trends in bibliotheken
2.8K views | +0 today
Follow
trends in bibliotheken
Veilige haven in het publieke domein: op zoek naar de nieuwe bibliotheek
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

FORUM Zoetermeer

FORUM Zoetermeer | trends in bibliotheken | Scoop.it
Na vier jaar intensieve voorbereiding opende in januari 2018 Forum Zoetermeer haar deuren. Onder deze naam werkt en huist Bibliotheek Zoetermeer samen met de gemeente en zo'n 45 educatieve, culturele en maatschappelijke partnerorganisaties. Wat ooit een traditioneel bibliotheekgebouw was, is veranderd in een gastvrije, veelzijdige en kleurige plek voor alle Zoetermeerders. Een plek waar alles draait om verbinding en ontmoeting. In het Forum is onze gezamenlijke dienstverlening verdeeld in vijf thema's: Educatie & Ontwikkeling, Mens & Maatschappij, Gezondheid & Welzijn, Stad & Vrije Tijd en Lezen. Elk thema heeft een eigen plein en kleur. De 'bewoners' van de pleinen kennen elkaars dienstverlening en weten bij welke organisatie de bezoeker terecht kan. Dankzij de warme doorverwijzing blijft geen vraag onbeantwoord. Het Forum is elke dag van 8.00 tot 20.00 uur geopend.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

E-lab Kom ook ontdekken!

E-lab Kom ook ontdekken! | trends in bibliotheken | Scoop.it
Books, Bricks & Bytes is dé manier om bibliotheek en onderwijs futureproof te maken. Om te beginnen wordt aangesloten bij het concept van de 21st Century Skills. Hierdoor krijgen leerlingen en leerkrachten de mogelijkheid om toekomstbestendige vaardigheden te ontwikkelen. Bovendien legt Books, Bricks & Bytes een duidelijke relatie met de collectie, die zo op een eigentijdse en aansprekende manier wordt gepresenteerd. Books, Bricks & Bytes versterkt de positie van de bibliotheek als Huis van de Mediawijsheid. Het geheel van competenties uit het model van Mediawijzer komt terug in de programmering.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

BSlash projectfilm | Bibliotheek Gelderland-Zuid - YouTube

BSlash projectfilm | Bibliotheek Gelderland-Zuid
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Projecten

Projecten | trends in bibliotheken | Scoop.it

Agenda van de burger
Een format voor een laagdrempelig event waar burgers uit verschillende lagen van de samenleving met elkaar in gesprek gaan en informatie krijgen over actuele thema’s.

Doel innovatieproject
Het vertrouwen in de politiek en de betrokkenheid bij de democratische basis en rechten in onze samenleving staan onder druk. Dit met als gevolg polarisatie en toenemende sociale ongelijkheid. Mensen uit verschillende lagen van de bevolking komen elkaar niet meer tegen en kijken niet meer over hun eigen grenzen.

Bibliotheken kunnen mensen helpen bij het omgaan met deze maatschappelijke veranderingen en hen ondersteunen om te kunnen participeren in deze nieuwe samenleving. In samenwerking met andere instanties kunnen bibliotheken een platform zijn waar mensen leren, hun vaardigheden ontwikkelen en met elkaar de dialoog aangaan. Kennis en informatie zijn hierbij cruciaal.


Startjaar innovatie
2018

Toelichting innovatiefase
Na een vooronderzoek waarbij wordt gekeken welke thema’s er spelen in de stad, wijk of dorp, wordt beschreven welke verkiezingsthema’s zich lenen voor de eerste editie.
Vervolgens uitwerken van twee pilots waarbij een stad en een dorp worden geselecteerd voor de pilot en twee doelgroepen worden gekozen. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 wordt een keuze gemaakt uit de thema’s m.b.t. gekozen doelgroepen en welke partijen/personen een rol kunnen spelen in de programmering. In de laatste fase volgt de evaluatie en doorontwikkeling

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

College wil Volksuniversiteit onderbrengen bij bibliotheek

College wil Volksuniversiteit onderbrengen bij bibliotheek | trends in bibliotheken | Scoop.it
[VEENENDAAL] De bibliotheek en de Volksuniversiteit hebben samen hard gewerkt aan een aanbod voor cultureel volwassenenonderwijs in een nieuw jasje. Het plan is om de Volksuniversiteit organisatorisch onder te brengen bij de bibliotheek. Hiervoor is een haalbaarheidsonderzoek gedaan waarvan de resultaten zijn voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het college reageert positief en gaat nu met de raadscommissie in gesprek over de gevolgen ervan. Afhankelijk van de uitkomsten wil het college graag samen met de betrokken partijen de plannen verder uitwerken.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Participatiesamenleving dreigt een investering in frustratie te worden –

