trends in onderwijs
1.2K views | +0 today
Follow
trends in onderwijs
Op zoek naar trends in het onderwijs van betekenis voor bibliotheken
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Tilburgse bouwcombinatie eerste keus voor MindLabs voor scholen en media | Tilburg

Tilburgse bouwcombinatie eerste keus voor MindLabs voor scholen en media | Tilburg | trends in onderwijs | Scoop.it
TILBURG - De Tilburgse bouwcombinatie Van der Weegen/Heerkens van Bavel is eerste keus om het prestigieuze project MindLabs te ontwikkelen en in eigendom te krijgen. ,,Zij hebben laten zien dat ze het kunnen en dat ze enthousiast zijn", zegt wethouder Berend de Vries (D66, Spoorzone).
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt

Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt | trends in onderwijs | Scoop.it

Eind vorig jaar stuurde minister Koolmees (SZW) een kamerbrief aan de Tweede Kamer over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de doelen die het kabinet wil bereiken, de voornemens in grote lijnen, de rol van sociale partners hierbij en de planning.

De Nederlandse arbeidsmarkt staat er in veel opzichten goed voor maar is toe aan onderhoud aldus Koolmees. Door ontwikkelingen als digitalisering, robotisering en globalisering zullen banen veranderen en verdwijnen en komen er andere banen bij. Een indicatie van de mogelijke impact hiervan is dat volgens OESO-onderzoek het werk van 9 procent van de werkenden in Nederland in hoge mate technisch automatiseerbaar is. Dit vraagt wat van werkenden en van de arbeidsmarkt. Gelukkig komen er ook banen bij, zowel binnen bestaande als nieuwe beroepen. Een studie uit de VS (pdf) schat dat per jaar van alle nieuwe banen ongeveer 0,6 procent een nieuw beroep is. Dat lijkt niet veel, maar het betekent dat 25 procent van alle werkenden op dit moment werkt in beroepen die in 1978 nog niet bestonden!

Het is dan ook van groot belang dat mensen voldoende zijn toegerust en over de juiste skills beschikken om duurzaam op de arbeidsmarkt te kunnen deelnemen. Investeringen in scholing/levenlang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid zijn daarbij essentieel. Echter, er is sprake van een aanzienlijk verschil in deelname aan levenlang ontwikkelen. Zo neemt volgens onderzoek van CBS 25 procent van de hoogopgeleiden deel aan levenlang leren ten opzichte van 9 procent bij laagopgeleiden. Ook neemt de deelname af met de leeftijd. Tot slot is er sprake van een harde kern van één op de vijf werkenden die gedurende de loopbaan nog nooit een training of cursus heeft gevolgd.

In de kamerbrief nodigt het kabinet de sociale partners uit om samen in gesprek te gaan over de vraag hoe we ons kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt van morgen. De werkgevers worden daarbij vertegenwoordigd door werkgevers-organisaties zoals de VNO-NCW, MKB-Nederland en FME (de ondernemers-organisatie voor de technologische industrie). De werknemers worden vertegenwoordigd door vakbonden waaronder de FNV, de AOB en het CNV.

Inmiddels zien we de eerste reacties vanuit de markt. In het FD volgden diverse opiniestukken vanuit de opleidings- en ontwikkelfondsen (O&O-organisaties). Er zou veel onbekendheid heersen over de O&O-fondsen, die door de sociale partners zijn opgezet om de scholing voor werknemers te bevorderen. Als organisaties van werkgevers én werknemers zijn de fondsen geworteld in de praktijk aldus Sven Asijee en Doekle Terpstra en zij roepen het kabinet dan ook op om de fondsen een vooraanstaande rol te geven in de ‘Leven Lang Leren’-agenda.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Aannames, beloftes en valkuilen van adaptief leren | WilfredRubens.com over leren en ICT

Aannames, beloftes en valkuilen van adaptief leren | WilfredRubens.com over leren en ICT | trends in onderwijs | Scoop.it

Massa’s educatieve data en steeds geavanceerdere technologieën maken adaptief leren mogelijk. De verwachtingen zijn hooggespannen. We moeten echter niet te vroeg juichen en ook oog hebben voor de beperkingen.

