toe, zodat het onmogelijk wordt een vak goed te volgen zonder enige eigen inspanning. 

En ja, nu stel ik zelf een “onderwijs-vernieuwing” (!) voor, terwijl zo ontzettend vind dat het onderwijs rust nodig heeft. 
Maar we moeten ook kwaliteit leveren. 
En ik zal eerlijk zeggen dat ik niet de enige leraar was, die durfde te melden tijdens de afgelopen rapportvergadering dat het droevig gesteld was met de huiswerk-discipline van een bepaald cluster. 

Overigens is de huiswerk-discipline in dat cluster wel aanzienlijk verbeterd na diepgaande dreigementen –met héél naar strafwerk- én duidelijke back-up van de coördinator (“ja, is goed: stuur ze maar even naar mij toe.) 
Andere maatregelen hadden aanvankelijk niet geholpen: Huiswerkcontrole én als beloning een stempeltje van de leRaar krijgen. 
Voor de klas komen om een opgave voor te doen. Schaamteloos falen! 
Complimenten, boosheid, niets leek te helpen. 

Dus vandaar mijn overpeinzingen. 
Gaarne commentaar. Ik kan het hebben. En voor diegenen die zich nog steeds het hoofd breken over die vijf (!) exacte vakken waar ik examen in gedaan heb: 
wiskunde-I, wiskunde-II (verdieping én meetkunde), natuurkunde, scheikunde én biologie.

 …………………………………………………………………………………… 

uit Wikipedia (Mammoetwet); 

Bij de invoering van de Mammoetwet werd het aantal vakken voor het eindexamen sterk verminderd. Het examen vwo werd bijvoorbeeld beperkt tot 7 vakken, die oorspronkelijk veel dieper gingen dan de tot dan toe op bijvoorbeeld hbs of gymnasium gegeven vakken. 
Dit om de totale hoeveelheid leerstof min of meer gelijk te houden. Het examen voor de avondscholen deed het met een vak minder, daar werd het examen beperkt tot 6 vakken. 
Het examen werd op de avondscholen twee jaar eerder gehouden dan op de dagscholen. 
Omdat het voor leerlingen nu mogelijk was om zelf vakken te kiezen ontstond de term ‘pretpakket’, een (te licht bevonden) vakkenpakket zonder exacte vakken.

Vóór de invoering van de Mammoetwet moest iemand die een gymnasium-β examen wilde afleggen examen doen in
 • Grieks, Latijn, Frans, Duits, Engels en Nederlands (bestaande uit drie losse onderdelen mondelinge boekbespreking, schriftelijk opstel, schriftelijk samenvatting); 
• Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Wiskunde (bestaande uit drie losse onderdelen analytische meetkunde, goniometrie en stereometrie) (een van deze vakken werd vrijgesteld door loting) 

Geschiedenis en aardrijkskunde waren geen eindexamenvakken, maar werden wel onderwezen tot de laatste klas. 
Het gevolg van deze aanpassingen was dat de rangen en standen in het onderwijs verdwenen. 
In de loop van de tijd werd er steeds geknutseld aan de inhoud van de pakketten, o.a. mede onder invloed van leerlingenstakingen, met als resultaat dat het niveau van het onderwijs, volgens menigeen, aanzienlijk daalde.
No comment yet.
Scooped by Jan Peter van Zijl
Scoop.it!

"stiekem" opstandig 

Gewoon een beetje "stiekem" opstandig zijn, gaat niet meer: overal, maar dan ook overal wordt "onderzoek" naar gedaan ....
Jan Peter van Zijls insight:
Gewoon een beetje "stiekem" opstandig zijn, gaat niet meer: overal, maar dan ook overal wordt "onderzoek" naar gedaan .... 
No comment yet.
Scooped by Jan Peter van Zijl
Scoop.it!

natuurkunde-proeven - Verzet de Bakens

video's lesbrieven natuurkunde natuurkundeproeven
Jan Peter van Zijls insight:
natuurkunde-proeven

Deze week heb ik een aantal instructie-video's voor het natuurkunde-practicum opnieuw geordend in een eenvoudige website. Ook staat daar een aantal links in naar bijvoorbleed applets én oefenmateriaal (examen-opgaven natuurkunde).

Hopelijk heeft dat geleid tot een bruikbaar resultaat.

No comment yet.
Scooped by Jan Peter van Zijl
Scoop.it!

Onbevoegd = Het verborgen gebrek van het Onderwijs.

