web_logistiek
1.7K views | +0 today
Follow
web_logistiek
web_logistiek
Meer omzet en rendement uit e-Fulfilment
Curated by web_logistiek
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by web_logistiek
Scoop.it!

Disruptie in de bedrijfskolom: de ConsuTailer - Emerce

Disruptie in de bedrijfskolom: de ConsuTailer - Emerce | web_logistiek | Scoop.it

http://www.emerce.nl/achtergrond/disruptie-supply-chain-consutailerDe ConsuTailer is een ondernemende consument, die zijn of haar producten – semi-beroepsmatig – verkoopt via diverse kanalen. ConsuTailers hebben alle vrijheid om hun producten vrijwel overal aan te bieden. Deze flexibiliteit en handelingsvrijheid maakt de ConsuTailer tot een geduchte concurrent van de traditionele retail. De ConsuTailer heeft de bedrijfskolom gewijzigd zonder dat de logistieke sector zich daarvan bewust was.

more...
No comment yet.
Scooped by web_logistiek
Scoop.it!

Pakketbezorging door drones is onrealistisch - Emerce

Pakketbezorging door drones is onrealistisch - Emerce | web_logistiek | Scoop.it
Onlangs berichtte Amazon dat het plannen zou hebben met pakketbezorging per drone. Al snel bleken bij de concurrentie soortgelijke experimenten te lopen.
more...
No comment yet.
Scooped by web_logistiek
Scoop.it!

Reverse-Fulfilment

Reverse-Fulfilment | web_logistiek | Scoop.it
web_logistiek's insight:

Reverse logistics is het beheren van de terugkomende goederenstroom. Een goederenstroom; ontstaan door inzameling, reparatie, terugroepactie’s, defecten en in toenemende mate door internetaankopen. In de traditionele retail is alles gericht op de verkoop via de stenen winkel. Consumenten, die om allerlei uiteenlopende redenen ontevreden zijn, komen terug, melden zich en na overleg wordt er een besluit genomen. Retour genomen artikelen worden opgenomen in het assortiment, of gaan retour naar de groothandel/producent.

 

Met de opkomst van de webwinkels is er een nieuw soort retourstroom ontstaan. De omvang hiervan is enorm. Dit wordt mede in de hand gewerkt door het gemak waarmee retourzending door ‘de verkoop’ wordt aangeprezen en het (ogenschijnlijk) anonieme karakter. Hoge retourpercentages zijn niet ongewoon. Meestal betreft het onaangekondigde magazijnontvangsten, al dan niet voorzien van de juiste papieren. Zonder enige twijfel voor de ontvanger een ongewenste situatie. Gelukkig wordt hier steeds vaker op ingespeeld en worden slimme oplossingen bedacht.

 

Eén van deze oplossingen is een ‘beslissingsboom’, die wordt gevolgd door een vooraanmelding. Een consument die een product retour wil zenden, wordt verplicht om deze vooraf aan te melden via de webwinkel. Op deze wijze regelt de consument zelf het registratieproces. Daarmee worden eenvoudige controles, zoals zichttermijn en retentierecht, op voorhand ondervangen. Mocht de consument, ondanks dat deze niet aan de criteria voldoet, een product willen retourneren, dan is dit op eigen risico en voor eigen kosten.

 

Controle in de keten

 

Niets is zo killing voor een logistiek proces, als het ontbreken van structuur. Het gevolg kan zijn, dat alle kpi’s (key performance indicatoren) op rood komen te staan. Behalve structuur, ontstaat er ook duidelijkheid voor de consument. Zo krijgt een aangemelde retour een aanmelddatum en – eventueel – een retourcode. Dit zijn belangrijk voordelen in de communicatie over de retourzending.

 

Aangemelde retouren worden gepland in het proces. Wanneer bekend is wat, wanneer wordt ontvangen, volgt er ‘automatisch’ een beeld van de personeelsbehoefte. Ook mogelijke financiële consequenties worden direct inzichtelijk, waardoor negatieve kasstromen geen verrassing zijn. Als de retour wordt gehonoreerd, kan de betaling vervolgens worden gespreid, zodat het effect op het werkkapitaal minimaal is. Het aanbrengen van structuur zorgt ervoor, dat het proces planbaar is.

 

Reden retour

 

Het is belangrijk om te achterhalen waarom een product wordt geretourneerd. Dit biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om ‘ongebruikte’ van ‘gebruikte’ goederen te differentiëren. Het categoriseren van redenen biedt structuur. Het voorkomt, dat de consument een wildgroei aan redenen kan invullen, wanneer hij hier vrij in gelaten wordt. De optie tot het geven van extra informatie volstaat.

 

Beoordeling retour

 

Iedere retour moet worden beoordeeld. Niemand zit immers te wachten op een ‘nieuw’ fototoestel met de foto’s van een ander! De verwerking van retouren zal een specialisme worden, omdat type producten verschillen. Het beoordelen van elektronica is anders dan het beoordelen van textiel. Daarbij kan een retour gekomen product als nieuw worden verkocht, als deze dit predicaat verdient.

 

Conclusie

 

Retouren vragen om een steeds grotere inventiviteit van e-Fulfilmentbedrijven. Zonder de juiste sturing zal het logistieke proces vastlopen. Planning door vooraanmelding en productspecialisten, zullen steeds vaker deel uit gaan maken van het retourproces.

more...
No comment yet.
Scooped by web_logistiek
Scoop.it!

Van e-Consument naar logistieke marketingspecialist

Van e-Consument naar logistieke marketingspecialist | web_logistiek | Scoop.it
web_logistiek's insight:

Door Ronald Smits, 15 augustus 2013

 

Volgens een oud gezegde is de klant koning. Echter, regelmatig blijkt de klant niet meer te zijn dan een sluitpost van de supply chain. Toch valt er veel voor te zeggen, om de klant – de e-Consument –centraal te stellen en hem zelfs een ‘leidende’ rol toe te bedelen.

 

De online verkoop van een product leidt automatisch tot een groot aantal handelingen. Orders en betalingen worden online verwerkt, waarna de producten verzonden worden. Dit lijkt een eenvoudig proces, maar niets is minder waar. Binnen de logistieke verwerking zorgt dit proces voor veel haken en ogen. Het aan de consument ‘verkochte’ verwachtingspatroon is immers hoog en daar moet aan worden voldaan. Een goede afstemming tussen de e-Marketeer en de e-Logisticus, die zich respectievelijk richten op conversie en uitvoering, zou dit proces sterk kunnen vereenvoudigen.

 

Met het toekennen van een centrale rol aan de e-Consument – de key in de keten – kan eveneens een flinke slag geslagen worden. Veel relevante -, ontsluitende informatie is in het bezit van de e-Consument, die op zijn moment, in zijn tijd, bestelt. Tot het moment waarop de order is geplaatst, worden de e-Marketeer en de e-Logisticus als het ware ‘gevangen’ gehouden door de e-Consument. Zodra de order is geplaatst, ontstaat er zekerheid over wat en wanneer er geleverd moet worden. Door de e-Consument te verleiden om in beweging te komen (te kopen), wordt getracht het leverproces op gang te brengen. Je kunt jezelf de vraag stellen, of dit nog wel de juiste werkwijze is. Steeds vaker maakt het pushen van artikelen via de onderliggende schakels van de keten, plaats voor een directe vraag van de consument aan één schakel. De e-Consument trekt ‘zijn’ artikel naar zich toe en wil deze op zijn moment ontvangen. Hij denkt niet in ‘standaardpatronen’ en volgt tijdens het aankoop- en leverproces zijn eigen beleid. Onderzoek van Intomart GfK toont aan, dat slechts 5% webwinkeltrouw is [bron: een andere kijk op online ondernemen, Deel II De online consument, 2013]. De meest logische conclusie lijkt dan ook te zijn om de e-Consument niet ‘vast te (willen) pinnen’, maar de vrijheid te geven en in the lead te plaatsen. 

 

Traditioneel

 

De traditionele logistieke grondvorm – de basisstructuur – gaat uit van push. Periodiek worden verkoopprognoses opgesteld, waar een productieplan van wordt afgeleid. De geproduceerde artikelen worden via de fabrieken naar dc’s en verkooppunten verstuurd. Deze cyclus is gebaseerd op historische verkoopcijfers en prognoses, vanuit een aantal plaatsen in de keten. Het uitgangspunt van dit model, is dat de verkoopprognose een weergave is van de ‘gehele’ markt. Dit model wordt steeds moeilijker te hanteren, omdat de onafhankelijke consumentenvraag  op iedere plaats in de e-keten kan worden getransformeerd in een afhankelijke vraag. 

 

Iedere schakel uit de keten kan zijn diensten via een webwinkel aanbieden. Dit zorgt voor een vertroebeling van het overzicht in de keten, omdat een verkoopprognose of productieplanning lastig is te maken. Vanwege een verandering van de consument als sluitpost van de keten, naar de e-Consument als ketenbeheerder, is er juist meer transparantie gewenst. De traditionele markt van de (e-)Marketeer verandert eveneens. Er vindt een verdeling plaats over meerdere schakels uit de keten, met ieder haar eigen specifieke propositie. 

 

Transparante supply chain

 

Alleen met een transparante supply chain kan e-Commerce naar een hoger plan worden gebracht. Immers, doordat de consument op meerdere plaatsen in de keten kan bestellen, is de kans op overtollige voorraad en onnodig transport groot.

 

Het is essentieel om te weten, waar de voorraden en de order zich bevinden. Deze twee ingrediënten zullen het succes van e-Commerce mede bepalen. Daarmee biedt dit inzicht in de keten voordeel aan iedere e-Marketeer en e-Logisticus. De e-Marketeer kan zijn klanten beter informeren over de beschikbaarheid en de verkrijgbaarheid van producten. Terwijl het proces voor de e-Logisticus planbaar wordt.

 

Het leidt geen twijfel, dat met name voorkennis van de e-Consument zeer bruikbaar is. Een koopintentie geeft onderbouwing aan een verkoopprognose; het aantal views of clicks op een bepaald product ondersteunt deze verkoopvoorspelling. Het ontsluiten van deze digitale gegevens op een dusdanige wijze, dat deze omgezet kan worden naar betrouwbare verkoopvoorspellingen, betekent een enorme stap voorwaarts. Met de juiste tools zou de e-Consument de logistieke marketingspecialist kunnen worden.

