Trends and scenarios
136 views | +0 today
Follow
Trends and scenarios
Wat kunnen we verwachten?
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Henk van Elburg
Scoop.it!

Komt het wel goed als China, India en Rusland straks over ons waken?

Komt het wel goed als China, India en Rusland straks over ons waken? | Trends and scenarios | Scoop.it
Onder de leidende economieën van 2035 zal geen enkel Europees land zijn. Alleen Amerika blijft nog een speler van belang.
more...
No comment yet.
Scooped by Henk van Elburg
Scoop.it!

Jeremy Rifkin on global issues and the future of our planet - Ecotribe

Jeremy Rifkin on global issues and the future of our planet. Vergeet de kredietcrisis, het is niet vergeleken met de problemen die nog gaan komen. Dit zegt topeconoom Jeremy Rifkin in een exclusief interview met EenVandaag.
more...
No comment yet.
Scooped by Henk van Elburg
Scoop.it!

RSA Animate - Changing Education Paradigms

This animate was adapted from a talk given at the RSA by Sir Ken Robinson, world-renowned education and creativity expert and recipient of the RSA's Benjamin...
more...
No comment yet.
Scooped by Henk van Elburg
Scoop.it!

Groeitempo in Nederlandse steden verdriedubbeld

Groeitempo in Nederlandse steden verdriedubbeld | Trends and scenarios | Scoop.it
Nieuws, Nederland - Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceerde. De oorzaak van de versnelde groei in de drie grote steden is de toestroom uit binnen - en buitenland, ...
more...
No comment yet.
Scooped by Henk van Elburg
Scoop.it!

Rapport 'De grote uittocht' | Rijksoverheid.nl

Rapport 'De grote uittocht' | Rijksoverheid.nl | Trends and scenarios | Scoop.it
Het rapport ‘De grote uittocht’ is een toekomstverkenning van de arbeidsmarkt van onderwijs en overheid. In het rapport zijn vier scenario’s uitgewerkt voor de periode 2010-2020.

De verkenning is een gezamenlijk product van het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) en het ministerie van BZK.
#onderwijs en #overheid.
more...
No comment yet.
Scooped by Henk van Elburg
Scoop.it!

Energy: Energy Trends to 2030 - European commission

Energy: Energy Trends to 2030 - European commission | Trends and scenarios | Scoop.it
European Commission - Energy Market Observatory...
The scenarios of the "Energy trends 2030" give an update of the previous trend scenarios.

The new scenarios take into account the latest economic developments, energy price environment of recent years, and new policies and measures implemented on EU level and in Member States.
more...
No comment yet.
Scooped by Henk van Elburg
Scoop.it!

Toekomstverkenning gefinancierde Rechtsbijstand - Verwey-Jonker Instituut

Toekomstverkenning gefinancierde Rechtsbijstand - Verwey-Jonker Instituut | Trends and scenarios | Scoop.it
Een uitgangspunt van onze rechtsstaat is dat iedere burger gelijk is voor de wet. Als burgers geen adequate rechtsbijstand kunnen betalen, is dit principe in het geding. De Wet op de Rechtsbijstand maakt het daarom mogelijk om gesubsidieerde rechtsbijstand te krijgen. Deze gefinancierde rechtsbijstand wordt uitgevoerd door een beperkte groep rechtsbijstandverleners. Deze groep rechtsbijstandverleners krijgt echter weinig nieuwe aanvulling en vergrijst langzaam. Hierdoor wordt op termijn het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand bedreigd.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van de Raden voor Rechtsbijstand de toekomst van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand verkend en heeft verschillende toekomstscenario¡¦s opgesteld. Op basis hiervan zijn de contouren geschetst van een vernieuwd stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. De voornaamste elementen hiervan zijn:

•Een verbetering van toegankelijkheid en transparantie van de markt. Dit kan bijvoorbeeld door de invoering van een juridisch loket. Bij dit loket kan men informatie verkrijgen en vouchers die recht geven op gesubsidieerde rechtsbijstand. Het loket moet zowel fysiek als telefonisch en virtueel toegankelijk zijn.
•Een kwaliteitsimpuls door middel van certificering. Hierbij moet onder andere aandacht zijn voor de sociale kanten van de advocatuur in de opleiding, het steunen van startende sociale advocaten en het bevorderen van dienstverlening aan slecht bereikbare groepen.
•Het versterken van vraagsturing en marktwerking. Vraagsturing kan versterkt worden door gebruikers te laten participeren in de aansturing van het stelsel. Zo biedt de invoering van vouchers de klant keuzevrijheid en daarmee meer mogelijkheden voor vraagsturing. Marktwerking kan versterkt worden door het invoeren een systeem van tenders om de rechtshulp direct achter het juridische loket in te vullen.
more...
No comment yet.
Scooped by Henk van Elburg
Scoop.it!