Onbevoegd = Het verborgen gebrek van het Onderwijs. | natuurkundeproeven.weebly.com | Scoop.it
Jan Peter van Zijls insight:

 Onbevoegdheid = Hèt verborgen gebrek van het onderwijs.

 

Er is geen beroepsgroep die van binnen uit zo succesvol bestreden wordt als de bevoegde leraar: kennelijk zijn er ook onbevoegde leraren. Zodra je voor de klas staat, ben je leraar. Dit is de kern van de zaak die telkens door onbevoegden wordt aangevoerd.

 

De afgelopen week werd er in de #Volkskrant wederom de discussie gevoerd of het niet zinvol zou zijn als ALLE leraren gewoon bevoegd zouden zijn.

 

Volgens onbevoegden is dat niet persé nodig.

Wij bevoegden vinden uiteraard dat iedere leraar bevoegd moet zijn.

 

Het leger onbevoegden gooide weer de bekende kul-argumenten in de strijd waarom zij nu juist zo fantastisch lesgeven zonder die bevoegdheid.

Wij gooiden eveneens de bekende argumenten in de strijd.

 

Alleen nog niet dit argument:

Onbevoegdheid = Hèt verborgen gebrek van het onderwijs.

 

Die onbevoegden geven voornamelijk les in het middelbaar onderwijs, in de onderbouw. Daar maken zij deel uit van een team dat les geeft aan een klas.

Er worden dus slechts enkele lessen door die onbevoegde gegeven aan zo'n klas (een leerling). Zeker als dit niet een kernvak betreft, blijft de schade zeer beperkt. Een “slecht gegeven vak” wordt dan gewoon niet gekozen in de bovenbouw (als examenvak).

 

Omdat iedere leraar, bevoegd of onbevoegd slechts een beperkt deel van de lessen verzorgt, blijft de schade beperkt.

Dat geldt zowel voor de vast-geroeste, bevoegde leraar als voor die enthousiaste, onbevoegde leraar.

Ook goede, bevoegde leraren -je zou er haast aan gaan twijfelen dat die bestaan- oefenen slechts een kleine invloed uit. Gelukkig maar.

 

Omdat een aantal mensen een kleine bijdrage doet, is het effect van het wel of niet bevoegd lesgeven zo moeilijk vast te stellen.

Daarom is het waarschijnlijk zo geaccepteerd dat ongeveer een kwart van de leraren onbevoegd is. Dit staat overigens niet persé gelijk aan een kwart van de lessen. Hoeveel dat is, weet ik niet.

 

In geval van beroepen waarmee we in deze discussie wel eens vergeleken worden -chirurgen, buschauffeurs, STEK-monteurs, piloten- vallen onze fouten niet zo heel erg op.

En kan de briefschrijver van 30juli15 dan ook een bijdrage leveren met het argument dat “al zijn leerlingen nog leven”. Als dit de prioriteit in het onderwijs is, geef je òf een héél gevaarlijk vak of ben je een echte beginneling.@volkskrant

@minOCW

@LerarenInActieNo comment yet.
Scooped by Jan Peter van Zijl
Scoop.it!

Studeren in Life-Style geworden ...

http://www.volkskrant.nl/dossier-gastcolumn/studeren-is-een-lifestyle-geworden~a4083132/

Jan Peter van Zijls insight:

 

Nederland-Kennisland.

 

Mankeert er nu iets aan mijn geheugen?
Het was toch de bedoeling dat Nederland een Kennisland zou worden. Dat wij met z'n allen steeds hoger opgeleid zouden worden.

Dat het aandeel leerlingen op het VWO de 50 % zou benaderen in plaats van zo rond de 16 % zou schommelen.

 

Het is weer niet goed: we moeten helemaal niet met z'n allen naar de universiteit willen. Niet iedereen is in de wieg gelegd voor een carrière in de wetenschap.

Noem het #verrassend.

 

Op deze manier wordt er wel heel héél stevige slinger gegeven aan "de varkenscyclus": 

Eerst met z'n velen naar het WO.

Momenteel: toch maar niet.

 

 

http://www.volkskrant.nl/dossier-gastcolumn/studeren-is-een-lifestyle-geworden~a4083132/

No comment yet.
Scooped by Jan Peter van Zijl
Scoop.it!

