Sosial Kalender
1.3K views | +0 today
Follow
Sosial Kalender
Konferanser og seminarer innenfor medier og kommunikasjon, som kurator hadde deltatt på, hvis han hadde hatt tid og råd.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by The New Company
Scoop.it!

Høstseminaret 19.-21. oktober 2011 - Kommunikasjonsforeningen

Høstseminaret 19.-21. oktober 2011 - Kommunikasjonsforeningen | Sosial Kalender | Scoop.it

Nye generasjoner. Nye kulturer. Nye medier. Nye medievaner. Nye muligheter. Nye utfordringer.

Morgendagens kolleger har aldri levd i en verden uten Internett. De yngste i samfunnet blir fortere voksne og de voksne er yngre lengre. Ny teknologi endrer vanene hos en stadig mer kravstor og mangfoldig befolkning. Endringene betyr store utfordringer og muligheter for alle som jobber med kommunikasjon.

more...
No comment yet.
Scooped by The New Company
Scoop.it!

Gullkorn 2011 - 10. november 2011 - Kommunikasjonsforeningen og NIR

Gullkorn 2011 - 10. november 2011 - Kommunikasjonsforeningen og NIR | Sosial Kalender | Scoop.it

Årets Gullkorn går av stabelen torsdag 10.november. Kommunikasjonsforeningen står også i år sammen med NIR bak arrangementet som samler PR- og kommunikasjonsbransjen til fag, prisutdeling og fest.

more...
No comment yet.
Scooped by The New Company
Scoop.it!

Digitale Medier Konferansen 2011 - 22.-23. november 2011

Digitale Medier Konferansen 2011 - 22.-23. november 2011 | Sosial Kalender | Scoop.it

Sosiale medier har vist bety­de­lig suk­sess i å skape tra­fikk og etab­lere sterke for­hold til sine bru­kere. Nyheter bra­kes sta­dig oftere i sosiale medier. Har sosiale medier evnen til å stjele det sam­funns­opp­dra­get fra de klas­siske jour­na­list­drevne medie­sel­ska­pene? Facebook har ambi­sjon til å være dri­ver i for­mid­ling og dia­log i et miljø der lesere og jour­na­lis­ter del­tar på like fot. Vil de lykkes?

Vi har invi­tert både Google og Facebook samt en av USAs mest frem­tre­dende medie­mar­keds­ana­ly­ti­kere, Forrester’s media James McQuivey, mas­ter­mind bak Forresters store rese­arch­pro­sjekt og rap­port­se­rie ”The melt­down (as we know it) and the recon­struc­tion of media”

more...
No comment yet.
Scooped by The New Company
Scoop.it!

Software2012 - 7.-9. februar 2012: Call for Presentations - Den Norske Dataforening

Software2012 - 7.-9. februar 2012: Call for Presentations - Den Norske Dataforening | Sosial Kalender | Scoop.it

Software2012 er årets viktigste møtepunkt og inspirasjonskilde for deg som jobber med IT og web, og samler over tusen IT- og webfolk fra hele landet. Software2012 fornyer seg og vi inviterer deg til å holde foredrag om et tema du er opptatt av. Målet er kompetanseheving ved å samle representanter fra flest mulig fagdisipliner innen IT og web.

more...
No comment yet.
Scooped by The New Company
Scoop.it!

Webforum 2012 - 15.-16. mars 2012

Webforum 2012 - 15.-16. mars 2012 | Sosial Kalender | Scoop.it

Webforum 2012 vil bli avholdt den 15.-16. mars 2012 på fasjonable Quality Hotel 33 på Økern i Oslo.

more...
No comment yet.
Scooped by The New Company
Scoop.it!

Nordiske Mediedager - 9.-11. mai 2012

For første gang i Norge: Møt Clay Shirky, en av verdens viktigste medietenkere! på Nordiske Mediedager.

more...
No comment yet.
Scooped by The New Company
Scoop.it!

re:think - 11. oktober 2011

re:think - 11. oktober 2011 | Sosial Kalender | Scoop.it

Arnt Eriksen og Creuna er initiativtakere bak re:think, som arrangeres første gang i oktober 2011.

Foredragsholdere på re:think:

Tara Hunt

Jacob Morgan

Rohit Bhargava

Arnt Eriksen

more...
No comment yet.
Scooped by The New Company
Scoop.it!

Den Store Annonsørdagen - 11. oktober 2011 | ANFO

Den Store Annonsørdagen - 11. oktober 2011 | ANFO | Sosial Kalender | Scoop.it

DSAD - Den Store Annonsørdagen er knappe seks uker til!
Dette er dagen å notere seg allerede nå - og arrangementet å melde seg på! Det er her det skjer, dette er en viktig dag å få med seg - både faglig og sosialt.

more...
No comment yet.
Suggested by Otto Backer Solberg
Scoop.it!

Smarter Business 2011 - IBM Norge - 10. november 2011

IBM har i flere år invitert til IBM Software Day som har hatt stor suksess i markedet. 2011 blir ikke noe unntak! Dynamikken i markedet endrer seg fundamentalt. Dagens virksomheter møter stadig nye muligheter og utfordringer. Store endringer, risiko og overraskelser er blitt standard. Det er avgjørende å bli dyktigere til å forutse, tilpasse seg og svare på nye behov.

more...
Anne's comment, September 28, 2011 8:35 AM
Jeg har alerede meldt meg på til IBM smarter Business 2011 - gleder meg til å høre mer om blant annet Watson caset.
Scooped by The New Company
Scoop.it!

Super-Search - 15. desember 2011

Super-Search - 15. desember 2011 | Sosial Kalender | Scoop.it

Årets fjerde Super-Search arrangeres i desember, og vi kan som vanlig love et tettpakket program med relevante og aktuelle temaer.
Det blir trangt om plassen i Litteraturhuset, så meld deg på så raskt som mulig. Deltakelse er som alltid gratis.

more...
No comment yet.
Scooped by The New Company
Scoop.it!

Social Winter - 17. desember 2011 - Thomas Moen

Social Winter - 17. desember 2011 - Thomas Moen | Sosial Kalender | Scoop.it

Social Winter er oppfølgeren til Social Summer, som fant sted første gang i august 2011.

more...
No comment yet.
Scooped by The New Company
Scoop.it!

Social Media Days - 7.-8. februar 2012 - IQualify

Social Media Days - 7.-8. februar 2012 - IQualify | Sosial Kalender | Scoop.it

Social Media Days for første gang i Norge i februar 2012.

more...
No comment yet.