Verhoging subsidie voor bodemsanering | spoedlocaties | Scoop.it
In Noord-Holland zijn 78 locaties waarbij de bodem verontreinigd is en met spoed gesaneerd moet worden.