Petr Johanes en Larry Lagerstrom van de Stanford University hebben voor de American Society for Engeneering Education een paper geschreven waarin zij uitleggen wat adaptieve systemen zijn en wat voor soort data deze systemen nodig hebben;
de belangrijkste toepassingen en mogelijkheden van adaptieve systemen categoriseren;
de huidige beperkingen en problemen met betrekking tot adaptieve systemen schetsen.
Zij stellen dat alomtegenwoordige computerkracht, grote groepen gebruikers en schaalbare analytische algoritmes het onderwijs op grote schaal in staat stellen leerervaringen van een individuele lerende te veranderen op basis van de input van de lerende zelf. Zij beschrijven summier de geschiedenis van adaptief leren in het onderwijs en de wetenschap erachter.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Waarom is een tweede taal leren belangrijk?

Waarom is een tweede taal leren belangrijk? | trends in onderwijs | Scoop.it
Ik vond deze video via Larry Ferlazzo en er zit 1 zin in zonder bronvermelding en daar gaan ze mijn inziens een stuk uit de bocht, namelijk als ze het hebben over de spieren van ons werkgeheugen (een oude en foute metafoor). Verder prima. https://youtu.be/c0MlOuOPjfU
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Kleine kinderen kunnen wel al abstract denken – Piaget had ongelijk!

Kleine kinderen kunnen wel al abstract denken – Piaget had ongelijk! | trends in onderwijs | Scoop.it

Wat als, ‘wat als?’ geen grap was, maar de basis voor de denkontwikkeling? István ziet donkere streepjes op de muur waar er voor het slapengaan geen waren. Eerst heeft hij geen flauw idee wat het is, laat staan hoe ze daar komen. Nog eens kijken dus en er aan voelen, denkt István. 

Trudy Raymakers's insight:
Leuke blog met veel verschillende bloggers met (wetenschappelijke) inzichten over kleuters en kleuteronderwijs.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Wereldlessen. Op zoek naar beter onderwijs van Finland tot Singapore - de Volkskrant - YouTube

Nationalisme sluipt onder het huidige kabinet voorzichtig onze schoolklassen in (verplicht lesje Wilhelmus, tripje naar het Rijksmuseum), maar in Oekraïne is die vaderlandsliefde op school heel normaal, ontdekken onderwijsbroers Luuk en Erik Ex. Erik: ‘Nationalisme waar ik ineen van krimp. In mijn geschiedenislessen probeer ik leerlingen te leren wereldburger te zijn’. In deze serie reizen Luuk en Erik van Finland tot Singapore op zoek naar de beste onderwijsideeën. Vandaag: Oekraïne.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Wereldlessen. Op zoek naar beter onderwijs van Finland tot Singapore - de Volkskrant - YouTube

WERELDLESSEN. OP ZOEK NAAR BETER ONDERWIJS VAN FINLAND TOT SINGAPORE DEEL VIDEO Vanaf jongs af aan leren kinderen uit Noord- en Zuid-Cyprus elkaar te zien als de vijand. In de bufferzone, op de grens, worden ze samengebracht en leren ze dat hun ideeën en problemen eigenlijk erg op elkaar lijken. In Nederland bestaat ook een kloof, merken onderwijsbroers Luuk en Erik Ex op. Kan het onderwijs hier ervoor zorgen dat ook deze kinderen elkaar ontmoeten?
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Deze computerwetenschapper doet een voorzet voor écht programmeeronderwijs

Deze computerwetenschapper doet een voorzet voor écht programmeeronderwijs | trends in onderwijs | Scoop.it
Moeten alle kinderen in het basisonderwijs leren programmeren? Deze computerwetenschapper denkt dat kinderen iets heel anders nodig hebben.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Overzicht leerlijnen digitale geletterdheid

Overzicht leerlijnen digitale geletterdheid | trends in onderwijs | Scoop.it

In 2018 werkt een ontwikkelteam van leraren en schoolleiders aan kerndoelen en eindtermen voor digitale geletterdheid. Dat zal begin 2019 leiden tot een rapport, waarin deze kerndoelen en eindtermen worden beschreven. Dit borduurt voort op het model digitale geletterdheid dat door SLO is ontwikkeld. De Tweede Kamer beslist daarna of het voorstel van het ontwikkelteam wordt uitgevoerd. De verwachting is van wel. Meer informatie daarover is te vinden op www.curriculum.nu.

