Hertgers Pensioen Advies
6.9K views | +0 today
Follow
Hertgers Pensioen Advies
Nieuws over pensioenen en overige employee benefits
Curated by Erik Hertgers
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Erik Hertgers
Scoop.it!

Verdeling pensioen bij scheiden | Hertgers Pensioen Advies

De ex-partners moeten afspraken over de verdeling van hun ouderdomspensioen binnen 2 jaar na scheiding doorgeven aan de pensioenuitvoerder(s).
more...
No comment yet.
Scooped by Erik Hertgers
Scoop.it!

Veranderingen per 1-1-2018 in de wet- en regelgeving rondom pensioen | Hertgers Pensioen Advies

Per 1 januari 2018 verandert er een aantal zaken in de wet- en regelgeving rondom pensioen. De belangrijkste verandering leest u in deze nieuwsbrief.

more...
No comment yet.
Scooped by Erik Hertgers
Scoop.it!

Wiebes wiebelt; stemming wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer uitgesteld - Accountancy vanmorgen

Wiebes wiebelt; stemming wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer uitgesteld - Accountancy vanmorgen | Hertgers Pensioen Advies | Scoop.it
Staatssecretaris Wiebes heeft op de valreep de Eerste Kamer gevraagd niet te stemmen over het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer.
more...
No comment yet.
Scooped by Erik Hertgers
Scoop.it!

Tweet from @MinisterieSZW

Welke sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen worden aangepast in het nieuwe jaar? Check →… https://t.co/KTaSouGdgL
more...
No comment yet.
Rescooped by Erik Hertgers from Hertgers Pensioen Advies
Scoop.it!

Schriftelijke antwoorden wetgevingsoverleg Belastingplan 2017

Schriftelijke antwoorden wetgevingsoverleg Belastingplan 2017 | Hertgers Pensioen Advies | Scoop.it

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt schriftelijke antwoorden naar aanleiding van het wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2017 naar de Tweede Kamer. DGA-pensioen in eigen beheer: zie pagina 11 e.v.

more...
No comment yet.
Scooped by Erik Hertgers
Scoop.it!

Wet Verbeterde premieregeling | Hertgers Pensioen Advies

Kapitaal in een premieovereenkomst hoeft op de pensioendatum niet meer in een vaste uitkering omgezet te worden, maar kan ook in de uitkeringsfase belegd.
more...
No comment yet.
Scooped by Erik Hertgers
Scoop.it!

Aantal broodfondsen voor zelfstandigen groeit sterk

Steeds meer zelfstandig ondernemers sluiten zich aan bij een broodfonds. Het aantal fondsen steeg van 19 in 2012 naar 204 dit jaar.
more...
No comment yet.
Scooped by Erik Hertgers
Scoop.it!

Kamerbrief over Pensioen in Eigen Beheer

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Eerste en Tweede Kamer over oplossingsrichting van Pensioen in Eigen Beheer nav toezegggingen gedaan in AO van 23 maart 2016. Deze brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
more...
No comment yet.
Scooped by Erik Hertgers
Scoop.it!

Eerste Kamer stemt in met Wet Verbeterde Premieregeling | Hertgers Pensioen Advies

De Eerste Kamer heeft 14 juni ingestemd met de wet Verbeterde premieregeling. Deelnemers met een premieovereenkomst kunnen in de uitkeringsfase doorbeleggen.
more...
No comment yet.
Scooped by Erik Hertgers
Scoop.it!

Levensverwachting 65-jarige 5 jaar hoger sinds AOW-wet

Levensverwachting 65-jarige 5 jaar hoger sinds AOW-wet | Hertgers Pensioen Advies | Scoop.it
65-jarigen leven gemiddeld nog 19,7 jaar, deze levensverwachting in 2015 is 5 jaar hoger dan in 1956, toen de AOW inging
more...
No comment yet.
Scooped by Erik Hertgers
Scoop.it!

Jongeren en hun pensioen: werken tot aan de dood?

Jongeren en hun pensioen: werken tot aan de dood? | Hertgers Pensioen Advies | Scoop.it
Via het World Economic Forum dit rapport van Manpower:Millennial Careers: 2020 Vision en bijhorende grafieken ontdekt over jongeren en pensioen. Voor het onderzoek werden 19000 jongeren wereldwijd bevraagd.
more...
No comment yet.
Scooped by Erik Hertgers
Scoop.it!

De Denen hebben het beste pensioen ter wereld

Denemarken: De Denen hebben al persoonlijke pensioenpotjes, zoals Nederland die mogelijk ook krijgt. Op zoek naar het Zwitserlevengevoel in de streek met de meeste gepensioneerden.
more...
No comment yet.
Scooped by Erik Hertgers
Scoop.it!

Volgend jaar wetsvoorstel gelijktrekking Appa en ABP

Minister Ronald Plasterk (BZK) bereidt een wetsvoorstel voor dat de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) volledig gelijktrekt met het ABP-reglement, zo schrijft hij in een brief aan de Kamer.De minister streeft ernaar het wetsvoorstel...
more...
No comment yet.
Scooped by Erik Hertgers
Scoop.it!