 

Mogelijke functies van de e-Consument

 

De gewijzigde positie van de e-Consument geeft nieuwe mogelijkheden om de supply chain aan te sturen en/of in te richten. De logistieke - en marketingfuncties, die de e-Consument zou kunnen vervullen:

 

De e-Consument als inkoper


Het aanbieden van een (actie-)artikel met een lange levertijd geeft logistieke voordelen. Laat de e-Consument orders ingeven en vooraf betalen, voor een product dat nog niet is ingekocht. Zodra een bepaald aantal is verkocht worden de artikelen ingekocht en uitgeleverd. Deze vorm maakt het mogelijk om exact het juiste aantal producten in te kopen en de logistieke afhandeling te optimaliseren. Om deze verkoopwijze te stimuleren kan gebruik worden gemaakt van een actie-voordeel; een extra korting voor het wachten.

 

Om gebruik te kunnen maken van de consument als inkoper is marktkennis noodzakelijk, van onder meer trends en te koop zijnde partijgoederen.

 

De e-Consument als productieplanner

 

Door het inzichtelijk maken van de beschikbare capaciteit is het voor de e-Consument mogelijk om zijn order te plannen. In het front-end zou een koppeling naar het WMS/ERP/TMS gebouwd kunnen worden, om de data met betrekking tot capaciteiten en doorlooptijden te ontsluiten. Als er per uur bijvoorbeeld X-orders kunnen worden verwerkt, kan er aan de e-Consument een overzicht worden gegeven van tijdsloten (voorbeeld), waarin de order verwerkt kan worden. Deze kan – voor de verwerking en levering – aangeven, naar welk tijdslot zijn voorkeur uitgaat.

 

Het (in)vullen van een real-time productieplanning biedt de e-Consument de mogelijkheid om real-time over de levertijd te communiceren. In combinatie met een tijdvakbeleving is zowel voorwaarts- als achterwaarts plannen mogelijk. De e-Consument krijgt op deze wijze direct inzage in de verwerkings- en levermogelijkheden.

 

De e-Consument als ontwerper

Steeds meer producten worden gepersonaliseerd aangeboden. Zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van specifieke kenmerken op bijvoorbeeld kleding of schoenen, of op andere producten.

 

Ook kunnen standaardcomponenten in een afwijkende kleur of in een eigen patroon worden aangebracht. Zo biedt een sportschoenproducent de mogelijkheid om een eigen sportschoen te ontwerpen (voorbeeld). Met behulp van standaardcomponenten kan de e-Consument een eigen sportschoen ontwerpen. De schoen wordt vervolgens make-to-design geproduceerd. Door de consument inzicht te geven in het productieproces, krijgt deze direct informatie over de (best haalbare) levertijd. Deze vorm van capaciteitsplanning maakt een werkweek planbaar, terwijl de verkoop (al) is gerealiseerd.

 

Een kofferproducent biedt de e-Consument de mogelijkheid om een complete koffer, inclusief interieur, te ontwerpen (voorbeeld). De ontwerpgegevens worden direct omgezet naar een CNC-programma, dat het product volgens specificatie produceert. De e-Consument wordt op deze wijze ingezet als productieplanner en ontwerper.

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gqBXMNoNmrs

 

Het voordeel voor de e-Consument is duidelijk. Hij kan zijn eigen ontworpen producten in eigen beheer laten produceren en verkopen.

 

De keerzijde van gepersonaliseerde artikelen is dat deze uniek zijn. Wanneer de consument ontevreden is, ontstaat de onwenselijke situatie dat een uniek gepersonaliseerd artikel retour komt. Een product, dat waarschijnlijk nooit meer – dan wel zeer moeilijk – kan worden verkocht.

 

De e-Consument als voorraadbeheerder/verzender

 

Over het algemeen retourneert de e-Consument veel orders. Vaak zijn dit producten, die niet voldoen aan zijn wens. De wijze waarop de producten worden geretourneerd, bepaalt de snelheid van verwerking en de – eventueel – latere verkoopbaarheid. Bij het retourneren van een product kan de consument in zijn handelen worden gestuurd. Het aanmelden van een retour met retourreden, geeft inzage in de retourstroom en maakt deze planbaar.

 

Met de gegevens over wat er in de ‘pijplijn retouren’ zit, kan een Available-To-Promise worden afgegeven aan de shoppende consument. ‘Het product is nu niet op voorraad, maar komende week verwachten we deze te ontvangen. Kunnen we het product voor u reserveren?’

 

Een aangemelde retour kan na check en – uiteraard afhankelijk van de retourreden – direct worden doorgestuurd naar de volgende klant om de doorlooptijd te verkorten. De verzendbon/factuur wordt digitaal verzonden, zodra de zending is aangemeld bij de vervoerder.

 

De e-Consument als transportplanner

 

Tijdvakbelevering maakt een vorm van interactieve transportplanning mogelijk. Het ontsluiten van de beleveringstijdvakken maakt prijsdifferentiatie op zowel service als inzichtelijkheid mogelijk. Bied de e-Consument de mogelijkheid om zijn eigen tijdvak te kiezen tegen zijn prijs en planning. Wanneer het onderliggende vervoer (DPD, DHL, TNT, UPS, etc.) is aangesloten op de planning, kan de vracht onderling optimaal worden verdeeld. De e-Consument kiest op basis van de cumulatieve beschikbare capaciteit, tegen gestelde voorwaarden en prijs.

 

De transportplanning optimaliseert niet alleen het transport maar ook het productieproces. Door uitgestelde leveringen, een tijdslot in de toekomst, te koppelen aan de productieplanning kan de onafhankelijke vraag worden afgevlakt, zodat de productie wordt gestroomlijnd.

 

Afhankelijk van het soort transport, worden tijdsvakken beschikbaar gesteld. Dit kan variëren van enkele uren, tot een uitgestelde levering  van een paar weken. De urgentie van verzending, zal de transportkostprijs bepalen. Zo zal de e-Consument niet altijd zitten te wachten op een next day delivery, omdat hij bijvoorbeeld niet thuis is, of op vakantie gaat. Het vervoer kan worden gepland, door de e-Consument een afleverdatum te laten kiezen uit de transportplanning/afleverplanning.

 

De e-Consument als verkoper

 

Over succesvolle of opvallende webwinkels wordt gesproken/geschreven (mouth to ear/ post to reader). Veel e-Consumenten zijn ook bewust op zoek naar relevante informatie op vergelijkingssites of fora. Dit maakt de e-Consument (on)bewust de verkoper van de webwinkel. Deze veelal openbare informatie uit de (sociale) media, dient als graadmeter voor de logistiek. Wanneer actief wordt gescand op informatie over de geleverde prestaties, geeft dit een actueel beeld.

 

Iedere vorm van kritiek helpt de e-Marketeer en e-Logisticus om processen en/of hulpmiddelen te verbeteren. Denk hierbij aan overtollig gebruik van opvulmateriaal, (voorbeeld), verpakkingen, of defecte producten. Deze vormen voor de e-Logisticus een directe aanleiding om processen tegen het licht te houden, of producten te laten testen voor verzending. Dit voorkomt onnodige handelingen en imagoschade.

 

Conclusie

 

De macht van de e-Consument is groot. Door kennis uit de markt te benutten, wordt het mogelijk om processen te stroomlijnen. Zoals onderzoek* laat zien, vraagt de e-Consument om transparante informatie. Verstrek deze informatie aan de e-Consument.  Stel de klant centraal, geef hem een ‘leidende’ rol en deze logistieke marketingspecialist zorgt er mede voor, dat de supply chain verder kan worden geoptimaliseerd.

 

Maak de onderlinge afhankelijkheden en keuzes zichtbaar, zodat een gepersonaliseerde pull supply chain als standaard wordt opgebouwd. Van Push naar Pull.

 

* bron: een andere kijk op online ondernemen, Deel II De online consument door Intomart GfK.

 

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Lida Kaaij

 

more...
No comment yet.
Scooped by web_logistiek
Scoop.it!

Interactief LogiCommerce krijgt vervolg

Interactief LogiCommerce krijgt vervolg | web_logistiek | Scoop.it
'Logistiek als kritische succesfactor binnen de e-Commerce.” Onder deze naam vond de eerste editie plaats van LogiCommerce. Een event met een interactieve twist dat volgend jaar een vervolg krijgt.
more...
No comment yet.
Scooped by web_logistiek
Scoop.it!

Logistiek in de praktijk, 10 observaties

Logistiek in de praktijk, 10 observaties | web_logistiek | Scoop.it
web_logistiek's insight:

Door Ronald Smits, 18 mei 2013

 

Als logistiek e-Fulfilment expert, spreek ik veel webwinkeliers. Vaak ligt de focus in deze gesprekken op logistieke problemen, die zijn ontstaan (of worden voorzien) door de groei van de webwinkel. De webwinkelier denkt erover na om de e-Fulfilment uit te besteden, maar is hier onzeker over. Er is grote angst om de controle te verliezen en het ‘gratis’ van het in eigen beheer houden van het proces, lijkt af te steken tegen het kostenplaatje van uitbesteden. Of het voor een webwinkelier een goed moment is om de ‘touwtjes (deels) uit handen te geven’ of niet, hangt van meerdere factoren af. Door de orderintake, verwerking en retouren op de juiste wijze vast te leggen, zijn er parallellen te trekken. Ongeacht of de e-Fulfilment wordt uitbesteed of niet; tips om de webwinkel in goede banen te leiden, zijn altijd van belang. Succes!

 

1 Communiceer duidelijk

De consument is kritisch, prijsbewust en goed voorgelicht. Wie op het internet koopt, heeft vaak al meerdere webwinkels bezocht. Zorg ervoor dat alle belangrijke onderdelen duidelijk worden weergegeven. Relevante informatie om te vermelden is: de prijs, de garantievoorwaarden, de verzendkosten, de levertijd, de retourvoorwaarden en het vestigingsadres. Door duidelijk te communiceren, kunnen onnodige vragen van consumenten worden beperkt. Dit  levert buiten kostenbesparing, ook het voorkomen van frustraties op.

 

2 Registreer, controleer en pas aan

Registreer de handelingen van de consument. Op welk item wordt geklikt en waar verlaat de consument de webwinkel. Breng in kaart hoe de webwinkel wordt gebruikt op basis van o.a. klikgedrag, hotspots en verblijftijd per pagina. Controleer de webwinkel op verbeteringen en pas deze aan.

