Wijkgerichte Zorg Zuyd
589 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Wijkteam congres: samenwerken in de praktijk

Wijkteam congres: samenwerken in de praktijk | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Samenwerken in de praktijk, wat betekent dat? Wat werkt wel en niet? Met burgers, professionals en domeinoverstijgend.


Voor een succesvolle wijkaanpak kunnen professionals het verschil maken door hun contact met burgers. Wijkteams hebben een onderling netwerk dat ze kunnen gebruiken, maar werk jij wel effectief hiermee samen? 


Op donderdag 1 december gaan we in op bewoners, ervaringskennis en het vergroten van de zelfregie en participatie van bewoners.

No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Nursing 6:  3 vragen over de rol van wijkverpleging bij medicatie

Nursing 6:  3 vragen over de rol van wijkverpleging bij medicatie | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it
VERDER

* Wijkteams positief over verpleegkundig leiderschapsprogramma
* EBP: Wijkteams positief over verpleegkundig leiderschapsprogramma
* BENZODIAZEPINEN


Via Liesbeth
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

NIEUW: GGZ in de wijk - participatief samenwerken in het sociaal en verpleegkundig domein

NIEUW: GGZ in de wijk - participatief samenwerken in het sociaal en verpleegkundig domein | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it
Dit boek helpt bij de ontwikkeling van goede integrale zorg in de wijk voor mensen met psychische aandoeningen. Het beantwoordt de vraag wat goed hulpverlenerschap in de huidige ggz betekent. Daarbij richt het zich in de eerste plaats op (aankomende) sociale en verpleegkundige professionals.

No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Tijdschrift Maatschappij & Gezondheid 4: Wat levert corona jou op?

Tijdschrift Maatschappij & Gezondheid 4: Wat levert corona jou op? | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Lezen? Het tijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek. Ook digitaal via de link.


Via Liesbeth
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Oncologie in de thuiszorg - Alles over jouw rol in de zorg voor cliënten met kanker

Oncologie in de thuiszorg - Alles over jouw rol in de zorg voor cliënten met kanker | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it
Nursing congres over oncologie in de thuiszorg, met o.a. Sander de Hosson. Eendaags congres voor verpleegkundigen & verzorgenden. Meld je nu aan.
No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd
Scoop.it!

Praktijkhandreiking ‘Werken met Positieve Gezondheid’

Praktijkhandreiking ‘Werken met Positieve Gezondheid’ | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it
VERDER o.a.
*  Nieuwe richtlijn ‘Eenzaamheid’ voor wijkverpleegkundigen
*  Slimme ict verhoogt levenskwaliteit senioren
*  Een regionale samenwerking voor ouderen in de Zaanstreek. Juiste Zorg Op de Juiste Plek


Via Liesbeth
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Sociale wijkteams: van individueel naar collectief werken, maar hoe?

Sociale wijkteams: van individueel naar collectief werken, maar hoe? | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it
Sociale wijkteams werden in het leven geroepen om preventieve en laagdrempelige ondersteuning te bieden. In de praktijk blijkt dat echter lastig en focussen wijkteams zich vooral op individuele hulp. Wat moet er gebeuren om de focus te verleggen?
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Handreiking bij KPMG rapport over basisfuncties van wijkteams - Zorg voor de Jeugd

Handreiking bij KPMG rapport over basisfuncties van wijkteams - Zorg voor de Jeugd | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it


In deze handreiking gaan we in op de vakbekwaamheid die wordt gevraagd van professionals die werken in of met lokale teams. Dit wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van de inzichten en basisfuncties die lokale teams in huis zouden moeten hebben, zoals geformuleerd in het KPMG-rapport.


No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Meer samenwerking nodig in kwetsbare wijken

Meer samenwerking nodig in kwetsbare wijken | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Samenwerking met partijen die actief zijn in kwetsbare wijken en duurzame ondersteuning vanuit grote instellingen zijn cruciale voorwaarden voor het werk van ‘best persons’ in kwetsbare wijken, ofwel mensen die goed zijn in het op pragmatische en innovatieve wijze oplossen van problemen. 

Dat is een van de belangrijkste bevindingen van de onderzoekers Merlijn van Hulst en Maaike Matelski van Tilburg University in het nieuwe onderzoeksrapport ‘Mensen die een verschil maken in kwetsbare wijken. Best Persons, tien jaar later’.


