Syn på lärande
842 views | +0 today
Follow
Syn på lärande
Syn på lärande
Här visas syn på lärande (se även på twitter med taggen #synpålärande)
Curated by Kent Lundgren
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Kent Lundgren
Scoop.it!

Education Technology and the Twenty-First-Century Skills Gap

Education Technology and the Twenty-First-Century Skills Gap | Syn på lärande | Scoop.it
All too often in many countries, students do not get the education they must have to prosper in the twenty-first century. Education technology can help close this skills gap.
Kent Lundgren's insight:

Ännu en modell som vill synliggöra vad vi behöver kunna och vilka färdigheter som kan lyftas fram "twenty-first-century skills" (i framtiden). Behövs den?

more...
No comment yet.
Scooped by Kent Lundgren
Scoop.it!

#HBG-skola - lär sig Google verktyg som Google Hangout

#HBG-skola - lär sig Google verktyg som Google Hangout | Syn på lärande | Scoop.it
Kent Lundgren's insight:

Bra genomgång av Google verktyg

more...
No comment yet.
Scooped by Kent Lundgren
Scoop.it!

Våra studenter kan inte svenska - Debatt - UNT.se

Våra studenter kan inte svenska - Debatt - UNT.se | Syn på lärande | Scoop.it
"Våra studenter kan inte svenska" http://t.co/UTux894vu7 Lyssnar på "Plugg eller lust" http://t.co/GmYec9aCYf #synpålärande
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Lundgren
Scoop.it!

Boken av era berättelser om skolserien #kaosklass - Nyheter (Ekot)

Boken av era berättelser om skolserien #kaosklass - Nyheter (Ekot) | Syn på lärande | Scoop.it
”Den skolan räddade min sons liv”. Rubriken är tagen ur ett av breven från de över 1 000 personer som skrev till Sveriges Radio i samband med ... (Hur många har orkat läsa #kaosklass?
Kent Lundgren's insight:

DN om studiero och #kaosklass http://www.dn.se/ledare/signerat/studiero-ar-en-odesfraga/ .

more...
No comment yet.
Rescooped by Kent Lundgren from Digitala verktyg för lärandet. En skola i förändring.
Scoop.it!

Datainspektionen vill stoppa Google i skolor

Datainspektionen vill stoppa Google i skolor | Syn på lärande | Scoop.it
Sedan hösten 2013 använder Malmös skolor en gratistjänst från Google både för elevernas skolarbete och för kommunikation i de kommunala...

Via Gert Nilsson
Kent Lundgren's insight:

Datainspektionen har nog vare sig läst tankarna #designförlärande eller träffat de lärare som dagligen strukturerar, underlättar och synliggör lärande med hjälp av bl a Googles verktyg #digiskol

more...
No comment yet.
Scooped by Kent Lundgren
Scoop.it!

Omvärldsbloggen » Blog Archive » Från varsin dator till wearable computing i skolan

Omvärldsbloggen » Blog Archive » Från varsin dator till wearable computing i skolan | Syn på lärande | Scoop.it
Kent Lundgren's insight:

Från varsin dator till Google glasögon, spännande, men steget upplevs som väl långt. En sak i taget!?

more...
No comment yet.
Scooped by Kent Lundgren
Scoop.it!

Inte rätt eller fel - olika syn på lärande

@cinathestrup se inte rätt el fel, utan olika #synpålärande o samhälle http://t.co/EWWzxxaKg7 @shpetter @blixtgordon13 #pedagogisktledarskap
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Lundgren
Scoop.it!

Lägg krutet på The Big 5 | Lärarnas Nyheter

Lägg krutet på The Big 5 | Lärarnas Nyheter | Syn på lärande | Scoop.it
"Fem #förmågor är allra vanligast i grundskolans nya #styrdokument." http://t.co/qdS45Jfe5L #lärande #synpålärande
Kent Lundgren's insight:

Hur rimmar The Big 5 och med ett utvecklat #IKT arbete, flippat och #bfl ?

more...
No comment yet.
Scooped by Kent Lundgren
Scoop.it!

