Suomi - Lukemista ja tekemistä verkossa
1.2M views | +257 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...

Jukkapedia - Kokeile runsaimpia tageja - klikkaa nimikkeitä ja ylläty - Sisältö kasvaa ja muuttuu kaiken aikaa.

Current selected tag: 'ls'. Clear.
Scooped by Jukka Melaranta
Scoop.it!

Partikkeli (sanaluokka) | Wikiwand

Partikkeli (sanaluokka) | Wikiwand | Suomi - Lukemista ja tekemistä verkossa | Scoop.it
Partikkelit eli apusanat ovat sanaluokka yleensä taipumattomille sanoille, jotka eivät saa määritteitä eivätkä itse toimi määritteinä.[1]
No comment yet.
Scooped by Jukka Melaranta
Scoop.it!

Adverbi | Wikiwand

Adverbi | Wikiwand | Suomi - Lukemista ja tekemistä verkossa | Scoop.it
Adverbi eli seikkasana on verbin tai koko lauseen määritteenä toimiva taipumaton tai vajaasti taipuva sana, joka ilmaisee tyypillisesti aikaa, paikkaa, tapaa, syytä tai keinoa[1]. Samanlaisessa tehtävässä käytetään usein myös nominien taivutusmuotoja, esimerkiksi paikallissijamuotoja, ja adverbejä syntyy myös kiteytymällä taivutetuista nomineista. Monet paikkaa ilmaisevat adverbit muodostuvatkin itse asiassa nominivartalosta, joka on taivutettu muuten suomen nykykielestä hävinneessä sijamuodossa, kuten latiivissa.
No comment yet.
Scooped by Jukka Melaranta
Scoop.it!

Pronomini | Wikiwand

Pronomini | Wikiwand | Suomi - Lukemista ja tekemistä verkossa | Scoop.it
Pronominit eli asemosanat on sanaluokka, joka kuuluu nomineihin. Pronomineja käytetään jonkin substantiivin tai adjektiivin sijasta. Usein pronominilla viitataan johonkin, mikä on edellä mainittu, ja sanaa, johon se täten viittaa, sanotaan pronominin korrelaatiksi.[1] Suomen kielessä pronominia taivutetaan sijan ja luvun mukaan. Indoeurooppalaisissa kielissä sitä voidaan taivuttaa myös esimerkiksi suvun eli genuksen mukaan.
No comment yet.
Scooped by Jukka Melaranta
Scoop.it!

Substantiivi | Wikiwand

Substantiivi | Wikiwand | Suomi - Lukemista ja tekemistä verkossa | Scoop.it
Substantiivit eli nimisanat ovat yksi sanaluokista. Substantiivi ilmaisee asiaa tai esinettä ja suomessa sitä taivutetaan sijamuodoissa, luvuissa ja omistusliitteitä liittämällä, minkä lisäksi voidaan lisätä liitepartikkeleita. Suomessa substantiivi kuuluu nomineihin. Muissa kielissä substantiivia voidaan taivuttaa myös esimerkiksi suvussa eli genuksessa. Esimerkiksi saksassa jokaisella substantiivilla on suku ja sen mukainen artikkeli, jota taivuttamalla ilmaistaan sanan sijamuoto. Saksassa nämä artikkelit ovat yksikössä der , das ja die sekä monikossa pelkkä die. Joissain kielissä substantiiveihin voidaan myös liittää verbien taivutuspäätteitä.
No comment yet.
Scooped by Jukka Melaranta
Scoop.it!

Adpositio | Wikiwand

Adpositio | Wikiwand | Suomi - Lukemista ja tekemistä verkossa | Scoop.it
Adpositio on yhteisnimitys postpositioille ja prepositioille. Adpositiot ovat sanoja, jotka ilmaisevat olion tai asian suhdetta johonkin toiseen olioon tai asiaan.
No comment yet.
Scooped by Jukka Melaranta
Scoop.it!

Verbi | Wikiwand

Verbi | Wikiwand | Suomi - Lukemista ja tekemistä verkossa | Scoop.it
Verbit eli teonsanat on yksi useimpien kielten sanaluokista. Tyypillinen verbi ilmaisee tekemistä, olemista tai tapahtumista[1]. Verbi voi taipua esimerkiksi toimijan persoonan tai luvun mukaan, mutta näin ei tapahdu kaikissa kielissä.
No comment yet.
Scooped by Jukka Melaranta
Scoop.it!

Numeraali | Wikiwand

Numeraali | Wikiwand | Suomi - Lukemista ja tekemistä verkossa | Scoop.it
Numeraalit eli lukusanat on sanaluokka, joka kuuluu nomineihin. Numeraali ilmaisee lukua ja määrää, ja suomessa se taipuu sijan ja luvun mukaan. Muissa kielissä se voi taipua myös esimerkiksi suvun eli genuksen mukaan.
No comment yet.
Scooped by Jukka Melaranta
Scoop.it!

Adjektiivi | Wikiwand

Adjektiivi | Wikiwand | Suomi - Lukemista ja tekemistä verkossa | Scoop.it
Adjektiivi eli laatusana on sanaluokka, joka kuuluu nomineihin eli sanoihin, jotka taipuvat sijamuodoissa. Adjektiivi ilmaisee asian tai esineen laatua. Se vastaa kysymykseen millainen[1].
No comment yet.