Vorming, opleiding en educatie
1.2K views | +0 today
Follow
Vorming, opleiding en educatie
Informatie over vorming, opleiding, educatie, training en onderwijs
Curated by Dirk Lagast
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Dirk Lagast
Scoop.it!

Maak kennis met de eerste Belgische feministe: 'De man zal pas vrij zijn als ook de vrouw bevrijd is'

Maak kennis met de eerste Belgische feministe: 'De man zal pas vrij zijn als ook de vrouw bevrijd is' | Vorming, opleiding en educatie | Scoop.it
Isabelle ontwikkelde een eigen model voor kleuter-, lager en middelbaar onderwijs. De Franse overheid stuurde delegaties om dat te komen bekijken. Wie bij haar afstudeerde kon het beroep van leerkracht uitoefenen of een winkelbedrijf leiden. Mits nog een bijkomende opleiding kon men zich vanaf 1880 laten inschrijven aan de universiteit van Brussel. Het leerplan dat ze opstelde was gericht op een harmonische en volledige ontwikkeling van het individu door middel van actie en kennis van feiten. Deze methode verschilde aanzienlijk van het toenmalige lager onderwijs, waar de leermethode voornamelijk nazeggen en memoriseren inhield. Haar onderwijs steunde op de natuurwetenschappen, zonder godsdienst. Ze had aandacht voor kinderen met leermoeilijkheden en hield een wekelijkse klassenraad. Anderhalve eeuw later is de Belgische onderwijswereld ervan overtuigd dat ze deze onderwijsmethodes zelf bedacht hebben, aangezien moeder en dochter Gatti de Gamond nu niet meer gekend zijn. Uiteraard werd er met hen gespot door diegenen die het een belachelijk idee vonden dat een degelijk meisjesonderwijs zou uitgebouwd worden, dat zelfs zou kunnen leiden tot universitaire studies en tot het beroep van advocaat of arts. 

Isabelle Gatti de Gamond liet niet met zich spotten. Haar doel was haar studentes tot een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Heel bijzonder was het feit dat de ouders mochten meekomen met hun dochters om een soort van volwassenenonderwijs te volgen. Isabelle vergat ook de weeskinderen niet. Voor hen richtte ze een 'rationalistisch weeshuis' op in Vorst. De term 'rationalistisch' betekende: in de lijn van de ratio, de Verlichting, het humanisme, het vrije denken.
Dirk Lagasts insight:
Onder Isabelles naam zijn de primaire en secundaire scholen blijven voortbestaan, zoals het Athénée Royal Gatti de Gamond, dat vandaag nog altijd op hetzelfde adres in de Broekstraat is gevestigd. De school huldigt, na 150 jaar, immer dezelfde principes:

'L'École propose d'appliquer les valeurs humanistes, notamment en faisant appliquer la neutralité active et le pluralisme, et en partageant l'idéal de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme.' 

In dit citaat herkennen we het vrije denken én het feminisme van Isabelle Gatti. Dat vrije denken moest een mens bevrijden van vooroordelen en van onwetendheid. Alleen dan kon er een rechtvaardige en humane samenleving ontstaan. De vrijdenkersbewegingen en de vrijmetselarij waren gebaseerd op de ideeën van de Verlichting en van de Franse Revolutie: gelijkheid, vrijheid, broederlijkheid. Daarom noemde men elkaar ook 'broeders' en 'zusters'. Er was een sterk geloof in de maakbaarheid van de samenleving en het individuele streven naar zelfontplooiing.
No comment yet.
Scooped by Dirk Lagast
Scoop.it!

Bakens voor burgerzin

Bakens voor burgerzin | Vorming, opleiding en educatie | Scoop.it
Burgerzin is even belangrijk als leren lezen, schrijven en rekenen. 

De vzw Auschwitz in Gedachtenis kent Bakens voor Burgerzin toe aan 3 scholen (één per gewest) die het afgelopen jaar bijzondere aandacht besteed hebben aan burgerzin. Op termijn wordt hiermee een keten van solidaire scholen gecreëerd over de gewesten heen. 

 De uitreiking vindt plaats op vrijdag 26 januari 2018 om 19.00u in Atelier Marcel Hastir, Handelsstraat 51 te 1000 Brussel. U bent van 

Harte welkom! 

