Technology enhanced learning
15.1K views | +0 today
Follow
 
Scooped by Wilfred Rubens
onto Technology enhanced learning
Scoop.it!

Webinars verzorgen – Adobe Connect versus Mediasite

Webinars verzorgen – Adobe Connect versus Mediasite | Technology enhanced learning | Scoop.it
Mogelijk gerelateerde berichten (automatisch verzameld): Mediasite Custom Players Mediasite Community 2014 European Forum Vier gratis webinars naar aanleiding van het Nationaal Hoger Onderwijs Congres Advanced Learning Analytics using Mediasite and R Software Webinar over Digitaal Toetsen
Wilfred Rubenss insight:

Mooie bespreking van twee applicaties en twee benaderingen van online seminars. De toepassing van Mediasite gebruiken wij binnen online masterclasses. Maar dan, heb ik de indruk, met behulp van goedkopere technologie.

No comment yet.
Technology enhanced learning
Hoe kun je leren met behulp van technologie versterken?
Curated by Wilfred Rubens
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Wilfred Rubens
Scoop.it!

Verrijking van de leeromgeving door de inzet van video

Verrijking van de leeromgeving door de inzet van video | Technology enhanced learning | Scoop.it
Het lectoraat Teaching, Learning & Technology van hogeschool Inholland heeft een nieuwe animatie ontwikkeld voor het onderzoeksthema video. Video kan in allerlei vormen de leeromgeving verrijke…
Wilfred Rubenss insight:
Korte, relevante, video over vijf typen video die je voor leren kunt gebruikers. De makers gaan ook summier in op de vraag wat daarbij komt kijken. 
No comment yet.
Scooped by Wilfred Rubens
Scoop.it!

Meeste 55-plussers zien omscholing of andere baan niet zitten

De meeste oudere werknemers zien het niet zitten om zichzelf nog om te scholen of van baan te veranderen om inzetbaar te blijven totdat zij met pensioen gaan.
Wilfred Rubenss insight:
Volgens onderzoek is maar 7-8% van de 55 plussers bereid zich om te scholen, en is 34% bereid zich bij te scholen. Hoe groot is de bereidheid om op andere manieren aan een leven lang leren te doen? Want dat is wel noodzakelijk binnen de 'vierde industriële revolutie'. Het is de vraag of je feitelijk een keuze hebt als 55 jarige (en ouder) om je niet continue te blijven ontwikkelen. Werkgevers en werknemers en de overheid hebben hier een verantwoordelijkheid in: https://s.vk.nl/s-a4526438/
No comment yet.
Scooped by Wilfred Rubens
Scoop.it!

De nieuwe Hype Cycle van Gartner voor onderwijs is er!

De nieuwe Hype Cycle van Gartner voor onderwijs is er! | Technology enhanced learning | Scoop.it
De nieuwe hype cycle voor emerging technologies van Gartner: Big Data, 3D printen en gamification aan de top
Wilfred Rubenss insight:
Het succes van Gartner’s Hype Cycle is mogelijk te verklaren doordat mensen zich herkennen in het patroon. Eerst zijn we nieuwsgierig. Dan lijkt er sprake te zijn van een hype. Vervolgens worden de hooggespannen verwachtingen niet waargemaakt. Tenslotte waarderen we de nieuwe technologie op waarde. Veel technologieën en technologisch geïnspireerde ontwikkelingen (zoals m.i. e-learning) hebben deze ontwikkeling doorgemaakt. Dat geldt echter niet voor alle ontwikkelingen. Ik kan me niet herinneren dat Google’s zoekmachine of Youtube in het dal van de desillusie zijn terecht gekomen. Andere toepassingen hebben dit dal nooit verlaten, zijn verdwenen of leiden een marginaal bestaan. In https://xyofeinstein.wordpress.com/2017/08/23/de-nieuwe-hype-cycle-van-gartner-voor-nieuwe-technologieen/ merkt Pedro de Bruyckere terecht op dat niet duidelijk is hoe Gartner tot hun jaarlijkse overzichten komen. Ook waarschuwt hij voor self-fulfilling prophecy. In elk geval biedt de ‘onderwijscyclus’ een handig overzicht van relevante trends.
No comment yet.
Scooped by Wilfred Rubens
Scoop.it!

5 AR & VR tools for social skills

5 AR & VR tools for social skills | Technology enhanced learning | Scoop.it
As interest in augmented and virtual reality grows, so, too, do the technologies' potential to help students with special needs.
Wilfred Rubenss insight:
Beknopt artikel met vijf voorbeelden van het gebruik van virtual reality en augmented reality voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden, onder meer voor lerenden met een Autisme Spectrum Stoornis.
No comment yet.
Scooped by Wilfred Rubens
Scoop.it!