Participatiesamenleving dreigt een investering in frustratie te worden – | trends in bibliotheken | Scoop.it
Als we blijven doorsukkelen zoals we dat nu doen, blijft de participatiesamenleving een politieke wensdroom die op de lange termijn vooral een investering zal blijken in de frustratie van goedwillende en actieve burgers, betoogt Jos van der Lans. Als we in Nederland een wijk aanleggen dan verzamelen zich al jaren daarvoor mensen rondom meerdere beleidstafels […]
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Wat kunnen bibliotheken leren van de Amazon boekwinkels?

Wat kunnen bibliotheken leren van de Amazon boekwinkels? | trends in bibliotheken | Scoop.it

(Bijna) ieder weekend lees ik de medianieuwsbrief van Ernst-Jan Pfauth en Alexander Klöpping, een nieuwsbrief over innovatie in de media. Wat het vooral leuk maakt is dat Ernst-Jan op dit moment in New York is en regelmatig zijn visie geeft op de ontwikkelingen in de VS.

Vanmorgen in de nieuwsbrief een heerlijk verhaal over hoe hij de boekwinkel van Amazon op 34th Street in Manhattan heeft beleefd. Over hoe hij had verwacht een kil en veredeld afhaalpunt binnen te stappen, maar het tot zijn grote verrassing zijn leukste boekhandelbezoek van de laatste jaren werd en hij met een enorme leeslijst de deur uitliep.

Bij het lezen van Ernst-Jan’s verhaal vroeg ik mij af wat bibliotheken hier nu van zouden kunnen leren. Een vraag die Jeroen de Boer van Bibliotheekservice Fryslân al eerder stelde bij de opening van de eerste Amazon boekwinkel.

Dat Amazon de afgelopen jaren een enorme impact heeft gehad op de wereldwijde boekverkoop is evident. De retailer heeft inmiddels ruim 45 procent van alle boekverkoop in de VS in handen, zowel in print als digitaal. Via amazon.com, de e-reader Kindle en na de overname ook via audioplatform Audible en het recensieplatform Goodreads, meet en weet Amazon steeds meer van haar gebruikers.

Het is vervolgens interessant om te zien hoe een van oorsprong online retailer deze kennis over haar gebruikers inzet bij de inrichting van Amazon Books, de fysieke boekwinkels van Amazon waarvan de eerste in 2015 werd geopend.

Om te beginnen kijk je bij Amazon Books tegen geen enkele boekrug aan, maar zijn van alle boeken de covers zichtbaar. Daarmee laten ze zien dat alle boeken in de winkel belangrijk zijn. Het maakt het wandelen door de winkel volgens Ernst-Jan veel leuker, want je ziet veel meer.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Toeleverancier bibliotheken gooit roer om na kritiek op droompand | Het Financieele Dagblad

Toeleverancier bibliotheken gooit roer om na kritiek op droompand | Het Financieele Dagblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
Het energiezuinige bedrijfspand in Zoetermeer maakt indruk op de bezoeker. In de gevel zijn kleurige boekpanelen bevestigd, een duidelijke verwijzing naar de kernactiviteit van het servicebedrijf. Het markante gebouw van NBD Biblion kent beneden een productieruimte waar medewerkers met behulp van machines de bestelde boeken kaften, binden, plastificeren en etiketteren. Boven, in het kantorendeel, is veel glas en houtwerk. Daar is ook het ruime bedrijfsrestaurant voor de 153 medewerkers (fte).

Maar zo fraai als het pand is, zo omstreden is het in kringen van bibliotheken, de afnemers van het bedrijf. ‘Het heeft de bibliotheken zeker pijn gedaan’, erkent directeur Nina Nannini van NBD Biblion. ‘Er zit oud zeer, dat merk je. NBD Biblion liet hier een mooi pand bouwen, terwijl zij werden gekort op hun subsidie. De bibliotheken hebben een terecht punt.’
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Huis van het boek

Huis van het boek | trends in bibliotheken | Scoop.it

Onder de naam Huis van het Boek presenteren Museum Meermanno en de KB, nationale bibliotheek van Nederland de tentoonstelling ‘De kunst van lezen. Van William Kentridge tot Wikipedia’. Er staan ruim twintig installaties opgesteld, die als in een proeflokaal de bezoeker kennis laten maken met allerlei aspecten van het lezen. Zo is er de gedrukte versie van de Nederlandse Wikipedia, door de Amerikaanse kunstenaar Michael Mandiberg en het intrigerende 2nd hand reading van de beroemde Zuid-Afrikaanse kunstenaar William Kentridge.

