Стручно усавршавање просветних радника
47.2K views | +0 today
Стручно усавршавање просветних радника
акти, тумачења, обрасци за стручно усавршавање запослених у просвети
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Славица Јурић
Scoop.it!

Лични план професионалног развоја - предлог обрасца - Google Sheets

Лични план професионалног развоја - предлог обрасца - Google Sheets | Стручно усавршавање просветних радника | Scoop.it

Функционалније је с Гуглом - нови предлог обрасца личног плана професионалног развоја, рађен у Гугловим табелама. Све што се, иначе, копира и налепљује, у табели се бира из падајућег менија.

No comment yet.
Scooped by Славица Јурић
Scoop.it!

Правилник о сталном стручном усавршавању 2012.

Правилник о сталном стручном усавршавању 2012. | Стручно усавршавање просветних радника | Scoop.it

Нови Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС, бр. 13/2012), ћирилица

No comment yet.
Scooped by Славица Јурић
Scoop.it!

Стандарди компетенција за професију наставника

Стандарди компетенција за професију наставника | Стручно усавршавање просветних радника | Scoop.it

Акт Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја усвојио је Национални просветни савет у априлу 2011. По прописаним стандардима компетенција наставници планирају свој професионални развој, самовреднују се, бирају програме стручног усавршавања, од поседовања одређеног степена компетенција зависи испуњеност услова за напредовање у професији... Има 4 категорија комптенција па су уобичајене ознаке К1, К2, К3, К4.

No comment yet.
Scooped by Славица Јурић
Scoop.it!

Правилник о вредновању квалитета рада установе

Правилник о вредновању квалитета рада установе | Стручно усавршавање просветних радника | Scoop.it

Правилник о вредновању квалитета рада установе (Сл. гласник, 72/2009) укључује и област професионалног развоја запослених. при планирању као и извештавању тј. вредновању рада установе обавезно се вреднује и област стручног усавршавања које се планира у складу са школским развојним планом.

No comment yet.
Scooped by Славица Јурић
Scoop.it!

Приручник за самовредновање и вредновање рада школа

Приручник за самовредновање и вредновање рада школа | Стручно усавршавање просветних радника | Scoop.it

Приручник за самовредновање и вредновање рада школа практично тумачи и даје упутства школским тимовима за самовредновање, као и комисијама за екстерно вредновање рада школа. На основу приручника не само да се може научити како самовредновати рад сопствене школе, него и шта ће и на који начин бити спроведено екстерно вредновање.

No comment yet.
Scooped by Славица Јурић
Scoop.it!

Упутство и формулари за одобрене програме обуке

Упутство и формулари за одобрене програме обуке | Стручно усавршавање просветних радника | Scoop.it

Аутори и реализатори одобрених програма обуке за 2012 - 2014. преузимају упутство и формуларе на страници сајта ЗУОВ-а. добро је да повремено поново преузму јер се дешава да поставе нове верзије, незнатно измењене или поправљене.

No comment yet.
Scooped by Славица Јурић
Scoop.it!

Лични годишњи извештај о стручном усавршавању - предлог обрасца

Лични годишњи извештај о стручном усавршавању - предлог обрасца | Стручно усавршавање просветних радника | Scoop.it

Када имамо добар план, лако је на крају године написати извештај - само се прати шта смо оставрили од планираног, шта нисмо и зашто, шта смо оставрили, а нисмо планирали, те се анализира остварено у односу на стандарде компетенција и сопствену визију професионалног развоја. Ово је један од могућих образаца за извештај о сопственом стручном усавршавању током године. Преузмите и прилагодите себи или понудите свом колективу. Важно је да извештај има рубрике које одговарају онима у плану.

No comment yet.
Scooped by Славица Јурић
Scoop.it!

Показатељи и активности наставника при стицању звања

Показатељи и активности наставника при стицању звања | Стручно усавршавање просветних радника | Scoop.it

Ако током ове године решите да напредујете у професији и стекнете неко од стручних звања, може вам користити табеларни приказ показатеља нивоа наставничких компетенција и активности у унапређењу педагошке праксе.

No comment yet.
Scooped by Славица Јурић
Scoop.it!

Школски годишњи план стручног усавршавања - предлог обрасца

Школски годишњи план стручног усавршавања - предлог обрасца | Стручно усавршавање просветних радника | Scoop.it

Ако сте члан Тима за стручно усавршавање, или у Педагошком колегијуму задужени за праћење стручног усавршавања, ево и предлога обрасца за школски план стручног усавршавања који настаје на основу личних планова. Код школског плана важно је да знамо да се програми обуке из разноразних разлога не морају остварити (најчешћи су недостатк средстава у локалној самоуправи која је дужна да финансира стручно усавршавање), поготово не уједначено сваке године, него током 5 година морамо имато 100 бодова  одобрених програма обука и 20 бодова стручних скупова; због тога не можемо изгубити лиценцу уколико имамо доказ да смо планирали и тражили стручно усавршавање, али нам није омогућено. Међутим, за неостварење облик стручног усавршавања на нивоу школе (44 сата годишње) нема изговора. Зато је то најбитнији и једини поуздан вид планирања са највећим изгледима за неометано оставрење, те је потребно пажљиво му приступити. У обрасцу је дат и предлог колико који облик стручног усавршавања у установи носи сати, с обзиром на улогу коју имамо у њима: припрема и реализација угледног часа не носи исти број сати као присутво и учешће у анализи, на пр. Важно је да колектив донесе одлуку о висини сати за поједине активности и начин доказивања.