Informatie: georges.boschloos@auschwitz.be - 02/512 79 98 -       Auschwitz in Gedachtenis vzw Wolstraat 17/50 1000 Brussel - www.auschwitz.be 
No comment yet.
Scooped by Dirk Lagast
Scoop.it!

Een herinneringsplek bezoeken

Breendonk bezoeken. Een voorbereiding. 


Sporen van Herinnering is gratis verkrijgbaar via info@auschwitz.be

No comment yet.
Scooped by Dirk Lagast
Scoop.it!

Herinneringseducatie in de praktijk

Herinneringseducatie in de praktijk | Vorming, opleiding en educatie | Scoop.it
Mia Van de Velden is zeer actief in de Commissie Onderwijs en Vorming van de Stichting Auschwitz-Auschwitz in Gedachtenis. 
No comment yet.
Scooped by Dirk Lagast
Scoop.it!

In het spoor van de Shoah in Polen

In het spoor van de Shoah in Polen | Vorming, opleiding en educatie | Scoop.it

“Wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd ze te herhalen.” (George Santayana) 


Een reis langs de graven van meer dan 1.500.000 mensen, slachtoffers van een minutieus georganiseerde poging om een volk uit de geschiedenis te wissen. No comment yet.
Scooped by Dirk Lagast
Scoop.it!

Sporen van herinnering nr 20 

Sporen van herinnering nr 20  | Vorming, opleiding en educatie | Scoop.it

INHOUD

1. Aufstand in Auschwitz - Opstand in Auschwitz door Frédéric Crahay (Directeur van de vzw Auschwitz in Gedachtenis) 

2. De Herinnering tegemoet: Trein der 1000 naar Auschwitz Van Vriendenkring tot vzw Auschwitz in Gedachtenis door Henri Goldberg (Voorzitter van de vzw Auschwitz in Gedachtenis) 

3. Boodschap van een overlevende door Paul Sobol 

4. Studie en herinnering als pijlers door Frédéric Crahay (Directeur van de vzw Auschwitz in Gedachtenis) 

5. (BCH) Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie door Marjan Verplancke (Coördinatrice) en Simon Schepers (Projectmedewerker) 

6. Commissie Onderwijs Vorming - La Commission pédagogique door Dirk Lagast (voorzitter van de C.O.V.) en Jean Cardoen (Voorzitter van de Commission pédagogique) 

7. Genociden en schendingen van de mensenrechten durven onderwijzen door Johan Puttemans (Pedagogische coördinator van de vzw Auschwitz in Gedachtenis) 

8. Geschiedenis en herinnering van de Tweede Wereldoorlog in de wijk ‘Marollen-Zuid’ door Daniel Weyssow (vzw Auschwitz in Gedachtenis)  

9. Een studie- en documentatiecentrum ter beschikking van het publiek door Emmanuel Verschueren (vzw Auschwitz in Gedachtenis) 

10. Archieven als pedagogisch instrument door Stéphanie Perrin en Sarah Timperman (vzw Auschwitz in Gedachtenis) 

11. Een reis naar de Herinnering als beloning door Nathalie Peeters (vzw Auschwitz in Gedachtenis) 

12. Samen met en voor de scholen door Georges Boschloos (vzw Auschwitz in Gedachtenis) Andere projecten van de vzw Auschwitz in Gedachtenis / Stichting Auschwitz 


Varia 

- Fort Breendonk: Samen bewaren we de Herinnering 

- Nieuwe publicatie: Bezoekersgids Auschwitz 

- De laureaten van de Jaarlijkse Wedstrijd voor het Secundair Onderwijs 2015-2016 : Mensenhandelswaarde

No comment yet.
Scooped by Dirk Lagast
Scoop.it!

Sporen van Herinnering - 19

De Commissie Onderwijs en Vorming publiceert haar eigen driemaandelijks bulletin, Sporen van herinnering. 