Zie ook de publicatie uit 2012: Best persons --> http://local.vu.bibliotheek.budh.nl/boek/9789059318892/

No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

De rauwe realiteit van het wijkteam

De rauwe realiteit van het wijkteam | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it
Wat betekent het om als professional van het wijkteam in de frontlinie van het sociaal domein te staan? Onderzoekers van Movisie liepen mee in vijf verschillende wijkteams.
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Ontwerpen voor zorg en welzijn

Ontwerpen voor zorg en welzijn | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Willen we in de nabije toekomst nog goede zorg en ondersteuning bieden, dan zal steeds meer een beroep gedaan moeten worden op de creatieve houding en het out-of-the-box denken van (toekomstige) professionals. Zij hebben een belangrijke rol om het werkveld te innoveren. Design thinking is een denk- en werkwijze die hier goed bij past: het kan zorg- en hulpverleners helpen nieuwe ideeën snel concreet te maken en die in co-creatie met de zorg- of hulpvrager te ontwikkelen.


Te leen in de Zuyd Bibliotheek. Lenen in corona-tijd? Check de website van de bibliotheek.

No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Verpleegkunde 3: Zijn wijkverpleegkundigen klaar om samen te werken?

Verpleegkunde 3: Zijn wijkverpleegkundigen klaar om samen te werken? | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it
Verder
* De hbo-verpleegkundige in 2030
* Behoeften in het verlenen van palliatieve zorg aan mensen met dementie, thuis of in het verpleeghuis
* De impact en organisatie van taakherschikking in de ouderenzorg


Via Liesbeth
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Nieuw: twee handreikingen voor de wijkverpleging

Nieuw: twee handreikingen voor de wijkverpleging | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it
V&VN ontwikkelde voor wijkverpleegkundigen twee korte handreikingen: een over het Normenkader, en een over het Verpleegkundig proces. Wijkverpleegkundigen kunnen hiermee sneller aan de slag met onderbouwd indiceren.
No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Nursing 7: ZZP 'ers in de zorg

Nursing 7: ZZP 'ers in de zorg | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it
VERDER
* ZZP’ers in de zorg: Niet meer te missen
* Interview: Specialist ouderengeneeskunde Margot Verkuylen pleit voor meer samenwerking in de wijk. Dat is een van de belangrijkste stappen naar betere zorg voor kwetsbare ouderen die steeds langer thuis moeten wonen.


Via Liesbeth
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

TVZ 2: Ondersteuning van indicatiestelling

TVZ 2: Ondersteuning van indicatiestelling | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it
Ongewenste praktijkvariatie in de wijkverpleegkundige indicatiestelling is een probleem. Hoe kan het worden gereduceerd, zodat de kwaliteit en eenduidigheid van indicatiestelling verbeteren? Dit is onderzocht bij thuiszorgorganisatie RST Zorgverleners.

No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Tijdschrift maatschappij & gezondheid: Wijkverpleegkundige bij Envida over haar net verschenen boek

Tijdschrift maatschappij & gezondheid: Wijkverpleegkundige bij Envida over haar net verschenen boek | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it
TIP: Lees het interview met wijkverpleegkundige Jacqueline Hendriks van Envida, over haar werk in een Maastrichtse wijk. "Doe waar je cliënt behoefte aan heeft.

VERDER
* Het dilemma: Caseload indicatiestelling te zwaar, mbo 'er laten meewerken?

Lezen? Het magazine staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.

Via Liesbeth
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Richtlijn en stappenplan brengt hulp aan mensen die zorg mijden dichterbij

Richtlijn en stappenplan brengt hulp aan mensen die zorg mijden dichterbij | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it
Veel verpleegkundigen en verzorgenden krijgen te maken met cliënten die geen zorg willen maar het wel nodig hebben. Hoe ga je daarmee om? En hoe krijg je überhaupt mensen in beeld die zorg mijden? De richtlijn Zorgmijding in de eerste lijn biedt hier via een stappenplan de handvatten voor.
No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

TvZ 5: DOSSIER Agressie

TvZ 5: DOSSIER Agressie | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it
MET
* Landelijke richtlijnen voor de wijkverpleging
* Herken mensen met licht verstandelijke beperkingen
* ALS-patiënten in de thuiszorg
* Positief partnerschap van verpleegkundige en cliënt
* Positieve Gezondheid in de wijkverpleging


Via Liesbeth
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Wijkverpleegkundigen V&VN gaan samen met NWG