Maar wat als je daar niet op wilt wachten? Welke hulpmiddelen zijn er om nu al te beginnen? Start met een leerlijn digitale geletterdheid. Zo'n leerlijn is een uitwerking van algemene leerdoelen naar concrete doelen, die beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen op digitaal gebied.

We zetten er enkele op een rij, gebaseerd op een of meerdere van de vier digitale vaardigheden:

ict-basisvaardigheden 
informatievaardigheden 
mediawijsheid 
computational thinking


more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

PISA in Focus: over ongelijkheid en onderwijs

PISA in Focus: over ongelijkheid en onderwijs | trends in onderwijs | Scoop.it
Er is een nieuwe PISA in Focus en de eerste, euh, focus, ligt op ongelijkheid en hoe deze evolueerde over de verschillende PISA-rondes heen. Deze grafiek maakt alvast veel duidelijk:
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Wat je moet weten over adaptief leren | WilfredRubens.com over leren en ICT

Wat je moet weten over adaptief leren | WilfredRubens.com over leren en ICT | trends in onderwijs | Scoop.it

Het gebruik van adaptieve technologie voor leren en doceren staat sterk in de belangstelling. Wat is het, wat is de relevantie, wat zijn beperkingen?

Foto: © iqoncept, Depositphotos
In het verleden heb ik regelmatig aandacht besteed aan de “7 Things You Should Know About”-uitgaven van de Educause Learning Initiative. Onlangs heeft men een editie over adaptief leren uitgegeven.

De indeling is als vanouds:

Een scenario beschrijft de relevantie. In dit geval gaat het om een docente die een cursus, waar elk semester veel studenten aan deelnemen, wil herontwerpen dankzij een adaptief leersysteem dat haar onderwijsinstelling aan het invoeren is. Daarmee is zij in staat het onderwijs dankzij oefeningen

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Persbericht NRO: Leerkrachtgedrag als model voor positieve relaties tussen basisschoolleerlingen

Persbericht NRO: Leerkrachtgedrag als model voor positieve relaties tussen basisschoolleerlingen | trends in onderwijs | Scoop.it
Een nieuw onderzoek via dit persbericht van het NRO: De leerkracht heeft een belangrijke rol in de relaties tussen klasgenoten. Een meester of juf staat model voor de omgang tussen leerlingen. Is de leerkracht voornamelijk positief, dan laten leerlingen pro-sociaal gedrag zien, vinden zij elkaar aardig en is er weinig hiërarchie in de klas. Heeft…
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Mooie presentatie over hoe vaak voorspellingen over technologie en onderwijs falen

Mooie presentatie over hoe vaak voorspellingen over technologie en onderwijs falen | trends in onderwijs | Scoop.it
Vond deze presentatie via Theo Mensen en Paul Kirschner en de slides geven alvast een mooi idee van de inhoud, maar Audrey Watters schreef het ook neer en wel hier. https://speakerdeck.com/audreywatters/the-best-way-to-predict-the-future-is-to-issue-a-press-release
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

De risico’s van platformisering in het onderwijs

De risico’s van platformisering in het onderwijs | trends in onderwijs | Scoop.it

Vanmorgen eindelijk tijd gehad om de onderwijspodcast te luisteren waarin José van Dijck, universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), geïnterviewd wordt door Remco Pijpers en Willem-Jan van Elk van Kennisnet. Van Dijck pleit in het interview voor bewustwording over de impact van platformisering in het onderwijs. “Denk als school niet alleen aan het gemak op de korte termijn, maar ook aan de gevolgen voor de lange termijn.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Zeven lessen voor beter onderwijs

Zeven lessen voor beter onderwijs | trends in onderwijs | Scoop.it

Met de lerarenstakingen aan de ene kant en het succes van de Luizenmoeder aan de andere kant, is het onderwijs in Nederland weer actueler dan ooit. De werkdruk is te hoog, de focus ligt teveel op eindtoetsen en de druk van ouders en maatschappij maakt het ook niet minder stressvol. Reden te meer om eens op onderzoek te gaan hoe we het onderwijs concreet kunnen verbeteren! In deze longread kijken we wat we kunnen leren van mooie voorbeelden in Nederland én lessen die we kunnen trekken uit het buitenland.