De meeste internationale kunstwerken zijn voor het eerst in Nederland te zien: werk van Juan Fontanive (US), Mirabelle Jones (US), Didier Mutel (FR), Rick Myers (GB), Heidi Neilson (US) en Paul Emmanuel (ZA).

Lezen is iets heel bijzonders. Als baby kunnen we het niet; maar we leren snel om het heel vlug te doen. Lezen is niet alleen kijken, het is bladeren, aanraken, zien, onthouden, je concentreren en reageren. Hoe werkt lezen eigenlijk? Hoe bijzonder is bladeren in een boek? Welke soorten lezen zijn er nu we steeds meer van schermen lezen? Hoe ga je als lezer om met woorden, geluiden en beelden die tegelijk op je af komen? En wat doen de kunst en de industrie daarmee? Dit alles wordt ontrafeld in een nieuw type interactieve tentoonstelling met boeken.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Lees:Tijd - SCP

Lees:Tijd - SCP | trends in bibliotheken | Scoop.it

Al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is er sprake van een gestage teruggang in de leestijd van Nederlanders. Die dalende leestijd staat in schril contrast met de positieve persoonlijke en maatschappelijke opbrengsten die blijkens veel onderzoek aan lezen kunnen worden toegeschreven. Door de opkomst van nieuwe apparatuur, zoals e-readers, tablets en smartphones, en digitale (sociale) media is ook de manier waarop er wordt gelezen veranderd. Lees:Tijd – Lezen in Nederland brengt het leesgedrag van Nederlanders in kaart. Ook belicht het de ontwikkelingen in lezen in de afgelopen 10 jaar en de verschillen tussen bevolkingsgroepen. Aan bod komt hoeveel, wat, hoe en wanneer Nederlanders lezen. Wie zijn de lezers (van papier en scherm) en wie de niet-lezers? Ook wordt gekeken naar de overige activiteiten en hoe het lezen zich hiermee verhoudt: in hoeverre wordt lezen gecombineerd en/of afgewisseld met andere bezigheden, en doen zich hierin verschillen voor tussen het lezen van papier en het lezen van een scherm? Tot slot is er ook aandacht voor de invloed van tijdsdruk op het leesgedrag.

Om de ontwikkelingen in het leesgedrag over de periode 2006-2016 te onderzoeken is gebruikgemaakt van de laatste drie metingen van het reguliere langjarige Tijdsbestedingsonderzoek (TBO). Met gegevens uit het Media:Tijd-onderzoek uit 2013 en 2015 wordt een gedetailleerd beeld gegeven van het lezen in het gedigitaliseerde medialandschap.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

home | de Jeugdbibliotheek

home | de Jeugdbibliotheek | trends in bibliotheken | Scoop.it
De Bibliotheek is er voor jou. Of je nu op zoek bent naar een lekker leesboek, informatie voor je spreekbeurt, of een leuke activiteit. Wij helpen je graag!
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Bibliotheekadvertenties uit 1962: een vijfdaagse werkweek als unique selling point

Bibliotheekadvertenties uit 1962: een vijfdaagse werkweek als unique selling point | trends in bibliotheken | Scoop.it

Ik stuitte op een leuke hoeveelheid oude bibliotheekadvertenties uit 1962. Zoals deze: een oude personeelsadvertentie voor een bibliotheekambtenaar in Friesland. Diploma van de Centrale Vereniging vereist. Het salaris conform wat toen gangbaar was. Er was al sprake van salarisschalen. De AOW-premie kennen we ook nog steeds maar de huurcompensatie zijn we kwijt. Bijzonder is dat gemeld wordt dat het om een vijfdaagse werkweek gaat. Andere advertenties uit die tijd laten dat achterwege. Dat betekende dus een vrije zaterdag. Die was in 1960 bevochten door de vakbonden en werd sinds die tijd geleidelijk ingevoerd. Bibliotheken zullen hebben geprofiteerd van die vrije zaterdag: mensen kregen in één keer meer tijd voor recreatie en hobbies. Het lezen zal daar sterk door gestegen zijn.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Introducing the KB Researchers-in-residence 2018 | Koninklijke Bibliotheek

Introducing the KB Researchers-in-residence 2018 | Koninklijke Bibliotheek | trends in bibliotheken | Scoop.it

Antoine Peris and dr. Cynthia Liem are the new researchers-in-residence at the KB. Both researchers work at the TU Delft and will be working together with the Digital Humanities team of the KB on a research project they proposed.