Het tijdschrift wordt gratis verspreid in alle scholen van het middelbaar onderwijs. Het legt zich in het bijzonder toe op hedendaagse aspecten van de herinneringseducatie in scholen: evenementen, didactisch materiaal, voorbeelden van lessen en projecten. Sporen van herinnering wordt gratis opgestuurd naar de docenten die daartoe een verzoek indienen. Als u of uw collega’s een gratis abonnement in papier of pdf formaat wensen te nemen, aarzel niet het abonnementsformulier in te vullen. U kunt ook contact opnemen met ons secretariaat: Tel: +32 (0)2 512 79 98 – fax: +32 (0)2 512 58 84 – Contact via e-mail 

Sporen van herinnering nr. 19 (pdf) – maart 
- Actualiteit: Rescue the Perishing. Eleanor Rathbone verdedigde de zaak van vluchtelingen voor het fascisme van 1933 tot aan haar dood in 1946   
- Auschwitz: Een overzicht van Auschwitz in aantallen. Hoeveel mensen stierven er in Auschwitz? 
- Uitgediept: Opstand als enige overlevingsmogelijkheid. De weerstand tegen een zekere dood in het moordcentrum Treblinka 
- Wist je dat...: ...een bevel niet geweigerd kon worden? (Dixit Rudolf Höß)  
- Klasreflectie: ‘Geef mij jullie kinderen!’  
- Vraagstuk: Hoe vrij zijn wij? Hoe vrij willen wij zijn? 
- Varia: Verdoken beelden: Tweede editie van een cineclub; Het verleden komt in tgv-tempo terug 
No comment yet.
Rescooped by Dirk Lagast from Mijn gazet
Scoop.it!

In het spoor van de Shoah in Polen

In het spoor van de Shoah in Polen | Vorming, opleiding en educatie | Scoop.it

Studiereis van de vzw AUSCHWITZ in GEDACHTENIS naar Chelmno, naar Majdanek en naar de uitroeiingscentra van Aktion Reinhardt: Belzec, Sobibor en Treblinka. 


Inschrijven kan nog tot 15 april 2016 


€ 650,- per persoon (vol pension)


Via Dirks scoop
No comment yet.
Rescooped by Dirk Lagast from Mijn gazet
Scoop.it!

Simon, het jongetje dat wist te ontsnappen

Simon Gronowski was 11 jaar in 1943. Op 19 april wordt hij, samen met 1630 andere gevangenen, vanuit de Dossinkazerne op transport gezet naar Auschwitz. 


Voor dat twintigste konvooi werden voor de eerste keer goederenwagons gebruik, waarbij de deuren werden vergrendeld met prikkeldraad. Bij vorige transporten waren steeds derde klasse personenwagons gebruikt. 


Tussen Boortmeerbeek en Haacht dwongen Youra Livchitz (Georges Livchitz), Robert Maistriau en Jean Franklemon (oud-klasgenoten van het Atheneum te Ukkel) de te stoppen. Ze waren gewapend met één revolver, een stormlamp en rood papier. 


Er konden 231 mensen ontsnappen. Van hen werden  er 90 weer gepakt en op een volgend transport gezet; 26 personen werden bij hun vlucht gedood en 115 gedeporteerden slaagden in hun ontsnapping. 


Simon was de jongste. Hij heeft het overleefd. Het was de laatste keer dat hij zijn mama en zijn zus zag. https://www.kazernedossin.eu/NL/In-Groep/Educatief-materiaal/Volledig-aanbod/boek-van-simon


Via Dirks scoop
No comment yet.
Scooped by Dirk Lagast
Scoop.it!

De school van de toekomst

De school van de toekomst | Vorming, opleiding en educatie | Scoop.it
In Nederland kiezen zo’n 3000 leerlingen in 22 basisscholen al voor tablet-onderwijs. Hoe ver staat het met de school van de toekomst in Vlaanderen?
No comment yet.
Scooped by Dirk Lagast
Scoop.it!

Normaal Radicaal : Online seminaries over radicalisering en identiteit

Normaal Radicaal : Online seminaries over radicalisering en identiteit | Vorming, opleiding en educatie | Scoop.it

Al een hele tijd worden politiek en media beheerst door het begrip ‘radicalisering’. De verantwoordelijkheid voor preventie en detectie komt grotendeels bij het onderwijs terecht. In deze reeks van drie webinars stellen we enkele kritische vragen. Is radicalisering eigenlijk wel zo’n recent fenomeen? Zijn radicale ideeën soms nodig? En worden we zelf niet radicaler door ons blind te staren op hoe ‘de ander’ radicaliseert? 

 

Tijdens drie webinars van 60 minuten zullen twee experten zich buigen over dit onderwerp. Zij plaatsen een en ander in perspectief en gaan in op al jouw vragen

No comment yet.
Scooped by Dirk Lagast
Scoop.it!

