Socialisme Koekelberg
7.4K views | +0 today
Follow
Socialisme Koekelberg
Socialisten in Koekelberg - Les socialistes à Koekelberg
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

LB

LB | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
In 2018 kiezen de Koekelbergse socialisten opnieuw voor de Lijst van de Burgemeester. 

Schepen Dirk Lagast en gemeenteraadslid Robert Delathouwer zijn fier dat Koekelberg nog meer een gemeente geworden is waar iedereen zich thuis kan voelen: een dorp in Brussel, waar mensen elkaar nog kennen. De burger wordt correct geholpen in het gemeentehuis, gemeenschapswachten en een goed uitgebouwde preventiedienst zorgen ervoor dat mensen zich veilig voelen. Kinderen kunnen vlakbij naar school en peuters vinden hun weg naar kinderopvang. Speciaal voor senioren bouwt het OCMW een nieuw woon- en verzorgingstehuis. Samen met het verenigingsleven zorgt het gemeentebestuur er voor dat iedereen zijn gading vindt om de vrije tijd zinvol in te vullen. 

Ook na de verkiezingen van 14 oktober 2018 willen de Koekelbergse socialisten verder op die weg: voor Koekelberg, waar iedereen zich thuis voelt.

___________ 
En 2018, les socialistes de Koekelberg choisiront à nouveau la Liste du Bourgmestre. 

L'échevin Dirk Lagast et le conseiller communal Robert Delathouwer sont fiers que Koekelberg soit devenue encore plus une commune où tout le monde peut se sentir chez soi: un village à Bruxelles, où les gens se connaissent encore. Le citoyen est aidé correctement dans la maison communal, les gardiens de la paix et le service de prévention veillent que les gens se sentent en sécurité. Les enfants peuvent aller à l'école à proximité et les tout-petits trouvent leur chemin vers la garde d'enfants. Le CPAS est en train de construire une nouvelle maison de repos, spécialement pour les personnes âgées. Avec les associations, la commune organise des activités où tout le monde trouve le moyen de remplir le temps libre de manière significative. 

Après les élections du 14 octobre 2018, les socialistes de Koekelberg veulent continuer dans cette direction : pour Koekelberg, où tout le monde se sent chez soi.
SocialismeKoekelbergs insight:
#Koekelberg #verkiezingen2018 #élections2018
No comment yet.
Rescooped by SocialismeKoekelberg from De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit!
Scoop.it!

Economisch herstel? Welk herstel? 

Economisch herstel? Welk herstel?  | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

In negen Europese landen verdienden werknemers in 2017 minder dan vóór de financieel-economische crisis. België is helaas één van die landen. Het is hoog tijd dat werknemers hun koopkracht zien stijgen en we naar een minimumloon gaan van 14 euro per uur. 


Volgens een studie van het Internationaal Vakbondsinstituut ETUI hadden werknemers in negen EU-lidstaten in 2017 een lager reëel inkomen dan in 2010. Deze landen zijn Cyprus, Finland, Griekenland, Italië, Kroatië, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en … België. 


In zes van die landen ging de koopkracht zelfs het laatste jaar omlaag. Hieronder ook … België. 


Het wordt tijd werknemers beloond worden voor hun inspanningen en dat winsten eerlijk verdeeld worden. Europa heeft nood aan een loonsverhoging. Check de campagne ‘Pay Rise’ van het Europees Vakverbond: "Ondanks de verhalen over economisch herstel, zijn werknemers in veel landen nog steeds slechter af dan voor de crisis”, zo stelt Esther Lynch van het Europees Vakverbond. “Zelfs de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank roepen nu op voor een stijging van de lonen. Dit is niet alleen rechtvaardig. Het is ook nodig voor groei en voor de creatie van kwalitatieve banen.” 


“Werknemers zien bitter weinig van de economische groei,” zo stelt EVV-voorzitter Rudy De Leeuw vast. “Het is tijd voor een echte loonsverhoging. Het is tijd dat de werknemers hun deel van de economische koek krijgen. Zij zorgen er immers voor dat bedrijven blijven draaien en dat er welvaart gecreëerd wordt. Hierin moet de vakbond een rol spelen, via constructief sociaal overleg.”


14 euro per uur 

Als ABVV scharen wij ons volop achter deze eis. Een waardig loon, dat betekent minstens 14 euro bruto per uur, of 2.300 euro per maand. Voor iedereen, ook voor jongeren onder de 21 jaar. De automatische loonindexering blijft voor ons heilig. Die zorgt ervoor dat we met ons loon morgen even veel goederen en diensten kunnen kopen als vandaag en onze koopkracht bewaard blijft. Ten slotte roepen we de regering op om af te stappen van de strenge loonnormwet die de loonontwikkeling aan de ketting legt, en jou dus raakt in je portemonnee, en weer te gaan voor vrije loononderhandelingen. Want door de ontwikkeling van jouw koopkracht aan banden te leggen, remt de regering ook de potentiële economische groei af. Groei die nodig is voor duurzame jobs en een stabiele sociale zekerheid. 


“De prijzen van kinderopvang schieten de lucht in naar ongeziene hoogte Je beide kinderen in de kinderopvang steken kost je bijna een half maandloon.” Dit verhaal ontvingen we via onze campagnesite www.samenkanhetanders.be


We ontvangen overigens heel wat gelijkaardige verhalen. Veel mensen zien hun koopkracht afnemen, terwijl ze steeds harder, flexibeler, langer moeten werken. Wij zijn ervan overtuigd dat het anders en beter kan. 


Wij vinden dat burgers recht hebben op sterke, kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare openbare diensten. Daarbij gaat het ook om voldoende kinderopvang tegen een verantwoorde prijs. Openbare diensten zijn een belangrijk stuk koopkracht. Lees hier onze concrete voorstellen, ons antwoord op dit verhaal. 


Een garantie op koopkracht en toegang tot degelijke openbare diensten zijn twee essentiële pijlers voor een rechtvaardige samenleving.


Via Dirks scoop
SocialismeKoekelbergs insight:
Het is tijd dat de werknemers hun deel van de economische koek krijgen.
Dirks scoop's curator insight, March 20, 2018 6:42 AM
Het is tijd dat de werknemers hun deel van de economische koek krijgen.
Rescooped by SocialismeKoekelberg from Mijn gazet
Scoop.it!

Vragen over je pensioen?

Orde scheppen in de pensioenchaos die de regering creëert. De vragen van de mensen beantwoorden. Daarom verdelen de drie vakbonden op grote schaal een pensioenkrant. 


