Школски годишњи план стручног усавршавања - предлог обрасца | strucno usavrsavanje | Scoop.it

Ако сте члан Тима за стручно усавршавање, или у Педагошком колегијуму задужени за праћење стручног усавршавања, ево и предлога обрасца за школски план стручног усавршавања који настаје на основу личних планова. Код школског плана важно је да знамо да се програми обуке из разноразних разлога не морају остварити (најчешћи су недостатк средстава у локалној самоуправи која је дужна да финансира стручно усавршавање), поготово не уједначено сваке године, него током 5 година морамо имато 100 бодова  одобрених програма обука и 20 бодова стручних скупова; због тога не можемо изгубити лиценцу уколико имамо доказ да смо планирали и тражили стручно усавршавање, али нам није омогућено. Међутим, за неостварење облик стручног усавршавања на нивоу школе (44 сата годишње) нема изговора. Зато је то најбитнији и једини поуздан вид планирања са највећим изгледима за неометано оставрење, те је потребно пажљиво му приступити. У обрасцу је дат и предлог колико који облик стручног усавршавања у установи носи сати, с обзиром на улогу коју имамо у њима: припрема и реализација угледног часа не носи исти број сати као присутво и учешће у анализи, на пр. Важно је да колектив донесе одлуку о висини сати за поједине активности и начин доказивања.


Via Славица Јурић