Why Google Forms Are One of The Most Underrated Free Tools on The Internet

Why Google Forms Are One of The Most Underrated Free Tools on The Internet | Technology enhanced learning | Scoop.it
Your free Google account gives you access to most of Google’s product line – Sheets, Docs, Drive, Gmail, Calendar, etc. It also gives you access to Google Forms, a simple yet often overlooked tool that has a plethora of impactful use cases.  
Wilfred Rubenss insight:
Geen idee of Google Forms vanuit het perspectief van leren en ontwikkelen ondergewaardeerd worden. Dit artikel vat de educatieve mogelijkheden van deze toepassing -die ik zelf ook vaak gebruik- in elk geval goed samen. Een klanttevredenheidsonderzoek vis Google Forms vind ik overigens geen leeractiviteit op zich. Je krijgt wel input voor verbeteringen.
No comment yet.
Scooped by Wilfred Rubens
Scoop.it!

A New World: VR and AR Tech Developments

With new patent filings, talent acquisition and the rapid developments in both hardware and software, it’s an exciting time in the immersive technolog
Wilfred Rubenss insight:
Informatief artikel voor degene die zich interesseert in technologieën op het gebied van augmented reality, virtual reality en mixed reality.
No comment yet.
Scooped by Wilfred Rubens
Scoop.it!

I defy the world and go back to RSS

I defy the world and go back to RSS | Technology enhanced learning | Scoop.it
It may be perverse, but in this age of Facebook (now 2 billion strong) I've decided to rededicate myself to RSS reading.  That's right: old school, Web 2.0 style. Why? A big reason is that Facebook's front page is so, so massively unreliable.  Despite having huge numbers of people that are my friends, clients, and…
Wilfred Rubenss insight:
Spijker op z’n kop. Vooral als Bryan Alexander het zogenaamde gepersonaliseerde karakter van Facebook bekritiseert en Twitter typeert als een “flawed filter”. E-mailnotificaties van blogs bevorderen vooral een overload aan informatie. Een RSS-feed reader is m.i. onmisbaar als je je weg wil vinden in massa’s informatie. Ik ben nog geen betere technologie tegen gekomen. Ondertussen neemt het gebruik ervan af. Helaas. Tijd voor een ‘revival’!
No comment yet.
Scooped by Wilfred Rubens
Scoop.it!

Managementmythe van de maand: Mindfulness - ManagementSite

Managementmythe van de maand: Mindfulness - ManagementSite | Technology enhanced learning | Scoop.it
‘Wilt u met meer plezier en succes werken en leven?' Hoe de motivatiemaffia u doet geloven dat u met mindfulness meer succes boekt.
Wilfred Rubenss insight:
Als mensen persoonlijk baat hebben bij mindfulness, dan is dat best. Maar veronderstellen dat er een verband is tussen mindfulness en succes in je werk, is onzin. Net zoals de slogan dat succes een keuze is (en geen succes dus ‘eigen schuld, dikke bult’). mooie bijdrage van Richard Engelfriet.
No comment yet.
Scooped by Wilfred Rubens
Scoop.it!

Gedifferentieerd onderwijs vergroot juist ongelijke kansen | Onderwijsland

Gedifferentieerd onderwijs vergroot juist ongelijke kansen | Onderwijsland | Technology enhanced learning | Scoop.it
Wilfred Rubenss insight:
De kop van het artikel dekt de lading m.i. niet. Hoogleraar Denessen is minder stellig dan deze kop suggereert. Wat ik verder opvallend vind, is dat de bijdrage niet ingaat op de rol van ICT voor adaptief leren en sociale ongelijkheid. Het zijn volgens Denessen vooral selectieprocessen, de ‘sociaal-economisch geïnspireerde’ keuze voor tweetalig onderwijs, dilemma’s van een docent en verwachtingen en opvattingen die bijdragen aan negatieve effecten van differentiatie. Zou technologie meer ‘neutraal’ differentiëren?
No comment yet.
Scooped by Wilfred Rubens
Scoop.it!

Onderwijsrevolutie Maurice de Hond hapert: helft betrokken scholen haakt af - Binnenland - Voor nieuws, achtergronden en columns

Onderwijsrevolutie Maurice de Hond hapert: helft betrokken scholen haakt af - Binnenland - Voor nieuws, achtergronden en columns | Technology enhanced learning | Scoop.it
Ruim de helft van de scholen die de afgelopen vier jaar overstapten op het revolutionaire Steve Jobsonderwijs of serieus overwogen dat te doen, is inm
Wilfred Rubenss insight:
Pittig. De meeste kritiek richt zich overigens op een gebrek aan autonomie om het concept toe te passen en de commercialisering. Minder op het concept. Kunskapsskolan zou hier ook eens goed naar moeten kijken....
No comment yet.
Scooped by Wilfred Rubens
Scoop.it!