No comment yet.
Scooped by Славица Јурић
Scoop.it!

Најновији Правилник о СУ - 29. 9. 2013.

Најновији Правилник о СУ - 29. 9. 2013. | Стручно усавршавање просветних радника | Scoop.it

Најновији правилник о стручном усавршавању од 20. 9. 2013. године са незнатним променама. 1 приоритетна област више и мало више појашњења око оног на нивоу установе.

Славица Јурић's insight:

 

Шминкерске промене, хоћу рећи - нема промене. Све раније недоумице шупљине и празнине остају и даље.

Biljana Delic's comment, October 1, 2013 3:19 PM
Иста прича је и са појединим Плановима и програмима рада у средњим стручним школама, бар када је страни језик у питању. Једва да се разликују од оних из 90-их година.
Scooped by Славица Јурић
Scoop.it!

Тумачење новог Правилника о стручном усавршавању

Тумачење новог Правилника о стручном усавршавању | Стручно усавршавање просветних радника | Scoop.it

Светлоплава и светлозелена уверења за светлу будућност запослених у образовању - подстицање или спотицање поднаслови су слободног тумачења једног просветара намењеног свим другим просветарима. Ма колико да је слободан, садржи неколико графички приказаних основних измена у односу на претходни Правилник, чисто да не морате да их читате.

Scooped by Славица Јурић
Scoop.it!

Стандарди компетенција за професију наставника, ЗУОВ-брошура

Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја...
No comment yet.
Scooped by Славица Јурић
Scoop.it!

Правилник о стручно-педагошком надзору

Правилник о стручно-педагошком надзору | Стручно усавршавање просветних радника | Scoop.it

Правилник о стручно-педагошком надзору (Службени гласник РС, 34/2012) може и школи и наставнику послужити да тачно знају по којим ће мерилима и на који начин саветник школских управа извршити вредновање рада установе или појединца, већа итд; на шта има право, шта мора, а шта може итд. Зато је овај правилник добро руководство и подсетник и запосленима у школама и предшколским установама на њихове дужности и обавезе које дају на увид саветницима.

No comment yet.
Scooped by Славица Јурић
Scoop.it!

Акредитовани програми обуке 2012 - 2014.

Акредитовани програми обуке 2012 - 2014. | Стручно усавршавање просветних радника | Scoop.it

Електронски каталог одобрених програма обуке за двогодишњи период може се претраживати по областима, приоритетима, компетенцијама, називу програма, ауторима и броју бодова који носе. Занимљиво би било водити статистику по чему коелге просветари најчешће бирају програм.

No comment yet.
Scooped by Славица Јурић
Scoop.it!

Најаве стручних скупова, летњих и зимских школа

Најаве стручних скупова, летњих и зимских школа | Стручно усавршавање просветних радника | Scoop.it

Једна од ударних новина новог Правилника о стручним скуповима јесте улазак у систем и других облика стручног усавршавања и њихова детаљна категоризација. Тако се сад конференције, саветовања, смотре, трибине итд. пријављују за одобравање сасвим другачије, најмање месец дана пред почетак скупа. Што је најлепше, комплетна документација при пријави се може послати електронски, не мора ништа "земаљском" поштом. ЗУОВ на једном месту има све формуларе и упутство о томе шта је и где потребно поднети при пријави. Једноставније је од семинара, а предлог агенде скупа је једино што при пријављивању обука није захтевана.

No comment yet.
Scooped by Славица Јурић
Scoop.it!

Лични план стручног усавршавања - предлог обрасца

Лични план стручног усавршавања - предлог обрасца | Стручно усавршавање просветних радника | Scoop.it

Предлог обрасца за лични годишњи план стручног усавршавања настао је као резултат обједињавања свих доступних сличних образаца који круже нашим школама, по школским управама и сл. Већина тих образаца постављена је форуму мреже просветних радника: http://kolo.wall.fm/forum/topic/106 Тимови за стручно усавршавање по школама могу их користити као почетну идеју да и сами осмисле образац који ће предложити колективу, или преузети без и понудити готово решење колегама, са мањим или већим изменама и прилагођавањима. На здравље!

No comment yet.
Scooped by Славица Јурић
Scoop.it!

Показатељи и активности школског библиотекарa при стицању звања

Показатељи и активности школског библиотекарa при стицању звања | Стручно усавршавање просветних радника | Scoop.it

Ако сте школски библиотекар и подносите захтев за стицање једног од звања, табела у прилогу помоћи ће вам да прикупите све што је потребно од показатеља осварености циљева ОВ-рада и активности у подизању квалитета педагошке праксе.

vesnagosovic's comment, August 26, 2012 10:58 AM
Е, свака ти част, што сваком алату даш прави смисао. Ово ће ми веома користити.