Τι σημαίνει το marketing "δεν δουλεύει"; | TOURISM PRESS | Useful Articles | Scoop.it

του Σέργιου Μαζαράκη. Ως σύμβουλοι επιχειρήσεων, η βασική μας προτεραιότητα είναι να βοηθήσουμε τον επιχειρηματία να αυξήσει τις πωλήσεις του. Όταν αναλαμβάνουμε μια μικρή επιχείρηση, μια από τις πρώτες ερωτήσεις που θέτουμε στον ιδιοκτήτη της είναι σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ενεργειών marketing που ακολουθεί. Είτε αυτές είναι online είτε offline.