De Volkskrant maakte een serie met wereldlessen over het onderwijs; met in elk land een les waarvan zij denken dat het onderwijs in Nederland dat er wat van kan leren. Wat hebben ze in het buitenland bedacht? Finland, Estland, Cyprus, Rusland en Nederlandse voorbeelden.

more...
Koen Mattheeuws's curator insight, March 1, 2018 4:04 AM
Nog geen idee hoe je een volgende vergadering of studiedag gaat invullen? Dan kan dit artikel een dankbaar startpunt zijn. Lees thuis allemaal deze tekst en bespreek de zeven punten in relatie tot je eigen schoolcontext. Zo stijgt de kans dat je weet je doet en waartoe je het doet. (voor alle duidelijkheid: Ik ben niet meteen gewonnen voor alle punten. ) 
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Hoe de wind lijkt te keren in het onderwijs

Hoe de wind lijkt te keren in het onderwijs | trends in onderwijs | Scoop.it

Het is wellicht vooral een discussie voor mensen die praten over onderwijs, en minder voor mensen die druk bezig zijn met onderwijs zelf, maar ik merk de voorbije tijd opvallende veranderingen in het denken over onderwijs.

Er was de reeks in het NRC over het belang van instructie en les geven, die op zich niet noodzakelijk de verandering toonde, maar ik zag het wel in de reactie van Hartger Wassink en Claire Boonstra op de reeks. In hun stuk erkenden ze het belang van instructie en onderwijs, en eerlijk: ik zag een maand eerder nog Claire aan het werk met een zaal leerkrachten en veel kan veranderen op een maand tijd. Ook bij Vlaamse denkers die tot voor kort nog behoorlijk sociaal-constructivistisch pleitten, merk ik een beweging naar meer leerkracht-geleid onderwijs. Dit wordt deels ingegeven door slechtere resultaten zoals PIRLS, maar ook door wetenschappelijke inzichten die op beperkingen van bepaalde zienswijzes tonen.

Maar het gaat niet enkel over de tegenstelling constructivisme tegenover een meer evidence-based of een meer cognitivistische aanpak. Gisteren werd een opinie van Nele De Saeger in De Standaard massaal gedeeld in mijn tijdlijn. In het stuk stelde ze dat ze het wel gehad heeft met de obsessie met vaardigheden. Dirk Van Damme deelde het stuk ook en zijn commentaar was duidelijk in het licht van de komende discussies over eindtermen.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Nieuw onderzoek toont positief effect van kleinere klassen in basisonderwijs (maar…)

Nieuw onderzoek toont positief effect van kleinere klassen in basisonderwijs (maar…) | trends in onderwijs | Scoop.it
Het is een debat dat vaak terugkomt en dat we ook in ons mytheboek hebben besproken: hebben kleinere klassen nu wel of niet een positief effect. Of beter: zelfs Hattie die vaak als bron genoemd wordt om te zeggen dat kleinere klassen geen effect hebben, zegt wel degelijk dat ze een positief effect hebben. Het is echter een dure maatregel volgens de Nieuw-Zeelandse professor en er zijn volgens hem goedkopere maatregelen die meer effect kunnen hebben.

In ons boek legden we al uit dat er in feite maar een beperkt aantal studies zijn die verder gaan dan het vaststellen van correlaties en naar causale effecten gekeken hebben op langere termijn. Deze nieuwe studie voegt hier verdere evidentie aan toe, al is het ook weer niet zo dat de redenering van Hattie – dat er goedkopere, betere maatregelen zouden zijn – niet per se weerlegd wordt.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Wereldlessen. Op zoek naar beter onderwijs van Finland tot Singapore - de Volkskrant - YouTube

Hoe kun je het onderwijs in Nederland beter maken? Broers Luuk en Erik Ex reizen van Finland naar Singapore om daar achter te komen. Ze praten met leraren en leerlingen en kijken wat wij van andere landen kunnen leren. In aflevering één: een Fins kwartiertje pauze na elk lesuur, is dat de oplossing?