 

3 Verlaten winkelmandjes

Het komt regelmatig voor, dat de consument afhaakt tijdens het webshoppen. De geselecteerde producten staan dan in het onbeheerde winkelmandje. Zolang de producten in deze mand zitten, kunnen andere consumenten de desbetreffende producten niet afnemen. Aan de webwinkelier de vraag: Wanneer maak ik het winkelmandje leeg? Stel een duidelijke termijn, dat voorraad gereserveerd blijft voor de achtergelaten winkelmand en geef deze weer vrij.

 

4 Duidelijke artikelcodering

Om de webwinkel en de orderafhandeling te stroomlijnen moeten de artikelen uniform en uniek zijn gecodeerd (artikelomschrijving, artikelnummer, et cetera). Dit is noodzakelijk, om ervoor te zorgen dat iedereen hetzelfde product voor ogen heeft. Het is jammer, als fouten ontstaan door miscommunicatie. Controleer bijvoorbeeld of de artikelbarcode uniek is, op www.kieskeurig.nl/eanchecker/

 

5 Assortimentsbeleid

De gedachte dat een breed assortiment (automatisch) leidt tot meer verkopen, is slechts voor weinig webwinkels weggelegd. Ieder artikel brengt kosten met zich mee, gedurende het gehele proces van inkoop tot en met (wellicht) retourzending. De omzetbijdrage per artikel moet de kosten van het artikel minimaal dragen. Stel dat de kosten van inslag, opslag, verzending X bedragen, dan moeten deze kosten +/+ de beoogde winst dragen. De assortimentsratio is dus afhankelijk van het aantal verkochte artikelen ten opzichte van de opbrengst. Groei kan worden gezocht in meer van hetzelfde, of meer diversiteit in aanbod. Groei in winstgevendheid, kan worden gevonden door uit te besteden.

 

6 Assortimentsbeheer

Het assortiment moet goed doordacht zijn, omdat de logistieke eisen, service en kosten per artikel verschilt. De productkarakteristieken van een artikel zijn medebepalend voor het verwerken van de orders. Zo kunnen boeken geautomatiseerd worden verpakt vanwege de stevigheid en vormvastheid. Kleding is niet vormvast, waardoor het verpakken vrijwel altijd bestaat uit handmatige verwerking. Een boek of dvd is relatief klein en licht. Eigenschappen die maken, dat het verzenden relatief eenvoudig is. Dit geldt bijvoorbeeld niet voor het verzenden van een fiets. Wanneer wordt uitbesteed, kan blijken, dat niet ieder product op de gewenste manier behandeld kan worden.

 

7 Standaardiseer zoveel mogelijk

Een standaard is eenvoudig te kopiëren, waardoor volume- en prijsvoordelen worden behaald. Daarbij geeft een standaard ook rust in het proces en zijn afwijkingen direct zichtbaar. Alle processen worden op deze wijze controleerbaar en meetbaar. Deze informatie kan – indien gewenst – gedeeld worden met de consument.

 

8 Stel een realistische dienstverlening beschikbaar

Als beginnende of groeiende webwinkel is service een belangrijk onderdeel van de dienstverlening. Stel hierin realistische doelen en communiceer dit. Gratis verzenden bestaat niet, iemand zal de ‘postzegel’ moeten betalen. Realistisch is het slechts voor grote aanbieders, om pakketjes tot laat in de avond of nacht aan te bieden. Maak ook gebruik van beschikbare kennis om het maximale te realiseren. Denk er bijvoorbeeld aan om orders op dinsdag en vrijdag te verzenden. Veel consumenten zijn immers op woensdag en zaterdag thuis.

 

9 Maak een keuze

Wanneer het moeilijk is om de benodigde aandacht te schenken aan het ondernemen zelf, maak dan de strategische (!) keuze om te investeren of uit te besteden. Deze moet gebaseerd zijn op economische (en geen emotionele) gronden. Het doel moet zijn om te professionaliseren, niet ‘omdat anderen dit ook doen’. Het bedrijfsproces zal er niet gemakkelijker op worden, maar wel professioneler. Belangrijk is dat er meer tijd ontstaat om te kunnen focussen op het ondernemen zelf. Deze tijd is kostbaar en moet zo ook worden beschouwd. Een keuze is nooit definitief, maar kan – door voortschrijdend inzicht – op korte -, dan wel lange(re) termijn worden herzien.

 

10 Kies met verstand bij uitbesteden

Wanneer de keuze is gemaakt om uit te besteden, kies dan op rationele gronden voor het juiste e-Fulfilmentbedrijf. De ‘one-stop-shop’, of ‘alles-in-een-hand’, zijn veelvuldig gebruikte termen om aan te geven dat ‘alles’ mogelijk is. Het spreekt voor zich, dat ook een e-Fulfilmentbedrijf niet overal in kan en zal excelleren. Past het e-Fulfilmentbedrijf bij de ambitie van de webwinkelier? Is er genoeg innovatie aanwezig om de webwinkel vooruit te helpen? Belangrijk is dat het bedrijf ervaring heeft met de producten, of bereid is om te investeren in de benodigde kennis. Producten verschillen in karakteristieken en bedrijven in dienstverlening. Deze zijn niet (in)gericht op alle producten. Definieer in meetbare concrete doelstellingen. Dit maakt het mogelijk om per periode een objectieve afweging plaats te laten vinden over de geleverde prestatie.

 

 

 

 

 

 

In het hoofdstuk ‘Je product van A naar B: goede logistiek’ in Maak van je webwinkel een succes (Verhelst, 2012), zijn meer goede (logistieke) tips te vinden.

more...
No comment yet.
Scooped by web_logistiek
Scoop.it!

Reverse-Fulfilment

Reverse-Fulfilment | web_logistiek | Scoop.it

Magazine Ronald Maart 2013

web_logistiek's insight:

Door Ronald Smits, 09 maart 2013

 

Het artikel Reverse-Fulfilment is te lezen als preview in het magazine Ronald. Een logistieke special met een knipoog, maar met een serieuze ondertoon. Het magazine bestaat uit eerdere publicaties, die in samenwerking met mijn business verteller zijn geschreven en gepubliceerd. De onderwerpen zijn divers. Meestal zijn zij gebaseerd op mijn ruime kennis en ervaring binnen de logistiek; aangevuld met een stukje research. Een enkele keer is een artikel puur bedoeld als infotainment; met de nadruk op het laatste (entertainment).

 

Het magazine is gratis te downloaden op de volgende websites:

www.slideshare.net/web_logistiek

www.ronaldsmits.eu

 

more...
No comment yet.
Scooped by web_logistiek
Scoop.it!

De legpuzzel van de verzenddoos

De legpuzzel van de verzenddoos | web_logistiek | Scoop.it
web_logistiek's insight:

Door Ronald Smits, 10 februari 2013

 

Een verzenddoos voor ieder product, ter plekke gemaakt, opgezet en gecodeerd; bij voorkeur met een RFID-tag. Uitgevoerd in twee smaken: een productie vooraf, dan wel achteraf. Dat zou het summum zijn in een e-Fulfilment verpakkingslijn.

 

Het vergt grote inspanningen om de juiste standaard verzenddoos te vinden, waar alle te verzenden producten in passen. Iedere producent dimensioneert zijn producten immers volgens eigen inzicht. Hierdoor ontbreken logische verhoudingen tussen de afmetingen van de producten. Het gevolg is een legpuzzel in een verzenddoos, waarvan altijd wel een stukje ontbreekt.

 

ColloModuul heeft een standaard voor transportverpakkingen ontwikkeld. De productverpakking is weliswaar een afgeleide van de transportverpakking, toch zijn er duidelijke verschillen te onderscheiden. ColloModuul beschrijft de dimensie waaraan transportverpakkingen moeten voldoen, zodat een pallet optimaal wordt benut. Een dergelijke methodiek voor consumentenverpakking ontbreekt. Voor cd’s bijvoorbeeld, zijn er verpakkingen van gelijke afmeting, maar met een inhoud van 20, 24 en 25 stuks. Een ander product, zoals textiel, is niet vormvast. Zelfs het volume is variabel; druk op het product doet het volume krimpen.

 

Zonder industriestandaard, zal verpakken in een e-Fulfilment omgeving een uitdaging blijven. Uit eigen onderzoek komt naar voren, dat bij gebruik van standaard verzenddozen veel lucht wordt vervoerd.

 

Vooraf lokaal een maatwerk verzenddoos produceren

 

Het begint met een order. Deze bestaat uit een aantal producten, die verpakt moeten worden. Als de producten vormvast zijn, kan, vooraf, de benodigde verzendverpakking worden berekend. Door optimalisatie van algoritmes, is het mogelijk om de optimale afmeting te berekenen. Een machine maakt vervolgens ‘op order’, lokaal, de verzenddoos uit plano vellen, of vanaf de rol. Een methodiek die prima werkt. Echter, door de hoge kosten is het voor maar weinig orders/producten rendabel.

 

Een oplossing zou kunnen zijn, om seriematig verzenddozen, voor een bepaald order volume range (m3), te produceren.

 

Achteraf lokaal een maatwerk verzenddoos produceren

 

Voor bepaalde productgroepen is het lastig om deze vooraf te dimensioneren. Zoals het al eerder genoemde textiel, dat op oneindig veel manieren in een verzendverpakking past. Of de blisters die schuin aflopen, of die nestbaar zijn. Kortom: in een geautomatiseerd systeem is de vorm niet altijd te dimensioneren.


De optimale configuratie om de producten te verpakken, wordt bepaald na het picken en samenstellen van een order. Vervolgens neemt een 3D-scanner de buitenmaten op, waarna de verpakkingsdoos direct kan worden geproduceerd. Deze wordt om de order heen gevouwen, of de producten kunnen in de verzenddoos worden geplaatst.

 

Resultaat

 

Theoretisch bezien, kan het resultaat bestaan uit: een reductie van het aantal pakketten, minder stadsdistributie, minder wachten op koeriers en lagere transportkosten. Het belangrijkste echter, is dat mijn total cost of ownership voor het tablet, waar dit stuk op is geschreven, veel lager zou zijn geweest. Het resultaat zou namelijk zijn geweest, dat de consumentenverpakking door de brievenbus had gepast.