 ‘Vragen over je pensioen’ staat op de cover van de pensioenkrant van de drie vakbonden. Een miljoen exemplaren van deze krant worden de komende weken verdeeld. Met deze krant willen we antwoord bieden op de talrijke vragen van de mensen. 


Tot wanneer zal ik moeten werken? 

Zal ik kunnen leven van mijn pensioen? 

Wat bij een onvoorziene gebeurtenis? 

Moet ik me als jongere zorgen maken over mijn pensioen? 

Waarom zijn vrouwen het grootste dupe van het pensioengeknoei? 

Is het logisch dat we langer werken? 

Wat met zware beroepen en het puntensysteem? 


Tegelijk tonen we aan dat al die vragen eigenlijk niet hoeven. Want dit gaat allemaal over keuzes. Wij kiezen alvast voor solidariteit. Ontdek in deze pensioenkrant waarom en hoe. 


Het ABVV wil samen met de andere vakbonden zorgen voor duidelijkheid en zekerheid. Voor jong en oud. 


Niemand wil dat pensioenen nog langer de inzet zijn van politiek gehakketak. Goede pensioen zijn een absolute voorwaarde voor een zorgeloze oude dag. Via Dirks scoop
SocialismeKoekelbergs insight:
De keuze is politiek. Samen moeten we onze schouders zetten onder een betere pensioentoekomst. 

Betere pensioenen, dat is onze keuze!
Dirks scoop's curator insight, March 20, 2018 5:57 AM
De keuze is politiek. Samen moeten we onze schouders zetten onder een betere pensioentoekomst. 

Betere pensioenen, dat is onze keuze!
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

De zoektocht van een Belgische socialist, Camille Huysmans, naar vrede

De zoektocht van een Belgische socialist, Camille Huysmans, naar vrede | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
Vanaf de lente van 1917 was er sprake van een conferentie van socialistische partijen uit alle landen, vriend of vijand, die zou moeten proberen een einde te maken aan de uitzichtloze Eerste Wereldoorlog. De drijvende kracht hierachter was de Belg Camille Huysmans. Deze maand 100 jaar geleden strandde zijn zoektocht definitief.

Na het uitbreken van de Grote Oorlog zaten de socialistische partijen met een kater. In de jaren daarvoor hadden ze, verenigd in de Socialistische Internationale, gewaarschuwd voor een oorlog die de imperialistische mogendheden zouden uitvechten op de rug van de arbeiders. Maar eenmaal het conflict uitgebroken, bleken ze machteloos. 

Sterker, in de meeste oorlogvoerende landen steunden de socialistische partijen de oorlogsinspanning. Ze hadden immers het recht erkend van elk land om zich te verdedigen, en nu hun eigen land aangevallen werd, was het grijpen naar de wapens gerechtvaardigd. Ze stemden in het parlement voor oorlogskredieten. In Frankrijk, Groot-Brittannië en België traden ze zelfs tot de regering toe. Sterker, ze veroordeelden de houding van hun zusterpartijen in de vijandelijke landen. 

Alleen in Rusland, met zijn autoritair tsarenregime, en in Italië, dat eerst buiten de oorlog bleef maar later uit pure hebzucht ging meedoen, bleven de socialisten zich tegen de oorlog verzetten.
SocialismeKoekelbergs insight:
De Belgische socialist Camille Huysmans was secretaris van de Socialistische Internationale en de drijvende kracht achter de poging om een conferentie te organiseren die een eind moest maken aan de uitzichtloze Eerste wereldoorlog. De conferentie kwam er nooit.
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Appel aux socialistes bruxellois : camarades, révoltez-vous contre les capitalistes rouges ! 

Appel aux socialistes bruxellois : camarades, révoltez-vous contre les capitalistes rouges !  | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Les chiffres donnent le tournis. Sous le règne socialiste, la Ville de Bruxelles est une pétaradante start-up capitaliste. 


Un paradis doré pour quelques hauts cadres (consultants, directeurs...) payés de 1000 à 1250 euros par jour. À Bruxelles, l'ascenseur social est en pleine surchauffe. Un ascenseur à deux vitesses. Il profite non pas au "petit" personnel, mais à un ex-bourgmestre et à une ex-présidente du CPAS qui ont touché indûment, selon la commission d'enquête parlementaire, chacun plus de 100.000 euros de jetons de présence, au sein du Samusocial. 


(...) 


Les capitalistes rouges -ne veulent plus modifier, même à la marge, l'ordre du monde. Ils ont intégré les valeurs et les codes du libéralisme triomphant. 


(...) 


Les capitalistes rouges, très actifs dans la capitale de l'Europe, creusent la tombe d'un parti qui n'est plus pris au sérieux quand il appelle de ses voeux un monde plus juste.SocialismeKoekelbergs insight:
Il ne suffit pas d'imposer, comm, de nouvelles règles déontologiques strictes pour l'ensemble de ses mandataires. Au-delà de l'indispensable transparence, c'est le contenu de la politique socialiste qu'il faut infléchir. 

No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Bert Anciaux: ‘Ik doe niet mee aan een opbod om ter minst belastingen'

Bert Anciaux: ‘Ik doe niet mee aan een opbod om ter minst belastingen' | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

SP.A-senator Bert Anciaux wijst zijn partij op de gevaren van het voorstel rond de erfbelasting.


SP.A-senator Bert Anciaux liet zich vier jaar geleden ontvallen dat ‘de wereld rechtvaardiger zou zijn als we erfenissen zouden afschaffen zodat vermogens rechtstreeks naar de overheid gaan’. Deze week ging zijn partij radicaal de andere kant uit met het voorstel om elke Vlaming tot 250.000 euro volledig belastingvrij te laten erven.

SocialismeKoekelbergs insight:
Als je dit plan zou verkopen als een belastingvermindering, is het gevaar dat de collectiviteit en de solidariteit in de samenleving er onder leidt.
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Nieuwe tijden, nieuw socialisme

Nieuwe tijden, nieuw socialisme | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
Vrienden, 

We leven in spannende tijden. Oude zekerheden verdwijnen, nieuwe kansen dienen zich aan. We staan op een kruispunt. Elke keer de geschiedenis alle kanten uit kan, zijn het socialisten die ervoor zorgen dat het de goede kant uit gaat. Niet voor enkelen, maar voor iedereen. 

Nieuwe tijden vragen nieuwe oplossingen. Nieuwe bescherming en nieuwe gelijkheid. Geen oude wijn in nieuwe zakken. Een nieuw verhaal gestoeld op onze waarden. Nieuw socialisme. 