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Wereldlessen. Op zoek naar beter onderwijs van Finland tot Singapore - de Volkskrant - YouTube

In Estland zitten leerlingen van alle niveaus, mavo, havo en vwo, bij elkaar in de klas. Is dat de oplossing voor de kloof tussen lager en hoger opgeleid Nederland? Dit is deel twee van de videoserie van de broers Luuk en Erik Ex. Zij bezoeken scholen van Finland tot Singapore met de vraag: hoe kun je het onderwijs in Nederland beter maken?
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Wat we kinderen óók moeten leren over technologie

Wat we kinderen óók moeten leren over technologie | trends in onderwijs | Scoop.it
Natuurlijk moeten we kinderen leren hoe ze met technologie om kunnen gaan. Maar het nieuwe curriculum, dat in 2019 klaar moet zijn en waarin digitale geletterdheid een belangrijke rol zal spelen, zou geen Silicon Valley-bijbel moeten zijn.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Why Every Classroom Should Be a Makerspace

Why Every Classroom Should Be a Makerspace | trends in onderwijs | Scoop.it
Makerspaces can work in any subject with any age and in any classroom. A makerspace doesn't have to be an elective or even STEAM-related.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Google maakt je dom: hoe internet ons brein bedreigt

Google maakt je dom: hoe internet ons brein bedreigt | trends in onderwijs | Scoop.it

Dirk Draulans
Uit Knack van 12/04/17
Wie denkt dat wij nog maar sinds kort in het post truth-tijdperk leven, heeft het mis. Onze hersenen hebben namelijk altijd al uitgemunt in 'alternatieve feiten' Erger is dat Google, Facebook en andere sociale media de willekeur in ons hoofd nog versterken.

Herinnert u zich de Ice Bucket Challenge nog? In de zomer van 2014 verspreidde die zich via allerlei sociale media razendsnel over de wereld. Mensen werden aangespoord zichzelf te filmen terwijl ze een emmer ijskoud water over zich heen kieperden. Vervolgens moesten ze anderen uitdagen om hetzelfde te doen. Bedoeling van de actie was om de dodelijke spierziekte amyotrofe laterale sclerose (ALS) onder de aandacht te brengen - de bekendste patiënt is de wereldvermaarde fysicus Stephen Hawking - en geld in te zamelen om verder onderzoek naar de ziekte te financieren.

Aan de campagne, die in het nieuwe vakblad Nature Human Behaviour werd beschreven als een voorbeeld van 'viraal altruïsme', zouden meer dan 28 miljoen mensen hebben meegedaan. Maar al bij al waren de concrete resultaten teleurstellend. Viraal altruïsme is doorgaans erg oppervlakkig en vrijblijvend, met weinig engagement op langere termijn. Mensen willen er eventjes bij horen, bij het grote gebeuren, en er een goed gevoel aan overhouden, maar dat groepsgevoel vertalen in een concrete inzet is nog wat anders. Amper een op de vijf deelnemers meldde dat hij geld zou storten. De actie leverde in totaal zo'n 110 miljoen euro voor de strijd tegen de ziekte op.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Tien principes voor hedendaags onderwijs | WilfredRubens.com over leren en ICT

Tien principes voor hedendaags onderwijs | WilfredRubens.com over leren en ICT | trends in onderwijs | Scoop.it
We leven in een dynamische wereld, met tal van complexe veranderingen en nieuwe mogelijkheden. Hoe moet het onderwijs daar op inspelen? Volgens Will Richardson en Bruce Dixon is een “fundamental reimagination” van onze benadering van onderwijs noodzakelijk. Zij hebben daarom tien principes voor hedendaags onderwijs geformuleerd.