 

Conclusie

 

Zonder het maken van afspraken binnen de keten over productafmetingen, of standaard consumenten verpakkingseenheden, zal het aandeel vervoerde lucht groot blijven. Voor bepaalde segmenten producten, of kleine series, kan het lokaal produceren van de juiste doos, een optie – met vergaand resultaat – zijn.

more...
No comment yet.
Scooped by web_logistiek
Scoop.it!

De (on)macht van de levensmiddelenfabrikant

De (on)macht van de levensmiddelenfabrikant | web_logistiek | Scoop.it
web_logistiek's insight:

Door, Ronald Smits, 17 januari 2013

 

Met de opkomst van click & collect-concepten door supermarkten, komt de macht van de levensmiddelenfabrikant sterk onder druk te staan. Met name de fabrikant, die inspeelt op de impulsaankoop of merkbekendheid krijgt het zwaar. Een digitale impulsaankoop geeft immers geen directe bevrediging. Een digitaal ijsje is iets heel anders dan op een warme dag een supermarkt inlopen. En op het digitale boodschappenlijstje staat vaak wel het product, maar niet de merknaam. Zo kunnen doperwten van heel veel merken worden gekocht.

 

Hoe kan de fabrikant zijn A-merk nog staande houden in de huidige e-supermarkt en e-ontwikkelingen. Veel supers hebben een uitgebreid assortiment van eigenmerk producten. Een assortiment, dat vaak door dezelfde fabrikant wordt gemaakt. De spagaat mag duidelijk zijn.

De waarde van het merk staat sterk onder druk door deze ontwikkeling. Fabrikanten zullen op zoek moeten naar nieuwe mogelijkheden om de klant te binden aan het merk. Een lastige opgave, omdat een merk al snel een productverwijzing wordt, bijvoorbeeld cola of aspirine.

 

Check-out

Traditioneel rekent de consument af bij de kassa. De wachtrij voor de kassa is een perfect verkoopmoment. De consument wordt in de wachtrij omringd door verleidelijke artikelen. Koopjes liggen in een verzamelmand voor de kassa en boven de transportband liggen de impulsartikelen. Een snack is zo gepakt en de latente behoefte wordt direct bevredigd. Zelfs tijdens het betalingsproces worden via monitoren aanbiedingen gedaan. De beschikbare verkoopruimte aan de kassa is schaars. Om deze reden moet de omzetbijdrage hoog zijn om een plaats te krijgen in dit schap.

Hoe anders is de check-out bij een webshop. De impulsaankoop bestaat daar ook, maar de vorm is slechts beperkt vergelijkbaar. Ook bij de digitale kassa is een (nog) beperktere displayruimte aanwezig. Om in beeld te komen bij de check-out, zal enige relevantie met de gekozen artikelen, bestelhistorie, of klantgegevens, nodig zijn. Om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen, zal de vraag naar consumentendata om deze reden alsmaar toenemen. Aanbiedingen, die zijn afgestemd op de levensfase en tijd van het jaar, zodat de conversiescoringskans zo hoog mogelijk is.

 

Data-behoefte

De impulsaankoop kan worden gestuurd, indien relevante data beschikbaar is. Bedrijven met een klantenkaart weten veel over die ene specifieke consument. Kennis, die doelgericht kan worden ingezet. De producent beschikt niet over deze detailinformatie en zal het moeten doen met de afgeleide vraag. Een vraag die gestuurd kan worden, want de impulsaankoop kan ieder willekeurig artikel zijn bij de digitale check-out, zolang de relevantie maar hoog is voor de geïdentificeerde consument.

 

De traditionele impulsaankoop gebaseerd op een latente behoefte, wijzigt online naar een gestuurde behoefte, op basis van datacollectie. Datagegevens, waar de fabrikant niet over beschikt, of op in kan spelen. Merken zoals we nu kennen, zouden zomaar kunnen verdwijnen zonder ondersteuning van de impulsaankoop. De macht van de levensmiddelenfabrikant komt in handen van de klantenkaart en optimalisatie-algoritmes. Merken worden soortnamen en soortnamen digitale huismerken.

De individuele fabrikant beschikt in mindere mate over de detailinformatie of afzetkanalen om hier een antwoord op te geven. Response-acties geven weliswaar enig inzicht in de consument, maar deze is hoofdzakelijk actiematig. Daarnaast is de verkoopinformatie, in relatie tot andere producten veel waardevoller.

 

Conclusie

De digitale check-out maakt dat de impulsaankoop gaat wijzigen. Dit wordt mede veroorzaakt doordat een product niet direct geconsumeerd kan worden. Het niet direct beschikbaar zijn, maakt dat de rol snoep bij de kassa blijft liggen. Een gepersonaliseerde benadering van de consument tijdens de check-out geeft veel meer mogelijkheden om een product aan te bieden. De traditionele impulsartikelen worden aangevuld, misschien zelfs verdrongen, door relevante persoonlijke -, op maat gecalculeerde artikelen.

more...
No comment yet.
Scooped by web_logistiek
Scoop.it!

Retour van de e-tailer

Retour van de e-tailer | web_logistiek | Scoop.it
web_logistiek's insight:

Door Ronald Smits, 20 december 2012

 

Veel e-tailers zijn onvoldoende in staat om de retourstroom goed af te handelen. Het vraagt een enorme inspanning om deze te registreren, te beoordelen en af te handelen. De consument is een snelle service in het koopproces gewend. Het afhandelen van retouren daarentegen, verloopt vaak langzaam.

 

In de afgelopen periode (Sinterklaas / Kerst in het vooruitzicht) zijn er veel pakketjes bij de consumenten afgeleverd. Helaas zal een aanzienlijk deel hiervan retour worden gezonden. Afhankelijk van het type product, heeft dit veel impact op de logistieke afhandeling, met de bijbehorende financiële consequenties.

 

Het retourneren naar een webshop is een anoniem proces, waarvoor bijna geen drempels bestaan. Wanneer een klant een gekocht product in een stenen shop retourneert, is daar ‘de drempel’: de medewerker annex kassabediende. Deze ontvangt de retour en stelt vragen. Voor veel kopers neemt deze drempel twijfels weg en doet besluiten, dat het aangekochte (toch wel) bevalt. Hoe anders is dat bij een webshop; anoniem een paar postzegels erop en weg ermee.

 

Het retourproces

In het gehele conversieproces (koopproces) wordt door de verkopende partij duidelijk gemaakt, dat retourneren eenvoudig is. Bij de meeste e-tailers is retourneren gratis  en zelfs tot 31 dagen na aankoop mogelijk. Voor bepaalde artikelen geldt een restrictie, maar de algemene tendens is om retourneren toe te staan. Het voorkomt, dat de consument afhaakt. Vrijwel de enig mogelijke vorm van drempelverhoging, is het door de koper laten betalen van de retourverzendkosten .

 

Een andere (kleine) drempel is het ‘moeten handelen’ van de klant. Zo zal de consument een ophaalafspraak moeten maken, of het pakketje naar een servicepunt, of stenen shop moeten (terug)brengen. Deze laatste vorm is het meest gunstig voor de( r)e-tailer. Hier kan het gemakkelijkst een face to face dialoog met de klant worden aangegaan en vragen worden gesteld.

 

Voor de e-tailer komen – in de regel – retouren onverwacht en zijn daarmee niet planbaar. Al zijn hier uiteraard uitzonderingen op mogelijk. Daarbij kent het afhandelingsproces veel stappen: het identificeren van de retour; het registreren van de ontvangst; de consument informeren van de ontvangst; het beoordelen van de artikelen; de consument informeren over de beslissing; het op voorraad nemen van de retour en tenslotte het crediteren van het retourbedrag. Iedere stap kent zijn eigen afhandelingsproces. Neem bijvoorbeeld het beoordelen van een retour. De ware reden van een retour is vaak onbekend. Is het kledingstuk werkelijk te klein, of is het gedragen en vervolgens teruggestuurd? Werkt de dvd echt niet, of is deze gekopieerd en vervolgens geretourneerd? Door de toename aan retouren, vormen deze voor e-tailers een steeds grotere uitdaging.

 

r-Fulfilment

Deze toenemende retourstroom vraagt om een ander soort dienstverlening, omdat de logistieke verwerking van retouren verschilt van die van ‘gewone’ verzendingen. Hierop inspelen is essentieel, omdat deze retourstroom niet alleen de voorraad beïnvloedt, maar de afhandeling ervan uitmondt in een sluipende kostenpost, die meedogenloos kan toeslaan. 

 

Bij de afhandeling van retouren, zijn een drietal soorten acties te onderscheiden:

Administratie: iedere handeling om een retour te verwerken wordt geregistreerd. Zoals onder meer:

 

de ontvangstbevestiging van de retour;de ontvangen producten;de retourreden ende uitslag van de beoordeling van de retour.

 

Deze informatie kan inzichtelijk worden gemaakt voor de consument.

 

Fysieke verwerking: de artikelen worden ontvangen en beoordeeld. Iedere ontvangen retour moet worden uitgepakt, gecontroleerd en opgeslagen. Afhankelijk van de beoordeling kan er voor worden gekozen om het product te re-conditioneren.  

 

Financiële verwerking: wanneer de retour is verwerkt en akkoord bevonden, wordt deze gecrediteerd. Afhankelijk van de retourzending via een postaal netwerk, of de stenen shop, wordt het retourbedrag bancair of contant voldaan. Met een zichttermijn en een terugbetaaltermijn, betekent dit een financiële onzekerheid van circa 60 dagen.

 

Seamless ‘return’ experience

Om de toenemende retourstroom te borgen, zal ook de retourinformatie ontsloten moeten worden. Een speciaal daartoe ingericht r-Fulfilmentcentrum zou de regie op zich kunnen nemen, door retouren centraal administratief en fysiek te ontvangen. Door de consument op voorhand de retour aan te laten melden – met een verplichting tot minimaal de basisinformatie zoals retourreden  – ontstaat er een planbaar proces. Additionele informatie, waardoor de afhandelingsverwerking nog inzichtelijker wordt, is aan te bevelen.

 

Aan de consument wordt tijdens de aanmelding een code verstrekt, die op de retourzending vermeld moet worden. Hierdoor wordt de retourstroom direct naar de juiste afdeling, bijvoorbeeld ‘boeken’, of ‘kleding’, geleid.