Kunskapsskolan: we are the McDonald’s of education – Jelmer Evers – Medium

Kunskapsskolan: we are the McDonald’s of education – Jelmer Evers – Medium | Technology enhanced learning | Scoop.it
Naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur leek het me een goed idee om dieper in te gaan op mijn bedenkingen rond het bedrij Kunskapsskolan. Ik wens alle Kunskapsskolan scholen en leraren…
Wilfred Rubenss insight:
Jelmer Evers wijst terecht op het risico van privatisering en de neo-liberale ideologie die het Zweedse onderwijs Kunskapsskolan heeft. De onderliggende didactische ideeën kunnen op zich nog zo nastrevenswaardig zijn. We zullen ook oog moeten hebben voor de ideologie van de initiatiefnemers en de gevolgen voor het werk van docenten. Food for thought, al met al.
No comment yet.
Scooped by Wilfred Rubens
Scoop.it!

Online onderwijs betere migrantenintegratie | Neth-ER

Online onderwijs is een kosteneffectieve, flexibele en makkelijk uit te breiden manier om migranten en vluchtelingen vaardigheden bij te brengen. Het aantal migranten en vluchtelingen dat aan Free Digital Learning (FDL) en Massive Open Online Courses (MOOCs) deelneemt is echter veel lager dan verwacht, zo blijkt uit een studie van het Joint Research Centre (JRC).
Wilfred Rubenss insight:
Bij vluchtelingen en migranten zouden passende faciliteiten ook wel eens een ‘issue’ kunnen zijn. Daarmee doel ik niet alleen op de situatie in vluchtelingenkampen, maar ook de omstandigheden in AZC’s (ruimtes om te leren, technologische voorzieningen). Accreditatie en erkenning zijn ook van groot belang.
No comment yet.
Scooped by Wilfred Rubens
Scoop.it!

Mobieltjes Hotel

Mobieltjes Hotel | Technology enhanced learning | Scoop.it
Wilfred Rubenss insight:
Ik zou smartphones zeer selectief in de gebruiken. En als je ze niet gaat gebruiken, dan is zo’n hotel wellicht een idee. Positief is ook dat lerenden zelf de smartphone wegleggen.
No comment yet.
Scooped by Wilfred Rubens
Scoop.it!

Tips and Tricks for Spaced Learning

Tips and Tricks for Spaced Learning | Technology enhanced learning | Scoop.it
Paul A. Kirschner & Mirjam Neelen Repeatedly retrieving knowledge from long term memory strengthens memory traces so that we learn more effectively. The question is, how can you best (help to) spread learning to facilitate this?  Note 1: In this blog, the tips and tricks are described mostly from an ‘instructor’s or teacher’s perspective. However,…
Wilfred Rubenss insight:
Helder geschreven en zeer relevante bijdrage over effectieve leerstrategieën. De auteurs lichten drie belangrijke principes toe. Je kunt deze strategieën als docent/opleider toepassen en als lerende. Bestudeer deze principes vaker, over langere tijd. Maar niet door te herlezen. Maak er bijvoorbeeld een blogpost van of een mindmap. Vergelijk het resultaat met de originele bijdrage. Wissel het bestuderen van deze principes ook af met het bestuderen van andere concepten.
No comment yet.
Scooped by Wilfred Rubens
Scoop.it!

How the blockchain will radically transform the economy

How the blockchain will radically transform the economy | Technology enhanced learning | Scoop.it
Say hello to the decentralized economy -- the blockchain is about to change everything. In this lucid explainer of the complex (and confusing) technology, Bettina Warburg describes how the blockchain will eliminate the need for centralized institutions like banks or governments to facilitate trade, evolving age-old models of commerce and finance into something far more interesting: a distributed, transparent, autonomous system for exchanging value.
Wilfred Rubenss insight:
Interessante benadering van het concept van de blockchain (niet van de technologie). De blockchain helpt onzekerheid te reduceren die nodig is om transacties tussen mensen mogelijk te maken. Er zijn drie vormen van onzekerheid. Niet weten met wie je te maken hebt, onvoldoende transparantie in je interacties, bang zijn dat deals verzaken. Nu heb je instituten zoals banken nodig om deze onzekerheid te reduceren.
No comment yet.
Scooped by Wilfred Rubens
Scoop.it!