Ouders van tegenwoordig - Zembla

Ouders van tegenwoordig - Zembla | natuurkundeproeven.weebly.com | Scoop.it

De ouders van tegenwoordig zitten met de handen in het haar omdat ze niet meer weten hoe ze moeten opvoeden. Of ze nu straffen of belonen, het maakt geen indruk op Lisa, Sophie, Luna, Bram en Daan. Ze hebben of krijgen toch alles wat hun hartje begeert. De moderne ouder wil geen machtsstrijd met zijn kind; liever beschouwen ze zoon of dochter als hun beste vriend of vriendin. Ze zetten hun kinderen zo op een voetstuk dat die gaan geloven dat ze de meest bijzondere personen op aarde zijn. Als zoon of dochter zich op school misdraagt, hoeft het kind zich niet te verantwoorden, maar gaat mama of papa bij de leraar verhaal halen. Deskundigen zijn bang dat de prinsen en prinsessen die op de achterbank van hockeytraining naar vioolles worden vervoerd, zullen uitgroeien tot een generatie narcisten. En ze waarschuwen ervoor dat deze kinderen niet zijn voorbereid op het echte leven. Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste ter wereld, maar vallen daarna in een diep zwart gat. Uit onderzoek blijkt dat er nergens zoveel twintigers in therapie zijn voor depressive en burnout. Zembla onderzoekt wat opvoeden in 2015 zo moeilijk maakt.Minder

Site Do 30 apr 2015 10:10Documentaire Bekijk opplus Favoriet Delen
Jan Peter van Zijls insight:

Niet alleen voor ouders, maar zeker ook voor leraren (onderwijzers én docenten -m/v-).

 

Er worden in deze documentaire rake én ware dingen gezegd en aan de orde gesteld.

No comment yet.
Scooped by Jan Peter van Zijl
Scoop.it!

Roeptoeters versus Onderwijs

#radicalisering en wat het onderwijs daar aan zou moeten doen.

Jan Peter van Zijls insight:

 

De heftige én afschuwelijke gebeurtenissen in Parijs, gevolgd door acties in België hebben er onder andere toe geleid dat onze Nederlandse onderwijs-roeptoeters de leraren wederom een nieuwe taak erbij gegeven hebben: het tegengaan van de #radicalisering.

 

We moesten #pestgedrag al bestrijden, #rekenen geven in het VO, #Engels in het PO, strenger zijn in de klas, enz, enz.

Volgens mij komen we zo niet meer toe aan onze kerntaak: #lesgeven.

Iedere week roepen onze staatssecretaris #Dekker én minister Bussemaker wel iets richting onderwijs, één of andere taak als reactie op een maatschappelijke gebeurtenis of ontwikkeling.

 

Als ik al die “taakjes” zou bijhouden (!) én uitvoeren, houd ik geen tijd meer over om les te geven. Vermoedelijk zullen mijn leerlingen dan zich rot gaan vervelen, de ouders én onderwijsinspectie zullen gaan klagen over de kwaliteit van mijn lessen.

En vervelende én verveelde leerlingen gaan baldadigheden -of erger!- uithalen. Dit lijkt mij het paard achter de wagen spannen.

 

Omdat ik eigenlijk ook niet meer goed kan bijhouden wat ik allemaal moet doen, heb ik besloten om mij volledig te richten op het lesgeven.

En wel met een zodanige intensiteit -zoals ik gewend ben- dat mijn leerlingen geen tijd hebben om te #radicaliseren, te #pesten of wat dan ook. #Natuurkunde, daar bestaan die samenkomsten uit.

Ik denk dat dàt helpt;

Goede scholing bieden, daarmee kans op succes bij een vervolgopleiding om de kansen op een fraaie plek in de maatschappij en op de arbeidsmarkt te verwerven.

 

No comment yet.
Scooped by Jan Peter van Zijl
Scoop.it!

De leraar moet weer aan de macht komen | VK-Onderwijs

De leraar moet weer aan de macht komen | VK-Onderwijs | natuurkundeproeven.weebly.com | Scoop.it
SGP, D66 en CDA komen met een wetsontwerp dat de macht van de Onderwijs inspectie moet terugdringen. Minder regels in het onderwijs, dat is het streven.
Jan Peter van Zijls insight:

 

Je zou het "voortschrijdend inzicht" kunnen noemen of een langgekoesterde wens!

Laat ons -de leraren- gewoon zelf ons werk doen.

En heel fraai opgemerkt: laat de onderwijsinspectie zich bezighouden met "de deugdelijkheidsbeginselen die in de wet staan: gekwalificeerd personeel, verplichte vakkenpakketten, voldoende lesuren, etc" (bron VK).

 

De reactie van #Sander_Dekker én van de #onderwijsinspectie spreken boekdelen; je zou je zelfs mogen afvragen of de staatssecretaris het wel helemaal begrijpt

("... of misschien willen scholen wel soepeler omgaan met de bevoegdheidseisen voor leerkrachten.")

