Verpleegkunde Zuyd
8.4K views | +0 today
Follow
Verpleegkunde Zuyd
Nieuwsbulletin Verpleegkunde
Curated by Liesbeth
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Nurse Academy 2: Klinisch redeneren - troponine

Nurse Academy 2: Klinisch redeneren - troponine | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
VERDER
* Casus: 
- Impact van een ernstige COVID-19-infectie rondom de bevalling
- Duizeligheid en vallen ten gevolge van orthostatische hypotensie (OH)

* Patiëntveiligheid: Een ernstig incident (calamiteit)
* Farmacotherapie: Steroïd-geïnduceerde bijnierschorsinsufficiëntie
* Ziektebeeld: CVA bij atriumfibrilleren
* Decubituszorg volgens de nieuwe richtlijn
* CRM-communicatie in de neonatale reanimatie
* Interventie: Cholecystitis en cholecystectomie

Lezen? Het scholingstijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek. Artikel nodig? Mail mij.
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Dé Verpleegkundig Specialist 2: De vs in de wijk

Dé Verpleegkundig Specialist 2: De vs in de wijk | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
VERDER
* Kwaliteit van zorg: Infectiepreventie bij de (toekomstig) immuungecompromitteerde patiënt
* Regievoerend behandelaar. Een pilletje meer of minder. De module "Minderen en stoppen van Medicatie"
* Leiderschap: juiste zorg, juiste plek en de juiste professional
* Kwaliteit van leven én sterven: een dag uit het leven van een verpleegkundig specialist palliatieve zorg
* Wetenschap: seksuele verandering bij vulvacarcinoompatiënten - een belevingspad van de begeleidingsbehoefte na een chirurgische behandeling

Lezen? Het vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

8 tips voor betere verslaglegging: ‘Een cruciaal deel van ons werk’ 

8 tips voor betere verslaglegging: ‘Een cruciaal deel van ons werk’  | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
Hoe zorg je ervoor dat je informatie en gegevens van patiënten en cliënten op een goede manier documenteert? In de nieuwe richtlijn Verslaglegging worden daar tips voor gegeven. “Werkt het systeem je tegen? Trek dan aan de bel.”
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Nursing 6: Waarom mondzorg bij ouderen meer aandacht verdient

Nursing 6: Waarom mondzorg bij ouderen meer aandacht verdient | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
VERDER
* 3 vragen over: De rol van wijkverpleging bij medicatie
* Wijkteams positief over verpleegkundig leiderschapsprogramma
* EBP: Wijkteams positief over verpleegkundig leiderschapsprogramma
* Obstipatie in de palliatieve fase: zoeken naar de balans tussen regels en comfort
* 7 vragen over ontstaan en behandeling van long covid
* Urinestoma’s: bij urinestoma’s zijn urineweginfecties een veelvoorkomend en hardnekkig probleem. Hoe herken je ze en wat is eraan te doen?
* BENZODIAZEPINEN

No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Nursing 4: Special Wondzorg - Ins en outs van tweelaags zwachtelen

Nursing 4: Special Wondzorg - Ins en outs van tweelaags zwachtelen | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
MET
* 3 vragen over: Jeuk in de palliatieve fase
* Stomapatiënten verlaten ziekenhuis zelfstandiger na stomazorgpad
* Wanneer welke zwachtel?
* Bloedende varices rond een stoma
* Hebben geriatrische patiënten met cognitieve problemen baat bij dagelijkse activiteitenbegeleiding?
* Wat is goede zorg voor jou? Voel je je wel eens gefrustreerd omdat je niet de zorg kunt leveren die je zou willen? Zie dat als startpunt voor het uitpluizen van wat er misgaat. Bespreek dat gevoel multidisciplinair en krijg meer grip op je werk.
* Verpleegkundigen met long covid
* Constitutioneel eczeem
* Protonpompremmers:
1 Met welke geneesmiddelen protonpompremmers een wisselwerking hebben 
2 Wat de dosering is van protonpompremmers 
3 Wat de belangrijkste bijwerkingen zijn

No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TVZ 2: Zorgen voor een sterk en duurzaam beroep