Vandaag, meer dan ooit, is socialisme weer heel erg nodig. Voor zij die nu al op ons stemmen, voor zij die niet meer op ons stemmen, en ja, zelfs voor zij die nooit op ons zouden stemmen. Zelfs zij die zeggen dat alles de schuld is van de socialisten, hebben nood aan nieuw socialisme. En ik ga daar, samen met mijn partij, voor zorgen. Want ook in deze nieuwe tijden geven wij iedereen perspectief op een menswaardig en gelukkig leven. 

Warme groet, 
John Crombez

SocialismeKoekelbergs insight:
Open brief van John Crombez
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Sp.a neemt schuldindustrie op de korrel met #schuldenpoëzie

Sp.a neemt schuldindustrie op de korrel met #schuldenpoëzie | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
Hoeveel mag je verdienen op iemands miserie? Dat is de centrale vraag in drie filmpjes die sp.a gisteren en vandaag online zette. In de filmpjes, die ondertussen bijna 150.000 mensen bereikt hebben, geven drie schuldenaars een emotionele bloemlezing van hun dossieroverzicht. Wat daarbij meteen opvalt: het verschil tussen de oorspronkelijke kost en de uiteindelijke schuld. Aan die uitwassen van de schuldindustrie wil sp.a paal en perk stellen. 

Het kan iedereen overkomen. Eén onbetaalde school- of ziekenhuisfactuur, één keer je water- of elektriciteitsrekening niet kunnen betalen. Maar één onbetaalde factuur kan je op korte tijd een schuld opleveren van duizenden euro’s. 

Er blijkt een hele ‘industrie’ aan schuldinvorderaars (advocaten, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus) te bestaan die ervoor zorgen dat achterstallige schulden onredelijk woekerend aangroeien tot soms het honderdvoudige van de oorspronkelijke schuld. Deze kosten op schulden (de spookkosten) zorgen ervoor dat voor de schuldenaars iedere afbetaling als een druppel op een hete plaat aanvoelt en hun situatie dan ook uitzichtloos lijkt.
SocialismeKoekelbergs insight:
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Fact check: het ABVV informeert correct

Fact check: het ABVV informeert correct | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Als reactie op vele tienduizenden werknemers die rechtvaardige en waardige pensioenen eisen, beschuldigen de eerste minister Charles Michel en de minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine het ABVV ervan een “desinformatiecampagne” te voeren. Ze miskennen aldus de bezorgdheid en de woede van de mensen. Ze brengen bovendien geen enkel tastbaar argument aan. Ze zijn blind voor de realiteit. Ze kunnen de door hen genomen maatregelen die ervoor zorgen dat werknemers langer moeten werken voor minder pensioen, niet meer verdedigen. 


De waarheid heeft zijn rechten en daarom wil het ABVV een paar zaken rechtzetten met betrekking tot de schandalige, sociaal onrechtvaardige ingrepen die de regering heeft goedgekeurd en die ze er in 2018 nog wil doorduwen.

SocialismeKoekelbergs insight:
Bacquelaine en Michel spuwen werkmensen ook tijdens de warmste week in het gezicht. 
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

"Een begroting die investeert in de stad"

"Een begroting die investeert in de stad" | Socialisme Koekelberg | Scoop.itVrijdag 15 december 2017 — Het Brussels Parlement keurt vandaag de begroting voor 2018 goed. Sp.a steunt deze begroting. De socialisten vinden dat de begroting de juiste prioriteiten legt: investeringen in openbaar vervoer en fietspaden, in werk voor jongeren, in huisvesting, in luchtkwaliteit en in sociale bescherming. Wel waarschuwt sp.a dat de Brusselse Regering de fiscale hervorming, die nu volop van kracht wordt, nauwgezet moet opvolgen en nu echt werk moet maken van een vergroening van de verkeersfiscaliteit.   


De begroting van het Brussels Gewest voor 2018 trekt bijkomende middelen uit voor openbaar vervoer en fietspaden, voor bijkomende sociale woningen en voor de Youth Garantee.

SocialismeKoekelbergs insight:
sp.a keurt Brusselse begroting goed
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Rusthuisverblijf 70 euro per maand duurder op twee jaar

Rusthuisverblijf 70 euro per maand duurder op twee jaar | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Drie op de vier rusthuisbewoners hebben aan hun inkomen niet genoeg om de stijgende factuur te betalen, zegt het socialistisch ziekenfonds. 


Wie in een Vlaams rusthuis verblijft, moet nu gemiddeld 1.665 euro per maand uit eigen zak betalen. Dat is ruim 4 procent méér dan twee jaar geleden. Zo blijkt uit de nieuwe rusthuisbarometer van het socialistisch ziekenfonds. Drie op de vier rusthuisbewoners hebben aan hun maandelijks inkomen niet genoeg om hun factuur te betalen. Het socialistisch ziekenfonds roept de Vlaamse regering op om meer te investeren in de ouderenzorg. 


Voor de tweede keer heeft het socialistisch ziekenfonds meer dan 3.000 facturen geanalyseerd van leden die in het rusthuis verblijven. Zo wil het ziekenfonds nagaan hoeveel rusthuisbewoners zelf moeten betalen, hoe de rusthuisprijzen zijn geëvolueerd, en in hoeverre een rusthuisverblijf nog betaalbaar is.

SocialismeKoekelbergs insight:
Langer werken, lagere pensioenen, hogere facturen, duurdere rusthuizen: deze rechtse regeringen spuwen in het gezicht van wie weinigheeft!
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Omdat iedereen recht heeft op een betaalbare, warme en toegankelijke ouderenzorg. #ZorgZonderZorgen

Omdat iedereen recht heeft op een betaalbare, warme en toegankelijke ouderenzorg. #ZorgZonderZorgen | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
ABVV Senioren wil een betaalbare, warme en toegankelijke ouderenzorg. Informele zorg is geen vervanging van de professionele zorg. Wij vragen om extra middelen en personeel in de residentiële ouderenzorg en de thuiszorg. De overheid moet prioriteit geven aan de lange wachtlijsten, de peperdure rekeningen en de onmenselijke werkomstandigheden in de ouderenzorg.  
Geen winst in de ouderenzorg. Principes van efficiëntie en effectiviteit gaan niet samen met een warme zorg. Kwaliteitsvolle zorg vraagt om voldoende personeel en middelen. Private aandeelhouders buiten. Wij willen kleinschalige zorginitiatieven die voor 100% door de overheid worden gefinancierd. 
Zorg moet betaalbaar zijn, ongeacht je inkomen en bezit. Een inkomensgerelateerde dagprijs en een maximumfactuur voor niet-medische kosten, zodat onze kinderen niet langer de factuur krijgen toegezonden. 
Maak komaf met de wachttijden. Wanneer ouderen specifieke zorg nodig hebben, moeten ze direct toegang krijgen tot de residentiële ouderenzorg. De overheid moet het aantal mensen op een wachtlijst in kaart brengen en hier ook naar handelen, door te investeren in infrastructuur en personeel. 
Mantelzorg is geen vervanging van professionele zorg. De overheid moet naast residentiële zorg investeren in betaalbare en kwaliteitsvolle thuiszorg. Mantelzorgers en vrijwilligers verdienen een apart administratief en financieel statuut.
SocialismeKoekelbergs insight:
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Geweld tegen ongelovigen steeds extremer: 'Ongelovige vaker aangevallen, vervolgd en zelfs gedood'

