STU steder
1.2K views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by birtheosterbye
Scoop.it!

Skolen på landet, rideterapi

Skolen på landet, rideterapi | STU steder | Scoop.it

Eleverne arbejder praktisk og tilegner sig viden gennem arbejde i særdeles rolige omgivelser på landet, omgivet af natur og dyr, med individuelle undervisningstilbud afhængig af den enkelte elev.

more...
No comment yet.
Scooped by birtheosterbye
Scoop.it!

Produktionshøjskolen klemmenstrupgård

Uddannelsen henvender sig til unge mellem 16 og 25 år, der som ofte kommer fra specialfolkeskoler, gruppeordninger, enkeltintegrerede elever fra kommunerne eller tilsvarende.


Eleven skal være selvhjulpen således, at almindelig dagligdags funktioner kan klares selvstændigt fx. personlig hygiejne, rengøring m.m.

more...
No comment yet.
Scooped by birtheosterbye
Scoop.it!

Nordfyns Folkehøjskole

Nordfyns Folkehøjskole | STU steder | Scoop.it

Brobygning imellem højskole og ungdoms-uddannelse er en vigtig del med kompetence-afklaring virksom-hedspraktik og kontakt til studievejledere på EUD.

more...
No comment yet.
Scooped by birtheosterbye
Scoop.it!

Multikommunikations uddannelsen

Multikommunikations uddannelsen | STU steder | Scoop.it

De nonverbale elever er som oftest født med hjerneskader, hvilket betyder, at de allerede fra fødslen lever med et nedsat kommunikativt beredskab, de har kompenserende kommunikative evner og kommunikerer bl.a. via lyde, øjenudpegning, mimik, TTT samt andre tilgængelige kommunikationsværktøjer.
Eleverne kan have synlige og usynlige handicaps, være spastikere, være kørestolsbrugere, være mobile, have nedsat hørelse og syn, have generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder, men fælles for alle eleverne er, at de alle har kommunikative kompetencer og ikke mindst, at de hver især kan drage fordel af særligt tilrettelagte og målrettede undervisningsforløb.

more...
No comment yet.
Scooped by birtheosterbye
Scoop.it!

Idrætsakademiet og Center for Ungdomspsykiatri og Recovery. Roligt, trygt miljø

Idrætsakademiet og Center for Ungdomspsykiatri og Recovery. Roligt, trygt miljø | STU steder | Scoop.it
Et tilbud til unge mellem 14 - 28 år med psykiske handicap.
more...
No comment yet.
Scooped by birtheosterbye
Scoop.it!

Høng erhvervsskole

Høng erhvervsskole | STU steder | Scoop.it
STU-forløb (USB)tilbydes på høng erhvervsskole enten som døgntilbud eller som dagtilbud...
more...
No comment yet.
Scooped by birtheosterbye
Scoop.it!

HKI – afklaring, aktivering, uddannelse og beskyttet beskæftigelse: Forside

HKI – afklaring, aktivering, uddannelse og beskyttet beskæftigelse: Forside | STU steder | Scoop.it

HKI – Hans Knudsen Instituttet tilbyder

- Biblioteks- og medieuddannelsen
• AspIT
• HKI-uddannelsen

more...
No comment yet.
Scooped by birtheosterbye
Scoop.it!

Uddannelsesparathed for unge til STU og EGU? | Fenskær Efterskole

I øjeblikket er det sådan at unge, for at kunne starte på en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse skal vurderes parate til uddannelsen. Det gælder ikke for unge som er til EGU eller STU. Det er dog sådan med ...
more...
No comment yet.
Scooped by birtheosterbye
Scoop.it!

Erhvervsskolen.info

Erhvervsskolen.info | STU steder | Scoop.it

Det har vist sig, at nogle unge fra vores målgruppe fra tid til anden løber ind i problemer eksempelvis i forhold til økonomi, bolig eller (mis)brug af stoffer. I disse tilfælde kan det være svært at gennemføre et uddannelsesforløb, og Erhvervsskolen har derfor valgt at inkludere muligheden for hjælp til den slags problemer i de forskellige tilbud.Det betyder, at vi undervejs i forløbet vil reagere hurtigt og forhåbentligt effektivt, hvis de unge skulle komme ud for noget, der kan true deres deltagelse i vores tilbud eller trivsel i øvrigt

more...
No comment yet.
Scooped by birtheosterbye
Scoop.it!

Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole

Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole er en jordbrugsskole for unge 17 - 25 årige med særlige behov. 

more...
No comment yet.
Scooped by birtheosterbye
Scoop.it!

Næstved sociale virksomhed

Uddannelser på NSV
IT
Køkken- og kantinemedhjælper
Pedelmedhjælper
Snedkerimedhjælper
Specielarbejder - jern og metal
Personlig udvikling og kommunukation

more...
No comment yet.
Scooped by birtheosterbye
Scoop.it!

Job og kompetenceudvikling for udviklingshæmmede, sent udviklede og mennesker med indlæringsvanskeligheder - Nextjob

Job og kompetenceudvikling for udviklingshæmmede, sent udviklede og mennesker med indlæringsvanskeligheder - Nextjob | STU steder | Scoop.it
Nextjob tilbyder erhvervsafklaring, uddannelse, virksomhedspraktik og hjælp til at få et job på arbejdsmarkedet til udviklingshæmmede, sent udviklede og mennesker med indlæringsvanskeligheder.
more...
No comment yet.
Scooped by birtheosterbye
Scoop.it!

Hjembæk Efterskole

Hjembæk Efterskole er et tilbud til normalt begavede elever med specifikke læse- og stavevanskeligheder - og deraf følgende problemer med boglig indlæring.

prøvefri efterskole - for unge medlæse- stavevanskeligheder og ordblindhed

more...
No comment yet.
Scooped by birtheosterbye
Scoop.it!

Havredal praktiske landbrugsskole

Havredal praktiske landbrugsskole | STU steder | Scoop.it

tilbyder uddannelsen til landbrugsassistent til unge i alderen 16-25 år med indlæringsvanskeligheder men med praktisk håndelag og lyst til landbruget. Uddannelsen varer tre

more...
No comment yet.