Wijkverpleegkundigen V&VN gaan samen met NWG | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it
De wijkverpleegkundigen gaan samen verder met het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap (NWG). De wijkverpleegkundigen binnen V&VN vormen nu nog een vakgroep van de afdeling Maatschappij en Gezondheid. Zij gaan vanaf volgend jaar verder als afdeling V&VN Wijkverpleegkundigen, versterkt met de collega’s van het NWG.
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Wijkteam-community voor werken aan veiligheid - Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Wijkteam-community voor werken aan veiligheid - Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

De nieuwe Wijkteam-community Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld biedt vanaf deze maand online scholing en informatie aan wijkteams en professionals die regelmatig met wijkteams samenwerken.

De komende maanden zijn in de community tips, informatie, ervaringsverhalen en scholingsmodules te vinden over onderwerpen als de meldcode, signalering, gespreksvoering, patronen achter geweld en samenwerken aan veiligheid.

No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Tijdschrift maatschappij & gezondheid: Familiezorg is voor elke cliënt van belang: En wie zorgt er voor de familie?

Tijdschrift maatschappij & gezondheid: Familiezorg is voor elke cliënt van belang: En wie zorgt er voor de familie? | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it
VERDER
* Interprofessionele leernetwerken: gezamenlijke deskundigheidsbevordering
Als jouw kennis en ervaring als wijk- en dementieverpleegkundige stopt bij complexe vraagstukken. Omdat je niet goed weet hoe je moet omgaan met de therapieontrouw van jouw cliënt met een psychiatrische aandoening. Omdat je twijfelt over hoe je - naast de zorg bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) - een cliënt kunt ondersteunen die, als gevolg van alcoholmisbruik bij de partner, thuis torenhoge spanningen ervaart. Hoe vind je dan de juiste professional die jou kan helpen?

* Nadia van den Berg van V&VN Wetenschap in praktijk: ‘Weinig verpleegkundige onderzoeken maken de verbinding met de praktijk’


Via Liesbeth
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Onderwijs en gezondheidszorg: Een interprofessioneel Leer- en Innovatienetwerk voor de wijk

Onderwijs en gezondheidszorg: Een interprofessioneel Leer- en Innovatienetwerk voor de wijk | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it
Carin de Boer is docent hbo-v en lecturer practitioner bij het lectoraat Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen (Hogeschool InHolland). Britt Jansen is ouderenadviseur bij welzijnsorganisatie Participe Amstelland. Beiden zijn betrokken bij een interprofessioneel Leer- en Innovatienetwerk (LIN) in de wijk.

No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Tijdschrift maatschappij & gezondheid 4: Meer wijk in de minor

Tijdschrift maatschappij & gezondheid 4: Meer wijk in de minor | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it
MET
* Publieke Gezondheidszorg voor Asielzoekers: een mini-GGD binnen asielzoekerscentra
* De noodzaak van het bespreken van morele dilemma’s in teams van eerstelijnsverpleegkundigen.


Via Liesbeth
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Sterk met een vitaal netwerk

Sterk met een vitaal netwerk | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Empowerment en de sociaal netwerkmethodiek


Van professionals in zorg en welzijn wordt verwacht dat zij mensen begeleiden bij het versterken van hun zelfregie en het vitaliseren en betrekken van hun netwerk bij het omgaan met problemen. Sterk met een vitaal netwerk helpt hen hierbij. In dit boek staan empowerment en het inzetten van de sociaal netwerkmethodiek centraal.


Te leen in de Zuyd Bibliotheek. Lenen in corona-tijd? Check de website van de bibliotheek.

No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Verpleegkundigen: dit zijn obstakels in de communicatie met de huisarts

Verpleegkundigen: dit zijn obstakels in de communicatie met de huisarts | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it
Er zijn nog de nodige obstakels in de communicatie tussen wijkverpleegkundigen en huisartsenpraktijken. Dat stelt gezondheidswetenschapper Minke Nieuwboer in haar proefschrift. Wijkverpleegkundigen en huisartsen gaven in afzonderlijke focusgroepen aan wat volgens hen de communicatie belemmert of faciliteert. Vertrouwen in elkaar en persoonlijk contact zorgen volgens beide groepen voor betere communicatie, maar er zijn ook heel wat obstakels.

Nieuwboer adviseert dat zowel verpleegkundigen als huisartsen training volgen op het gebied van interprofessionele communicatie.
No comment yet.