Geweld tegen ongelovigen steeds extremer: 'Ongelovige vaker aangevallen, vervolgd en zelfs gedood' | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
Geregeld komt voor dat burgers afvalligen aanvallen en daar niet of nauwelijks voor worden gestraft. Dit blijkt uit het Freedom of Thought Report 2017 dat de Internationale Humanistische en Ethische Unie (IHEU) vandaag in Brussel presenteert in het Europees Parlement.
 
Zeven landen hebben het afgelopen jaar de jacht geopend op vrijdenkers. In dertien, voornamelijk streng-islamitische, landen staat de doodstraf op geloofsafval en religiekritiek. In 85 van 196 onafhankelijke staten worden de rechten van niet- of andersgelovigen ernstig geschonden. 

De misstanden die in het rapport per land worden geregistreerd zijn volgens IHEU-voorzitter Andrew Copson het topje van de ijsberg. Uit angst voor represailles worden lang niet alle incidenten gemeld bij internationale onderzoekers. Die hebben vier domeinen onderzocht: overheid en wetgeving, onderwijs en kinderrechten, familie en gemeenschap en vrijheid van expressie. 

In veel landen is het klimaat voor afvalligen verstikkend. Copson: 'Steeds meer humanisten uit Saoedi-Arabië, Pakistan en Afghanistan kloppen bij ons aan. Ze zeggen dat ze er niet voor kunnen uitkomen wie ze zijn. Ze zijn doodsbang te worden aangevallen of te worden vermoord.' 

Behalve Pakistan en Saoedi-Arabië zijn het afgelopen jaar ook India, Maleisië, de Malediven, Mauritanië en Soedan afvalligen en godslasteraars gaan vervolgen.

Vrijdenkers
'Veel westerlingen kunnen zich geen voorstelling maken van hoe het leven is van vrijdenkers in die landen', zegt voorzitter Boris van der Ham van het Humanistisch Verbond. Hij krijgt nogal eens te horen dat afvalligen wel wat minder hard tegen hun religie, Allah of de profeet kunnen aanschoppen. 

Van der Ham: 'Alleen al het anders interpreteren van geloofsregels, lichte kritiek op een imam of op religieuze instituties, kan worden omgevormd tot godslastering. Vertaald naar Nederland zou je in de gevangenis belanden, omdat je hebt gezegd dat bisschop Eijk zijn werk niet goed doet. In Pakistan is dit jaar de student Mashal Khan doodgeslagen door een woedende groep medestudenten, vanwege een vermeende blasfemische uiting op Facebook. Hij noemde zichzelf de humanist.' 

De Saoedische mensenrechtenactiviste Ensaf Haidar schrijft in het voorwoord van de editie 2017 dat de heersende elite in nogal wat landen afvalligheid gebruikt om critici 'te demoniseren'. Haar man, de blogger Raif Badawi, werd in 2012 gearresteerd. Hij is, schrijft ze, 'een liberale moslim'. 'Hij heeft de islam niet verlaten.' Niettemin is hij als afvallige veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf, duizend zweepslagen en een geldboete van 225 duizend euro. 

De praktijk in die landen zal niet zo snel veranderen. Arabist Jan Jaap de Ruiter ziet de IHEU-rapportages vooral als een steun in de rug van de vervolgden. Daar zijn er meer van dan menigeen denkt. 'De onderstroom van mensen in de islamitische wereld die zich verzetten tegen de dominantie van religie is best groot. De geest van 2011, van de Arabische lente, lijkt verdwenen, maar is er nog wel degelijk. Voor ons nauwelijks zichtbaar, vanwege de conservatieve tegenbewegingen in de regio.'
SocialismeKoekelbergs insight:
Het geweld tegen ongelovigen, agnosten en vrijdenkers wordt extremer. Ze worden feller gediscrimineerd, vervolgd en zelfs gedood. Socialisten moeten hiertegen reageren! 
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

De minister die achter de feiten aanloopt

Het oogt soms knokig en uit de tijd. Maar net wanneer de tegenstrever zich rijk rekent, treft de sp.a uit het niets raak. Net als met Juventus Turijn in het voetbal ben je nooit klaar met de oppositie van de Vlaamse socialisten. 


Met het ontbloten van een rapport dat de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen in een schimmig licht stelt, heeft de sp.a flink beet. Anciens in de Wetstraat beseften snel dat minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) werkelijk een probleem heeft. De regering kreeg de crisiscommunicatie niet onder controle. Spoedzitting in de Kamer volgde op persconferentie, onvolledige verklaring op achterhaald feit.

SocialismeKoekelbergs insight:
Met Dirk Van der Maelen staat #sp.a terug op de kaart! 
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Les pensions en question

Travailler plus pour gagner moins, c’est la philosophie du gouvernement qui s’acharne depuis maintenant deux ans sur le dossier des pensions. Le front commun syndical a décidé d’apporter son éclairage sur ce dossier en éditant un journal spécial sur ce thème. 

En deux ans, beaucoup de mesures ont été prises en matière de fin de carrière et de pension. Bien d’autres, plus inquiétantes sont encore dans les cartons mais ne tarderont pas à en sortir. La philosophie générale de ces « réformes » se résume à ceci : il faudra travailler plus longtemps pour gagner moins ! 

Le front commun syndical a souhaité répondre aux grandes interrogations que les réformes successives des pensions suscitent dans l’opinion publique en éditant un journal spécial dédié aux pensions : 

Jusqu'à quand devrais-je travailler? 
Vais-je pouvoir vivre de ma pension? 
Que se passe-t-il en cas d'événement imprévu? 
Les pensions concernent-elles aussi les jeunes ? 
Pourquoi les femmes sont-elles le plus lourdement sanctionnées ? Est-il logique qu’il faille travailler plus longtemps? 
Qu'en est-il des métiers pénibles et du système de points? 