Socialkonstruktivism och socialkonstruktionist

Under en föreläsning inom KPU diskuterades skillnader mellan konstruktivismen, socialkonstruktivism och konstruktionism.
Kent Lundgren's insight:

Skillnaden bygger på om man i grunden är (mjukis) positivist eller om man är något annat. Skillnaden är inte bara teoretisk, filosofisk eller metafysisk utan kan verkligen bygga murar mellan människor. Man kan i samtal så tydligt höra på vilken sida om muren olika inlägg lägger sin tyngdpunkt...

more...
No comment yet.
Scooped by Kent Lundgren
Scoop.it!

Pedagogikens giganter: 1) Dewey, 2) Vygotskij, 3) Steiner, 4) Montessori, 5) Freinets, 6) Malaguzzi, 7) Keys o 8) Piaget

Åtta stora pedagoger i korta filmer; 1) John Dewey, 2) Lev Vygotskij, 3) Rudolf Steiner, 4) Maria Montessori, 5) Celestin Freinets, 6) Loris Malaguzzi, 7) Ellen Keys och 8) Jean Piaget.

Kent Lundgren's insight:

Ska fundera lite till på vem eller vilka som jag har som favorit. Tycker alla är "vettiga"!, men lever skolans värdegrund upp till dessa personers tankar och visioner?

more...
No comment yet.
Scooped by Kent Lundgren
Scoop.it!

Skolan som god annorlundahet

Skolan som god annorlundahet | Syn på lärande | Scoop.it
För några veckor sedan fick jag tips som en intressant artikel skriven av Lars Pålsson Syll, professor i samhällskunskap på Malmö högskola. Artikeln resonerar kring skolans roll i samhället; ”Skolan som god annorlundahet” är rubriken.
Kent Lundgren's insight:

Lars Pålsson Syll berätta om sin syn på skolan/lärandet

more...
No comment yet.
Scooped by Kent Lundgren
Scoop.it!

Hela lärmiljön avgörande för en inkluderande skola

Hela lärmiljön avgörande för en inkluderande skola | Syn på lärande | Scoop.it
Rektorer och lärare måste arbeta med hela lärmiljön för att skolor ska bli inkluderande, menar Mara Westling Allodi.
Kent Lundgren's insight:

Ser ut att vara en spännande modell

more...
No comment yet.
Scooped by Kent Lundgren
Scoop.it!

"Lärare måste kunna samarbeta” | Lärarnas Nyheter

"Lärare måste kunna samarbeta” | Lärarnas Nyheter | Syn på lärande | Scoop.it
@stefan_palsson Vore intres att se hur Globala gymnasiet ser på didaktik, #värdegrund och #kunskapssyn http://t.co/xCzkexgIyN #synpålärande
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Lundgren
Scoop.it!

Leken gör oss till människor

LEKAR. Människan är den djurart som leker mest och längst. Medan en del forskare definierar lek som "beteende utan syfte", ser de flesta leken som en form av lärande – livsnödvändig men ännu underskattad som verktyg.
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Lundgren
Scoop.it!

Lärande om hållbar utveckling undersökt i tre avhandlingar - MyNewsdesk (pressmeddelande)

Lärande om hållbar utveckling undersökt i tre avhandlingar - MyNewsdesk (pressmeddelande) | Syn på lärande | Scoop.it
Lärande om hållbar utveckling undersökt i tre avhandlingar MyNewsdesk (pressmeddelande) Petra Hanssons avhandling, som undersöker utomhuspedagogikens och ekokritikens idéer om utbildning, lärande och hållbar utveckling, visar att dessa...
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Lundgren
Scoop.it!

Lust och entusiasm visar vägen - Computer Sweden

Lust och entusiasm visar vägen - Computer Sweden | Syn på lärande | Scoop.it
Lust och entusiasm visar vägen Computer Sweden Skolglappet Lust och entusiasm är motmedel mot en gammalmodig syn på lärande som håller tillbaka användningen av it i skolan. Det tycker Lydia Folke som är rektor på IT-gymnasiet i Västerås.
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Lundgren
Scoop.it!

