Rijlessen-nu
0 view | +0 today
Follow
Rijlessen-nu
http://www.rijlessen-nu.nl/ heeft bij het verzamelen en weergeven van de gegevens van de rijscholen op haar internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Het op rijlessen-nu.nl gepresenteerde overzicht is gebaseerd op en beperkt zich tot de bij ons bekende gegevens. Niettemin kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Daarnaast kan rijlessen-nu.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, onvolledigheden en voor enige gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie. Tevens sluit "rijlessen-nu.nl" nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor gederfde inkomsten door rijscholen voortvloeiend uit de via de internetsite verkregen informatie.
Curated by Bryan Montana
No scoops have been published yet. Suggest content to its curator!