Het voorstel van #SGP, #D66 en #CDA stelt juist voor dat de schoolinspectie zich onder andere bezighoudt met de controle op de naleving van de deugdelijkheidseisen zoals die in de wet staan.

 

De schoolinspectie ziet natuurlijk haar macht (gezag?) ingeperkt worden.

 

http://www.volkskrant.nl/dossier-onderwijs/de-leraar-moet-weer-aan-de-macht-komen~a3783626/ 

 

 

#onderwijs

#onderwijsinspectie

#leraar

#leraren

#beroepstrots

 

 

No comment yet.
Scooped by Jan Peter van Zijl
Scoop.it!

Leraren mopperen veel maar doen uiteindelijk wat er van ze gevraagd wordt | Binnenland

Leraren mopperen veel maar doen uiteindelijk wat er van ze gevraagd wordt | Binnenland | natuurkundeproeven.weebly.com | Scoop.it
Leraren mopperen wel over de ene na de andere vernieuwing die Den Haag oplegt, maar uiteindelijk doen ze toch gewoon wat van hen wordt gevraagd. Waarom zijn ze niet weerbaarder?
No comment yet.
Scooped by Jan Peter van Zijl
Scoop.it!

Checkjeschoolgebouw.nl

Checkjeschoolgebouw.nl | natuurkundeproeven.weebly.com | Scoop.it
Met jouw hulp brengt de algemene rekenkamer de kwaliteit van schoolgebouwen in kaart
Jan Peter van Zijls insight:

Via de website CheckJeSchoolgebouw.nl kun je meedoen aan een onderzoek.

Op de website staat de volgende informatie.

 


De Algemene Rekenkamer controleert of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals het de bedoeling was.Wij doen onderzoek naar de kwaliteit van schoolgebouwen in basis, speciaal en voortgezet onderwijs. Voor dat onderzoek willen we graag jouw mening horen.Na afloop sturen we het resultaat van ons onderzoek naar de Tweede Kamer. Daar zijn ook jouw mening en foto’s in verwerkt.  #onderwijs#schoolgebouwen#kwaliteit 
No comment yet.
Scooped by Jan Peter van Zijl
Scoop.it!

VK - boek versus pixel

VK - boek versus pixel | natuurkundeproeven.weebly.com | Scoop.it
Jan Peter van Zijls insight:

 

Altijd een onderwerp dat kàn leiden tot een verhit debat: leren met behulp van "ouderwetse" boeken òf vanaf moderne elektronische devices als tablets en e-Readers.

 

In de wetenschapsbijlage van de Volkskrant van 30aug14 wordt het pleit beslecht in het voordeel van het papier.

De (betere) mogelijkheid om te onderstrepen -met de hand, dus met gebruikmaking van het motorisch geheugen- én om aantekeningen in de kantlijn te kunnen maken, geven het papieren boek / dictaat nog steeds een voorsprong boven het elektronische divice.

Ook is het makkelijker om in een boek te bladeren, waardoor tekst, figuren en foto's makkelijker zijn terug te vinden.

 

Ook als dergelijke markeringen of aantekeningen nooit meer worden teruggelezen, dragen ze bij aan het kapstokje voor het geheugen.

 

De voorlopige stand van zaken lijkt dus:

boeken ter ontspanning laten zich uitstekend -en prettig- op een e-Reader lezen. Als het er écht op aankomt -studeren, kennis vergaren- is papier nog steeds in het voordeel.

Voorlopig zijn we dus nog niet af van het gesjouw met zware schoolboeken.

Het splitsen van dikke boeken in meerdere dunne boeken zou dààr een praktische oplossing voor zijn.

 

No comment yet.
Scooped by Jan Peter van Zijl
Scoop.it!

Rekenen wordt minder, taal gaat niet vooruit

Rekenen wordt minder, taal gaat niet vooruit | natuurkundeproeven.weebly.com | Scoop.it
Stand van het taal- en rekenonderwijs: Rekenen en taal zijn basisvakken, vindt de overheid, ook in het computertijdperk. Maar Nederlandse kinderen rekenen steeds slechter en het percentage dyslectici is te hoog.
Jan Peter van Zijls insight:
Het lijkt wel alsof het op dit moment een stortvloed van de kritische stukken in de media over onderwijs neerdaalt.
Niet onterecht overigens.

Tegelijkertijd ook wel enigszins verwarrend.

Hier wordt beschreven dat de reken- én taalvaardigheden van de leerlingen er niet op vooruit gaan.