 

De verstrekte informatie maakt dat de retouren al bij ontvangst doelgericht gescheiden worden. De retour wordt op de juiste afdeling geïdentificeerd, waarna de beoordeling van de consument wordt gecontroleerd op de retourreden. Door vooraf slim te sorteren, wordt veel werk bespaard. De volgende stap zal zijn om slim te verwerken, zodat de artikelen weer snel op de juiste plaats, op voorraad liggen.

more...
No comment yet.
Scooped by web_logistiek
Scoop.it!

Bouw een beer

Bouw een beer | web_logistiek | Scoop.it

Door Ronald Smits, 05 december 2012

 

Zien doet geloven. Vanuit deze gedachte heb ik de geboorte van Fluffy meegemaakt. Fluffy, een knuffel; liefdevol samengesteld door de trotse eigenaar, vanaf het internet. Wonderbaarlijk om mee te maken. Al lijkt het concept nog zo eenvoudig, maar ‘Build a bear’ – waarbij je zelf een beer op maat kunt samenstellen – is geniaal. Misschien wel juist vanuit zijn eenvoud.

 

Verbeelding

 

De consument kan op www.buildabear.com uit een van de basismodellen* kiezen. Vervolgens maakt hij de keuze voor een zittende -, of een staande knuffel. Wanneer deze ‘hindernis’ is genomen, komt het echte werk: kleding, schoenen, geluid en accessoires. Nadat de beer is samengesteld krijgt de beer een naam. De trotse besteller geeft de naam op en het ‘grote wachten’ kan beginnen. Hoe zal de beer er ‘in levende lijve’ uit komen te zien?! Dit zal nog even aan de verbeelding moeten worden overgelaten. Pas wanneer de beer wordt afgeleverd, kan de eigenaar zijn zintuigen gebruiken om de beer ‘te ontdekken’. Hoe ziet deze eruit; hoe voelt en ruikt de beer, wat voor geluid maakt hij, et cetera.

 

Productie

 

Ook ik keek met grote ogen vol verwachting; al ging mijn interesse vooral uit naar het productieproces. Van ontvangst van de order op het e-Fulfilmentcentrum en de assemblage, tot en met het gereedmaken voor verzending. Wat zou het mooi zijn, als de opdrachtgever dit ook mee zou kunnen maken. Wellicht iets om mee te nemen binnen de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Maar terug naar het huidige proces. Als eerste wordt de basis van de beer gepickt. Dit is nog niet meer dan een lege huls, in de juiste vorm en kleur. Deze wordt gevuld met verse kapok, zodat de beer zijn vorm en body krijgt. Kleding, schoenen en accessoires bezorgen hem de gewenste look and feel, geluid zijn identiteit en daarmee is de bestelling bijna gereed. Na de (unieke) print van het geboortecertificaat kan Fluffy worden verpakt, verzonden en gaat de wijde wereld in.

 

*Naast een beer, kun je ook een ander basismodel kiezen, zoals bijvoorbeeld een konijn.

 

 

more...
No comment yet.
Scooped by web_logistiek
Scoop.it!

De business case

De business case | web_logistiek | Scoop.it

Door Ronald Smits, 29 oktober 2012

 

Voor ieder e-Fulfilmenttraject wordt een business case opgesteld. Sec betekent dit, wanneer de opbrengsten voor uitbesteder en e-fulfilmentbedrijf positief zijn, er groen licht wordt gegeven. Uiteraard zijn er hier, bijvoorbeeld op basis van groeiscenario’s, uitzonderingen op mogelijk.

 

Iedere business case volgt een vast patroon; kostenplaatsen worden geïnventariseerd en tarieven bepaald. Dit zijn intensieve trajecten, waarbij de begripsvorming en het verwachtingsmanagement vaak de doorslag geven. Een tarief kan nog zo scherp zijn, maar als er niet aan de verwachting wordt voldaan, is er sprake van een mismatch.

 

Een kostenplaats is een afgebakend deel van de bedrijfsvoering, waar de kosten en prestatie aan elkaar gelinkt zijn. Iedere kostenplaats moet inzicht geven in de kosten, om een tarief vast te kunnen stellen. De geleverde prestatie wordt vertaald naar een interne Key Performance Indicator. Zolang de KPI positief is, loopt het tarief in pas met de kosten.

 

Gestandaardiseerde processen zijn relatief eenvoudig te tariferen. De kostenplaatsen zijn eenduidig gedefinieerd, net zoals de KPI’s, waardoor een standaardproces grote voordelen heeft. Het aangeboden volume aan werk, maakt het mogelijk om een differentiatie te maken naar klant en tarief. Grotere volumes leiden vaak tot een hogere bezettingsgraad en daarmee kortere terugverdientijd.

 

Als e-flexibiliteit de propositie is, dan verlaten we de standaardtarieven en standaardoplossingen. Voor iedere aanvraag moeten de kostenplaatsen, op doorbelasting, worden onderzocht. Interne KPI’s zijn in dit geval lastig, omdat het onderling vergelijken van deze KPI’s bijna onmogelijk is. Om nog maar te zwijgen over de verdiscontering van de benodigde investeringen.

 

Wanneer de kostenplaatsen bekend zijn, moeten de aangeboden handelingen de benodigde toegevoegde waarde bieden aan de klant. Wordt de order verwerkt volgens klantspecificatie en binnen het budget? Wanneer de antwoorden hierop ‘JA’ zijn, dan is er een positieve business case. Vaak luidt dit het begin in van een langdurige relatie.

more...
No comment yet.
Scooped by web_logistiek
Scoop.it!

Logistieke chan(g/c)e

Logistieke chan(g/c)e | web_logistiek | Scoop.it
web_logistiek's insight:

Door Ronald Smits, 25 maart 2014

 

Nieuwe bedrijfsconcepten worden dagelijks geboren. Actueel zijn de speciale ‘incubatie-kantoren’ gevuld met denkers en doeners, die gezamenlijk een idee ontwikkelen, positioneren en opstarten. Veel van deze ideeën zijn marketing gedreven, met een sterke binding op het gebied van social media en e-Commerce. Deze ontwikkelingen worden vooral geleid door vrijdenkers; wars van enige vorm van bedrijfsbinding. Het individu is het merk en de kennisbron bestaat uit Google en Wikipedia.

 

Ingrijpende innovaties

 

Nieuwe ideeën leiden tot nieuwe inzichten en veranderingen. Ook het huidige logistieke landschap wordt hierin meegezogen en uitgedaagd om ingrijpende innovaties te ondergaan. De logistieke grenzen van e-Commerce en verladers (producenten, e-tailers en pure players) worden immers steeds verder opgerekt door (telefonische) bereikbaarheid, retouren, bedenk-tijd, voorraadbeheer, betalingsmethodieken, afleveradres- en levertijdopties. En wat te denken van de ogenschijnlijk gratis aangeboden logistieke handelingen (o.a. geen verzendkosten / gratis retourneren / 100 dagen bedenktijd), of de traditionele e-Fulfilmentproducten (o.a. boeken, cd’s en dvd’s), die langzaamaan worden vervangen door digitale diensten (o.a. e-books, music streaming, video on demand). Het onvermijde-lijke gevolg is een vernieuwing in de afhandeling van internetorders.


Weaknesses

 

Maar, er zijn signalen die erop lijken te wijzen, dat de logistiek onvoldoende slagvaardig is om alle benodigde vernieuwingen bij te houden, of om op te anticiperen. Vernieuwing komt vooral tot stand wanneer er wordt geïnvesteerd in kennis. De verladers hebben inmiddels hun leergeld betaald en staan voor de keuze of zij willen blijven uitbesteden of zullen gaan inbesteden. De tijd van het professionaliseren lijkt te zijn aangebroken, omdat verbeteren immers eindig is. In de praktijk leidt dit tot een tweedeling in het investeringsvraagstuk. Enerzijds wordt er overgegaan tot het bouwen van (een) mega e-commerce dc (‘s); een investering in extra kennis, mensen en nieuwe technieken. Anderzijds is het nog maar de vraag, of de bestaande logistieke e-Fulfilmentcentra wel in staat zijn om een professionaliseringsslag te maken. Zo zijn investeringen voor contracten met een looptijd van 2-5 jaar bijzonder risicovol. Gedurende de looptijd van de contracten staat de stand van de techniek niet stil. Neem daarbij de korte terugverdientijd van de investeringen en de prijsdruk is direct voelbaar. Een shake-out van (een) e-Fulfilmentaanbieder(s) behoort hierdoor tot een reële mogelijkheid.


Opportunities


Operationele logistieke ontwikkelingen gaan langzaam, omdat de kosten van benodigde investeringen hoog zijn. Inhaalslagen kunnen worden gemaakt met verpakkingsmachines, transport- systemen, software en opslagsystemen, die steeds slimmer, beter en sneller worden. Logistieke concepten zullen nu en in de toekomst steeds flexibeler, directer en vluchtiger worden, om aan te kunnen blijven sluiten op de almaar versnellende informatie technische ontwikkelingen / innovaties. De supply chain zal transparanter worden. Het is echter niet het logistieke landschap, maar de e-Consument, die de leidende rol naar zich toe zal trekken en deze aan zal sturen. Het toekomstige logistieke landschap daarentegen, zal zich moeten herprofileren in transport, voorraadbeheer en vraagvoorspelling.

more...
No comment yet.
Scooped by web_logistiek
Scoop.it!

De toekomst van logistiek: behoud van grondstof - Emerce

De toekomst van logistiek: behoud van grondstof - Emerce | web_logistiek | Scoop.it
Wie goed kijkt, kan er niet omheen. Geheel tegen de traditie in veranderen de logistieke economische principes geleidelijk aan van een lineaire- naar een circulaire economie.
more...
No comment yet.
Scooped by web_logistiek
Scoop.it!

Hoe e-Fulfilment de Retail overbodig maakt

Hoe e-Fulfilment de Retail overbodig maakt | web_logistiek | Scoop.it
web_logistiek's insight:

Het hele retail-landschap is sterk aan het veranderen. Retail wordt e-Tail, waardoor andere afzetkanalen worden ontgonnen. Er ontstaan nieuwe logistieke mogelijkheden, die de marketing van een product in een ander daglicht stellen. Wanneer de logistiek de marketing omarmt, kan de retail haar huidige functie verliezen.