Nous avons essayé d’apporter de la clarté à la complexité. Nous devons ensemble défendre un projet ambitieux pour nos pensions. Un projet qui repose sur la solidarité entre les générations. 
SocialismeKoekelbergs insight:
Défendre les pensions légales aujourd’hui, c’est proposer un projet de société qui s’oppose à l’égoïsme et qui dépasse largement la situation des seuls pensionnés. 

Il s’agit d’un choix politique !
Dirks scoop's curator insight, March 20, 2018 6:16 AM
Défendre les pensions légales aujourd’hui, c’est proposer un projet de société qui s’oppose à l’égoïsme et qui dépasse largement la situation des seuls pensionnés. 

Il s’agit d’un choix politique !
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Maak kennis met de eerste Belgische feministe: 'De man zal pas vrij zijn als ook de vrouw bevrijd is' 

Maak kennis met de eerste Belgische feministe: 'De man zal pas vrij zijn als ook de vrouw bevrijd is'  | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

In 1900, op 61-jarige leeftijd, maakte Isabelle de overstap van de liberale partij naar de socialistische Belgische Werkliedenpartij (bwp). Ze was immers ontgoocheld dat de strijd voor seksegelijkheid in de liberale partij grotendeels theorie bleef. Dankzij haar grote inzet werd ze algauw secretaris van de Nationale Federatie van Socialistische Vrouwen en werd ze verkozen in het algemeen partijbureau. Dat was uitzonderlijk voor een vrouw - na haar zal Emilie Claeys eenzelfde 'overwinning' behalen. 


Uit haar artikels bleek dat ze er meer en meer van overtuigd raakte dat de emancipatie van vrouwen verbonden was aan het succes van politiek links. Ze kon overtuigend schrijven, wat al gebleken was uit de Cahiers féministes - dat tijdschrift pleitte rond de eeuwwende voor het samengaan van feminisme en socialisme - en uit de ontelbare boeken die ze schreef of vertaalde. Ze doorkruiste het land met vurige redevoeringen over een reeks onderwerpen die volgens haar zeker met elkaar te maken hadden: de gevaren van het alcoholisme voor het gezin, het weigeren van de erkenning van het vaderschap, prostitutie, kinderarbeid, het overwicht van de kloosters, het militarisme, het antisemitisme. 


Een interessante vraag is of Isabelle zich bekommerde om de concrete situatie van de arbeidsters, onder meer om het principe van gelijk loon voor gelijk werk. In de laatste periode van haar leven is het antwoord hierop duidelijk positief, maar opmerkelijk is de situatie bij de start van haar eigen school: de mannelijke conciërge verdiende er immers meer dan de vrouwelijke leerkrachten. 


In haar latere leven, onder invloed van haar socialistische inzet, streefde Isabelle naar een minder elitaire aanpak van het onderwijs. Dat mocht namelijk niet enkel gericht zijn op de dames van de rijkere klasse, maar moest ook bereikbaar zijn voor arbeidsters. Zo zouden zij zich kunnen wapenen tegen erbarmelijke werkomstandigheden en zich omvormen tot waardige moeders en echtgenotes. Isabelle begreep dat een groot aantal vrouwen wel verplicht was om een inkomen te verdienen en pleitte daarom voor een verbetering van die arbeidsomstandigheden en zelfs voor gelijk loon voor gelijk werk. Ze riep niet op tot het openstellen van alle beroepen voor vrouwen. Alleen de beroepen die aansloten bij hun gezinstaken waren voor haar acceptabel: onderwijs, verpleging, gezondheidszorg, morele vorming. Haar gematigde opstelling wekte weerstand op in de partij en de vakbond. 


Toch bleef ze ijveren voor een samengaan van socialisme en feminisme. Ze bleef erop hameren dat de gelijkheid van man en vrouw vastlag in de statuten van haar partij en in internationale verdragen. Bourgeois vrouwen en arbeidsters moesten de handen in elkaar slaan om sterker te staan in de strijd tegen vrouwendiscriminatie. (Dezelfde oproep horen we later bij Emilie Claeys.) Opnieuw een uitzonderlijk feit want meestal beschouwden burgerlijke feministen hun strijd als totaal verschillend van die van de arbeidsters. Interessant hierbij is dat geen van de feministische organisaties opkwam voor de klassenstrijd. Zelfs de socialisten bekeken de bevrijding van de slaafarbeidster niet als een onderdeel maar als een automatisch gevolg van de klassenstrijd en de inrichting van een nieuwe socialistische samenleving. 


Isabelle moedigde vrouwen aan om niet passief toe te kijken. Door onwetendheid waren vrouwen immers vaak het slachtoffer van lage lonen, slechte werkomstandigheden, prostitutie, de handel in blanke slavinnen. In haar laatste levensjaar streed ze nog tegen de wijdverspreide opvatting dat de arbeid van vrouwen slechts een bijverdienste was. Aan de hand van concrete getuigenissen die arbeidsters naar de Cahiers féministes stuurden, wakkerde ze de eis aan dat de arbeidsvoorwaarden voor vrouwen moesten worden verbeterd. 


Ook door de enquêtes van de commissie Welzijn en de commissie Sociale Zaken binnen de Belgische Liga van de Rechten van de Vrouw6 maakte ze kennis met het echte leven van arbeidsters, onder andere van de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre in Luik, dezelfde fabriek die veel later, in 1966, een grote vrouwenstaking zal organiseren (zie hoofdstuk 5). Nu blijkt dat er toen al, in 1894-1895, analyses, rapporten en aanbevelingen gemaakt werden door de Liga. 


Isabelle begon ook beter te begrijpen welke rol de katholieke clerus speelde in het in stand houden van de onderwerping en uitbuiting van de arbeidsters. Zij moesten immers maar vertrouwen op God en de hemel. Bovendien stelde Isabelle vast dat de kloosters, die vroeger vooral voor weeskinderen centra van liefdadigheid waren, echte ondernemingen waren geworden. Ze schreef een vlammend betoog tegen de aanwezigheid van christelijke ideeën in het onderwijs van kinderen. Met de autoriteit van de kerk moest ook de autoriteit van de vader verdwijnen. In het artikel Libre pensée familiale betoogde ze dat de kerk verhinderde dat men vrij kon denken. De vrijdenkende vader zou zijn kinderen behoeden voor vooroordelen en onwetendheid. Het geweten van het kind moest onder sociale bescherming worden geplaatst: daarom moest er verplicht onderwijs komen voor iedereen, dat vrijzinnig, wetenschappelijk en kwaliteitsvol was. 