'Jongeren worden in het onderwijs op levensbeschouwelijk vlak misleid'

'Jongeren worden in het onderwijs op levensbeschouwelijk vlak misleid' | Vorming, opleiding en educatie | Scoop.it
'In een land dat zo doordrongen is van godsdienstonderwijs blijkt niemand te weten wat er eigenlijk in de eerste boeken van de bijbel staat', schrijft professor Patrick Loobuyck. 'God keurt er genderongelijkheid, incest, verkrachting en geweld goed en draagt het joodse volk op om volkeren uit te moorden.'

 

Dimitri Verhulst heeft een nieuw boek: Bloedboek. Op zijn eigenste manier herschrijft hij er de eerste vijf boeken van het Oude Testament, ook wel de Pentateuch of joodse Thora genaamd. In de perspubliciteit legt Verhulst er sterk de nadruk op hoe slecht God is: Jahweh is een fascist, er is geen grotere mensenrechtenschender dan hem. 

 

Grote woorden, maar inderdaad, God keurt er genderongelijkheid, incest, verkrachting en geweld goed en draagt het joodse volk op om volkeren uit te moorden. Wat opvalt, bijvoorbeeld bij zijn sappige uiteenzetting op Eén bij Van Gils en Gasten is dat de mensen rondom hem zo verbaasd reageren. In een land dat zo doordrongen is van godsdienstonderwijs blijkt niemand te weten wat er eigenlijk in de eerste boeken van de bijbel staat. Over de rest van de bijbel maak ik me ook weinig illusies - nochtans volgt in Vlaanderen meer dan tachtig procent van onze jongeren het vak rooms-katholieke godsdienst, twaalf jaar aan een stuk twee uur in de week. 

No comment yet.
Scooped by Dirk Lagast
Scoop.it!

Histoforum, de site voor geschiedenis en ict

Histoforum, de site voor geschiedenis en ict | Vorming, opleiding en educatie | Scoop.it
Histoforum, de site voor geschiedenis en ict in het onderwijs
No comment yet.
Scooped by Dirk Lagast
Scoop.it!

De kelders van de GESTAPO

De kelders van de GESTAPO | Vorming, opleiding en educatie | Scoop.it
Op 27 januari 1945 werd Auschwitz-Birkenau bevrijd door de Geallieerden. Om deze datum te eren verschijnt nu 'De Kelders van de Gestapo' een uniek werk aangaande de bezetting in België tijdens de periode 1940-1944. 
Een publicatie van de vzw Auschwitz in Gedachtenis die mogelijk is dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 
Prijs: 20,- euro te bestellen via info@auschwitz.be
No comment yet.
Scooped by Dirk Lagast
Scoop.it!

Wedstrijd: "Grenzen aan de waarheid"

Wedstrijd: "Grenzen aan de waarheid" | Vorming, opleiding en educatie | Scoop.it
Elk jaar organiseert de Stichting Auschwitz een wedstrijd voor scholen: 'Linken en herinneren'.

We willen alle leerlingen van de derde graad secundair onderwijs betrekken, ongeacht het type. De wedstrijd staat open voor alle netten en onderwijsvormen en heeft als doel leerlingen te laten nadenken over burgerzin. 

Het thema houdt niet noodzakelijk verband met het verleden van de kampen of de genocide, maar kan ook handelen over meer actuele thema’s zoals intolerantie, racisme, democratische waarden of burgerschap. Het spreekt vanzelf dat deze wedstrijd kan ingepast worden in heel uiteenlopende vakken. 

Als werkvorm kan gekozen worden uit een tekst (verhandeling, gedicht) of een werk met een andere creatieve invalshoek (foto, film, beeld, maquette, schilderij, toneel, muziek, straatproject,…). 

De winnende laureaten krijgen een erediploma en mogen gratis deelnemen aan de Studiereis naar Auschwitz-Birkenau ter waarde van € 500. Het wedstrijdreglement en de titels van de vorige jaren vindt u op de website: www.auschwitz.be

Inschrijven kan tot vrijdag 1 december 2017, via post (Wolstraat 17/50 - 1000 Brussel, per fax (02 512 58 84) of via e-mail: info@auschwitz.be. 

Het thema dit jaar is: ‘De grenzen van de waarheid’
No comment yet.
Scooped by Dirk Lagast
Scoop.it!

Auschwitz bezoeken

Een informatiebrochure over het beruchte kamp Auschwitz dient een drievoudig doel. 