Creators of Second Life Open Sansar Social VR Platform to the Public -- Campus Technology

Creators of Second Life Open Sansar Social VR Platform to the Public -- Campus Technology | Technology enhanced learning | Scoop.it
Sansar empowers individuals, communities, schools, studios, corporations, brands and others to easily create, share and ultimately sell immersive 3D social experiences for consumers to enjoy on HTC Vive, Oculus Rift and Windows PCs, according to the company Linden Labs, which also created Second Life.
Wilfred Rubenss insight:
Ontwikkelaars Second life hebben een platform gerealiseerd waarmee je VR-content kunt ontwikkelen. Hopelijk minder complex dan Second Life. En hopelijk slaan we de hype-fase nu over.
No comment yet.
Scooped by Wilfred Rubens
Scoop.it!

This Is The History Of The Internet | Mach | NBC News - YouTube

Wilfred Rubenss insight:
Mooie video over het ontstaan van het internet. Toen we ‘internet’ nog met hoofdletter ‘I’ schreven. Het eerste bericht bestond overigens uit twee letters: LO. Indrukwekkend.
No comment yet.
Scooped by Wilfred Rubens
Scoop.it!

Roamen in de EU is een lust, maar ook een last: waarom de Sint-Pieter bekijken als je ook kunt appen? - Media - Voor nieuws, achtergronden en columns

Roamen in de EU is een lust, maar ook een last: waarom de Sint-Pieter bekijken als je ook kunt appen? - Media - Voor nieuws, achtergronden en columns | Technology enhanced learning | Scoop.it
Nu het gebruik van de smartphone in andere EU-landen niets extra meer kost, hebben sommige toeristen in Rome voor weinig anders meer aandacht. Niet ie
Wilfred Rubenss insight:
Bijzonder. Roamen in de EU verandert ons gedrag op vakantie. Veel mensen hebben bij technologische veranderingen tijd nodig om een nieuwe werkbare modus te vinden ten aanzien van die technologie.
No comment yet.
Scooped by Wilfred Rubens
Scoop.it!

Fashion retailers are reconsidering their chatbot strategies | Glossy

Fashion brands are taking a step back and identifying ways to better engage customers on chatbots. The key is keeping it simple and focusing on basic customer service interactions.
Wilfred Rubenss insight:
Interessant. Modewinkels keren weer terug naar email om met klanten te kunnen communiceren. Ze nemen afscheid van chatbots. Chatbots blijken nog niet in staat te zijn om complexe interacties te hebben met echte mensen.
No comment yet.
Scooped by Wilfred Rubens
Scoop.it!

Misinterpreting the Growth Mindset: Why We're Doing Students a Disservice

Misinterpreting the Growth Mindset: Why We're Doing Students a Disservice | Technology enhanced learning | Scoop.it
There is no general state to aim for called "I have a growth mindset" as we can have both fixed and growth, they have advantages at different times.
Wilfred Rubenss insight:
Dit is een mooie, genuanceerde, bespreking door John Hattie over het onderzoek van Carol Dweck naar de growth mindset. Te veel mensen en organisaties nemen een loopje met haar gedachtengoed, terwijl critici zich vaak onvoldoende verdiepen in haar wetenschappelijke werk. In een gesprek met Hattie stelde Carol Dweck dat “growth mindset is the most fixed mindset idea”. Hattie stelt verder onder meer: A reading of Dweck's research show not the development of some generalised state called 'growth mindsets" but a far more nuanced set of claims about the conditions when having access to this form of thinking can assist a person move forward. (…) There is no general state to aim for called "I have a growth mindset" as we can have both fixed and growth, they have advantages at different times. Als ik overigens lees over condities waaronder een “growth mindset” het beste werkt, en wanneer een “fixed mindset” het meest passend is, maak ik me wel zorgen over de praktische toepasbaarheid van Dweck’s werk.
No comment yet.
Scooped by Wilfred Rubens
Scoop.it!

Nog maar eens: je smartphone hindert je leren

zelfs gewoon de aanwezigheid van je smartphone bij het studeren, doet je leren geen goed.
Wilfred Rubenss insight:
Dit is wel een hele pittige bevinding: zelfs gewoon de aanwezigheid van je smartphone bij het studeren, doet je leren geen goed. Dat betekent dat ook het selectief gebruiken van de smartphone not done zou moeten zijn. Of zou het gebruik van mobiele technologie voor het testen van het geleerde compenserend werken?
No comment yet.
Scooped by Wilfred Rubens
Scoop.it!