Met deze ideeën kreeg ze het heel moeilijk binnen de partij. Uiteindelijk moest ze een toegeving doen die haar geloof in de partij sterk aantastte. Voor haar was het stemrecht van vrouwen een logische eis, noodzakelijk om alle hervormingen van seksegelijkheid te kunnen doorvoeren. Daarmee streek ze de socialisten echter tegen de haren in. Isabelle voelde zich verraden en ook verlaten door haar vrienden. Hoe strijdbaar ze ook was, vaak moet ze diep ontgoocheld geweest zijn en eenzaam. Misschien vond ze troost in haar kennissenkring van vrijdenkers en vrijmetselaars?

SocialismeKoekelbergs insight:
Uit haar artikels bleek dat ze er meer en meer van overtuigd raakte dat de emancipatie van vrouwen verbonden was aan het succes van politiek links.
No comment yet.
Rescooped by SocialismeKoekelberg from De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit!
Scoop.it!

ABVV geeft geen goedkeuring aan rapport NBB 

ABVV geeft geen goedkeuring aan rapport NBB  | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

De uitdrukkelijke bewering dat het hervormingsbeleid van de regering vrucht begint af te werpen, kan volgens ons en diverse economen niet gestaafd worden. De economische groei en de werkgelegenheidsevolutie in België blijven immers achter op het gemiddelde in de Eurozone. Bovendien is de kwaliteit van de gecreëerde banen navenant. 


De NBB spreekt uitdrukkelijk haar steun uit voor het nieuwe raamwerk inzake loonvorming. Het verder inkapselen van de autonomie van de sociale gesprekspartners via de hervorming van de wet van ’96, zal de rechtvaardige verdeling tussen arbeid en kapitaal van de economische welvaart bemoeilijken. In 2016 stegen de reële lonen in België niet, als enige land in de Eurozone. Met de hervorming van de wet van ’96 blijven we in hetzelfde bedje ziek, terwijl onder andere de ECB oproept tot loonsverhogingen om de groei te bevorderen en de ongelijkheden te verminderen. 


Verder ontbreekt een pleidooi om het werk meer werkbaar te maken, in het bijzonder voor oudere werknemers. Langs de ene kant de stok gebruiken om werknemers langer aan het werk te houden, maar weigeren om hun loopbaan werkbaarder in te vullen, is maatschappelijk onverantwoord. 


Tot slot geeft het verslag te weinig aandacht aan een meer rechtvaardige fiscaliteit. De verlaging van de vennootschapsbelasting wordt door de NBB gekaderd in de strijd tegen belastingontwijking. Voor ons blijft het dichten van fiscale achterpoortjes in dat opzicht prioritair. Een race to the bottom qua belastingtarieven is dat zeker niet.


Via Dirks scoop
SocialismeKoekelbergs insight:
Stop de nepbanen, de loonsverminderingen, het gebrek aan werkbaar werk en de eenzijdige verlaging van de vennootschapsbelasting!
Dirks scoop's curator insight, February 25, 2018 5:32 AM
Stop de nepbanen, de loonsverminderingen, het gebrek aan werkbaar werk en de eenzijdige verlaging van de vennootschapsbelasting!  
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Een bibliotheek voor iedereen!

Een bibliotheek voor iedereen, in elke gemeente? Nu gemeentes sinds 2016 niet meer verplicht zijn om een bibliotheek in te richten, is dat niet meer zo vanzelfsprekend. Toch zijn bibliotheken belangrijker dan ooit. En laagdrempelige toegang tot cultuur en informatie is een basisrecht voor elke burger.

SocialismeKoekelbergs insight:
Voormalig Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux zorgde ervoor dat er in elke gemeente een bibliotheek kwam. 
Onder het mom van keuzevrijheid zorgt de huidige neoliberale Vlaamse regering ervoor dat dit niet meer hoeft. 
Vind je bibliotheken belangrijk? Teken dan het bibcharter op www.bibvooriedereen.be 
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Louis Tobback: "De Wever is nog één stap verwijderd van Eigen Volk Eerst"

Louis Tobback: "De Wever is nog één stap verwijderd van Eigen Volk Eerst" | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
Dat N-VA zijn iconische campagne over de sociale zekerheid kopieert, kan hem hoegenaamd niks schelen. Maar dat De Wever zich profileert als beschermer van de sociale zekerheid, stoot Louis Tobback wel erg tegen de borst. 'Wat De Wever doet is een schande. We zijn nog één stap verwijderd van Eigen Volk Eerst.' 

Uw Sociale Zekerheid. Een slogan in helderwitte letters boven een foto van een man die recht in de lens kijkt. In 1995 legde de campagne Louis Tobback en de SP allesbehalve windeieren. N-VA-ondervoorzitter Sander Loones postte donderdagochtend een perfecte pastiche van de iconische affiche op Twitter, maar dan met de beeltenis van Bart De Wever. En dat net in de week dat sp.a zich op haar nieuwjaarscongres weer volop profileerde als dé partij van de sociale bescherming, en een dag nadat de N-VA-voorzitter in een opiniestuk het debat over de sociale zekerheid verlegde naar zijn domein: de migratie. 

Of Louis Tobback zich nu geprovoceerd voelt?

Tobback : "Hoegenaamd niet. Als Sander Loones vindt dat hij dat moet doen, dat hij zijn gang gaat. Ik neem aan dat ons reclamebureau van toen hem de factuur stuurt. 

"Ik heb maar één commentaar op heel die vrije tribune van De Wever in uw krant: de volgende stap in zijn gedachtegang is Eigen Volk Eerst. Het verschil tussen links en rechts kan niet duidelijker worden. Eigenlijk zegt hij tegen de mensen: als u nog een pensioen wil, moeten we al die vreemdelingen buiten houden. Daarbij: hij zet de sociale zekerheid af tegen open grenzen. Zeg me eens wie daar nog voor pleit?"

De redenering van De Wever is intellectueel oneerlijk, zegt u? 

"Een pure schande is het. Zelfs de Amadeesjes (Amada, of Alle Macht Aan De Arbeiders, was de voorloper van PVDA, AVB) doen dat niet meer. Misschien dat u hier of daar nog een overjaarse anarchist kan opduikelen, maar dat is het dan ook. Dus over wie heeft De Wever het?" 

N-VA probeert de socialisten wel de kaas van het brood te eten. Vindt u... 

(Onderbreekt) "De vraag is niet of dit een aanval is op sp.a, op mij, of op wie dan ook. Dit is gewoon een smerige streek om kiezers van Vlaams Belang te paaien." 

U kan er toch niet om heen dat De Wever het debat van de sociale zekerheid nu verlegt naar zijn terrein: dat van de migratie. En dat is een terrein waar de socialisten niet thuis zijn. 