Ten eerste biedt de vzw Auschwitz in Gedachtenis een gebruiksvriendelijk antwoord op de stijgende vraag van belangstellenden die Auschwitz op een ernstige manier wensen te bezoeken. Vervolgens willen we de deelnemers aan onze jaarlijkse studiereis compacte, maar toch vrij volledige informatie verstrekken. Tot slot merkten we dat er behoefte was aan een beknopte, maar professioneel uitgewerkte en geactualiseerde handleiding voor geïnteresseerden. 

De brochure is didactisch van aard. Zij zal zowel de deelnemer aan de jaarlijkse studiereis als de individuele bezoeker van Auschwitz helpen een goed, overzichtelijk en volledig beeld te krijgen van de plek waar hij zich bevindt. 

Gratis te bestellen via info@auschwitz.be

No comment yet.
Scooped by Dirk Lagast
Scoop.it!

Studiereis ‘In het spoor van de Shoah in Polen’

De overige vijf uitroeiingscentra – Chełmno, Majdanek, Bełżec, Sobibór en Treblinka – met de daarbij horende steden en deportatieoorden, worden vanuit een historische invalshoek belicht. 

  

Deze studiereis tracht de geschiedenis van de Shoah in Polen te traceren. Vormingssessies zullen georganiseerd worden om de toekomstige bezoeker kennis te laten maken met de structuur en de complexe geschiedenis van de Shoah in Polen. 


 Voor meer informatie: auschwitz.be info@auschwitz.be

No comment yet.
Scooped by Dirk Lagast
Scoop.it!

Wedstrijd: "Alles mag aanvaard worden in naam van de democratie!"

Wedstrijd: "Alles mag aanvaard worden in naam van de democratie!" | Vorming, opleiding en educatie | Scoop.it

Elk jaar organiseert de Stichting Auschwitz – Auschwitz in Gedachtenis vzw, studie- en documentatiecentrum, een wedstrijd in de scholen van de Vlaamse Gemeenschap. Deze richt zich naar al de leerlingen van de derde graad secundair onderwijs, ongeacht het type. 


Het thema van dit jaar is "Alles mag aanvaard worden in naam van de democratie!" 


De wedstrijd kan ingepast worden in heel uiteenlopende vakken. Als werkvorm kan gekozen worden uit een tekst (verhandeling, gedicht) of een werk met een andere creatieve invalshoek (foto, film, beeld, maquette, schilderij, toneel, muziek, straatproject,…). 


De winnende laureaten krijgen een erediploma en mogen gratis deelnemen aan onze Studiereis 2016 Auschwitz-Birkenau ter waarde van 500,00€. 


Het wedstrijdreglement en de titels van de vorige jaren zijn zichtbaar ophttp://www.auschwitz.be/index.php/nl/activiteiten/wedstrijd. ;


Indien u met uw school/klas wenst deel te nemen, schrijf u in via http://www.auschwitz.be/index.php/nl/activiteiten/wedstrijd ;


De wedstrijd vindt plaats in uw instelling en onder uw toezicht, bij voorkeur in de periode van 27 januari 2017, herdenkingsdag van de bevrijding van Auschwitz-Birkenau. 


Aanvullende informatie is verkrijgbaar bij Georges Boschloos: Tel.: +32 (0)2 512 79 98 – fax: +32 (0)2 512 58 84

No comment yet.
Scooped by Dirk Lagast
Scoop.it!

De Holocaust en andere genociden

De Holocaust en andere genociden | Vorming, opleiding en educatie | Scoop.it

Om de Holocaust en andere genociden in het voortgezet onderwijs te kunnen behandelen is een behoorlijke dosis feitenkennis nodig. Deze bundel beschrijft kort en overzichtelijk vijf gevallen van genocide uit de 20ste eeuw, en de rechtsgang die daarop volgde. 


De moord op een heel volk of een bevolkingsgroep wordt wel de grootste misdaad onder de misdaden genoemd. In het Engels: ‘the crime of all crimes’. Het grenzeloze massale geweld tegenover een groep weerloze burgers met het doel die groep te vernietigen roept onze verbijstering op. De realiteit is dat massaal geweld altijd deel heeft uitgemaakt van de geschiedenis. Ook in de 20ste en 21ste eeuw kwamen vele episodes van massaal geweld voor, ondanks alle pretenties van de moderne beschaving. 