 

Nieuwe e-logistiek

 

Traditioneel is de bedrijfskolom overzichtelijk en verloopt iedere productintroductie / aanvulling – logistiek bezien – op soortgelijke wijze. Met de introductie van e-Fulfilment werd hier een andere leveringsvorm aan toegevoegd. Deze kreeg twee extra schakels, namelijk het e-Fulfilmentmagazijn en de vervoerder.

 

In de ‘nieuwe e-logistiek’ zijn niet meer alle schakels noodzakelijk (zie afbeelding). Een slimme producent zou voldoende hebben aan één contactpunt; namelijk de vervoerder. Verkooporders worden door de producent via de webwinkel ontvangen, verwerkt en aangeboden aan de vervoerder. De vervoerder consolideert de pakketten per adres en levert deze op het afgesproken moment af. Dit zorgt ervoor, dat er slechts een minimaal aantal vervoersbewegingen richting de e-Consument nodig zijn.

 

In de ‘nieuwe e-logistiek’ wordt de rol van retailer gereduceerd tot een Shop-In-Shop-Experience-Center. Kopen kan en mag bij de retailer. Echter, er zal betaald moeten worden voor de directe beschikbaarheid en het houden van voorraad. Enkele logistieke voordelen springen meteen in het oog: de (binnen)steden worden minder belast met vrachtverkeer en de voorraden in de keten worden geminimaliseerd. Voor de (e-)Consument wordt de winkel een ontmoetingsplek, met daarin de producenten en het klantcontactcentrum (KCC). Kortom, direct contact met de consument in een prettige ‘winkelomgeving’. Waarom zou de producent, met een toenemende leegstand van winkels (verwachting voor 2020: 14%; bron: ABN-AMRO Real Estate, Retail), nog investeren in dit afzetkanaal? 

 

De norm wordt huis-aan-huis belevering (home-delivery). Om aan de ‘instant’ koopbevrediging te voldoen, zal een differentiatie naar levertijden worden aangebracht. Als extra dienst voor de e-Consument wordt de chauffeur ge-upgrade naar installateur. Zo kunnen specifieke elektronische artikelen worden afgeleverd, uitgepakt en aangesloten.

 

Prisoners-dilemma

 

Tezamen met de afname van het aantal fysieke verkooppunten, ‘dwingt’ het prisoners-dilemma de producent ‘iets’ te ondernemen. Wachten is geen optie, omdat een beperkte groep retailers (nu al) uitgroeit tot almachtige inkoopcombinaties. Het dilemma van kanaalkannibalisatie is enorm, omdat prijs het enige middel is waarmee de producent – nota bene met zijn eigen producten – kan concurreren. De huidige conjunctuur biedt momenteel een mooie kans voor de merkproducenten, om online te concurreren met de retailers.

 

Bijkomend voordeel voor producent en e-Consument is de mogelijkheid tot loyaliteitsafspraken. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan het centraal opslaan van gegevens m.b.t. garantie, facturen, onderhoud, handleidingen, spaarpuntsystemen, software updates en ordervoortgang.

 

Bedreiging

 

De producent zal zelf zijn keuze moeten maken. Doet hij dit niet; dan wordt deze voor hem gemaakt. De ontwikkeling, die bijvoorbeeld Amazon.com doormaakt, is in de richting van het integreren van productontwikkeling en transport (the last mile). Voor de mechanisatie van het orderpickproces is een robotfabriek gekocht. Door deze aankoop is Amazon in staat om in-house technologie te ontwikkelen voor eigen gebruik. In Amerika wordt door Amazon voor bepaalde producten the last mile zelf afgelegd. Specifieke producten, waaronder food, worden rechtstreeks bij de e-Consument afgeleverd. Een ontwikkeling die navolging kan krijgen in Duitsland. Complete supply chains worden op deze wijze overgenomen. Een realistisch tijdsbeeld, waar meer branches met een tanende ‘machtspositie’ te kampen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de uitgeverijen. Het wordt steeds eenvoudiger voor auteurs om, zonder tussenkomst van een uitgever, een (eigen) boek te publiceren (zie SELF-PUBLISHING).

 

Veel eigen producten worden afgeleid van populaire modellen. Amazon heeft deze stap al genomen met de Kindle; begonnen als een e-reader en vervolgens uitgegroeid tot de meer succesvolle tablet. Voor dit device kunnen producten met een prime lidmaatschap GELEEND worden. Rakuten gaat een stap verder door het integreren van educatie in haar dienstverlening. Kinderen kunnen gratis e-books met een e-reader/tablet (KOBO) lenen vanuit een mobiele bibliotheek. Ze worden op deze wijze al bekend met de producten van de eigen webwinkel. Deze ontwikkeling zet zich voort, omdat de webwinkel direct feedback krijgt van de (jonge toekomstige) e-Consument. Dit zorgt ervoor, dat deze producten beter afgestemd kunnen worden op de markt.

 

Conclusie

Vanuit de ‘nieuwe e-logistiek’ wordt de marketing van een product in een ander daglicht bezien. De traditionele bedrijfskolom verandert, waardoor niet meer alle schakels noodzakelijk zijn. Zo biedt e-Fulfilment de producent – tot nu toe – vrijwel onbenutte kansen. Producten kunnen rechtstreeks worden aangeboden bij de e-Consument. De producent zal iets moeten ondernemen. Het aantal fysieke verkooppunten neemt af, maar hij kan alleen op prijs – nota bene met zijn eigen producten – concurreren. Er is geen tijd te verliezen, omdat een beperkte groep retailers (nu al) uitgroeit tot almachtige inkoopcombinaties. Een logische stap lijkt de eigen webwinkel te zijn; een directe relatie met de vervoerder en daarmee de e-Consument. Met als norm: huis-aan-huis belevering (home-delivery).

 

*) Dit artikel is geschreven in samenwerking met Lida Kaaij.

 

Dit artikel is eerder gepubliceerd op www.emerce.nl

more...
No comment yet.
Scooped by web_logistiek
Scoop.it!

Hoe visualisatie het e-Fulfillmentproces helpt optimaliseren - Emerce

Hoe visualisatie het e-Fulfillmentproces helpt optimaliseren - Emerce | web_logistiek | Scoop.it
web_logistiek's insight:
Hoe visualisatie het e-Fulfillmentproces helpt optimaliseren
more...
No comment yet.
Scooped by web_logistiek
Scoop.it!

LogiCommerce13: groot succes

LogiCommerce13: groot succes | web_logistiek | Scoop.it
web_logistiek's insight:

Door Ronald Smits, 31 mei 2013

 

Donderdag 30 mei was het zover; de eerste LogiCommerce met als thema ‘Logistiek als kritische succesfactor binnen de e-Commerce’. Een event met een interactieve twist, waar de initiators Ronald Smits, Jeroen Boon en Niels van den Broek de voorwaarden voor hadden geschapen. Een logistiek event, in nauwe samenwerking met (op volgorde van aanhaken) Ronald Teijken, Rob Clarijs en Luc De Munck. Allen kijken terug op een bijzonder geslaagd LogiCommerce13.

Voor dit eerste event was gekozen voor een bescheiden opzet, waarbij de deelnemers actief zouden worden betrokken bij de sessies. Het event was deels besloten van aard. De voorwaarde tot inschrijving en deelname: het leveren van een actieve bijdrage aan de discussies. De opening werd verzorgd door Ronald Smits en verder ingeluid door Harry van den Hoff van Dinalog. Vervolgens werd door bovenvermelde professionals, in zes sessies, de gehele supply chain in kaart gebracht. Per sessie werd een stellingname geponeerd om de discussie op gang te brengen. De unieke opzet en setting maakten het mogelijk om kennis uit – en met de e-markt te delen. De professionals spraken op eigen naam en vanuit hun eigen visie, kennis en ervaring.

Stellingname voor discussie:

Niels van den Broek (Pondres) gaf de aftrap door het kader van het event te scheppen. De door marketing gedragen e-Commerce is alleen mogelijk met een uitstekende logistiek. Ondanks dat de marketing bepaalt, maakt de logistiek het waar, aldus Niels van den Broek.

Luc De Munck (bpost) stelt, dat het pull-model de toekomst is. De consument als ontvanger van goederen en diensten zal steeds meer invloed uitoefenen op de last mile. De last mile zal in de toekomst een afspiegeling zijn van de levensfase waarin de consument zich bevindt.

Jeroen Boon (Rhenus Logistics) stelt, dat Cross-border e-Fulfiment een noodzakelijke overlevingsstrategie is, die wordt gedreven door de prijs. Alleen door kostenefficiënt te werken, kan de consument worden behouden.

Rob Clarijs (Groenewout) stelt, dat e-commerce een samenspel van internationale netwerken wordt / is. Voorraden worden over de gehele supply chain gedeeld, om de time-to-market te minimaliseren en de verkoop te bevorderen.

Ronald Teijken (CLX Logistics) stelt, dat informatie transparant moet zijn, maar bovenal gedeeld moet worden in de supply chain. De onderliggende schakels hebben de functie om informatie te delen, om de gehele orderafloop te stroomlijnen.

De organisatie en uitvoering van het event was in handen van Ronald Smits (Pondres). Vanuit deze rol hield hij de discussie scherp en leidde de ochtend in goede banen. Na afloop: “Van veel deelnemers en sprekers kwam het verzoek om ‘dit vaker te doen’. Op naar LogiCommerce14.”

more...
No comment yet.
Scooped by web_logistiek
Scoop.it!

Be smart(er)

Be smart(er) | web_logistiek | Scoop.it
web_logistiek's insight:

Door Ronald Smits, 07 april 2013

 

De smartphone wordt steeds slimmer. Zo kan de nieuwe generatie Samsung smartphone voor een deel met de ogen worden bediend (bron: computeridee.nl). En zijn de interface van smartphones en tablets in het algemeen, intuïtief en gestructureerd. De netwerkverbindingen, die momenteel gelegd kunnen worden variëren tussen 3/4G, bluetooth of WiFi. Dit alles slechts in zakformaat met een ‘standaard’ afmeting van 4”. Daarbij is theoretisch bezien, met een dichtheid van 1,2 mobiele telefoons per persoon, iedereen bereikbaar (bron: vergelijksimonly).