Cities and music
Antoine Peris, PhD student at the section Urban and Regional Research in the Faculty of Architecture and Built Environment, will be working with us from January until June 2018 and he will be using computational methods to research how the image of cities in local and national newspapers has developed. Dr. Cynthia Liem MMus (link is external), pianist and assistant professor at the Multimedia Computing Group in the Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science, will be working from July until December 2018 on tracing references to music pieces in the digitised newspapers of Delpher (link is external) and will consequently connect them to the catalogue of Muziekweb (link is external) of the Centrale Discotheek Rotterdam.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Fablab Zeeland

Fablab Zeeland | trends in bibliotheken | Scoop.it

FabLab Zeeland is de leer- en werkplaats van ZB waar alles draait om “leren maken”. Jong en oud kunnen de machines die er staan gebruiken voor hobby, opleiding of werk. Het FabLab beschikt o.a. over de volgende (digitale) maakmachines: - 12 x 3D-printers (variërend van Ultimaker 2 go, UM2, UM2+, UM3) - 1x 3D-scanner (Cubify Sense) - 1x Lasersnijder (GCC X252) - 1x Vinylsnijder (expert 24) - 1x Silhouette Curio (etsen, plotten, stipling, vinylsnijden) - 1x Zwenkarm Transferpers - 1x Formbox, een mini vacuumvormer (mei 2018) De werkwijze van FabLab Zeeland is gebaseerd op het internationale FabLab concept en volgt het Fabcharter zoals deze binnen de FabLab community gehanteerd wordt.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

B-slash

B-slash | trends in bibliotheken | Scoop.it
'B-slash' is een succesvol multimediaal leesbevorderingsproject voor derdejaars voortgezet onderwijs. Leraren geven aan dat bij B/Slash hun leerlingen vragen om extra leestijd, of ze meer Slash-boeken mogen lezen en werken met Kahoot en Augmented Reality is gewoon leuk! Een biebmedewerker trapt af met de eerste les. Het project en vier Slashreeks-boeken worden met o.a. filmpjes geïntroduceerd. Leerlingen kiezen een boek, worden in groepen verdeeld en wordt de Kahoot getest. Daarna kan de docent met de Kahoot en handleiding in een lessenreeks van ca. 5 weken aan de slag. Bij de lessen Nederlands kunnen ze lezen, quizen maken en verdiepende opdrachten doen. Optioneel zijn crossovers met creatieve vakken of maatschappijleer. Als toetje kun je afsluiten met een projectdag van KleinKunstig. Boekscènes worden uitgewerkt in animatie/acteerfilmpjes die gepresenteerd worden via een Augmented Reality-route door de school. Zo komen de boeken echt tot leven!
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Bibliotheek Gelderland Zuid - BSlash project trailer - YouTube

Bibliotheek Gelderland Zuid - BSlash project trailer

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

CODA VR Lab

CODA VR Lab | trends in bibliotheken | Scoop.it
Virtual Reality in CODA
Op safari door de prehistorische natuur? Een ontdekkingstocht door de vooroorlogse binnenstad van Apeldoorn? Of wat dacht je van zombies trainen? In virtual reality kan het allemaal! Je beleeft onbekende en niet-bestaande werelden alsof je er zelf in staat. Bekijk welke games je bij ons kunt uitproberen.

Reserveer gametijd in CODA VR Lab of loop eens binnen bij de VR Verkenningsmiddag. Je bent van harte welkom!
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Mark Deckers: Hoe bibliotheken steeds meer netwerkorganisaties worden

Mark Deckers: Hoe bibliotheken steeds meer netwerkorganisaties worden | trends in bibliotheken | Scoop.it
Ik loop al een tijdje mee in bibliotheekland en heb veel zien veranderen. Bibliotheken kantelen van klassieke naar maatschappelijk educatieve bibliotheken. In veel provincies zijn destijds basisbibliotheken gevormd en heeft opschaling plaats gevonden.