De strijd tussen en tegen etnische groepen werd een belangrijk onderdeel van het sociale en politieke geweld in de twintigste eeuw. Steeds meer staten probeerden door etnische zuivering tot een nationale staat en eenheid te komen. In het verleden gold religie als een belangrijk motief bij het doden van burgers. Sinds de 19e eeuw kwamen er de factoren van natie en klasse bij. Ideologie bleek de drijvende kracht achter genocide in de moderne samenleving. De efficiëntie van bureaucratie en nieuwe technologische ontwikkelingen laten tenslotte zien dat geweld desastreuze, grootschalige en onherroepelijke gevolgen kan hebben. No comment yet.
Scooped by Dirk Lagast
Scoop.it!

Vlaming gebuisd voor historische kennis en inzicht

Vlaming gebuisd voor historische kennis en inzicht | Vorming, opleiding en educatie | Scoop.it

De Vlaming haalt slechts een 4,5/10 op vragen over historische kennis en inzicht van de klassieke oudheid tot nu. Dat blijkt uit een enquête bij 1.000 Vlamingen, in opdracht van Radio 1 en het Davidsfonds. Voor historische feitenkennis scoorde de gemiddelde Vlaming nog 6,8/10, maar op inzicht over chronologie, causale verbanden en dergelijke slechts 3,4/10. 


Uit de enquête, opgesteld door de Onderzoekseenheid Geschiedenis van de KU Leuven, blijkt bijvoorbeeld de magere kennis van de Vlaming over het koloniaal verleden van België.  

Slechts 32 procent geeft het juiste antwoord op een vraag over de onafhankelijkheid en dekolonisatie van Congo. 68 procent denkt onterecht dat de Guldensporenslag te herleiden is tot een veldslag tussen Vlamingen en Fransen. Daarnaast onderschat de Vlaming ook de rol van België in de wereldgeschiedenis. 45 procent zegt dat de Benelux het meest bijdroeg tot het Europese eenmakingsproces sinds 1945 in plaats van de Frans-Duitse alliantie (26 procent).  

Jongeren onder de 25 jaar scoren minder goed op feitenkennis, maar hebben wel meer historisch inzicht. Vooral voor de kennis van de geschiedenis sinds 1945 is het verschil is opvallend, maar de jongeren doen het beter als het gaat om chronologie en historische redeneringen.   

Volgens professor Karel Van Nieuwenhuyse (KU Leuven) heeft dat te maken met de nieuwe eindtermen geschiedenis sinds 2000. Vrouwen scoren over de hele lijn slechter dan mannen, wat het gevolg kan zijn van een verschil in interesse. Hoe meer de Vlaming zichzelf als wereldburger beschrijft, hoe hoger hij of zij scoort.

No comment yet.
Scooped by Dirk Lagast
Scoop.it!

Lerares NCZ Marijn trad in het spoor van de Shoah …

Lerares NCZ Marijn trad in het spoor van de Shoah … | Vorming, opleiding en educatie | Scoop.it


Op woensdag 27 januari vindt de internationale dag van de herdenking van de slachtoffers van de Holocaust plaats. Dit is het moment bij uitstek om tijdens de lessen NCZ een vergelijking te maken tussen het verleden en het heden. 


Afgelopen zomer ben ik afgedaald in de duisternis en heb ik de wrede kant van de mensheid gezien. Ik heb op plaatsen gestaan waar op korte tijd honderdduizenden mensen zijn vermoord in fabrieken van de dood. Enkel en alleen omdat ze ‘anders’ waren: joden, homo’s, zigeuners, politieke gevangenen. Hele families, gemeenschappen zijn uitgeroeid tijdens WO II. Tijdens deze studiereis hield ik halt in Sobibór, Treblinka, Majdanek, Chełmo, Bełżec. 

Er zijn nog weinig overlevenden van deze verschrikkelijke gruwelijkheden. Het herdenken van deze gebeurtenissen is uitermate belangrijk. Deze geschiedenis mag niet vergeten worden. Het is een reis die mijn leven, mijn kijk op de dingen heeft veranderd. Ik werd een ‘nieuwe getuige’ met een opdracht: de geschiedenis verder vertellen. 

Een reis zoals deze kruipt niet in je koude kleren. Al kan ik maar een fractie van de ervaringen overbrengen aan mijn leerlingen en hen doen inzien dat we er samen voor moeten zorgen dat dit nooit meer mag gebeuren, dan was mijn reis zinvol.