"Maar De Wever voert helemaal geen debat over de sociale zekerheid. Hij speelt op de laagste buikinstincten van de Vlaming door diens sociale zekerheid, diens pensioen te koppelen aan 'de vreemdeling'. Daar speelt nog een diepere reden, overigens: De Wever dekt zich nu al in voor wanneer het straks mis zou lopen met Theo Francken en de Sudanezen. De Wever weet perfect dat Francken langs de afgrond loopt. Als er nog meer foto's opduiken van gemartelde Sudanezen, waarvan het een zekerheid is dat ze bestaan, dan kan de Vlaamse publieke opinie zich snel tegen hem keren. De bocht die N-VA dan moet nemen, wordt nu voorbereid: we vinden het heel jammer dat dat allemaal gebeurd is, maar we hebben het moeten doen om uw sociale zekerheid te beschermen. Dàt is wat hierachter zit." 

U zei onlangs toch in Knack dat het beleid van Francken niet zo erg verschilt met dat van u destijds? 

"Weet u, deze week staat er iets in de lezersbrieven van Knack dat ik zelfs niet heb durven zeggen. In 1938 heeft toenmalig katholiek minister Pholien samengewerkt met het naziregime om de Joodse vluchtelingencrisis in te dijken. We hebben de nazi's toen uitgenodigd om de Joden te komen ophalen. Dat is wat Francken dus gedaan heeft met de Sudanezen en dat is wat ik niet gedaan zou hebben. Ik heb in volle Rwanda-crisis president Kagame niet gevraagd om zijn geheime politie naar Brussel te sturen. Wat hij doet is samenwerken met een oorlogsmisdadiger." 

Uw campagne over de sociale zekerheid destijds was erg succesvol. Zou ze vandaag nog werken? 

"Toen Guy Verhofstadt nog jeugdpuistjes had, ging hij uw pensioen ook redden. Door het te privatiseren. De mensen hebben dat toen met recht en reden geloofd en daardoor hebben wij toen een zeer goed verkiezingsresultaat gehaald. Dankzij onze strijd is de ongelijkheid in België het minst gestegen van heel West-Europa. 

"Vandaag neemt N-VA die rol op. Hoe vaak heeft Bart De Wever nu al gezegd dat we nooit een begroting in evenwicht zullen krijgen als we de sociale zekerheid niet aanpakken? Terwijl hij intussen al miljarden in de ziekteverzekering heeft bespaard? Dus ja, als het aan mij ligt praten de socialisten tot de verkiezingen van 2019 alléén nog over die sociale zekerheid." 
SocialismeKoekelbergs insight:
"In 1938 heeft toenmalig katholiek minister Pholien samengewerkt met het naziregime om de Joodse vluchtelingencrisis in te dijken. We hebben de nazi's toen uitgenodigd om de Joden te komen ophalen."
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

'Socialist zijn, dat is niets om ons voor te schamen - dat is iets om trots op te zijn'

'Socialist zijn, dat is niets om ons voor te schamen - dat is iets om trots op te zijn' | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Wie vandaag in Vlaamse velden en wegen hardop durft zeggen dat hij socialist is, krijgt vreemde blikken toegeworpen. Die blikken zijn niet altijd even makkelijk te kaderen: argwaan (de blijf-met-je-handen-uit-mijn-zakken-blik), afkeer (de alles-is-de-schuld-van-de-sossen-blik) of eerder medelijden (de socialisten-zijn-de-panda's-van-de-politiek-en-ik-heb-er-net-eentje-gezien-blik). Eén ding moeten we rechts nageven: het is erin geslaagd om socialisten in een conservatief hokje te duwen. Daar hebben we zelf ook schuld aan. We hebben het socialisme de voorbije jaren misschien te weinig smoel gegeven. 


Socialisme conservatief? Niets is minder waar. Het waren steeds de socialisten die voor vernieuwing zorgden. Op elk kantelpunt in de geschiedenis van dit land en de wereld waren het de socialisten die de kar duwden. Het was socialist Achiel van Acker die na de Tweede Wereldoorlog onze sociale zekerheid uit de grond stampte, een sociale zekerheid waar veel landen vandaag nog een puntje aan kunnen zuigen. Als dat de schuld is van de sossen, dan steek ik met plezier mijn hand op.

SocialismeKoekelbergs insight:
Socialisme is vandaag meer dan ooit nodig.
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Rode leeuwen in 1968, een halve eeuw Vlaams Socialisme in de hoofdstad

Rode leeuwen in 1968, een halve eeuw Vlaams Socialisme in de hoofdstad | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Het ontslag in juli 1966 van volksvertegenwoordiger Paul-Henri Spaak en de opvolging in mei 1966 van Joseph Bracops door Henri Simonet als burgemeester van Anderlecht, brengen een communautaire tegenstelling binnen de Brusselse federatie van de BSP-PSB aan de oppervlakte. In Le soir van 13 november 1966 stelt Henri Simonet onomwonden: "... je dis qu'il est un phénomène irréversible celui de la francisation de Bruxelles. Et les mesures contraignantes -les lois linguistiques, comme les arrêtés d'exécution- n'y changeront rien. Elles sont vouées à l'échec." 


De nieuwe generatie Brusselse socialisten met de Molenbeekse burgemeester Edmond Machtens en met Henri Simonet in Anderlecht profileren zich sterk communautair. Ongetwijfeld is dit communautair opbod ingegeven door de vrees voor een nieuwe verkiezingsnederlaag en een verdere vooruitgang van het FDF dat in 1965 voor het eerst succesvol in het strijdperk was getreden. De harde Franstalig liberale oppositie tegen de vastlegging van de taalgrens en controle op de taalwetgeving in Brussel van 1962 zijn een goede bodem voor het FDF. In de volgende regering Vanden Boeynants-De Clercq treden de liberalen toe tot de meerderheid en blijft de communautaire koorts alom tegenwoordig. De regering zal ten val komen rond de problemen van de splitsing van de Leuvense katholieke universiteit. 

SocialismeKoekelbergs insight:
Wouter Bracquené blikt terug  op 50 jaar Rode Leeuwen
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Re-integratie langdurig zieken wordt ontslagmachine

Re-integratie langdurig zieken wordt ontslagmachine | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
Het ACV vreest voor een golf van ontslagen naar aanleiding van de invoering van de re-integratietrajecten. “Die vrees is niet onterecht”, vinden ook Meryame Kitir en Monica De Coninck, respectievelijk fractieleider en Kamerlid voor sp.a. “Het re-integratieplan dat vanaf januari ingaat en moest leiden tot meer tewerkstelling zal vooral leiden tot extra ontslagen zonder vergoeding. Onwaarschijnlijk dat de bevoegde ministers van Volksgezondheid en Werk denken op die manier het probleem van langdurig zieken op te lossen. Hier wordt niemand beter van.” 

