Kung Fu Panda Parade | rapeepanLIVE | Scoop.it
ภาพยนตร์อนิแมชั่น Kung Fu Panda 2 สร้างสรรค์และพัฒนา Microsite เพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารทางการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้ชื่อ Kung Fu Panda Parade พร้อมกับเลือกใช้ประโยชน์จากยุคสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นช่องทาง Viral ได้เป็นอย่างด้วย ด้วยการเชื่อมโยงผ่าน Facebook connect เพื่อดึงข้อมูลรูปภาพโปรไฟล์เพื่อนของเราไปแสดงผล ประกอบกันเป็น ขบวนพาเหรด เชิญชวนและโปรโมตภาพยนตร์

โดยระหว่างรับชมวีดีโอขบวนพาเหรด เราสามารถกดที่รูปโปรไฟล์ของเพื่อน เพื่อบันทึกเป็นภาพนิ่งและแชร์ขึ้นไปยังหน้า Wall ของเพื่อนได้ทันที ...