Praktijkondersteuner Zuyd
1.2K views | +0 today
Follow
Praktijkondersteuner Zuyd
Nieuws voor de praktijkverpleegkundige en de praktijkondersteuner
Curated by Liesbeth
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Nu in de collectie: Astma en COPD

Nu in de collectie: Astma en COPD | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
Hoe leg je als huisarts, longarts, praktijkondersteuner of (long)verpleegkundige uit wat het belang is van goed inhaleren of waarom therapietrouw zo belangrijk is? De prachtige illustraties en handige teksten in deze luxe atlas helpen u 19 onderwerpen gerelateerd aan astma en COPD op een begrijpelijke wijze uit te leggen aan uw patiënt.

Te leen in de Zuyd Bibliotheek.
more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Diabetes pro 4: themanummer Transitie in de Zorg

Diabetes pro 4: themanummer Transitie in de Zorg | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
Lezen? Ter inzage in de Zuyd bibliotheek. Voorafgaande nummers kunnen geleend worden.
more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Psychische klachten in de huisartsenpraktijk: Werken met het KOP-model.

Psychische klachten in de huisartsenpraktijk: Werken met het KOP-model. | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
Persoonlijke doelen en wensen van de patiënt vormen het uitgangspunt.
Uitgewerkte casussen uit de huisartsenpraktijk maken duidelijk hoe het model stap voor stap werkt: van het in kaart brengen van de klachten en het formuleren van een gezamenlijke probleemdefinitie tot het aanpakken van de klachten, omstandigheden en persoonlijke stijl van de patiënt. Een systematisch werkmodel dat naadloos past in de poortwachtersfunctie van huisarts en praktijkondersteuner.

Te leen in de Zuyd Bibliotheek
more...
No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Website over inhalators en voorzetkamers vernieuwd

Website over inhalators en voorzetkamers vernieuwd | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

Long Alliantie Nederland lanceert een vernieuwde website over inhalators en voorzetkamers. 

Patiënten kunnen op de website de handleiding van hun inhalator of voorzetkamer vinden, instructiefilmpjes en de antwoorden op veel gestelde vragen. Als verpleegkundige kun je er de nieuwste protocollen vinden. De instructiefilmpjes, inhalatieprotocollen en gebruiksaanwijzingen zijn goedgekeurd door een expertteam van zorgverleners.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Onzichtbare pijn: adviezen voor de implementatie van de NHG-Standaard SOLK bij patiënten met een migrantenachtergrond

Onzichtbare pijn: adviezen voor de implementatie van de NHG-Standaard SOLK bij patiënten met een migrantenachtergrond | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
De publicatie Onzichtbare pijn is bedoeld om huisartsen en praktijkondersteuners toe te rusten bij de behandeling van migranten patiënten met SOLK. Hierin staan adviezen, tips en voorbeeldzinnen gericht op het uitvragen van psychosociale factoren, het uitleggen van SOLK en het verwijzen naar andere zorgverleners. De adviezen en tips zijn bruikbaar voor alle zorgverleners die met SOLK bij patiënten met een migrantenachtergrond te maken hebben.

Nu te leen in de Zuyd Bibliotheek.
more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TPO de praktijk 5

TPO de praktijk 5 | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
Met o.a.
* Implementatie:  Geen astma maar prikkelbare luchtwegen
* Vaardigheden:  Uit een andere cultuur
* Implementatie:  Streefdoelen formuleren is maatwerk
* NHG-Standaard Chronische Nierschade
* Aandacht voor kwetsbare ouderen thuis
* Onderzoek:  Goede effecten van bariatrische chirurgie

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

NIEUW: Krachtgericht werken

NIEUW: Krachtgericht werken | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
In Krachtgericht werken wordt uitgegaan van het persoonlijke contact als een stevige en noodzakelijke basis. Daarbij is een zekere mate van wederkerigheid nodig. Hoe bouw je deze contacten ook op met lastig benaderbare en/of boze mensen en hoe geef je daar sturing aan? Het gaat niet alleen om het goed te doen, maar ook om het goede te doen.
Het is bedoeld voor alle professionals en studenten in de geestelijke gezondheidzorg, in wijkteams en voor eerstelijnswerkers zoals de POH.