– Marijn Straetemans 


Dirk Lagasts insight:

De studiereis wordt georganiseerd door de Stichting Auschwitz/vzw Auschwitz in Gedachtenis - http://auschwitz.be/en-nl/index.php/nl/studiereis-in-het-spoor-van-de-shoah-in-polen ;

No comment yet.
Scooped by Dirk Lagast
Scoop.it!

Sporen van herinnering

Sporen van herinnering | Vorming, opleiding en educatie | Scoop.it

De Commissie Onderwijs en Vorming van de Stichting Auschwitz publiceert 4 keer per jaar het tijdschrift "Sporen van herinnering." Het magazine over Herinneringseducatie wordt gratis verspreid naar alle scholen van het middelbaar onderwijs. 

 

Het legt zich in het bijzonder toe op hedendaagse aspecten van de herinneringseducatie in scholen: evenementen, didactisch materiaal, voorbeelden van lessen en projecten. 

 

 

 

Dirk Lagasts insight:

Geïnteresseerden kunnen een GRATIS abonnement aanvragen via tel: +32 (0)2 512 79 98, fax: +32 (0)2 512 58 84 of info@auschwitz.be 

No comment yet.
Scooped by Dirk Lagast
Scoop.it!

Mijn Jihad in de klas

Mijn Jihad in de klas | Vorming, opleiding en educatie | Scoop.it

Hoe praat je met jongeren over de aanslag in Parijs? Hoe gaan Vlaamse moslims om met extremisme? We bundelden de reportage Mijn Jihad in een handig lespakket. 


Maar hoe start je zo'n klasgesprek? 

“Begin met de situatie te ontmijnen en zorg ervoor dat niemand zich aangevallen voelt. Maak duidelijk dat er niets veranderd is: vriendjes blijven vriendjes. En vraag je leerlingen hoe zij zich bij de gebeurtenissen voelen.  
 
Aan de hand van vier korte YouTube-fragmenten uit de reportage maken we kennis met het probleem van radicalisering, bevattelijk en vanuit verschillende kanten bekeken. We laten spectaculaire koppen achterwege en gaan op zoek naar de ‘andere stem’, die van uit de moslimgemeenschap zelf komt. De videofragmenten kunnen dienen als aanzet tot of aanvulling bij een gesprek of debat. De YouTubeafspeellijst vind je hier. De integrale uitzending vind je hier.
No comment yet.
Scooped by Dirk Lagast
Scoop.it!

Educatief pakket 'Wat is een vluchteling?'

Educatief pakket 'Wat is een vluchteling?' | Vorming, opleiding en educatie | Scoop.it
Met dit pakket kan je zelf een basisvorming geven over asiel: in je buurt, in een vereniging of aan een bepaalde groep. Met deze interactieve vorming voor een ruim publiek maak je duidelijk wat een vluchteling is. 

 

In dit pakket vind je vier documenten. Enerzijds een handleiding voor de begeleider en een presentatie.  Daarnaast vind je een bundel met achtergrondinformatie en een bijlage met te printen materiaal. Je kan ook de bijhorende brochure ‘Wat is een vluchteling’ raadplegen en verspreiden onder de deelnemers. 


VORMINGSMATERIAAL & PRESENTATIE 

De handleiding voor de begeleider bestaat uit oefeningen en uitleg bij de presentatie. De presentatie bestaat uit dertig slides die je kan projecteren of uitdelen aan de deelnemers van je vorming. 
De inhoud bestaat uit drie delen. Bij elk deel vind je een oefening om de vorming interactief te maken. Het eerste deel gaat over ‘Wat is een vluchteling’ en geeft een overzichtelijk beeld van waar vluchtelingen komen en waar ze naartoe vluchten. Hier leggen we uit wie bescherming kan krijgen. Het tweede deel geeft een inleiding in de asielprocedure die asielzoekers doorlopen in België.  Je krijgt een overzicht van de verschillende instanties waarmee asielzoekers in contact komen. Het derde deel gaat over de rechten en plichten van asielzoekers en vluchtelingen. We belichten ook kort wat er gebeurt als iemand niet erkend wordt als vluchteling. 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE 

Deze bijkomende informatie is niet noodzakelijk om de vorming te kunnen geven. Maar is wel interessant als achtergrondinformatie. Je kan dit document ook afzonderlijk raadplegen. 

 

BROCHURE 'WAT IS EEN VLUCHTELING' 

Dit vormingspakket hoort bij de brochure 'Wat is een vluchteling'.

No comment yet.