Netto inkomen ondernemer (IB of DGA) berekenen

Netto inkomen ondernemer (IB of DGA) berekenen | Hertgers Pensioen Advies | Scoop.it
Hoeveel verdient u netto als u ondernemer bent? Bereken het als IB-ondernemer of DGA. ✔ Gebruik onze 28 rekentools voor ondernemers.
more...
No comment yet.
Scooped by Erik Hertgers
Scoop.it!

Samenvoegen kleine pensioenen | Hertgers Pensioen Advies

Wet waardeoverdracht klein pensioen (€ 467,89) is ingediend bij de Tweede Kamer.

more...
No comment yet.
Scooped by Erik Hertgers
Scoop.it!

Bedrijfsartsen waarschuwen voor steeds hogere pensioenleeftijd

Bedrijfsartsen waarschuwen voor steeds hogere pensioenleeftijd | Hertgers Pensioen Advies | Scoop.it
Veel Nederlanders zijn niet in staat om langer door te werken dan hun 65e. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) dinsdag in het AD.
more...
No comment yet.
Scooped by Erik Hertgers
Scoop.it!

Verwachte AOW-leeftijd 69,5 jaar in 2040

Verwachte AOW-leeftijd 69,5 jaar in 2040 | Hertgers Pensioen Advies | Scoop.it
In 2040 zal Nederland naar verwachting 3,9 miljoen inwoners in de AOW-gerechtigde leeftijd tellen.
more...
No comment yet.
Scooped by Erik Hertgers
Scoop.it!

Schriftelijke antwoorden wetgevingsoverleg Belastingplan 2017

Schriftelijke antwoorden wetgevingsoverleg Belastingplan 2017 | Hertgers Pensioen Advies | Scoop.it

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt schriftelijke antwoorden naar aanleiding van het wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2017 naar de Tweede Kamer. DGA-pensioen in eigen beheer: zie pagina 11 e.v.

more...
No comment yet.
Scooped by Erik Hertgers
Scoop.it!

Wat zegt het pensioenkapitaal? | Pensioenen #7

Nationale-Nederlanden biedt spaarrekeningen, verzekeringen, hypotheken en pensioenoplossingen voor particulieren en ondernemers. In deze videoreeks leg
more...
No comment yet.
Scooped by Erik Hertgers
Scoop.it!

Kabinet presenteert koers naar beter pensioenstelsel

Het kabinet wil naar een pensioenstelsel waarmee alle werkenden een toereikend pensioen opbouwen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de Perspectiefnota 'Toekomst Pensioenstelsel'. Daarin presenteert het kabinet verschillende mogelijkheden om het stelsel van aanvullende pensioenen beter aan te laten sluiten bij de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw, waarin mensen later met pensioen gaan, vaker van baan veranderen en vaker als zzp'er werken.
more...
No comment yet.
Scooped by Erik Hertgers
Scoop.it!

Oplossing voor pensioenklem directeur-grootaandeelhouders

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wiebes van Financiën besloten tot een oplossing voor de pensioenklem waarmee directeur-grootaandeelhouders (DGA's) te maken hebben. Veel DGA's die via de bestaande regeling voor ondernemers pensioen opbouwen hebben als gevolg hiervan geld vastzitten in het eigen bedrijf, het zogenoemde 'beklemd vermogen'.  Er komt daarom een wetsvoorstel om de pensioenregeling met een voor DGA's aantrekkelijke regeling af te laten kopen.
more...
No comment yet.
Scooped by Erik Hertgers
Scoop.it!

Bijstand groeit in eerste kwartaal 2016

Bijstand groeit in eerste kwartaal 2016 | Hertgers Pensioen Advies | Scoop.it
Kwartaalcijfers bijstand, instroom asielzoekers wordt zichtbaar in cijfers
more...
No comment yet.
Scooped by Erik Hertgers
Scoop.it!

Robotisering zet banen en pensioenen onder druk | HR Praktijk

Robotisering zet banen en pensioenen onder druk | HR Praktijk | Hertgers Pensioen Advies | Scoop.it
Digitalisering, de aanwas van zzp’ers en op termijn ook robots op de werkvloer hebben grote invloed op de arbeidsmarkt. Volgens deskundigen bestaat over twintig jaar de helft van de huidige banen niet meer. Wat betekent dit voor huidige werknemers én de pensioenen in ons land?
more...
No comment yet.
Scooped by Erik Hertgers
Scoop.it!

Renterisico en uw beleggingspensioen– Delta Lloyd Pensioen

Duidelijke uitleg over hoe het renterisico van invloed is op de hoogte van uw beleggingspensioen. Bekijk hoe dat zit in deze video. Lees meer over uw ...
more...
No comment yet.
Scooped by Erik Hertgers
Scoop.it!

Nood aan personeel hoog: gepensioneerde leraar na 12 (!) jaar opnieuw voor de klas

Ray Verneirt (69) is al twaalf jaar met pensioen, maar toch stond hij deze week nog eens voor de klas in het Koninklijk Atheneum in Dendermonde om zij
more...
No comment yet.