Te leen in de Zuyd bibliotheek.
more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg

Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
Themanummer
De inleiding beschrijft de grote achterstanden in gezondheid van mensen die laagopgeleid zijn, of een migratieachtergrond hebben, en wat daarvan de oorzaken zijn. Een belangrijke oorzaak van gezondheidsproblemen is chronische stress, die weer vaak het gevolg is van financiële problemen. Daarvoor hebben we als huisarts en praktijkondersteuner  vaak nog te weinig oog. 
more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TPO de Praktijk 4

TPO de Praktijk 4 | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Educatie: Voetzorg voor diabetespatiënten in het verpleeghuis

* Uit de praktijk: Onderweg naar een drugsvrij leven

* Educatie: Huidafwijkingen bij diabetes

* Kennis: LESA Stoornissen in het gebruik van alcohol


Lezen? Digitaal voor Zuyd: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://link.springer.com/journal/12503/13/4/page/1

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

NIEUW: Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren

NIEUW: Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

Migranten, vluchtelingen, mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, sociaal kwetsbare jongeren of slachtoffers van geweld hebben vaak extra of een andere huisartsenzorg nodig. Het eerste doel van dit boek is om kennis bijeen te brengen die relevant is voor de directe patientenzorg: hoe kunt u uw communicatie met laaggeletterden verbeteren, naar wie kunt u de mantelzorgers van een dementerende migrant verwijzen, waar vindt u eenvoudig voorlichtingsmateriaal, hoe praat u over geweldservaringen, hoe kunt u goed samenwerken met de gemeente, welke effectieve leefstijlinterventies zijn er voor laagopgeleide mensen, of hoe past u de medicatie aan tijdens de ramadan?

Te leen in de Zuydbibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Herziene druk: Doen en blijven doen

Herziene druk: Doen en blijven doen | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

Het boek gaat onder meer in op shared decision making, technieken uit de motiverende gespreksvoering en een zelfmanagementscreeningsinstrument.


Deze herziene versie presenteert de actuele kennis over zelfmanagement, met extra aandacht voor laaggeletterden en ouderen en voor de multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn. Ook nieuw in deze uitgave is de beschrijving van lokale samenwerkingsverbanden rondom gezondheidsbevordering en preventie.


Te leen in de Zuydbibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

NIEUW: Mag ik je geen advies geven?

NIEUW: Mag ik je geen advies geven? | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

Het doel van dit boek is hulpverleners beter en anders te laten communiceren, vanuit het perspectief van de cliënt en met als einddoel een grotere zelfredzaamheid. De methode coachende gespreksvoering (MCG) is geschikt om dilemma's en moeilijke keuzes helder krijgen. Geen advies geven maar de cliënt zelf tot een oplossing laten komen.


Te leen in de Zuydbibliotheek

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TPO de praktijk 1

TPO de praktijk 1 | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Educatie: Parodontitis als vroege aanwijzing van   diabetes

* Casus: Ouderenzorg in de knel

* Vaardigheden: Omgaan met tijd

* Onderzoek: Screening ketsbare ouderen toch kosteneffectief

* Implementatie: Mantelzorg ondersteunen vanuit de huisartsenpraktijk

* Educatie: Artrose

* Kennis: Uitgelicht NHG-Standaard Atriumfibrilleren

* Implementatie: Benzo’s minderen met praktijkondersteuning


Lezen? Digitaal voor Zuyd: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://link.springer.com/journal/12503/13/1/page/1

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Meer rokers stoppen als we het gesprek anders voeren - Hogeschool van Amsterdam

Meer rokers stoppen als we het gesprek anders voeren - Hogeschool van Amsterdam | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

Jos Dobber promoveert op motiverende gespreksvoering bij stoppen-met-roken-zorg. Als zorgverleners die gesprekstechnieken inzetten, lukt het een groter percentage om te stoppen.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TPO de praktijk 6

TPO de praktijk 6 | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
MET o.a.
* Educatie:  Leren leven met een depressie
* Casus: Verstandelijke beperking en diabetes
* Tripeltherapie bij COPD beperkt inzetbaar
* Vaardigheden:  Aandacht voor emoties
* Het einde van de gewone praktijkbloeddrukmeting?
* Casus:  Incontinentie voor urine bij diabetes
* De uitdagingen van stoppen met roken bij COPD-patiënten
* Uit de praktijk:  Samenwerken aan gezonde leefstijl in de wijk

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Praktische farmacotherapie bij diabetes

Praktische farmacotherapie bij diabetes | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
Het boek geeft antwoord op vele vragen over de behandeling met diabetesmedicatie. Hoe werken insulines? Welke medicatie moet je gebruiken bij het schommelen van bloedglucosewaarden? Wanneer moet de dosering aangepast worden? Wat mag gebruikt worden bij zwangerschap of nierfalen? 
 Een onmisbare gids voor hen die voorschrijfbevoegdheid hebben: artsen, diabetesverpleegkundigen en apothekers. Daarbij is het ook zeker interessant voor  praktijkondersteuners.

Te leen in de Zuyd Bibliotheek
more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Het organiseren van langdurige zorg en ondersteuning voor thuiswonende patiënten: ervaringen van praktijkondersteuners in de huisartsenzorg.

