Suomi - Lukemista ja tekemistä verkossa
1.2M views | +331 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...

Jukkapedia - Kokeile runsaimpia tageja - klikkaa nimikkeitä ja ylläty - Sisältö kasvaa ja muuttuu kaiken aikaa.

Current selected tag: 'jouluevankeliumi'. Clear.
Scooped by Jukka Melaranta
Scoop.it!

Räntäyyy raaheksi

Räntäyyy raaheksi | Suomi - Lukemista ja tekemistä verkossa | Scoop.it
Jouluevankelijumi vappaasti raaheksi räntättynä

Matteuksen ja Luukkaan mukkaa

Yhtenä päivänä keisari Augustus sääti ankaran oortelin, että kaikkien häätyy alakaa pulittaan verua valtion kirstuun. Tämmoli eka kerta ku ihimisiä patistettiin maksaan veroja. Kyrenius uurasti justiin sillon maaherrana Syyriasa.
No comment yet.
Scooped by Jukka Melaranta
Scoop.it!

Jouluevankeliumi Haapajärven murteella « Haapajärven seurakunta

Jouluevankeliumi Haapajärven murteella « Haapajärven seurakunta | Suomi - Lukemista ja tekemistä verkossa | Scoop.it
Siihen aikkaan anto keisari Aukustus määrräyksen, että koko maassa piti ruveta kerräämmään verua. Tämä veronkerruu oli ensimmäinen ja tapahtu sillon ku Kuirinius oli Syyrian viskkaalina.  Kaikki meni kirijottammaan nimesä veroluettelloon, jokkainen ommaan kaupunkkiisa.  Niimpä se Joosehviki lähti Kalileasta Nasaretin kaupungista ja meni veronkerruuta varte Juuteaan, Taavetin kaupunkkiin, Peetlehemmiin, ku se kuulu Taavetin sukkuun. 
No comment yet.
Scooped by Jukka Melaranta
Scoop.it!

Jouluevankeliumi kymin murteella (=kotkaks) - Hoc est corpus meum - Vuodatus.net

Jouluevankeliumi kymin murteella (=kotkaks) - Hoc est corpus meum - Vuodatus.net | Suomi - Lukemista ja tekemistä verkossa | Scoop.it
Tuttu jouluevankeliumi on kirjoitettu alunperin kreikaksi. Aikojen saatossa sitä on käännetty maailman eri kielille. Mikael Agricola käänsi sen ensimmäisenä suomeksi mutta tuo käännös on nykysuomalaiselle jo kovin vaikealukuinen, niinpä raamatunkäännöstäkin säännöllisesti muutetaan niin, että se vastaa puhuttavaa kieltä. Suomessakin on kolkkia, joissa puhuttu kieli ei ole lähelläkään kirjakieltä ja nämä paikat vaativat oman erityisen käännöksensä. Googlettamalla löytyy muun muassa jouluevankeliumi Rauman kielellä, Turun, Savon ja Tampereen murteilla, stadiksi ja jouluevangelium på finlandssvenska.
No comment yet.
Scooped by Jukka Melaranta
Scoop.it!

Jouluevankeliumi Turun murteella - RaamattuNET

Sihe aikka kävi simmottiski, et keisari Aukustus käski panna koko valtakunnas toime verotukse. See oli ensmäinen kerta ja tapahtus siilon ku Quirinius oli seeffinä Syyrias. Kaik meniväkki sit panema nimeäs verolistoihi, jokaine oman kaupunkisses.
No comment yet.
Scooped by Jukka Melaranta
Scoop.it!

Jouluevankeliumi | Wikiwand

Jouluevankeliumi | Wikiwand | Suomi - Lukemista ja tekemistä verkossa | Scoop.it
Jouluevankeliumiksi sanotaan Raamatun Luukkaan evankeliumin toisen luvun alku­osaa . Siinä kerrotaan Jeesuksen syntymästä, enkelien ilmoituksesta paimenille Kristuksen syntymästä, paimenten vierailusta Jeesuksen seimen äärellä sekä paimenten levittämästä ilosanomasta, mitä enkelit olivat heille kertoneet tästä lapsesta. Kyseinen evankeliumiteksti luetaan usein jouluna ja sen pohjalta tehdään jouluseimiasetelma. Jouluseimi-perinne elää voimakkaana Italiassa ja on levinnyt sieltä esimerkiksi Espan
No comment yet.
Scooped by Jukka Melaranta
Scoop.it!

”Älkää pölästykkö!”

”Älkää pölästykkö!” | Suomi - Lukemista ja tekemistä verkossa | Scoop.it
Forssan ja Kaarinan kirjastoissa voi tutustua vuoden loppuun asti raamattukeräilijä, rovasti emeritus Terho Hämeenkorven kokoelman kirjoihin. Hämeenkorpi lukee näytteeksi meänkielistä jouluevankeliumia. Kuvaaja: Mikael Rydenfelt, TS
No comment yet.
Scooped by Jukka Melaranta
Scoop.it!

Jouluevankeliumi stadiksi pamlattuna

1. Sillon Augustus, joka oli niinku keisarina, anto käskyn, ett koko jengin valtakunnas tarvii pistää sille verot byysaan.