 

De hype van de smartphone is natuurlijk de ontwikkeling van alle Apps, die ervoor zorgt dat de gebruikersmogelijkheden van smartphones blijven toenemen. Door de eenvoud van de interface begrijpt – bijna – iedereen intuïtief hoe een App werkt. En mocht dat niet zo zijn, dan is er altijd nog de instructievideo. Voor de logistiek zie ik de smartphone als tool met (tot nu toe) ongekende mogelijkheden, waar we optimaal gebruik van zouden moeten maken. Vrijwel iedere medewerker heeft immers een smartphone op zak.

 

Wat te denken van een ‘orderpick App’. Even inloggen en de opdrachten stromen binnen. De orderpicker loopt zijn ronde en meldt de orderregels af. Bij twijfel over een product kan via de App, direct informatie worden opgevraagd.

 

Of een ‘inbound App’. Na het maken van een foto van het product, kan er worden gedimensioneerd, vervolgens aan het juiste artikelnummer worden gekoppeld en op locatie worden gelegd. Via de barcode kan ontbrekende productinformatie op het internet worden opgevraagd.

 

Of een ‘replenishment App’. De medewerker loopt door het magazijn voor het opnemen van de voorraad en kan deze, waar nodig, meteen laten aanvullen.

 

Of een ‘argumented reality App’. De medewerker loopt door het magazijn en scant een stelling. De App geeft opdracht om de stelling op dusdanig voorgestelde wijze om te bouwen, met als resultaat een optimale pickvolgorde.

 

Met een beetje creativiteit is een nieuwe manier van werken eenvoudig te realiseren. De interface heeft de medewerker al op zak en de data kan vanuit een ‘standaard’ database komen. Angst dat privé en zakelijk elkaar gaan belemmeren lijkt onnodig, want een KPI blijft een KPI. Een punt van aandacht is de (mogelijke) onderlinge afgunst over het mobieltje. Of de werkgever moet zelf willen investeren in gelijke devices voor zijn / haar medewerkers. Overigens is de gedachte, dat een medewerker zelf voor zijn / haar gereedschap moet zorgen niet vreemd. In Amerika is dit voor monteurs eerder regel dan uitzondering. Ook in tijden van crisis.

 

Wel zal er nog een handschoen moeten worden ontwikkeld, waar de smartphone met een battery-pack op bevestigd kan worden.

more...
No comment yet.
Scooped by web_logistiek
Scoop.it!

De Supply Chain verandert

De Supply Chain verandert | web_logistiek | Scoop.it
web_logistiek's insight:

Door Ronald Smits, 21 februari 2013

 

e-Fulfilment wordt steeds volwassener. Groeicijfers (bron: http://www.retailresearch.org/) van afgelopen jaren laten zien dat deze bedrijfstak binnen de Supply Chain steeds omvangrijker wordt. Traditionele magazijnen maken plaats voor hoog ontwikkelde verzendcentra, waarin B2B, B2C, C2B en C2C worden gefaciliteerd. De Supply Chain verandert.

 

Supply Chain Management is een methodiek, waarbij door middel van procesverbetering en samenwerking een betere functionaliteit in de bedrijfsketen ontstaat. Deze vertalen zich onder meer naar inzicht in voorraden in de keten, (on)afhankelijke vraag en transportbehoefte. Alles is gericht op het delen van informatie.

 

Partnerships

 

Met de introductie van e-Fulfilment in de keten, is de noodzaak tot samenwerking en afstemming van processen groter dan ooit. De impact van deze integratie begint met de inkoop van artikelen en eindigt bij een complexe distributiestructuur. Het traditioneel inkopen ‘veel voor weinig’ heeft (allang) plaats gemaakt voor partnerships, waarbij de afname veelal is gebaseerd op patronen en magazijneenheden. De inkoper van vandaag kent de markt en steeds vaker ook de afzetmarkt, waardoor de aansluiting van fabriek naar e-Fulfilment vlekkeloos verloopt. De distributie wordt steeds fijnmaziger, met als gevolg dat de steden bij een toenemende conjunctuur dicht kunnen slibben. De samenwerking tussen e-Fulfilment en traditionele consumentenverzamelplaatsen staat nog in de kinderschoenen, maar zal de komende jaren zeker toenemen.

 

e-Fulfilment versus retail-keten

 

e-Fulfilment vraagt veel meer details, accuratesse van gegevens en handelingen, dan de standaard keten. Een stenen shop wordt beleverd vanuit het DC met een vrachtwagen. Winkelbedienden pakken de producten uit, controleren deze en zetten ze op voorraad. Een retail-keten is (relatief) eenvoudig te besturen. Veel schakels zijn in eigen hand. Een product is al dan niet aanwezig en bij een ‘nee-verkoop’ zijn er per direct alternatieve producten voorhanden. Afval wordt met de volgende levering retour genomen. Bij e-Fulfilment draait alles om snelheid, effectiviteit en efficiëntie. De klantorder dringt diep door in het proces, een magazijnproces, wel te verstaan. Dit magazijnproces is zo ingericht, dat de toegevoegde waarde, weinig tot geen impact heeft op de eindprijs voor de consument.

 

e-Fulfilment proof Supply Chain

 

De verschillen in de processen maakt dat een e-Fulfilmentproces niet ‘zomaar erbij genomen’ kan worden. Het faciliteren van e-Fulfilment vraagt om een strategie over de gehele bedrijfskolom. Als voorbeeld kunnen de artikeleenheden, doos of stuk, worden genoemd. Wanneer een doos is geopend om een stuk te verzenden, wordt het lastig om deze alsnog in de retail-keten te brengen.

 

Een groter aandeel e-Fulfilment in de keten, vraagt om aanpassingen van bedrijfsprocessen en -voering. Door een sterk wijzigend afnamepatroon veranderen de personele eisen en beschikbaarheid. De koerier van dinsdag zou de magazijnmedewerker van woensdag kunnen zijn. De komende jaren zal aan deze flexibiliteit vorm gegeven worden, om te zorgen voor een e-Fulfilment proof Supply Chain.

more...
No comment yet.
Scooped by web_logistiek
Scoop.it!

De e-logisticus en de SciFi van morgen

De e-logisticus en de SciFi van morgen | web_logistiek | Scoop.it
web_logistiek's insight:

Door Ronald Smits, 01 februati 2013

 

Transparante data maakt afwijkingen zichtbaar voor iedereen. Een foutloos proces is een zeldzaamheid, hoewel het streven hiernaar continu is. Met de ontwikkelingen op het gebied van social media ontstaat een soort van ‘selectieve transparante supply chain’. Iedereen heeft een mening, of een oordeel, over een geleverde prestatie. Objectiviteit in deze bestaat niet meer.

 

Waar ligt de transparante grens? Hoeveel informatie wordt er gedeeld met de klant ? Hoeveel informatie wordt er ontsloten? Het zijn slechts enkele vragen uit een grote hoeveelheid. De komende jaren zal hier steeds meer invulling aan gegeven worden. Als logistiek dienstverlener moet je daar op voorbereid zijn. Zeker, omdat e-Fulfilment een verlengstuk voor merken en bedrijven is.

 

Logistiek is het toepassen van economische principes, om in elke situatie zo optimaal mogelijk te presteren. Afhankelijk van kenmerken zoals grondvorm, proces, plaats in de keten en bedrijfskenmerken, wordt een besturingsmodel gekozen, om het voortbrengingsproces zo goed mogelijk te modelleren. Deze modellen zijn nodig om het proces te volgen, (bij) te sturen, te meten en te registreren.  Of modellen nog op elkaar aansluiten, of in elkaar overlopen, is hierbij een belangrijke vraag.

 

Communicatie over een logistieke prestatie is lastig, omdat de consument steeds vaker, via social media, directe input levert. Met dit laatste is op zich niets mis, maar er moet wel voorkomen worden, dat dit resulteert in een ‘welles, nietes’. Er zal op de juiste plaatsen moeten worden gemeten. Met deze data kan de consument worden geïnformeerd. Een ‘publiek logistiek dashbord’, dat direct de prestatie laat zien, zelfs voor deze is geleverd. Te denken valt hierbij aan de gemiddelde doorlooptijd, het aantal op tijd verwerkte orders en het aantal klachten. Iedere klant zou moeten kunnen inloggen om om een blik op de werkplek te werpen. Transparantie tot op de werkvloer.

 

De buitenwereld is erg belangrijk voor de e-logisticus. Hij/zij moet heel goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen. Voorkomen moet worden, dat je achter de feiten aanloopt. De SciFi van vandaag is, ineens, de toekomst van morgen.

more...
No comment yet.
Rescooped by web_logistiek from web_logistiek
Scoop.it!

Retour van de e-tailer

Retour van de e-tailer | web_logistiek | Scoop.it
more...
web_logistiek's curator insight, December 20, 2012 4:19 PM

Door Ronald Smits, 20 december 2012

 

Veel e-tailers zijn onvoldoende in staat om de retourstroom goed af te handelen. Het vraagt een enorme inspanning om deze te registreren, te beoordelen en af te handelen. De consument is een snelle service in het koopproces gewend. Het afhandelen van retouren daarentegen, verloopt vaak langzaam.

 

In de afgelopen periode (Sinterklaas / Kerst in het vooruitzicht) zijn er veel pakketjes bij de consumenten afgeleverd. Helaas zal een aanzienlijk deel hiervan retour worden gezonden. Afhankelijk van het type product, heeft dit veel impact op de logistieke afhandeling, met de bijbehorende financiële consequenties.

 

Het retourneren naar een webshop is een anoniem proces, waarvoor bijna geen drempels bestaan. Wanneer een klant een gekocht product in een stenen shop retourneert, is daar ‘de drempel’: de medewerker annex kassabediende. Deze ontvangt de retour en stelt vragen. Voor veel kopers neemt deze drempel twijfels weg en doet besluiten, dat het aangekochte (toch wel) bevalt. Hoe anders is dat bij een webshop; anoniem een paar postzegels erop en weg ermee.

 

Het retourproces

In het gehele conversieproces (koopproces) wordt door de verkopende partij duidelijk gemaakt, dat retourneren eenvoudig is. Bij de meeste e-tailers is retourneren gratis  en zelfs tot 31 dagen na aankoop mogelijk. Voor bepaalde artikelen geldt een restrictie, maar de algemene tendens is om retourneren toe te staan. Het voorkomt, dat de consument afhaakt. Vrijwel de enig mogelijke vorm van drempelverhoging, is het door de koper laten betalen van de retourverzendkosten .