Svenska studenter har alla svar – men inga frågor

Svenska studenter har alla svar – men inga frågor | Syn på lärande | Scoop.it
Kontinentala studenter ser historiska sammanhang medan de svenska sätter sig själva i centrum. De drar sig inte heller för att läxa upp litterära klassiker, skriver Krzysztof Bak.
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Lundgren
Scoop.it!

Digitalt ledarskap!

Digitalt ledarskap! | Syn på lärande | Scoop.it
Kent Lundgren's insight:

Edward Jensinger visar vikten av digitalt ledarskap i skolan

more...
No comment yet.
Scooped by Kent Lundgren
Scoop.it!

Rektor Edward: De Ovilliga!

nästan mycket bra artikel om #nyagreppiskolan o #synpålärande av @EdwardJensinger "De Ovilliga!" http://t.co/KKWtJz4YqZ Dock trist titel...
Kent Lundgren's insight:

Hur ska man få fart på ett utvecklat IKT arbete inom skolorna? Hur många kopplar ihop IKT med #flippat?

more...
No comment yet.
Scooped by Kent Lundgren
Scoop.it!

@EdwardJensinger: Framgång i Undervisningen (med IKT)

Kent Lundgren's insight:

Skolinspektionen skriver: "Några av de mest betydelsefulla delarna för undervisningens kvalitet, som det också finns stöd i forskningen för, är lärarens självtillit och trygghet i undervisningssituationen, förmågan att variera undervisningen samt att höga förväntningar samspelar med förtroendefulla relationer. Detta är ju något som läraren själv i hög grad rår över men behöver stöd i."

 

Anlita mig som IKT stöd http://kentlundgren.se/cv_ikt.pdf

more...
No comment yet.
Scooped by Kent Lundgren
Scoop.it!

Kilskrift: Läxor - detta eviga tjat om läxor

Kilskrift: Läxor - detta eviga tjat om läxor | Syn på lärande | Scoop.it
Kent Lundgren's insight:

Ante Runnquist har också intressanta tankar om ”läxor” i sin text ”Läxor? Whattaf…!?” ( http://vittrabloggen.wordpress.com/2012/09/05/laxor-whattaf/):

”…behöver inte vara ”skoluppgifter” ska göras hemma, ”Läxor” kan då bli uppdrag, utmaningar och aktiviteter som skapar en känsla av delaktighet och ökar förståelsen för det som görs i skolan. Att gemensamt läsa tidningen 10 minuter varje dag, att gå och se en utställning, att hyra en film och prata om den, att lära sig livräddning. Listan på meningsfulla saker som föräldrar och barn kan göra tillsammans som samtidigt skulle bidra till fördjupad förståelse av det som görs i skolan borde vara oändlig, och rolig!

more...
No comment yet.
Scooped by Kent Lundgren
Scoop.it!

Kärlek eller disciplin

Kärlek eller disciplin | Syn på lärande | Scoop.it
Redan de antika grekerna diskuterade vilka kunskaper en människa behöver för att utvecklas på bästa sätt. Och samma debatt, om hur uppfostran och utbildning skall gå till, pågår än idag. Är människ...
Kent Lundgren's insight:

Två gamla, men högst aktuella, syn på #skolan/#lärandet

more...
No comment yet.
Scooped by Kent Lundgren
Scoop.it!

Medelvägen? - finns den? Såklart!

Medelvägen? - finns den? Såklart! | Syn på lärande | Scoop.it
Finns det en medelväg mellan kunskapsskola och omsorgsskola?

Edward Jensinger skriver om detta i ”Lust och fägring stor!” på bloggen edwardochskolutvecklingen.blogspot.se och Jonas Aspelin skriver om denna väg i ”En tredje väg för skolan” (2012).

 

Kent Lundgren's insight:
Finns det en medelväg mellan kunskapsskola och omsorgsskola?Edward Jensinger skriver om detta i ”Lust och fägring stor!” på bloggen edwardochskolutvecklingen.blogspot.se och Jonas Aspelin skriver om denna väg i ”En tredje väg för skolan” (2012).
more...
No comment yet.