TVZ 2: Zorgen voor een sterk en duurzaam beroep | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
VERDER
* Mondzorg en infectiepreventie .. altijd alert zijn
* RN2Blend: zenden én meebewegen. RN2Blend is een actieonderzoek om het verpleegkundig werk en het beroep verder te versterken en te verduurzamen
* Regieverpleegkundig werk in de praktijk
* Verpleegkundig leiderschap: hoe doe je dat?
* Verpleegkundige betrokkenheid bij verandering
* Implementatie zorgpaden doorgronden
* De ontwikkeling van academische verpleegkunde
* Regelvrijheid is de sleutel tot efficiëntere zorg
* Werkomgeving simuleert vertrouwen in toepassing van EBP
* Kwaliteit en toepasbaarheid van decubitusrichtlijnen
* Ambulancezorg voor psychiatrische patiënten
* Ondersteuning van indicatiestelling: Ongewenste praktijkvariatie in de wijkverpleegkundige indicatiestelling is een probleem. Hoe kan het worden gereduceerd, zodat de kwaliteit en eenduidigheid van indicatiestelling verbeteren?
* Stepped Wedge Clinical Trial: In de evaluatie van complexe verpleegkundige interventies staan de belangen van onderzoek, interventie en dagelijkse praktijk soms op gespannen voet met elkaar. Een stepped wedge clinical trial houdt rekening met alle belangen.

No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Tijdschrift maatschappij & gezondheid: Wijkverpleegkundige bij Envida over haar net verschenen boek

Tijdschrift maatschappij & gezondheid: Wijkverpleegkundige bij Envida over haar net verschenen boek | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
TIP: Lees het interview met wijkverpleegkundige Jacqueline Hendriks van Envida, over haar werk in een Maastrichtse wijk. "Doe waar je cliënt behoefte aan heeft.

VERDER
* Het dilemma: Caseload indicatiestelling te zwaar, mbo 'er laten meewerken?

Lezen? Het magazine staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Onderwijs en gezondheidszorg: Inzet zorgtechnologie tijdens COVID-19

Onderwijs en gezondheidszorg: Inzet zorgtechnologie tijdens COVID-19 | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
VERDER
* Checklist voor educatieve video’s ontwikkeld
* Serious games effectief in verpleegkundig onderwijs
* Kolomoverstijgend interprofessioneel werkplekleren: INTER-ACTIE in Zuid-Limburg
* Onderwijsmodule: Datagedreven werken met het Omaha System
* Iva: leren via een zorgvrager in virtual reality

No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

WCS nieuws 2: Maden in een ulcus cruris (myiasis)

WCS nieuws 2: Maden in een ulcus cruris (myiasis) | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
Lezen? Het tijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

NIEUW: Gedragsverandering vanuit positieve gezondheid: Samenspel tussen zorg en welzijn

NIEUW: Gedragsverandering vanuit positieve gezondheid: Samenspel tussen zorg en welzijn | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
Vanuit de praktijk is er steeds meer aandacht voor het concept ‘positieve gezondheid’ als uitgangspunt voor gezondheidsbevordering. Dit concept benadrukt het welbevinden van mensen in plaats van het ziek zijn en gaat uit van zingeving en de wensen en behoeften van de cliënt. Gedragsverandering vanuit positieve gezondheid helpt (toekomstige) gezondheids- en welzijnsprofessionals positieve gezondheid toe te passen vanuit intensieve samenwerking tussen de verschillende betrokken disciplines.

Te leen in de Zuyd bibliotheek.
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

HERZIEN: Praktijkgerichte sociale vaardigheden

HERZIEN: Praktijkgerichte sociale vaardigheden | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
Het uitgangspunt is dat je oog houdt voor je ontwikkelkanten en dat je de mensen in je omgeving net zo behandelt als je zelf behandeld zou willen worden: deskundig, eerlijk, onbevooroordeeld en met aandacht en respect. Je leert reflecteren, waarnemen en interpreteren, gespreksvaardigheden, aandacht geven en empathisch zijn en feedback geven en ontvangen. 
Vooral tijdens de coronapandemie is het belang van digitale communicatie, zoals videobellen, appen en chatten enorm toegenomen. In deze vernieuwde vierde editie is er daarom extra aandacht voor de toepassing van sociale vaardigheden in digitale communicatie.