2. Tää oli eka kerta ko se verotti ja sillon tää Kvirinius oli Syyrian dirikana.

3. Kaikki jengi lähti hoitaan hommat verovirastoon, jokanen omaan stadiinsa.
No comment yet.
Scooped by Jukka Melaranta
Scoop.it!

Joulusivut: Evankeliumi murteilla

Joulusivut: Evankeliumi murteilla | Suomi - Lukemista ja tekemistä verkossa | Scoop.it
Niihin aikoohin keisari Aukustus antoo käskyn, notta koko valtakunta oli pantava verolle. Verollepaneminen tapahtuu ensimmääsen kerran, ja silloon oli Kvirinius käskynhaltija Syyrias. Kaikki meniväkki kirioottautumahan verottajan luettelohon, itte kukin omahan kaupunkihinsa.
No comment yet.
Scooped by Jukka Melaranta
Scoop.it!

Jouluevankeliumi selkokielellä - Kurikan seurakunta

Jouluevankeliumi selkokielellä - Kurikan seurakunta | Suomi - Lukemista ja tekemistä verkossa | Scoop.it

Keisari Augustus määräsi, että jokaisen oli mentävä syntymäkaupunkiinsa. Siellä kaikkien nimet merkittiin kirjoihin veronmaksua varten.

Myös Maria ja Josef noudattivat käskyä. He lähtivät kotoaan Nasaretista Betlehemin kaupunkiin. Matka oli pitkä ja hankala varsinkin Marialle, joka oli raskaana. Marian synnyttämisen aika oli lähellä.

Betlehemissä oli paljon ihmisiä. Maria ja Joosef eivät mahtuneet majataloon. Heidän oli yövyttävä tallissa.

No comment yet.
Scooped by Jukka Melaranta
Scoop.it!

Kieli ja identiteetti - Moderni maalaisuus 3 - SKS

Vuonna 1992 käyttöön otetussa Raamatun suomennoksessa jouluevankeliumi Luukkaan mukaan alkaa näin: ”Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano.”
No comment yet.
Scooped by Jukka Melaranta
Scoop.it!

Jouluevankeliumi eräillä murteilla

Ja tapahtupa siihen aekaan että keisarj Aakustus anto semmosen ukaasin, että koko muailma olj pantava verolle. Tämä tämmönen verolle panemine olj ens kerta ja se tapahtu, kun se Kyrenius olj Syyrian muaherrana. Ja niimpä kaekki mänj kirjan piälle pantaviks ite kuhhii ommaan kaapuhiisa.
No comment yet.
Scooped by Jukka Melaranta
Scoop.it!

Helsingin seurakunnat - Helsingin seurakunnat - Joulu­evankeliumi

Helsingin seurakunnat - Helsingin seurakunnat - Joulu­evankeliumi | Suomi - Lukemista ja tekemistä verkossa | Scoop.it
Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.
No comment yet.
Scooped by Jukka Melaranta
Scoop.it!

Jouluevankeliumi meän kielelä

Siihen aikhaan tapahtu se, ette keisari Aykystykseltä tuli

määräys koko mailmale mennä manttaalihuuole. Tämä

manttaalihuuto oli ensimäinen ja se tapahtu silloin ko

Kviriniys oli Syyrian maaherra. Ja silloon kaikin menit,

itte kuki omhaan kaupunkhiin manttaalihuuole.

Niin se meni Juuseffiki ylös Kalileeasta, Naasaretin kaupunkista

Jyytehaan, Taavitin kaupunkhiin, jonka nimi

oon Peetlehemmi, ko se oli Taavitin pahnaa ja sukuperrää,

ja sen tarkotus oli ilmottaa missä hään oon manttaalilla

Marian kans, joka oli sen kihlattu vaimo, vielä raskhaana.
No comment yet.
Scooped by Jukka Melaranta
Scoop.it!

Jouluevankeliumi

Jouluevankeliumi | Suomi - Lukemista ja tekemistä verkossa | Scoop.it
Jouluevankeliumiksi sanotaan Raamatun Luukkaan evankeliumin toisen luvun alku­osaa (jakeet 1-20), jossa kerrotaan Jeesuksen syntymästä, enkelien ilmoituksesta paimenille Kristuksen syntymästä, paimenten vierailusta Jeesuksen seimien äärellä sekä paimenten levittämästä ilosanomasta, mitä enkelit olivat heille kertoneet tästä lapsesta.
No comment yet.
Scooped by Jukka Melaranta
Scoop.it!

Askartelin itte: Jouluevakeliumi meän kielelä

Ja sattu sillon, että itte keisari Aukystys lähätti oorterin,
että kaikki sen alahmaiset on pantava takseerinkhiin.
   Soli ensimmänen takseerinki ja sattu sillon ko Kyreenius oli Syyriassa lanshövtinkinä.
No comment yet.
Scooped by Jukka Melaranta
Scoop.it!

Jouluevankeliumi Meänkielellä - YouTube

Ja sattu sillon, että itte keisari Aukystys lähätti oorterin, että kaikki sen alahmaiset on pantava takseerinkhiin. Soli ensimmänen takseerinki ja sattu sill...
No comment yet.