Nauwelijks opschaling
Aan Overijssel is dat destijds voorbij gegaan. Daar waren drie goede redenen voor: 1) er was een stevige netwerksamenwerking tussen de Overijsselse bibliotheken, 2) er was een ontwikkeling van Kulturhusen waarbij bredere lokale organisaties ontstonden en 3) er was net een herindeling achter de rug. Dat heeft tot consequentie dat in Overijssel met iets meer dan 1.000.000 inwoners er nog bijna evenveel bibliotheekorganisaties zijn als gemeenten (24 bibliotheken, 25 gemeenten).

Bont palet aan nieuwe samenwerking
Tegelijkertijd laat bovenstaande kaartje zien dat de bibliotheken andere vormen van samenwerking hebben gevonden.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Sorry, de boekwinkel van Amazon is een van de leukste die ik ooit bezocht | Revue

Sorry, de boekwinkel van Amazon is een van de leukste die ik ooit bezocht | Revue | trends in bibliotheken | Scoop.it

Oké, eerst even een disclaimer. Een monopolie in boekenland lijkt me geen goed idee. 
Daarom bestel ik zoveel mogelijk boeken bij het boekhandeltje in mijn straat of bij fijne ketens als Strand. Ook maakte ik boekhandelkaart.nl om anderen aan te moedigen dat ook te doen.
Dat gezegd hebbende…
Er valt ontzettend veel van Amazon te leren. Hun missie is om het meest klantgerichte bedrijf ter wereld te zijn, and it shows. 
Heerlijke boekhandel van een moloch
Ik had laatst een afspraak in een koffiebarretje in een Amazon-boekhandel op Manhattan, en liep daarna - met zeer veel argwaan - het winkelgedeelte in.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Mark Deckers: Hoe de collectie uit de bibliotheek sluipt...

Mark Deckers: Hoe de collectie uit de bibliotheek sluipt... | trends in bibliotheken | Scoop.it

1,4 miljoen media minder in twee jaar tijd
Een paar dagen geleden kreeg ik van Johan Stapel van de Koninklijke Bibliotheek een overzicht met tellingen van aantallen titels uit de NBC+. Kort door de bocht: hoeveel boeken (en andere media) heeft elke bibliotheek. De telling ging over februari 2016 en februari 2018. In 2016 kenden de gezamenlijke openbare bibliotheken nog 28,2 miljoen items. Twee jaar later zijn dat er nog 26,8 miljoen. Een kleine 1,4 miljoen minder. In twee jaar tijd is de collectie  5,1% kleiner geworden, een kleine 2,5% per jaar.

In bovenstaande landkaartje heb ik aangegeven hoe elke provincie in dat overzicht scoort. Als u met de muis over landkaart gaat, ziet u de exact stijging of daling in procenten in deze periode. De verschillen zijn opvallend. De meest opvallende is Groningen die een stijging laat zien van bijna +10%. Groningen heeft in de afgelopen tijd ook de boeken die zij gebruiken bij de bibliotheek op school toevoegd aan de NBC+. Daar zit dus de collectiestijging.

Verder zien we in Drenthe een flinke daling en die zit eigenlijk bij alle bibliotheken in die provincie. Midden en Zuid Nederland kennen het mild collectieklimaat met hier een daar nog opvallende stijgers zoals Den Bosch. Hoewel ik me ook daar kan voorstellen dat dit met collecties van schoolbibliotheken te maken heeft.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Innovatiebieb

Innovatiebieb | trends in bibliotheken | Scoop.it

De Innovatiebieb is het digitale platform van de Nederlands bibliotheken voor het delen en vindbaar maken van innovaties.
Via de Innovatiebieb kunnen bibliotheken gebruik maken van de kennis en ervaring met innovatie in het bibliotheeknetwerk. 

Met behulp van de zoekfuncties kunnen innovaties worden gezocht op de 15 thema’s van de Innovatieagenda en op tal van andere kenmerken. Materialen kunnen worden gedownload en er kan contact worden opgenomen met de bibliotheek, die de innovatie heeft uitgevoerd.

