Onderwijsnieuwsdienst biedt onderwijs nieuws voor het primair, speciaal, voortgezet en hoger onderwijs (EU een vrije marktwerking. Als Kwaliteit gelijk is en prijs ligt lager, waar staat Nederland over 15 jaar?