Praktijkondersteuner Zuyd
1.3K views | +0 today
Follow
Praktijkondersteuner Zuyd
Nieuws voor de praktijkverpleegkundige en de praktijkondersteuner
Curated by Liesbeth
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Jaarcongres POH in de praktijk

Jaarcongres POH in de praktijk | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

Speciaal voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen


Jij speelt een belangrijke rol in de zorg voor jouw patiënt. Kennis van actuele thema’s en de nieuwste medische inzichten zijn daarbij essentieel.

No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

NIEUW: Gedragsverandering vanuit positieve gezondheid: Samenspel tussen zorg en welzijn

NIEUW: Gedragsverandering vanuit positieve gezondheid: Samenspel tussen zorg en welzijn | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
Vanuit de praktijk is er steeds meer aandacht voor het concept ‘positieve gezondheid’ als uitgangspunt voor gezondheidsbevordering. Dit concept benadrukt het welbevinden van mensen in plaats van het ziek zijn en gaat uit van zingeving en de wensen en behoeften van de cliënt. Gedragsverandering vanuit positieve gezondheid helpt (toekomstige) gezondheids- en welzijnsprofessionals positieve gezondheid toe te passen vanuit intensieve samenwerking tussen de verschillende betrokken disciplines.

Te leen in de Zuyd bibliotheek.
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TvPO: Chronische nierschade - controle en behandeling in de eerste lijn

TvPO: Chronische nierschade - controle en behandeling in de eerste lijn | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
MET
* Diabetes mellitus type 2 - herziening medicamenteus stappenplan
* Kleine kwalen: wratten
* COPD: onjuist ICS-gebruik inperken
* Casus diabetes mellitus type 2 - aanpak geactualiseerd
* Interview met POH somatiek en ouderenzorg - zingeving en levenskwaliteit
* BENEFIT: gezonder leven
* Onderzoek naar spirometrie


No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TvPO: Long covid - ondersteuning bieden bij aanhoudende klachten

TvPO: Long covid - ondersteuning bieden bij aanhoudende klachten | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
VERDER
* Richtlijn hartfalen: nieuwe indeling
* Praktijkverpleegkundige Joke Koers: De kracht van ouderen versterken
* Een casus: positieve gezondheid
* NHG-standaard Diabetes Mellitus 2
* Interview met Mieke Buuts: pog-ggz
* Onveiligheid, zorgen over de situatie thuis: 7 tips
* Kleine kwalen: zwemmerseczeem
* Begeleiding ongeneeslijke zieke kankerpatiënt
* De Wet Zorg en Dwang

No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TvPO: Minder zitten

TvPO: Minder zitten | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
In het zesde nummer van TvPO is er veel aandacht voor de persoonlijke verhalen van praktijkondersteuners.

MET verder
* Niet-medicamenteus behandelen
* Breng beweging in je dag
* Kwetsbare Senioren
* Aambeien
* Astma
* Betere instructies intranasale corticosteroïden

No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TvPO 5: de herziene NHG-standaard COPD

TvPO 5: de herziene NHG-standaard COPD | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
Verder
* Man of vrouw op het spreekuur.  Durf het verschil te maken
* Palliatieve zorg thuis
* Het palet van de poh-jeugd
* Eerste hulp bij een diabetisch voetulcus 
* ERNSTIG ASTMA Biologische geneesmiddelen
* Kleine kwalen: tranende ogen
* Angst overwinnen doe je zo

No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TvPO 4: Nieuwe inzichten anemie

TvPO 4: Nieuwe inzichten anemie | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
VERDER
* Uitdroging
* Zorg ook goed voor jezelf
* Geen schade, wel pijn. Herkennen en behandelen
* Ervaringen met advance care planning
* Gordelroos
* Tijdig signaleren: Palliatieve zorgbehoeften bij hartfalen
* Fit4Life - Hét doktersrecept

No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

WCS Wondenboek nu online voor elke zorgverlener

WCS Wondenboek nu online voor elke zorgverlener | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
Het boek is opgebouwd uit diverse inhoudelijke hoofdstukken, zoals bij voorbeeld decubitus, ulcus cruris, brandwonden en een hoofdstuk met een overzicht van alle in Nederland verkrijgbare producten binnen de wondzorg.
Elke twee jaar verscheen er een herdruk, waarbij alle hoofdstukken werden geactualiseerd.
Het is niet meer van deze tijd dat je twee jaar moet wachten op actuele informatie. Vandaar dat we overgegaan zijn naar een digitale versie die continu actueel gehouden wordt door een speciale Wondenboek redactieraad.
En zoals het een kenniscentrum betaamt, hebben we besloten het nieuwe digitale Wondenboek kosteloos beschikbaar te stellen voor alle zorgverleners. Daarmee hopen we een impuls te geven aan het verbreden van kennis op het gebied van de wondzorg.
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TvPO 2: Cardiovasculair risicomanagement bij verstandelijk gehandicapten

TvPO 2: Cardiovasculair risicomanagement bij verstandelijk gehandicapten | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
VERDER
* Online behandelen
* Seksuele gezondheidszorg voor mensen met een chronische ziekte
* De wijkmanagers bij Medicamus
* Tinnitus
* ANABOLE STEROÏDEN EN CVRM:  Een sterke combinatie?
NHG-standaard dementie. De werkelijke aantallen patiënten onderschat
* De rol van ergotherapie na een CVA: samenspel in de eerste lijn
* App: Kies ik gezond?
* Aandacht voor de werkende patiënt

No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TvPO 1: Nieuwe taken voor de POH?