De Innovatiebieb is het digitale instrument van de Community’s of Practice van bibliotheken, POI’s en KB die zijn voortgekomen uit de Innovatieagenda. De community’s zijn gericht op het versterken van de innovatie op één van de thema’s uit de Actieagenda. Ze zijn per thema provincie-overstijgend georganiseerd met één of twee POI’s als trekker. Voor meer informatie en contactgegevens: grietje.smit@kb.nl

De thema’s van de Community’s of Practice zijn gerelateerd aan de 4 prioriteiten van de Innovatieagenda:Jeugd&onderwijs, participatie&zelfredzaamheid, persoonlijke ontwikkeling, verandering en verbreding klassieke bibliotheekwerk.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

SCP: sterke daling lezers onder tieners en jongvolwassenen; actie nodig - Bericht - Bibliotheekblad

SCP: sterke daling lezers onder tieners en jongvolwassenen; actie nodig - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
Uit het op 18 januari verschenen rapport Lees:Tijd Lezen in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt onder meer dat lezen in de vrije tijd het afgelopen decennium verder teruggelopen is. In 2006 las 90% van de Nederlanders minstens 10 minuten aaneengesloten per week, in 2016 was dit 72%. In het rapport wordt onder andere geconcludeerd dat het aantal tieners en jongvolwassenen dat leest, enorm is teruggelopen. Ook het percentage lezers onder laagopgeleiden daalde de afgelopen jaren sterker dan onder hoogopgeleiden. 
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Big Brother in de bibliotheek

Big Brother in de bibliotheek | trends in bibliotheken | Scoop.it

Door Simone van Dijk

"Als wij samen naar de bibliotheek zouden gaan en er zou bij de ingang een man staan met een camera, die permanent zou meelopen. Welk boek je inkijkt, waar je naar zoekt... Nou, die sla je onmiddellijk in elkaar. Althans vrij snel. Nu zit de bibliotheek op internet en gebeurt hetzelfde. En niemand maakt zich er zorgen over. Vind ik raar." Aleid Wolfsen – voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat vind ik ook raar. En nog raarder vind ik het dat scholen en bibliotheken zich hier geen zorgen om lijken te maken. Sterker nog ‘die man’ die meekijkt (ik stel mij ouderwets een man in een lange grijze regenjas voor, met hoed, donkere zonnebril, notitieblokje en pen in de hand) wordt uitgenodigd in het klaslokaal. Hij staat daar in de hoek, een beetje verscholen achter het gordijn en noteert precies welk boek uw kind leest, wanneer hij dat heeft gelezen, hoe lang hij het heeft geleend, waar hij het heeft geleend (op school of in de plaatselijke bibliotheek), wat hij er van vond, wat uw kind leuk vindt, welke sport uw kind beoefent, wat zijn lievelingsdier is, zijn lievelingseten is, wat hij later wil worden, welke filmpjes uw kind kijkt, in welke apps hij geïnteresseerd is, welke websites uw kind bezoekt, hoe oud uw kind is, waar uw kind woont, wat uw emailadres is, in welke groep uw kind zit en op welke school uw kind zit. Bovendien kan ‘De Man’ al deze gegevens combineren en koppelen en er vervolgens conclusies aan verbinden die op dit moment nog geheel onoverzichtelijk voor ons zijn. En waarvan de gevolgen voor uw kind niet te overzien zijn.

Veel lagere scholen maken namelijk gebruik van De Bibliotheek op school, een systeem voor het beheren en zichtbaar maken van de schoolbibliotheek. Scholen kunnen er ook voor kiezen hun bibliotheek te verbinden aan de plaatselijke bibliotheek. Doel is uiteraard het bevorderen van het lezen. Op zich een geweldig initiatief. Hoe leuk is het dat kinderen op school naar de bibliotheek mogen. Lekker tussen de rijen boeken ‘neuzen’ en dan thuiskomen met twee of meer zelf uitgezochte boeken, zodat mama of papa deze gezellig kunnen voorlezen, of, indien uw kind al kan lezen, zich lekker kan terugtrekken in een hoekje van de bank met een boek.

