TPACK in het onderwijs
9.3K views | +0 today
Follow
 
Scooped by Michel Boer
onto TPACK in het onderwijs
Scoop.it!

Impressie conferentie Leren, doceren en technologie: theorie en praktijk ontmoeten elkaar #OU_OW

Impressie conferentie Leren, doceren en technologie: theorie en praktijk ontmoeten elkaar #OU_OW | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Vandaag vond de conferentie over theorie en praktijk rond leren, doceren en technologie van het Welten-instituut plaats. Deze blogpost is een impressie.
OU-rector Anja Oskamp mocht het Welten-instituut presenteren.
more...
No comment yet.
TPACK in het onderwijs
De toepassing van TPACK in het onderwijs
Curated by Michel Boer
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Competentieprofiel ICT voor de lerarenopleider

Afgelopen jaar hebben we als VELON-themagroep ICT en de lerarenopleider het competentieprofiel ICT voor de lerarenopleider opgesteld. Hieronder staan de competenties die we hebben benoemd.
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Hoe kun je docenten ondersteunen bij het gebruik van ICT in het onderwijs?

Hoe kun je docenten ondersteunen bij het gebruik van ICT in het onderwijs? | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Eén van de grote uitdagingen van het onderwijs is om te bevorderen dat de meerderheid van de docenten ICT op een strategische en didactische goede manier gebruikt. Docenten verdienen daarbij ondersteuning.
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Werken met TPACK en activerende didactiek

Werken met TPACK en activerende didactiek | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Vanavond heb ik een webinar verzorgd over het werken met het TPACK-model en activerende didactiek. Deze blogpost gaat in op de opzet en de gebruikte bronnen.
Het webinar vond plaats in het kader van de Post HBO-opleiding e-learning van Fontys.
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Hoe technologie positief gedrag in scholen kan ondersteunen?

Hoe technologie positief gedrag in scholen kan ondersteunen? | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Binnen het onderwijs wordt dikwijls aandacht besteed aan een schoolbrede aanpak voor gedragsvraagstukken, met een positieve insteek. Hoe kan technologie deze benadering ondersteunen?
PBIS staat voor “Positive Behavioral Interventions and Supports”.
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Typologie van leertechnologieën

Typologie van leertechnologieën | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Matt Bower heeft een artikel geschreven waarin hij een indeling presenteert van 14 clusters met 37 internetgebaseerde leertechnologieën. Hij geeft daarin een summiere beschrijving van de leertechnologieën en het pedagogisch-didactisch gebruik ervan.
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Bezwaren tegen ICT in het onderwijs

Bezwaren tegen ICT in het onderwijs | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Volgens Joshua Kim is het tijd dat we de kritiek op het gebruik van ICT in het onderwijs serieus nemen. Deze kritiek kan alleen maar leiden tot verbeteringen op dit terrein.
Foto: renaissancechambara
Kim vat zes bezwaren samen.
more...
No comment yet.
Rescooped by Michel Boer from De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding
Scoop.it!

Curriculum van de toekomst quickscan 21e eeuwse vaardigheden

Curriculum van de toekomst quickscan 21e eeuwse vaardigheden | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Heeft u als schoolleider al een schoolbrede visie over hoe de 21e eeuwse vaardigheden ingebed zijn in het curriculum van de school? Of weet u als leraar welke 21e eeuwse vaardigheden in uw klas aandacht krijgen?
SLO heeft twee instrumenten ontwikkeld om schoolleiders en leraren te helpen deze twee vragen te beantwoorden.

De quickscans zijn niet bedoeld als 'to-do-lijst' maar als reflectie-instrument waarmee u een beeld krijgt van de mate waarin er in uw school- of klascurriculum aandacht wordt besteed aan 21e eeuwse vaardigheden en waar de sterke en zwakke punten zitten in uw curriculum. Kies één van de instrumenten, beantwoord de vragen en download het rapport.

Via Jeroen Bottema
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Drie typen innovatie en technology enhanced learning

Drie typen innovatie en technology enhanced learning | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Op het gebied van innovatie van technology enhanced learning worden verschillende indelingen gebruikt. Hoogleraar Herman van den Bosch onderscheidt drie typen technische innovaties. In hoeverre is die indeling relevant voor ICT en leren?
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Wat bepaalt of een ICT-toepassing door vrijwel iedereen gebruikt wordt in een school?