No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

NIEUW: Persoonlijke en professionele ontwikkeling tot verpleegkundige

NIEUW: Persoonlijke en professionele ontwikkeling tot verpleegkundige | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
In dit boek komen diverse thema’s aan de orde, waaronder: contact maken en een zorgrelatie aangaan, omgaan met emoties, grenzen voelen en aangeven, samenwerken, verpleegkundig leiderschap en initiatief nemen, ethische dilemma’s, morele sensitiviteit en afscheid nemen.

Plaatsingscode; 613 Hing
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Nursing 3: 9 Stevige stellingen over agressie

Nursing 3: 9 Stevige stellingen over agressie | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
MET
* EBP: Geeft vervangen van een infuussysteem elke 7 in plaats van elke 4 dagen vaker bloedbaaninfecties?
* 3 lezersvragen over het aanbrengen van stomamateriaal
* 5 tips voor een soepele reanimatiedans
* 3 vragen over screenen op delier in de wijk
* Targeted therapy
* Ijzerpreparaten

No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Nurse Academy 1: Polyfarmacie en vallen bij de geriatrische patiënt

Nurse Academy 1: Polyfarmacie en vallen bij de geriatrische patiënt | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
VERDER
* Ziektebeeld
- Diastolisch hartfalen
- Diabetische voet
- Hypertrofische cardiomyopathie en erfelijkheid
- Arteriitis temporalis

* Patiëntveiligheid: 
- Melden en analyse van incidenten
- Stressmanagement bij recent afgestudeerde verpleegkundigen

* Zuurstof toedienen via non-rebreathing masker en Optiflow
* Werking van het strottenhoofd
* Acute verpleegkunde: Aortadissectie

Lezen? het scholingstijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek. Artikel nodig? Mail mij.
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Nederlands tijdschrift voor wondverzorging: Aandacht voor de patiënt zorgt voor snellere genezing

Nederlands tijdschrift voor wondverzorging: Aandacht voor de patiënt zorgt voor snellere genezing | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
Lezen? Het tijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Nursing 7: Risico op ondervoeding vaak over het hoofd gezien met MUST

Nursing 7: Risico op ondervoeding vaak over het hoofd gezien met MUST | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
VERDER
* ZZP’ers in de zorg: Niet meer te missen
* EBP: Is 230 cc blaasvolume na postoperatieve mictie acceptabel of moet je opnieuw meten?
* Impliciete discriminatie
* Pijncasus: ‘Ik wil geen morfinepomp. Mijn moeder had die ook en zij ging dood’
* ‘Ik wil geen morfinepomp. Mijn moeder had die ook en zij ging dood’
* Interview: Specialist ouderengeneeskunde Margot Verkuylen pleit voor meer samenwerking in de wijk. Dat is een van de belangrijkste stappen naar betere zorg voor kwetsbare ouderen die steeds langer thuis moeten wonen.
* Totale parenterale voeding
* SSRI’S

No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Nursing 5: Welk beweegadvies geef je oudere patiënten met chemotherapie?

Nursing 5: Welk beweegadvies geef je oudere patiënten met chemotherapie? | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
VERDER
* Hoe herstellen we van de coronatijd?
* 5 handige innovaties voor patiënten (en verpleegkundigen):
1. Slimme pleister ontlast de intensive care
2. Consultatief intensive care verpleegkundige (civ) 24/7 beschikbaar
3. Antibiotica langer houdbaar, patiënt eerder naar huis
4. Trillende sok voor patiënten met de ziekte van parkinson
5. Levensechte masterclass met vr-bril laat voelen hoe het is om zelf patiënt te zijn
* Agressie: aangifte doen in 6 stappen
* Moeilijke thuiszorg: Meneer Starremans heeft autisme. Hij hecht aan vaste gewoontes en wil niet dat iemand hem onderbreekt. Het wijkteam wordt wanhopig van zijn rituelen en monologen. Wat kun je als verpleegkundige doen in zo’n geval?
* 4 adviezen bij hik in de palliatieve fase
* Leukemie: Wat is het beloop en wat zijn de verpleegkundige aandachtspunten?
* Heparines

No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TVZ 3: DOSSIER Diversiteit