 

Een andere (kleine) drempel is het ‘moeten handelen’ van de klant. Zo zal de consument een ophaalafspraak moeten maken, of het pakketje naar een servicepunt, of stenen shop moeten (terug)brengen. Deze laatste vorm is het meest gunstig voor de( r)e-tailer. Hier kan het gemakkelijkst een face to face dialoog met de klant worden aangegaan en vragen worden gesteld.

 

Voor de e-tailer komen – in de regel – retouren onverwacht en zijn daarmee niet planbaar. Al zijn hier uiteraard uitzonderingen op mogelijk. Daarbij kent het afhandelingsproces veel stappen: het identificeren van de retour; het registreren van de ontvangst; de consument informeren van de ontvangst; het beoordelen van de artikelen; de consument informeren over de beslissing; het op voorraad nemen van de retour en tenslotte het crediteren van het retourbedrag. Iedere stap kent zijn eigen afhandelingsproces. Neem bijvoorbeeld het beoordelen van een retour. De ware reden van een retour is vaak onbekend. Is het kledingstuk werkelijk te klein, of is het gedragen en vervolgens teruggestuurd? Werkt de dvd echt niet, of is deze gekopieerd en vervolgens geretourneerd? Door de toename aan retouren, vormen deze voor e-tailers een steeds grotere uitdaging.

 

r-Fulfilment

Deze toenemende retourstroom vraagt om een ander soort dienstverlening, omdat de logistieke verwerking van retouren verschilt van die van ‘gewone’ verzendingen. Hierop inspelen is essentieel, omdat deze retourstroom niet alleen de voorraad beïnvloedt, maar de afhandeling ervan uitmondt in een sluipende kostenpost, die meedogenloos kan toeslaan. 

 

Bij de afhandeling van retouren, zijn een drietal soorten acties te onderscheiden:

Administratie: iedere handeling om een retour te verwerken wordt geregistreerd. Zoals onder meer:

 

de ontvangstbevestiging van de retour;de ontvangen producten;de retourreden ende uitslag van de beoordeling van de retour.

 

Deze informatie kan inzichtelijk worden gemaakt voor de consument.

 

Fysieke verwerking: de artikelen worden ontvangen en beoordeeld. Iedere ontvangen retour moet worden uitgepakt, gecontroleerd en opgeslagen. Afhankelijk van de beoordeling kan er voor worden gekozen om het product te re-conditioneren.  

 

Financiële verwerking: wanneer de retour is verwerkt en akkoord bevonden, wordt deze gecrediteerd. Afhankelijk van de retourzending via een postaal netwerk, of de stenen shop, wordt het retourbedrag bancair of contant voldaan. Met een zichttermijn en een terugbetaaltermijn, betekent dit een financiële onzekerheid van circa 60 dagen.

 

Seamless ‘return’ experience

Om de toenemende retourstroom te borgen, zal ook de retourinformatie ontsloten moeten worden. Een speciaal daartoe ingericht r-Fulfilmentcentrum zou de regie op zich kunnen nemen, door retouren centraal administratief en fysiek te ontvangen. Door de consument op voorhand de retour aan te laten melden – met een verplichting tot minimaal de basisinformatie zoals retourreden  – ontstaat er een planbaar proces. Additionele informatie, waardoor de afhandelingsverwerking nog inzichtelijker wordt, is aan te bevelen.

 

Aan de consument wordt tijdens de aanmelding een code verstrekt, die op de retourzending vermeld moet worden. Hierdoor wordt de retourstroom direct naar de juiste afdeling, bijvoorbeeld ‘boeken’, of ‘kleding’, geleid.

 

De verstrekte informatie maakt dat de retouren al bij ontvangst doelgericht gescheiden worden. De retour wordt op de juiste afdeling geïdentificeerd, waarna de beoordeling van de consument wordt gecontroleerd op de retourreden. Door vooraf slim te sorteren, wordt veel werk bespaard. De volgende stap zal zijn om slim te verwerken, zodat de artikelen weer snel op de juiste plaats, op voorraad liggen.

Scooped by web_logistiek
Scoop.it!

Reactie op: Informatiedeling biedt webshop extra slagkracht (Emerce)

Reactie op: Informatiedeling biedt webshop extra slagkracht (Emerce) | web_logistiek | Scoop.it

Door Ronald Smits, 08 december 2012

 

In reactie op: Informatiedeling biedt webshop extra slagkracht: http://www.emerce.nl/achtergrond/informatiedeling-biedt-webshop-extra-slagkracht

 

Het delen van informatie is het begin van een totaal veranderingsproces. Het maakt veel meer mogelijk dan alleen het afnemen van het aantal transportbewegingen. Denk bijvoorbeeld ook aan het delen van assortiments- en voorraadinformatie of klantenbestanden. Het aanbod van de webshop neemt hierdoor een vlucht.


De traditionele webshop heeft het moeilijk door de steeds maar toenemende norm. Een norm die gesteld wordt door enkele grote webwinkels met ruim volume, om bijvoorbeeld gratis te kunnen verzenden. Een digitaal warenhuis van complementaire webshops maakt marketingbeloften haalbaar.

 

Digitaal warenhuis

 

Als webshop ben je een roepende in de woestijn. Samenwerken in de vorm van een digitaal warenhuis biedt veel voordelen. Wanneer de benodigde vakkennis aanwezig is, kan een totaal aanbod worden gerealiseerd. Met de juiste opbouw van het warenhuis wordt de seamless experience een reële mogelijkheid. Samenwerken is niet alleen het delen van informatie, maar ook kosten kunnen worden gedeeld. Als mogelijk nadeel kan het opgeven van een stukje individualiteit worden gezien. Het is ondernemen met ondernemers, die vaak een eigen mening hebben. En natuurlijk moet er, buiten de complementaire producten, een persoonlijke klik zijn.

 

e-Fulfilment

 

De afhandeling van een digitaal warenhuis door een logistiek specialist, geeft extra voordelen. Door zijn / haar expertise en – over het algemeen – hogere volumeverwerkingen, zijn de verzendkosten, verpakkingskosten, handelingskosten en opslagkosten veelal lager. Daarnaast wordt de consument voorzien van informatie over de bestelling en komt er maar één vervoerder aan de deur.

 

Kostentechnisch een groot voordeel, maar hoe wordt deze verdeeld over de deelnemers? De verdeelsleutel zal altijd een discussiepunt blijven bij tegenvallende resultaten.

 

Het digitaal warenhuis zal zeker een vuist kunnen maken naar dienstverleners en retailers. Het succes ervan wordt mede bepaald door de onderlinge samenwerking en het vertrouwen.

 

Slagkracht

 

De slagkracht van gedeelde informatie is groot. De mate van het samenvoegen van beschikbaar gestelde informatie is relevant voor de succesfactor. Enkele potentiële systemen zijn: ‘verwerking binnen een alles in één systeem’, of ‘deelsystemen, die communiceren met een regie-systeem’. Beide hebben voor- en nadelen.

 

Regie

 

Het is onmogelijk om allerlei individuele afspraken te maken met de diverse deelnemers. Er zal gezocht moeten worden naar een goede coördinatie. Eén van de deelnemers kan deze regiefunctie op zich nemen, of hier kan een derde partij voor worden aangetrokken.

 

Kortom: het delen van informatie biedt veel mogelijkheden, zoals een toename van slagkracht. Tegelijkertijd is het één van de moeilijkste stappen, die een webshophouder (ooit) zal nemen. Het vraagt om het opgeven van een stukje identiteit en vergt daarbij veel vertrouwen en flexibiliteit van de deelnemende webshophouder.

more...
No comment yet.
Scooped by web_logistiek
Scoop.it!

Van e-Commerce naar e-Fulfilment

Van e-Commerce naar e-Fulfilment | web_logistiek | Scoop.it

Door Ronald Smits, 21 november 2012

 

Nog even en het barst los, de eindejaars e-fulfilment rally. Een rally met hindernissen en obstakels. Het parcours is uitgezet door de commerciëlen, de rit wordt gereden door de logistici. En de consument krijgt het stuur in handen.

 

Onzekerheid


De aanbiedingen* vliegen voorbij, bijvoorbeeld: 4 + 1 gratis, op al het speelgoed, 15% korting op alle fanartikelen. En nu tijdelijk (bijna) alles gratis bezorgd, alles gericht op de conversie maar met een negatief consumentenvertrouwen in het achterhoofd. Ondanks de zorgwekkende economische cijfers [bron: www.linkmagazine.nl] voor de retailsector, bloeit de e-tail op met een omzetgroeicijfer van 8,1 %. De vraag blijft dan ook, of de online-omzetgroei, de omzetdaling voldoende afdekt, om minimaal quitte te spelen.

 

Aan het stuur

 

Met alle aanbiedingen en een laagste prijsgarantie [bron: www.bcc.nl] op zak, shopt de internetconsument er op los. Het risico is minimaal voor de consument, omdat zij het ‘teveel betaalde’ kan reclameren. Voldoet het product niet, dan kan deze worden geretourneerd en gecrediteerd. Neem daarbij een zichtperiode van 2 weken en het is duidelijk, dat het risico voor de e-tailer erg groot is. Met name, omdat retourneren vrijwel zonder barrière is.

 

Werk in uitvoering

 

Als logisticus in deze tijd, is het lastig om op bovenstaande, een eenduidig antwoord paraat te hebben. Natuurlijk, acties worden vooraf besproken. Natuurlijk, kortingen worden in het front-end afgevangen. Natuurlijk, levertijden worden in overleg gecommuniceerd. Maar toch... De statistieken en ervaringscijfers zullen dit jaar niet gaan passen. Het gemiddelde volume / gewicht per zending wijzigt door deze acties: verpakkingsmateriaal moet een tikje groter worden; het aantal rolcontainers moet net ietsje meer zijn en de personele bezettingsgraad meer / minder al naar gelang de order(s).

 

En toch wordt het – als de voortekenen juist zijn – behalve een drukke, vooral ook spannende periode, die je als logisticus niet mag missen.

 

*www.bol.com / www.hema.nl / www.bartsmit.com

 

more...
No comment yet.