Het organiseren van langdurige zorg en ondersteuning voor thuiswonende patiënten: ervaringen van praktijkondersteuners in de huisartsenzorg. | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
Praktijkondersteuners in de huisartsenzorg hebben een belangrijke rol in het signaleren van zorgbehoeften bij patiënten, het organiseren van zorg, en het coördineren van de eerstelijnszorg. Zeker nu kwetsbare ouderen langer thuis wonen en bij de huisartsenpraktijk blijven. Praktijkondersteuners ondersteunen de huisarts in het bieden van continuïteit van zorg aan patiënten en houden een ‘vinger aan de pols’ bij kwetsbare patiënten. Zij zijn belangrijke netwerkers vanuit de huisartsenzorg. 
Dit blijkt uit dit rapport,
more...
No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Herziene editie: Inleiding in evidence-based medicine

Herziene editie: Inleiding in evidence-based medicine | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
Deze editie van Inleiding in evidence-based medicine is helemaal geactualiseerd. Het bespreekt achtereenvolgens het stellen van de juiste vragen, het zoeken en selecteren van literatuur en het kritisch beoordelen van artikelen. Vervolgens gaat het boek in op secundair onderzoek en evidence-based richtlijnen. Verder komen het toepassen van evidence-based medicine in de eigen praktijk en Cochrane aan bod.

Te leen in de Zuyd bibliotheek.
more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Diabetes pro 3: themanummer Grijze golf

Diabetes pro 3: themanummer Grijze golf | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
Lezen? Dit vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek. Voorafgaande nummers kunnen geleend worden.
more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Nu in de collectie: In gesprek

Nu in de collectie: In gesprek | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

De schrijfsters zijn een psychologe en een huisarts,  Ze introduceren een andere vorm van gesprekstechniek, namelijk de 5G-methode, voortkomend uit de cognitieve gedragstherapie. 

Dit model blijkt een goede aanvulling te zijn op de diverse interventies die de huisarts gebruikt. Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden wordt de techniek gedemonstreerd en uitgelegd. Dit boek is geschreven voor de huisartsenpleiding, maar ook geschikt voor de praktijkondersteuner.


Te leen in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Inspiratie vakblad voor longverpleegkundigen 2

Inspiratie vakblad voor longverpleegkundigen 2 | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

Thema ASTMA

* Medicamenteuze behandeling van astma tijdens zwangerschap

* gebruik van IL-remmers bij ernstige eosinofiele astma

* Rookvrij opgroeien begint bij rookvrije ouders

* Therapietrouw bij astma

* Heeft mijn kind astma?

* Longverpleegkundigen en GGD weten elkaar te vinden

* Veel hogere waarden van teer en nicotine in sigaretten

* Wat merken longen van de overgang?

* Groepsvoorlichting OSAS


Lezen? Het vakblad staat ter inzage in de Zuydbibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TPO de Praktijk 3

TPO de Praktijk 3 | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Educatie: Gebruik van diuretica tijdens een hittegolf

* Casus: Vitamine B12-tekort en metformine

* Implementatie: Nieuwe kwaliteitsstandaarden voor kinderen met psychische problemen

* Positieve benadering bij leefstijladviezen werkt

* Professie: POH blijft en PVH vult het team aan

* Kleine wijzigingen in stappenplan behandeling DM2

* Huidafwijkingen bij diabetes


Lezen? Digitaal voor Zuyd: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://link.springer.com/journal/12503/13/3/page/1

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Herziene druk: Anatomie en fysiologie van de mens

Herziene druk: Anatomie en fysiologie van de mens | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

Dit leerboek helpt studenten, verpleegkundigen en paramedici bij het verwerven van kennis over en inzicht in de kernvakken anatomie en fysiologie.

In deze negentiende druk van Anatomie en fysiologie van de mens zijn veel zwart-witafbeeldingen vervangen door tekeningen en foto’s in kleur, die bovendien op groter formaat zijn afgedrukt. Ook is de stof geactualiseerd.


Te leen in de Zuydbibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Huisarts en migrant

Huisarts en migrant | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
Dé website voor huisartsen en andere zorgverleners met vragen over zorg en gezondheid voor migranten, vluchtelingen en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.
more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TPO de praktijk 2

TPO de praktijk 2 | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Voetzorg voor mensen met diabetes

* Casus: Gebruik van NPH-insuline

* Omgaan met moeilijke mensen

*Minder inhalatiecorticosteroïden voor patiënten met COPD

* Apathie bij ouderen voorbode van dementie

* LESA Geneesmiddelen en Verkeersveiligheid

* Huidafwijkingen bij diabetes


Lezen? Digitaal voor Zuyd: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://link.springer.com/journal/12503/13/2/page/1

more...
No comment yet.