TVZ 3: DOSSIER Diversiteit | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
MET
* Werk maken van diversiteit en inclusie
* Oog voor LHBTI+
* Dúrf te praten
* Interculturele palliatieve zorg
* Cultuurspecifieke zorg in het verpleeghuis
* Gelijkwaardig maar niet gelijk: hoe kun je binnen een organisatie gelijkwaardig samenwerken ondanks verschillen in werkervaring, expertise, kennis of functie? Door die verschillen te erkennen.
* Onderzoek:  Professionele integriteit in de verpleegkunde
* Ervaringsgericht samenwerken in de ouderenzorg. Ouderenzorg vraagt om goed samenspel tussen formele en informele zorgverleners. Een ervaringsgerichte interventie, waarin (in)formele zorgverleners in het perspectief treden van een oudere hulpbehoevende, blijkt een impuls te kunnen geven.
* Onderzoek: Verpleeg-sensitieve indicatoren: een brug te ver?
* Covid-19: langetermijn- gevolgen in verpleeghuizen
* De Cardiologische Zorgbrug-studie
* Samenwerking wijkverpleegkundige en VS: welke ervaringen hebben wijkverpleegkundigen van Buurtzorg Nederland met de inzet van VS?
* Randomised controlled trial

No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Magazine Kinderverpleegkunde 1: Interculturele communicatie, culturele verschillen en de behandelrelatie

Magazine Kinderverpleegkunde 1: Interculturele communicatie, culturele verschillen en de behandelrelatie | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
Lezen? Het magazine staat ter inzage in de Zuyd Bibliotheek.
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Cordiaal 2: Overdracht van een reanimatiepatiënt

Cordiaal 2: Overdracht van een reanimatiepatiënt | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
Lezen? Het vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Venticare juni: Casus over acuut leverfalen door paracetamolintoxicatie

Venticare juni: Casus over acuut leverfalen door paracetamolintoxicatie | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
VERDER
* Acute Zorg Helden. In vier portretten vertellen Ray Flu, Judy Pijnenburg-Albers, Len Pallada en Han Klomp over wat ze in hun carrières hebben meegemaakt en hun liefde voor hun werk.
* We gaan gróen! De (Acute) Zorg levert helaas een grote bijdrage aan de CO2-uitstoot in Nederland. Daar moet verandering in komen. Gelukkig zijn er veel initiatieven waarmee we de zorg op allerlei vlakken kunnen verduurzamen. Alle ins en outs over de vergroening van de Acute Zorg!

Lezen? Het tijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Nederlands tijdschrift voor wondverzorging: Is TILI een goed hulpmiddel voor het herkennen van lokale infecties?

Nederlands tijdschrift voor wondverzorging: Is TILI een goed hulpmiddel voor het herkennen van lokale infecties? | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
Lezen? het tijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

HERZIEN: Coachende gespreksvoering

HERZIEN: Coachende gespreksvoering | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
Deze vierde druk is geheel herzien en uitgebreid met een hoofdstuk over Acceptance en commitment therapie (ACT), een methode die zon opgang maakt dat die een plaats verdient in deze nieuwe editie.

Te leen in de Zuyd bibliotheek.
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

NIEUW: Rapporteren en reflecteren in de zorg - in minder tijd met meer aandacht

NIEUW: Rapporteren en reflecteren in de zorg - in minder tijd met meer aandacht | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
Het unieke van de aanpak in dit boek is de verbinding tussen schrijven en reflecteren. Het is deze combinatie die maakt dat goed rapporteren een positief effect heeft op de kwaliteit van de zorg voor cliënten. 
Je krijgt praktische tips over hoe het rapporteren voor jou en je team beter, leuker én sneller kan. Kortom, hoe je in minder tijd en met meer aandacht kunt rapporteren.

No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

NIEUW: Moreel verpleegkundig leiderschap

NIEUW: Moreel verpleegkundig leiderschap | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
In zes hoofdstukken komen verschillende thema’s aan bod die moreel verpleegkundig leiderschap illustreren: de morele grondslag van de zorgpraktijk, persoonsgerichtheid, zelfleiderschap, gender en diversiteit, preventie in de wijk, en tele-zorg. Zo wordt duidelijk hoe belangrijk de rol van moreel verpleegkundig leiderschap is bij het geven van goede, persoons-gerichte zorg en bij het vergroten van de invloed en het werkplezier van verpleegkundigen. 

Plaatsingscode: 613.44 More
No comment yet.