Wat bepaalt of een ICT-toepassing door vrijwel iedereen gebruikt wordt in een school? In 2012 deed het lectoraat Teaching, Learning & Technology (voorheen eLearning) i.s.m.
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Literatuuronderzoek: Het TPACK model | Elianne Prins

Literatuuronderzoek: Het TPACK model | Elianne Prins | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Wat houdt het TPACK model in en wie zijn de grondleggers? “Het TPACK model is ontworpen door Matthew Koehler en Punya Mishra in 2005, maar gaat terug naar een eerder model, Pedagogical Content Knowlegde (PCK).
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Digitaalrijk onderwijs - Deel 2: TPaCK en SAMR

TPACK en SAMR als raamwerk voor professioneel en doordacht digitaalrijk onderwijs. Ict is een hulpmiddel, geen doel.
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Vernieuwende didactische benaderingen 2014

Vernieuwende didactische benaderingen 2014 | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Welke innovatieve didactische benaderingen worden mogelijk gemaakt dankzij nieuwe technologieën? Een recente publicatie van de Britse Open Universiteit geeft hier zicht op.
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Hoe ICT feedback aan docenten kan versterken

Hoe ICT feedback aan docenten kan versterken | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Applicaties als Socrative of Mentimeter kunnen onder meer worden gebruikt om te checken of lerenden instructies hebben begrepen.
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Inventarisatie van ICT-docentprofessionaliserin...

Inventarisatie van ICT-docentprofessionaliserin... | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
SURF heeft door de Universiteit Utrecht een inventarisatie laten uitvoeren naar de ICT-docentprofessionalisering. Het rapport is te downloaden via de kennisbank van SURF.
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

De smartphone binnen de klas gebruiken

De smartphone binnen de klas gebruiken | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
De smartphone is vermoedelijk de meest omstreden technologie in relatie tot het onderwijs.  Docent Larry Ferlazzo heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld van een opponent tot iemand die smartphones schoorvoetend in de klas heeft aanvaard.
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Acht essentiële kenmerken van projectonderwijs

In de onderwijseenheid Educatieve ICT die ik en mijn collega’s verzorgen op de lerarenopleiding ontwerpen studenten lessen waarbij sprake is van een beredeneerde inzet van ICT en gericht op het actief leren van leerlingen.
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Ideologisch gedreven toekomstvisies op ICT en onderwijs

Ideologisch gedreven toekomstvisies op ICT en onderwijs | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Voorspellers van de invloed van leertechnologie op onderwijs en opleiden doen dat vaak vanuit een neoliberale agenda, waarbij kostenbesparingen en efficiëntie in plaats van toegankelijkheid en kwaliteit leidend lijken te zijn.
more...
No comment yet.
Rescooped by Michel Boer from learn and teach
Scoop.it!

ICT Bekwaam | over ICT bekwaamheid en onderwijs

ICT Bekwaam | over ICT bekwaamheid en onderwijs | TPACK in het onderwijs | Scoop.it

Via jasperbloemsma
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

De rol van ICT bij gepersonaliseerd leren

De rol van ICT bij gepersonaliseerd leren | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Vanavond besteedt het VPRO-programma Tegenlicht aandacht aan onderwijs waarbij leerstofjaarklassen en standaard toetsen niet centraal staan, maar onderwijs dat bij de ontwikkeling van de ideale leerling past.
more...
No comment yet.
Rescooped by Michel Boer from De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding
Scoop.it!

Ict-bekwaamheid: percepties en modellen Bic 17 november

Presentatie van percepties en modellen mbt ict-bekwaamheid leerlingen en leerkrachten. Plus 'denkvragen'

Via Jeroen Bottema
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Didactische ICT-bekwaamheid van de docent

Vandaag was ik op bezoek bij Windesheim in kader van een ADEF ICT bijeenkomst, in het nieuwe Lab21.
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

SAMR-model via video uitgelegd

SAMR-model via video uitgelegd | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Ik gebruik het SAMR-model vaak als ‘bril’ om te kijken naar het gebruik van ICT voor leren. Via The Whiteboard Blog ben ik gestuit op een video over dit model.
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Samen sterk! Een pleidooi voor de inzet van teacher design teams met het oog op ICT-integratie in de lerarenopleiding

Samen sterk! Een pleidooi voor de inzet van teacher design teams met het oog op ICT-integratie in de lerarenopleiding | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Toenemende diversiteit bij instromende studenten, al dan niet bereikte competenties, stevige werkdruk voor lerarenopleiders: er is meer dan voldoende gesprekstof in docentenkamers van...
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Impressie conferentie Leren, doceren en technologie: theorie en praktijk ontmoeten elkaar #OU_OW

Impressie conferentie Leren, doceren en technologie: theorie en praktijk ontmoeten elkaar #OU_OW | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Vandaag vond de conferentie over theorie en praktijk rond leren, doceren en technologie van het Welten-instituut plaats. Deze blogpost is een impressie.
OU-rector Anja Oskamp mocht het Welten-instituut presenteren.
more...
No comment yet.