Richardson en Dixon starten met een bondige schets van een veranderende samenleving, en wijzen ook op tekortkomingen van het huidige onderwijs. Zo zijn veel lerenden niet betrokken bij het onderwijs, blijkt een goede opleiding geen garantie meer te zijn voor toegang tot de middenklasse en meent slechts eenderde van de werkgevers dat afgestudeerden over de juiste bekwaamheden beschikken om bij hun bedrijf te komen werken.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Meeste onbevoegde lessen op vmbo's in Den Haag - VOS/ABB

In het vmbo in Den Haag wordt het vaakst onbevoegd lesgegeven, terwijl in het vwo in Parkstad Limburg de minste onbevoegde lessen worden gegeven.
more...
No comment yet.
Rescooped by Trudy Raymakers from E-Learning, Instructional Design, and Online Teaching
Scoop.it!

9 Fundamental Digital Skills for 21st Century Teachers

9 Fundamental Digital Skills for 21st Century Teachers | trends in onderwijs | Scoop.it
' in a digitally focused world, education is getting more and more digitized pushing us, teachers and educators, to re-conceptualize what it really means to be a teacher in the 21st century.

Via Dennis T OConnor
more...
Rocío Oliver López's curator insight, May 27, 2017 9:27 AM
Aplicaciones digitales para docentes del siglo XXI
Ella Barresi's curator insight, May 27, 2017 7:17 PM
This info graphic lists many great resources that could influence ICT use in a classroom. Many of these we have explored through ICT Design, however many are new resources. This could be a great starting block for an ICT and student centered unit plan. 

EDIT:
Upon reading this article, I agreed that these skills are necessary for 21st century teachers. I have re-read this article however, and now I see that these skills are just as important for 21st century students. Imagine sending students out into the workforce after school, with all of these skills. This Infographic has provided me with the inspiration for creating a learning sequence within a unit.

Within the drama classroom there is room for most of these skills. Within my unit plan, students have to prepare a performance but in addition to that, they have to market their performance. This will require posters, a promotion video, creating a website for the performance. Working collaboratively to decide what needs to be done, students then work independently on their task (decided within the group). This will give students the opportunity to excel in skills from outside of the drama classroom. 
Jeff At CQU's curator insight, June 17, 2017 10:06 AM

This resource is excellent.  Highly organised, focused and very easy to read.  I think this would be a wonderful resource printed on a poster and displayed in the classroom.

 

Website addresses are given under nine headings that fit so well with the Australian Curriculum General Standards, the pedagogy I have chosen in my pedagogy map, and the Australian Professional Standards for Teachers..

 

Examples of such links are as follows:

 

1. Category on Chart: Create infographics and posters (4 websites listed)

      LINKS TO: 

(a) Australian Curriculum General Standards

    - Literacy - communicate concepts, ideas and detailed proposals

      LINKS TO: 

(b) High end pedagogy

   - Provide students opportunities to communicate ideas and detailed proposals through various self-selected ICT technologies

      LINKS TO: 

(c) Links to Pedagogy

   - Student direction: Students self-select methods to communicate their proposals, reports, drawings and specifications using media channels appropriate to the intended audience. To an extent directing, setting the pace and determining outcomes of learning (problem based learning).

      LINKS TO: 

(d) ICT Connections

   - Students should understand and develop the ability to utilise different presentation software – such as Prezzi and PowerPoint.

 

2. Category on Chart: Create PLNs, connect, discover new content and grow professionally (4 websites listed)

      LINKS TO: 

(a) Australian Professional Standards for Teachers.

6.2 Engage in professional learning and improve practice

 

3. Category on Chart: Create, organize adn share digital resources

      LINKS TO: 

(a) Australian Professional Standards for Teachers.

6.3 Engage with colleagues and improve practice

__________________________________________________________

 

In relation to SAMR, this allows for transformation learning in the following ways:

 

1. Modification: many tasks in the classroom can be re-designed with this poster being used to locate safe and appropriate resources on the internet.

 

An example is using a a resource under "Create Digital Portfolios" such as Weebly.com in place of a portfolio in book form.

 

2. Redefinition: new tasks, previously inconceivable are possible, such as displaying a student's portfolio on a mobile device as opposed to book form.

__________________________________________________________

 

 In summary, this is brilliantly designed and I see it as a highly valuable resource for my teaching.