Trudy Raymakers's insight:
Raymond Snijders maakt melding van een interessante column door Simone van Dijk. Zij vraagt aandacht voor wat er wordt opgeslagen en gebruikt aan persoonsgegevens van kinderen die deelnemen aan de Bibliotheek op School. Dit wordt echter niet gemeld en het is ook onduidelijk hoe dit voorkomen kan worden.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Jeugdbibliotheek.nl live | Koninklijke Bibliotheek

Jeugdbibliotheek.nl live | Koninklijke Bibliotheek | trends in bibliotheken | Scoop.it

Jeugdbibliotheek.nl live
15 januari 2018 - Jeugdbibliotheek.nl (link is external) is live! In deze eerste versie ligt de focus op kinderen van 9 tot 12 jaar. Zij vinden hier informatieve content en natuurlijk volop inspiratie, tips en ideeën over lezen. Als kinderen een boek, e-book of andere content willen lenen, dan helpt de website hen naar de juiste plek om dit te regelen.

Hoe is de site opgebouwd?
De site bestaat uit een homepage en twee inspiratiepagina’s: één rondom 'lezen', en één rondom 'weten'. Deze pagina’s zijn ingericht met content uit landelijke diensten zoals Leesplein (link is external) en Informatie voor Werkstuk en Spreekbeurt (link is external). De site is uitvoerig getest onder de doelgroep, en zal in 2018 nogmaals getest worden om te onderzoeken of de gebruiksvriendelijkheid en de content aansluiten bij de wensen van de kinderen.

Hoe verder
In 2018 wordt de website uitgebreid met content voor kinderen van 12 tot 15 jaar, 15 tot 18 jaar en 6 tot 9 jaar. Als er voor alle leeftijdsgroepen content te vinden is in de jeugdbibliotheek, gaan we de verbinding van het platform aan de lokale bibliotheekwebsites nader uitwerken. 

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

10, 10, 10, 10!

10, 10, 10, 10! | trends in bibliotheken | Scoop.it

"Vandaag bestaat mijn blog precies 10 jaar. Op 22 januari 2008 maakte ik een blog aan in WordPress en schreef ik daar een stukje over, als eerste opdracht van de 23 dingen. Dat ik de neiging heb om uit te gaan leggen wat 23 dingen is geeft al aan dat er sinds die tijd veel gebeurd is. In de wereld en in de branche en ook op dit blog. Wat begon als huiswerk bij een cursus werd een uitlaatklep voor mijn ergernissen en een verzamelpunt voor alle leuke dingetjes die ik tegenkwam tijdens mijn omzwermingen in de sociale media. Van een WordPress blog werd het een WordPress website (die ik nog steeds niet echt in de vingers heb) en het schrijven ging van eens per week via twee keer per week terug naar eens per maand. In het begin werd ik alleen gelezen door een handjevol directe collega’s, daarna kwamen daar andere collega’s uit de branche bij en inmiddels heeft mijn publiek zich ook uitgebreid tot buiten de branche. Raar hoor, om in de rij te staan bij een receptie en door een wildvreemde te worden aangesproken met “he, ik ken jou! Jij bent Tenaanval! Hoe heet je ook alweer echt?”. Ok., dit was een archivaris, dus dat is niet zo’n hele grote stap, maar toch. (Ik bleek Maartje trouwens ook te lezen. Kan ik jullie aanraden.)

Tien jaar geleden werkte ik bij ProBiblio en was ik hoofd van de afdeling Flexibele Bibliotheek. Vijf weken nadat ik dit blog had aangemaakt viel het besluit om de bibliobussen die bij mijn afdeling hoorden op te heffen. Het was een hele andere tijd. Een tijd waarin de term bibliotheekvernieuwing een toverwoord was. Een tijd waarin sommige bibliotheken zoveel mogelijk op boekwinkels wilden lijken, waar alles draaide om zo hoog mogelijke uitleencijfers. Er waren collega’s die concepten en formules verzonnen zodat alle bibliotheken in het hele land er hetzelfde uit zouden gaan zien want dat verhoogde de herkenbaarheid. Of ze bedachten dat de bibliotheek wel dicht kon “want het gaat om de functie en niet om het gebouw”. Daarna brak de strijd los tegen het negatieve toekomstbeeld voor bibliotheken in de buitenwereld. Die worsteling hebben we ook overleefd en gelukkig hoor je nog maar zelden: “waar hebben we nog een bibliotheek voor nodig want alles staat toch op het internet?”. De enkeling die dat nog wel eens zegt (standaardreactie bij een krantenartikel op het web over bibliotheken) wordt meestal snel gecorrigeerd door andere lezers. Er is een Bibliotheekwet gekomen en we hebben e-books. Er is de Bibliotheek op School, Digisterker en er zijn FabLabs in bibliotheken".

more...
No comment yet.