TvPO 1: Nieuwe taken voor de POH? | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
Verder:

* Geestelijke zorg in de thuissituatie: Bijstand aan mensen met levensvragen
* MAAK SCHULDEN BESPREEKBAAR IN DE HUISARTSENPRAKTIJK:  Ziek van geldzorgen
* Vitamines. Weet jij dit?
* De ledencirkel poh-ouderen
* Diabetes gravidarum
* Prikken of slikken? Vitamines en mineralen bij ouderen
* Boost na opzetten post-COVID-netwerke: persoonsgerichte zorg
* Laat ouderen bewegen!
* Verschillen in gezondheid tussen mannen en vrouwen

No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd
Scoop.it!

Herziene druk:  Kleine Kwalen en alledaagse klachten bij ouderen

Herziene druk:  Kleine Kwalen en alledaagse klachten bij ouderen | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
Aan deze geheel herziene editie zijn 10 nieuwe hoofdstukken toegevoegd en is veel nieuw beeldmateriaal opgenomen.

Het boek geeft een praktische leidraad voor zestig alledaagse klachten bij mensen van ongeveer 75 jaar of ouder. Diagnostiek en beleid krijgen een rationele en, zo mogelijk, een wetenschappelijke onderbouwing. De inhoud sluit aan bij de richtlijnen en standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Te leen in de Zuyd Bibliotheek. leenmogelijkheden via aanvraag per mail.
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TvPO 3: Beste diabetesidee

TvPO 3: Beste diabetesidee | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Herziene druk: Elementaire sociale vaardigheden

Herziene druk: Elementaire sociale vaardigheden | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
Dit is een geheel herziene druk. Bovendien is een nieuw hoofdstuk toegevoegd: omgaan met laaggeletterdheid.

Te leen bij Zuyd Bibliotheek.
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Implementatie van valpreventie is zinvol en nuttig maar ook complex

Implementatie van valpreventie is zinvol en nuttig maar ook complex | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

Een derde van de 65-plussers en de helft van de 75-plussers valt minstens eenmaal per jaar. Dit heeft soms grote negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven en zelfstandigheid van ouderen. Er zijn effectieve valpreventieve interventies beschikbaar, maar deze zijn vaak nog onvoldoende geïmplementeerd in de eerstelijnszorg. Volgens eerstelijnszorgverleners zijn factoren zoals goede samenwerking, adequate vergoedingen en motivatie van patiënten belangrijk voor succesvolle implementatie.


De resultaten benadrukken de sleutelrol die praktijkondersteuners spelen bij het bieden van valpreventieve zorg in de huisartsenpraktijk.

No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TvPO 3: Longklachten - vaak een verband met stoffen op het werk

TvPO 3: Longklachten - vaak een verband met stoffen op het werk | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
VERDER
* Nieuwe standaard voor nieuwe ziekte: Covid-19
* Cultuurverschillen. Wie persoonsgerichte zorg wil leveren, moet ook oog hebben voor de culturele achtergrond van de cliënt. Twee poh's geven tips.
* Tekort aan testosteron
* Diabetes mellitus type 2 -   Insuline vervangen

No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

HERZIEN: Praktijkgerichte sociale vaardigheden

HERZIEN: Praktijkgerichte sociale vaardigheden | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
Het uitgangspunt is dat je oog houdt voor je ontwikkelkanten en dat je de mensen in je omgeving net zo behandelt als je zelf behandeld zou willen worden: deskundig, eerlijk, onbevooroordeeld en met aandacht en respect. Je leert reflecteren, waarnemen en interpreteren, gespreksvaardigheden, aandacht geven en empathisch zijn en feedback geven en ontvangen. 
Vooral tijdens de coronapandemie is het belang van digitale communicatie, zoals videobellen, appen en chatten enorm toegenomen. In deze vernieuwde vierde editie is er daarom extra aandacht voor de toepassing van sociale vaardigheden in digitale communicatie.

No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Hoe maak ik een CAT: handleiding voor verpleegkunde

Hoe maak ik een CAT: handleiding voor verpleegkunde | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
Verpleegkundigen hebben steeds vaker een Critically Appraised Topic (CAT) nodig voor beantwoording van een klinische vraag. CAT is een kritisch beoordeeld onderwerp op basis van wetenschappelijke literatuur. Hoe voer je zo’n CAT gemakkelijk uit? Gebruik dit nieuwe handboek: het beschrijft stap voor stap hoe je een Critical Appraisal of a Topic naar een verpleegkundig onderwerp uitvoert, op een leuke, eenvoudige manier, die niet veel tijd kost.