Eerlijk gezegd wijt ik dat aan  een soort "na-ijlend"-effect. Eerst moeten de onderwijzers in het basis-onderwijs weer vaardig worden om goed reken- én taalonderwijs te geven (ja, onaardig wat ik zeg, maar dat schijnt een probleem te zijn ....). Daarna moeten de leerlingen het oppikken.

Een achterstand is namelijk niet zomaar weggewerkt.
We moeten met z'n allen hiet aan blijven werken.

Wat ik echter zeggen wil, is dat je een achterstand van jaren (!) niet in een paar jaar inloopt.
Helaas.

En gelukkig wordt er weer gepleit voor "automatiseren"; ik noem het rijtjes én tafels stampen (in geval van reken-onderwijs).


No comment yet.
Scooped by Jan Peter van Zijl
Scoop.it!

Why We Only Learn When We Repeat

Our education system is based on the idea that we can learn things once, and that they’ll then stay in our minds throughout our lives. That’s far to
Jan Peter van Zijls insight:
Toevallig kwam ik dit filmpje tegen over “leren”. 

Ja, over het verschrikkelijk “ouderwetse” idee dat als je iets wilt leren dat vaak herhaald moet worden. 
Dat geldt niet alleen voor het uit het hoofd leren van een gedicht, maar ook voor het aanleren van vaardigheden. 

Het lijkt erop dat in het moderne onderwijs daar sowieso véél te weinig tijd voor genomen wordt, maar ook dat er vaak gedaan wordt alsof het herhalen van stof een volslagen achterhaald idee is: je kunt immers alles opzoeken. 
Maar dat is iets totaal anders dan iets daadwerkelijk “je eigen maken”. 

Laten we meer aandacht besteden aan het herhalen van de stof. 

Niet alleen de religie heeft dat al eeuwen geleden goed begrepen, ook de reclame wereld (“Coca Cola-reclame”: herhalen-herhalen-herhalen én iedereen kent het)
No comment yet.
Scooped by Jan Peter van Zijl
Scoop.it!

https://fd.nl/economie-politiek/1226698/niet-de-overspannen-werknemer-maar-zijn-baas-is-het-probleem

"Wisten we toch al", is één van de eerste reacties op dit stuk. 

Waarschijnlijk is het goed om organisatie-structuren maar weer eens tegen het licht te houden. 
Want klopt het dat het aantal leidinggevenden in organisaties de afgelopen decennia sterk is toegenomen? 

Ik heb het gevoel dat veel managers zijn aangenomen voor "verander-processen". Volgens mij kun je niet continu zaken veranderen. Veranderingen moeten wel zinvol zijn. 
Zelf merk ik dat ik eens in de zoveel tijd iets nieuws uitprobeer op mijn werk, maar écht niet heel erg vaak. Drang tot vernieuwing ontstaat uit noodzaak tot verbetering. 

Ook denk ik dat het "loslaten" van werknemers tot veel betere resultaten leidt. Een beetje zoals je een paard geleidt -ik wil ons niet met paarden vergelijken-: als je nogal hard aan het halster-touw gaat trekken bij een paard, ga je nergens heen. 
Terwijl als je het paard aan het slap hangend halster-touw achter je aan laat lopen, kom je tenminste ergens. 
En ja, als je mensen vrijheid geeft dan kunnen zaken misgaan. Niet altijd even prettig. Maar je maakt mij niet wijs dat zaken dan continu misgaan. Vaak gaan zaken beter als mensen eigen verantwoording hebben. 

Waarschijnlijk moeten we veel meer naar een soort zelfsturende organisatie, zoals bij een mierenkolonie. Minder druk van bovenaf. Komt het toch nog goed. https://fd.nl/economie-politiek/1226698/niet-de-overspannen-werknemer-maar-zijn-baas-is-het-probleem
No comment yet.
Scooped by Jan Peter van Zijl
Scoop.it!

12 Excellent, Free Screen Sharing & Remote Access Tools You Haven’t Heard Of Yet

12 Excellent, Free Screen Sharing & Remote Access Tools You Haven’t Heard Of Yet | natuurkundeproeven.weebly.com | Scoop.it
Are you constantly being asked for computer help? Or perhaps you’re the one doing the asking. Either way, seeing and controlling screens remotely can save time and confusion on both ends. Remote access programs aren’t just for helping someone or being helped with a computer problem, they can also be very beneficial in assisting in holding meetings over the computer without actually meeting in person.
Jan Peter van Zijls insight:
ICT op school.