 Vanaf 1 januari kunnen werknemers hun werkgevers die langer dan twee jaar ziek zijn, oproepen tot een re-integratietraject. De werkgever bekijkt of de werknemer het werk kan hervatten of aangepast werk kan uitvoeren. Als geen van beide kan, mag de werkgever de werknemer zonder opzegvergoeding ontslaan. Uit cijfers blijkt dat 71 procent van de langdurig zieken die in een re-integratietraject wil stappen, een negatief advies krijgt van de arbeidsgeneesheer om het werk weer op te nemen. “Het probleem ligt dus niet bij de werknemer die vaak gemotiveerd is om het werk te hervatten of aangepast werkt te doen, maar hij wordt wel het slachtoffer van deze regeling. Want vindt de werkgever geen aangepast werk, dan mag de werknemer een C4 verwachten, zonder vergoeding. Op die manier creëert de regering een ontslag-machine. In plaats van mensen te motiveren en te begeleiden om terug aan de slag te gaan.”
SocialismeKoekelbergs insight:
Newspeak: aangepast werk = C4
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Betoging tegen pensioengeknoei van regering

Betoging tegen pensioengeknoei van regering | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
Deze ongeluksregering breekt stelselmatig onze sociale rechten af. 

Het patronaat en de financiële kringen krijgen belastingvoordeel. Zomaar, zonder tegenprestatie en zonder de garantie dat het bijkomende jobs zal opleveren. De gewone burgers, daarentegen, krijgen, telkens weer, de rekening gepresenteerd: hun rechten worden ingekrompen en ze moeten steeds meer uit eigen zak betalen voor hun geneeskundige verzorging! 

Dat de regering werk wil maken van de zogenaamde derde pensioenpijler, is het zoveelste bewijs dat ze onze sociale bescherming wil kapotmaken en de solidariteit wil breken. 

Stap mee in de mars voor onze pensioenen op dinsdag 19 december 2017 om 10.30 aan het Brusselse Noordstation.


SocialismeKoekelbergs insight:
Genoeg is genoeg!  

Laat je stem horen! Betoog mee op dinsdag 19 december 2017. 
 
Afspraak om 10u30 op de Albert II-laan aan het Noordstation in Brussel.
Dirks scoop's curator insight, December 14, 2017 8:06 AM
Genoeg is genoeg! Laat je stem horen! Betoog mee op dinsdag 19 december 2017. Afspraak om 10u30 op de Albert II-laan aan het Noordstation in Brussel.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Louis Tobback: “Heel dat burgergedoe vind ik belachelijk!”

Louis Tobback: “Heel dat burgergedoe vind ik belachelijk!” | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
Louis Tobback wordt volgend jaar tachtig. Het wordt ook zijn laatste jaar als politicus. 

Louis Tobback belandde in 1965 in de politiek, in de OCMW-raad van Leuven. Hij klom gestaag op: schepen, parlementslid, fractieleider, minister van Binnenlandse Zaken van 1988 tot 1994, partijvoorzitter van 1994 tot 1998, kortstondig vicepremier en opnieuw minister van Binnenlandse Zaken in 1998 en vervolgens, tot vandaag, voltijds burgemeester van Leuven. 

Onze democratie berust op enkele basisprincipes. Een eerste is: no taxation without representation. Alleen wie het volk vertegenwoordigt, mag taksen opleggen. De politici dus. En de burger moet zich om de zoveel tijd kunnen uitspreken over hun legitimiteit. Dan hoor ik deze week politici zoals Schiltz (Willem-Frederik, Open VLD, red.) pleiten voor een burgerbegroting. (zucht) Dat is een aanfluiting van de democratie. Of Oosterweel in Antwerpen. (feller) Verkozen politici die miljarden uitgeven op basis van een akkoord met actiecomités. Wat is de legitimiteit van die zelfverklaarde burgerwoordvoerders? 

“Geen enkele regering heeft de voorbije 25 jaar meer gerealiseerd”, beweert premier Michel (MR) over Michel I. 
Wat heeft hij meer gerealiseerd? Niemand zal zoveel gesneden hebben in de gezondheidszorg. Maar is dat een realisatie? Niemand zal zo weinig van zijn begrotingsdoelstellingen gerealiseerd hebben. Maar wellicht bedoelde hij ook dat niet. Wij wilden met Dehaene toetreden tot de euro. We hebben niet altijd plezante maatregelen genomen, maar we hebben wel ons doel bereikt. 

Deze regering spuwt in het gezicht van zij die weinig hebben. Zo arrogant heb ik het nooit geweten. 


SocialismeKoekelbergs insight:
We zijn overeind gebleven omdat we geloofwaardig waren in dat wat de mensen interesseert: de sociale zekerheid.
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Verblijf in eenpersoonskamer wordt onbetaalbaar

Verblijf in eenpersoonskamer wordt onbetaalbaar | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

De vergoedingen voor artsen die betaald moeten worden, afhankelijk van de kamer waarin de patiënt verblijft, doen de factuur nodeloos oplopen. “Het is hoogst ongepast dat de minister de patiënt laat opdraaien voor een beslissing die ze zelf telkens voor zich uitschuift. Ik had meer moed van Maggie verwacht”, zegt Karin Jiroflée. 


Uit de nieuwe doorlichting van de ziekenhuizen blijkt dat de gemiddelde ereloonpercentages in ons land elk jaar toenemen en dat de ziekenhuizen gestaag de plafonds optrekken. Dat wil zeggen dat de factuur voor de patiënt opnieuw oploopt. Kamerlid Karin Jiroflée: “Minister de Block zou met een plan voor financiering van de ziekenhuizen komen. Dat plan schuift ze telkens weer voor zich uit. Het is too little en nu ook too late. Wat de minister vandaag doet is de ereloonsupplementen die de patiënt ophoest, gebruiken om de ziekenhuizen uit de rode cijfers te krijgen. Dat is geen moedige beslissing van Maggie.” “


De minister had de hervorming van de ziekenhuizen moeten aangrijpen om de ereloonsupplementen af te schaffen. Maar de minister schuift de problemen van onderfinanciering van de ziekenhuizen gewoon voor zich uit. Ze neemt geen beslissing en daardoor installeert ze een klassensysteem in onze gezondheidszorg. Er ontstaat eersteklasse zorg voor mensen die zich dure verzekeringen kunnen permitteren. En er is tweedeklasse zorg voor alle anderen.”

SocialismeKoekelbergs insight:
Ereloonsupplementen drijven mensen in armoede en hebben doden als gevolg. Schaf ze af! 
No comment yet.