Persbericht NRO: Kennis over werkplekleren is nog te beperkt

Persbericht NRO: Kennis over werkplekleren is nog te beperkt | Technology enhanced learning | Scoop.it
Duaal leren en werkplekleren zijn belangrijke thema's, ook in Vlaanderen. Deze studie en dit persbericht waarschuwt voor de beperkte kennis die we hier tot nu toe over hebben. We weten nog te weinig over de organisatie van werkplekleren in vmbo, mbo en hbo. Dat stelt het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de HAN na een…
Wilfred Rubenss insight:
Dit is eigenlijk heel opvallend, maar bevestigt wel mijn beeld over onderzoek naar werkplek leren. En dan heb ik het nog niet eens over werkplek leren door werknemers die niet deelnemen aan een opleiding. Daar is m.i. nog minder over bekend.
No comment yet.
Scooped by Wilfred Rubens
Scoop.it!

The Silicon Valley Billionaires Remaking America’s Schools

The Silicon Valley Billionaires Remaking America’s Schools | Technology enhanced learning | Scoop.it
They are influencing what students learn, and how teachers teach — with millions of children serving as de facto beta testers for their ideas.
Wilfred Rubenss insight:
De bemoeienis van kapitaalkrachtige Amerikanen met het onderwijs is van alle tijden. Kijk naar sponsoring van bekende universiteiten. Volgens de New York Times bemoeien sommige technologie giganten zich nu echter rechtstreeks met onderwijs. Er is zelfs sprake van invloed van het begin tot het einde (educational supply chain). Veel ouders, docenten en lerenden zijn zich hier niet eens van bewust. Bovendien blijkt de effectiviteit van de applicaties, die men financiert, onbewezen of discutabel. Verder kun je je afvragen of veel ICT-miljardairs en hun bemoeienis niet vooral als een investering beschouwen. Waar het artikel overigens geen aandacht aan besteed, is aan de rechts-libertaire ideologie die veel Silicon Valley kapitalisten aanhangen. Het kwalijke karakter van deze benadering heb ik al eens beschreven: https://www.te-learning.nl/blog/de-invloed-van-het-libertarisme-op-het-onderwijs-en-waarom-dat-gevaarlijk-is/
No comment yet.
Scooped by Wilfred Rubens
Scoop.it!

Learning styles: A once hot debate redshifts

fundamentally flawed
Wilfred Rubenss insight:
Interessante uitkomsten. 58% van een groep onderzochte docenten in het Britse hoger onderwijs gelooft (onterecht) in leerstijlen, 33% gebruikt leerstijlen als een didactisch instrument (helaas). De respondenten gebruiken daarentegen in veel grotere mate technieken waarvan we weten dat ze effectief zijn (zoals formatief toetsen, peer teaching of ‘microteaching’). 90% van de respondenten noemt leerstijlen een benadering die “fundamentally flawed” is. Docenten schijnen ook een weinig strikte definitie van leerstijlen te hanteren. Leerstijlen zouden meer apelleren aan bewustzijn, dan gebruikt worden als didactisch instrument binnen het onderwijs. Volgens de onderzoekers zouden we ons daarom drukker moeten maken over het promoten van technieken waarvan bewezen is dat ze werken, dan over het ontmaskeren van de mythe van leerstijlen. De 33% docenten die leerstijlen wel toepast, wordt neergezet als een ‘handvol’. Dat lijkt me echter een ernstig understatement. Opvallend is wel dat andere ‘bewezen’ didactische aanpakken wel op grotere schaal gebruikt lijken te worden. Ik was juist bang dat veel ‘bewezen’ didactische aanpakken niet worden gebruikt, bijvoorbeeld omdat dit om een andere werkwijze van docenten vraagt. Wellicht is deze groep respondenten niet representatief. Of er is sprake van een kloof tussen datgene wat men zegt en datgene wat men doet (ik heb me eerlijk gezegd niet in de onderzoeksmethode verdiept).
No comment yet.
Scooped by Wilfred Rubens
Scoop.it!

Dit is het verhaal van Evert_45.

Dit is het verhaal van Evert_45. | Technology enhanced learning | Scoop.it
Dit is het verhaal van Evert_45. Een jongen die vanuit 1945 zijn persoonlijke verhaal deelt via YouTube en Instagram. Gebaseerd op verhalen van mensen die de oorlog hebben meegemaakt.
Wilfred Rubenss insight:
Ik vind dit een mooi initiatief. Geschiedenis gieten in een vorm die deze doelgroep aanspreekt. Docenten zullen verwerkingsopdrachten hierbij nog moeten bedenken.
No comment yet.