Hur stor utbildningsinsats behövs det för att migrera till nytt operativsystem och nytt stödsystem i en organisation? Vilka faktorer är viktiga?