No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Diabetes pro 3: THEMA Communicatie

Diabetes pro 3: THEMA Communicatie | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
MET
* Wat als je patiënt wil gaan loopen?
* 4B-methode: in gesprek met een analfabetische Marokkaanse vrouw
* Laaggeletterdheid
* Begrijpelijk communiceren met iedereen
* Accepteer jij een kind als tolk in de spreekkamer?
* Beeldzorg op afstand als hulpmiddel bij het opvolgen van insulinetherapie
* Mensen met lage gezondheidsvaardigheden hebben een hoger zorggebruik
* Wat kun je verwachten van nieuwe op incretine gebaseerde therapieën?
* Casus: Patiënt die koolhydraten niet telt blijft vragen om insulinepomp. Wat doe jij?

Lezen? Het tijdschrift staat ter inzage in de Zuyd Bibliotheek. Voorafgaande nummers kunnen geleend worden.
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

NIEUW: Handboek Positieve Gezondheid in de huisartspraktijk

NIEUW: Handboek Positieve Gezondheid in de huisartspraktijk | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

Steeds meer huisartsen en ondersteuners ervaren dat werken met Positieve Gezondheid veel oplevert. Het helpt om een ander gesprek te voeren met de patiënt. De focus ligt niet op ziekte, maar op wat er wél kan. Dat is prettig voor de patiënt. En ook voor de huisarts. Maar hoe zetten we Positieve Gezondheid in? Daar biedt dit handboek nuttige handvatten voor!


Het boek is te leen in de Zuyd bibliotheek. Ook digitaal voor Zuyd: https://zuyd.idm.oclc.org/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2947997&lang=nl&site=eds-live

No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Diabetes pro 2: THEMA Het nieuwe normaal

Diabetes pro 2: THEMA Het nieuwe normaal | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
* Nieuwe tools voor vroegtijdige signalering en behandeling diabetische voetulcera
* Diabetesverpleegkundige in het digitale tijdperk
* De plaats van 'time in range' in de behandeling van diabetes
* Casus Positieve Gezondheid
* Insulinedeficiëntie of insulineresitentie? Waar op het spectrum bevindt de patiënt zich?
* Van lege calorieën naar onbewerkte voeding. Een wereld van verschil
* Verbetert e-health therapietrouw bij zwangerschapsdiabetes?
* Leer handelen vanuit evidence-based practice. Reviews e-learning EBP
* Mentale fitheid versterken met MyDiaMate (App)

Lezen? Het magazine staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek. Voorafgaande nummers kunnen geleend worden.
No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Diabetes pro 1: Klinische les - pancreascarcinoom

Diabetes pro 1: Klinische les - pancreascarcinoom | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
VERDER
* Chronische stress: belangrijke factor bij ontstaan en beloop van diabetes
* Een beter leven dankzij de online community en een DIY-loopsysteem
* Waarom je mensen moet behandelen als apen: interview met gedragsbioloog Patrick van Veen
* Diabetes mellitus type 2 met atypische verloop? Wees bedacht op pancreascarcinoom
* Casus: zelfgebouwde closed-loop, mag dat?
* Diabetesverpleegkundige en verpleegkundig specialist binnen één team: kansen en (on)mogelijkheden
* Afbouwen van medicatie bij diabetes: boekrecensie

Lezen? Het tijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek. Voorafgaande nummers kunnen geleend worden.
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Symposium: Huisarts en POH-GGZ - Onbevangen

Symposium: Huisarts en POH-GGZ - Onbevangen | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

Op donderdag 22 april organiseert PsyHAG het symposium 'Huisarts en POH-ggz: Onbevangen'. Zonder te vervallen in luchtfietserij bespreken diverse experts onder voorzitterschap van Marcellino Bogers wat er mogelijk is als we huidige praktische belemmeringen even parkeren. Wat is er mogelijk in de aanpak van ziektevrees, psychose, millennial-problematiek en meer?

No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

NIEUW: Onderzoek langs de meetlat - onderzoekdesigns voor verpleegkundigen

NIEUW: Onderzoek langs de meetlat - onderzoekdesigns voor verpleegkundigen | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
Dit boek helpt bij het begrijpen van wetenschappelijke literatuur, en inspireert het zelf opzetten van praktijkonderzoek. Het maakt lezers bekend met veelvoorkomende en handzame onderzoekdesigns en -methoden in verpleegkundig onderzoek. 

Het bevat 12 kwantitatieve, 6 kwalitatieve, 5 mixed-methods designs en 5 soorten literatuurstudies. Stuk voor stuk worden die door verpleegkundig onderzoekers voorzien van een kritische beschouwing. 

Te leen in de Zuyd Bibliotheek. Lenen in corona-tijden? Zie de info op onze website: https://bibliotheek.zuyd.nl/
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TvPO 3: Eenzaamheidsinterventies voor ouderen

TvPO 3: Eenzaamheidsinterventies voor ouderen | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TvPO 2: Dementie: kennis over oorzaken helpt de professional

TvPO 2: Dementie: kennis over oorzaken helpt de professional | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
No comment yet.