Het probleem waar ik tòch tegenaan loop, is dat je vaak niet "zomaar" een programmaatje kunt draaien op een pc op school.
Grote kans dat het niet "draait".

Zo werken op dit moment bij mij de Java-applets niet, wel de HTML-applets. Okay, dit is een voorbeeld van dat er alternatieven zijn, maar dat is niet altijd het geval.

Sinds kort heb ik (weer) een aantal leuke programmaatjes op mijn PC staan, die ik best op school zou willen kunnen gebruiken, zoals bijvoorbeeld WP-bridge design én wat simulatie-programma's.

Om het probleem nu te omzeilen dat ik die programma's niet kan gebruiken op school, heb ik mijn PC voorzien van een kleine toepassing waardoor ik deze vanaf een website kan bedienen: DeskRoll.
Deze toepassing is de eerste maand gratis.

Ik heb mijn PC al vanaf mijn laptop én vanuit mijn Androïd-telefoon bediend. Daarbij heb ik programma's gekozen die niet op de laptop én zeker niet op de telefoon staan.
En het werkt. Dat stemt positief.

Hopelijk werkt het dus ook op school.
Dan kan ik in de toekomst een goede poging doen om het smartboard ook te gebruiken voor diverse ICT-toepassingen.

Volgende week laat ik horen of het werkt.
En ik dus het "het mag niet van de ICT-afdeling"-probleem op deze manier kan omzeilen. Mijn mogelijkheden heb ik dàn aanzienlijk vergroot.
Kost een beetje, maar dan heb je ook wat. 
No comment yet.
Scooped by Jan Peter van Zijl
Scoop.it!

En nu wil ik het weten ... het smart-board


Jan Peter van Zijls insight:
Onderaan dit stukje staat wat ik wil: hulp bij het gebruik van een smartboard (geen knoppen-cursus), maar tips over les-opbouw, etc.


Ook ik zal er niet aan ontkomen ... sterker nog: op dit moment -letterlijk dit moment- ben ik mij aan het bekwamen om het smartboard te gaan gebruiken. 

Ik zal éérst vertellen wat de huidige situatie is: een krijtbord, in combinatie met een webcam, een beamer / white-board waar ik zo nodig met white-board markers op schrijf. 

Op het krijtbord maak ik aantekeningen. Teken ik met krijt, lineaal én passer grafieken én figuren. Maak tekeningen en schetsen. Met behulp van de beamer projecteer ik applets, YouTube-filmpjes, film ik mijn boek of demo-proef(je). 
Als er in het boek een grafiek staat waar een raaklijn in getekend moet worden, doe ik dat met een whiteboard stift op het white-board. Goed reinigen is wel een dingetje. 

Goed. 
Maar ... in steeds meer lokalen op steeds meer scholen komt het smartboard te hangen. 

Mijn grote vraag is: Hoe gebruik je tijdens de natuurkunde-lessen op een verstandige manier het smartboard.
Op dit moment bestaat mijn lesvoorbereiding voor een smartboard-les uit een aantal enigszins "statische" pagina's. Tijdens de les op een blackboard zien mijn leerlingen hoe ik een grafiek of figuur opbouw. 


Dus: Bombardeer mij met nuttige tips, opbouwende (!) kritiek, geef aan wat het voordeel van het smartboard is boven de hiervoor beschreven opstelling, die eigenlijk best inter-actief is. 

Kortom, help mij op weg. 
Het gaat mijn dus niet om "technische tips" (daar bestaan meer dan voldoende YouTube filmpjes over). Het gaat mij om het juiste gebruik van het smartboard, zodat het meerwaarde heeft. 

Bij voorbaat dank. 
Hartelijke Dank zelfs.
No comment yet.
Scooped by Jan Peter van Zijl
Scoop.it!

Diploma - ongediplomeerd - bevoegd - onbevoegd.

Jan Peter van Zijls insight:

 

Toen ik nog tijd had -nam (ook goed)- om af en toe eens mee te doen aan een lange fietstocht door Limburg of Noord-Holland, of een strandrace kreeg ik na afloop een bewijs van deelname mee; een tegeltje, een munt, een foto of een certificaat waarop mijn fantastische prestatie was vastgelegd.

#Bewijs.

 

Naast dit soort bewijzen van uitputtende prestaties heb ik ook diploma's, vaardigheidsbewijzen én certificaten.

Ik voldoe daarmee aantoonbaar aan minimale eisen om

– een bepaalde opleiding te kunnen én te mogen volgen,

– een bepaald beroep te kunnen én mogen uitoefenen,

– bepaalde voertuigen te kunnen én mogen besturen,

– etc, etc.