The future … in glass | Don Amaro

Ziet er fantastisch uit, maar erg vrolijk kan ik er nou ook niet van worden....:)
more...
No comment yet.
Scooped by Henk van Elburg
Scoop.it!

Infographic: Educating the Workforce of the Future - Education - GOOD

Infographic: Educating the Workforce of the Future - Education - GOOD | Trends and scenarios | Scoop.it
In the next decade, most jobs will require at least some post-high school education. Are we setting students up for career success?
more...
No comment yet.
Scooped by Henk van Elburg
Scoop.it!

TNO - Organische 8-bit microprocessor voor nieuwe goedkope nichetoepassingen

Imec, Holst Centre en TNO hebben dit jaar, samen met hun partner Polymer Vision, als eerste ter wereld een werkende 8-bit microprocessor gemaakt door 4.000 organische transistors rechtstreeks op een flexibele plastic folie te deponeren.

Het gebruik van een goedkope organische (plastic) grondstof in plaats van het dure silicium dat traditioneel door de chipindustrie gebruikt wordt, opent de weg naar nieuwe nichetoepassingen waarbij goedkope rekenkracht gewenst is, zoals voor slimme verpakkingen die na gebruik weggegooid worden, of voor flexibele toepassingen zoals oprolbare beeldschermen of gebruik in textiel.
more...
No comment yet.
Scooped by Henk van Elburg
Scoop.it!

Rabobank Groep - Scenariostudie: IN2030

Rabobank Groep - Scenariostudie: IN2030 | Trends and scenarios | Scoop.it
Samen met de macro-economische Visie op 2011 verscheen de thema-uitgave IN2030: Vier scenario’s voor bedrijven. In deze scenariostudie zijn we uitgegaan van twee variabelen: conflict versus harmonie en evolutie versus revolutie. De combinatie van deze twee variabelen heeft tot vier scenario’s geleid die elk een mogelijke wereld in 2030 schetsen.

Schokkend Samen is een snel veranderende wereld waarin samenwerking optimaal is en de maatschappij slagvaardig. Dynamisch Divers is een scenario waarin conflicten op allerlei niveaus hand in hand gaan met technologische hoogstandjes. Trage Twist schetst een beeld van een wereld met scherpe tegenstellingen die nauwelijks vooruit komt. En Vloeiend Vooruit, ten slotte, is een op consensus gerichte wereld die zich kenmerkt door een langzame, maar gestage ontwikkeling.

In de vier scenario’s komen vragen aan bod als: Wat zijn de grote machtsblokken over twintig jaar? Bestaat de Europese Unie dan nog? Is de euro een wereldmunt of slechts een vage herinnering? Is er sprake van een vreedzame samenleving of komt er een nieuwe Koude Oorlog? Is de voedselvoorziening toereikend om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden? Zijn er voldoende alternatieven voor de eindige voorraad fossiele brandstoffen? En hoe staat het met onze economische structuur? Zet de verdienstelijking in ons land zich voort?
Deze thema-uitgave is een voorproefje op het in 2011 te verschijnen boek IN2030: Vier vergezichten voor 2030.

Hieronder kunt u de scenariostudie downloaden, zowel in het Nederlands en Engels. Ook is er een film over de scenariostudie te bekijken. Tenslotte zijn de onderliggende trends ook hieronder te downloaden.
more...
No comment yet.
Scooped by Henk van Elburg
Scoop.it!

Trendbureau Overijssel: duurzame energiewinning komt van onderop - Transition Town Deventer en Omstreken

Trendbureau Overijssel: duurzame energiewinning komt van onderop - Transition Town Deventer en Omstreken | Trends and scenarios | Scoop.it
Energie als gemeenschapsproject, dat is de toekomst van de energiewinning. Dat is één van de conclusies die het Trendbureau Overijssel trekt in zijn nieuwe toekomstverkenning over lokale energiewinning. Hans Peter Benschop, directeur Trendbureau Overijssel, ziet een duidelijke verandering van schaalvergroting naar schaalverkleining aankomen. “De transitie naar duurzame energie zal voor een deel van onderop komen. Groepen boeren, huurders of bedrijven verenigen zich om hun energievoorziening te regelen,” aldus Benschop.
more...
No comment yet.
Scooped by Henk van Elburg
Scoop.it!

eGovernment of tomorrow - Vinnova

eGovernment of tomorrow - Vinnova | Trends and scenarios | Scoop.it
eGovernment is a crucial factor in the development of public administration on all levels. In this book four scenarios are presented of how eGovernment might develop in the future.
more...
No comment yet.