#Bewijs.

 

Wat mij telkens opvalt aan de discussie (on)bevoegd voor de klas, dat de felste voorstanders van die onbevoegd verzorgde lessen lieden zijn die zelf gedurende lange tijd onbevoegd voor de klas staan.

Kul-argumenten als

“beter bekwaam dan bevoegd”,

“liever enthousiast dan bevoegd”,

worden telkens van stal gehaald.

Alsof dat enthousiasme én/of bekwaamheid als bij toverslag zouden verdwijnen als de leraren-opleiding met succes is voltooid.

Als dat zo is, moeten de leraren-opleidingen behoorlijk op de schop. Dan is er iets verschrikkelijk mis met al dat soort opleidingen én de mensen die daar vanaf komen.

Wèl wil ik aanvoeren dat het niet altijd eenvoudig is om naast een baan en/of een gezin een deeltijd-opleiding te volgen. Dat zou inderdaad voor ernstige verbetering vatbaar zijn.

 

Het allervreemdst echter vind ik het feit dat onderwijs opleidt tot een diploma. Van leerlingen eisen wij dat ze de school -idealiter- gediplomeerd verlaten. Het kan dan toch niet zo zijn dat een ongediplomeerde leraar van zijn leerlingen eist dat ze een diploma halen.

Op grond waarvan? Zonder diploma gaat het kennelijk ook.

Daar moeten we dus vanaf.

 

Laten we ons voornemen dat als deze heerlijke zomervakantioni voorbij is, iedereen weer hard aan het werk gaat om bevoegd te worden, bekwaam én enthousiast te blijven voor de klas. De leerlingen verdienen het.

Wellicht dat een ondersteunende enquête voor ouders en leerlingen helpt:

Krijg je liever les van een bevoegde òf van een onbevoegde leraar?

 

#Alle_leraren_bevoegd_voor_de_klas

 

http://www.volkskrant.nl/opinie/iedereen-weet-in-welk-lokaal-het-een-bende-is~a4106109/

 

 

 

No comment yet.
Scooped by Jan Peter van Zijl
Scoop.it!

Het amorele systeem waarin wij leven

Het amorele systeem waarin wij leven | natuurkundeproeven.weebly.com | Scoop.it
Joris Luyendijk onderzocht in Londen hoe de mannen en vrouwen van het grote geld leven en denken. Ze schakelen de moraal gewoon uit, is zijn ...
Jan Peter van Zijls insight:

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3984622/2015/04/28/Het-amorele-systeem-waarin-wij-leven.dhtml

 

Als het "volgens de wet mag, dan mag het ook".

Als het graaien én ander amoreel gedrag leidt tot immorele uitkomsten, is er "niets aan de hand".

Want het mag.

No comment yet.
Scooped by Jan Peter van Zijl
Scoop.it!

Voorstel MBO Raad: voeg vmbo en havo samen | Onderwijs

Voorstel MBO Raad: voeg vmbo en havo samen | Onderwijs | natuurkundeproeven.weebly.com | Scoop.it
De havo en het vmbo moeten worden samengevoegd. Daarvoor pleit de MBO Raad in haar kijk op de toekomst die vanmiddag is gepresenteerd. Een groot deel van de leerlingen tussen 12 en 17 zou volgens de raad naar een soort moderne middenschool moeten gaan. Dit voorkomt dat zij al op 12-jarige leeftijd een ingrijpende keuze tussen havo of vmbo moeten maken. Het plan moet ook de doorstroming verbeteren van voortgezet onderwijs naar mbo en hbo.
Jan Peter van Zijls insight:

.

Hier moet ik nog even stevig op kauwen, voordat ik er een mening over heb ....

 

‪#‎laken_servet_verhaal‬?

No comment yet.
Scooped by Jan Peter van Zijl
Scoop.it!

wij zijn met zn allen heel erg voor goed onderwijs! Aleid Truijens (VK)

wij zijn met zn allen heel erg voor goed onderwijs! Aleid Truijens (VK) | natuurkundeproeven.weebly.com | Scoop.it
Jan Peter van Zijls insight:

#Aleid_Truijens beschrijft in haar column in de Volkskrant van de plannen van de #staatssecretaris van #onderwijs, #Sander #Dekker. Toegegeven, de staatssecretaris komt op deze wijze wèl toe aan de wensen van het #CDA, #D_66 én de #SGP: minder bemoeienis met het onderwijs door het Haagse parlement. Sander Dekker wil de bemoeienis namelijk overlaten aan het grootste parlement dat we kennen: de Nederlandse bevolking. Daarmee maakt hij het Nederlandse onderwijs tot een soort voetbal: vermaak voor het grote publiek waar iedereen zich een oprechte deskundige waant. Het briljante plan van de staatssecretaris leidt overigens tot een enorme versnippering van het onderwijs. Behalve dat we die enorme versnippering in het vervolgonderwijs allang kennen –MBO, HBO, WO- wordt die straks ook nog ingevoerd in het PO én in het VO. De vraag of dat wenselijk is. Wel pleit ik er in dat geval voor om de namen HAVO én VWO, net als de naam MAVO te laten vervallen: in die namen zit immers “voorbereidend onderwijs” besloten.

 

 

http://www.volkskrant.nl/dossier-aleid-truijens/wij-zijn-met-zn-allen-heel-erg-voor-goed-onderwijs-net-zoals-we-hartgrondig-tegen-kanker-zijn~a3795737/ 

 

http://www.volkskrant.nl/dossier-aleid-truijens/

No comment yet.
Scooped by Jan Peter van Zijl
Scoop.it!

Zo kan het ook; Muntslag herdenkingsmunt in Belgie ivm Nobelprijs van de heer Englert.

Zo kan het ook; Muntslag herdenkingsmunt in Belgie ivm Nobelprijs van de heer Englert. | natuurkundeproeven.weebly.com | Scoop.it
Belga Mediasupport Persuitnodiging Muntslag 11:28 Bron: FOD Financiën Op dinsdag 4 november 2014 om 11 u. 15 zal de Koninklijke Munt van België een herdenkingsmunt van 5 ⬠slaan ter ere van de Nobelprijswinnaar voor Natuurkunde, de Heer Englert. De Heer Englert en zijn familie en de Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt zullen a…
Jan Peter van Zijls insight:


Terwijl ik vandaag in mijn lokaal tijdens een tussenuur aan het nakijken was, luisterde ik naar de Belgische klassieke zender Klara. 

Tijdens de nieuwsuitzending werd daar melding gemaakt van een herdenkingsmunt die geslagen werd ter ere van de Nobelprijswinnaar voor Natuurkunde, de heer Englert.


In België wordt een Nobelprijswinnaar als held binnengehaald én wordt er een herdenkingsmunt geslagen. Zo kan het ook!

Volgens mij springen wij in Nederland te "zuinig-jes" om met onze grote geleerden. 

No comment yet.
Scooped by Jan Peter van Zijl
Scoop.it!

Robot bedreigt 4 op 10 werknemers - lijstje - VK

Robot bedreigt 4 op 10 werknemers - lijstje - VK | natuurkundeproeven.weebly.com | Scoop.it
Jan Peter van Zijls insight:

 

In de Volkskrant van 20kt14 stond een artikel over het mogelijke #banenverlies als gevolg van #robotisering.

 

Zoals gewoonlijk bungelen de leraren ergens onderaan de lijstjes. Soms is dat niet erg zoals hier: docenten zijn toch niet zo makkelijk te vervangen door robots ....

 

Hopelijk wordt menselijkheid in het onderwijs -onder andere interactie met de leerlingen- nog lang op prijs gesteld.

Tegen de tijd dat velen een toekomstleven leiden (lijden?) zoals dat in de vijftiger jaren werd voorgesteld, gaan wij nog lekker op de fiets naar ons werk voor een #zinvolle dagbesteding en zal de belangrijkste #robot in het onderwijs de #koffierobot blijven.

 

 

#Heb_er_zin_in

#onderwijs

#robot

#koffierobot

 

http://www.volkskrant.nl/economie/40-procent-banen-op-de-tocht-door-opkomst-robot~a3760014/?akamaiType=FREE

No comment yet.
Scooped by Jan Peter van Zijl
Scoop.it!

IG-Nobelprijzen 2014: eerst glimlachen, daarna nadenken.

Jan Peter van Zijls insight:

 

De onderzoeksonderwerpen én vooral ook ~methoden -is pijnsensatie te beïnlvoeden met het kijken naar kunst?- zijn in eerste instantie hilarisch, maar kunnen fraaie inzichten opleveren.

 

De Ig Nobelprijs 2014 voor de natuurkunde is naar vier Japanse onderzoekers gegaan die de grootte van de wrijving hebben onderzocht die er optreedt tussen een bananenschil en de grond, én tussen een voet en een bananenschil.

 

 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3750668/2014/09/19/Biologen-in-ijsberenpak-en-studie-naar-Jezus-boterham-in-de-prijzen.dhtml

No comment yet.