Netwijs Discussie Dinsdag
387 views | +0 today
Follow
Netwijs Discussie Dinsdag
Samenvatting van de discussiedinsdagen op Twitter
Curated by Henk Heurter
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Henk Heurter
Scoop.it!

27-9-2011 - Help! Een hoogbegaafde kleuter! Wat kan ik met ICT?

27-9-2011 - Help! Een hoogbegaafde kleuter! Wat kan ik met ICT? | Netwijs Discussie Dinsdag | Scoop.it

Vrijwel elke school heeft te maken met ‘kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong’ zoals we dat dan noemen. Al in de onderbouw zal dat gesignaleerd worden door ouders en leerkrachten. Vervolgens komt dan de vraag: wat doen we daar mee? Kunnen we binnen de reguliere activiteiten deze kinderen voldoende uitdaging bieden? Zeker! Mits met voldoende kennis van zaken, zo lezen we in diverse artikelen.

more...
No comment yet.
Scooped by Henk Heurter
Scoop.it!

6-9-2011 - Is de beveiliging van gegevens en dataverkeer op scholen wél in orde?

6-9-2011 - Is de beveiliging van gegevens en dataverkeer op scholen wél in orde? | Netwijs Discussie Dinsdag | Scoop.it

In de afgelopen dagen was het onderwerp ‘beveiliging’ een hot issue nadat bleek, dat bepaalde overheidswebsites niet meer veilig waren, omdat het bedrijf dat de beveiligingscertificaten uitgegeven had gehacked was. Dat heeft nogal wat consequenties. Is het nog wel veilig om je belastingaangifte e.d. digitaal te versturen?

Dit bracht ons bij de vraag in hoeverre netwerken op scholen en het dataverkeer van en naar scholen eigenlijk is.

more...
No comment yet.
Scooped by Henk Heurter
Scoop.it!

9-8-2011 - Passend Onderwijs? Laat ze gamen!

9-8-2011 - Passend Onderwijs? Laat ze gamen! | Netwijs Discussie Dinsdag | Scoop.it

Via de site van Kennisnet kwam ik een artikel tegen over Gaming. Het zette mij weer aan het denken. Waarom doen we niet méér met deze kennis binnen ons onderwijs? Is de inzet van games niet bij uitstek een middel om leerlingen op hun eigen niveau te laten leren?

more...
No comment yet.
Scooped by Henk Heurter
Scoop.it!

26-7-2011 - Google+ vooralsnog beperkt bruikbaar in het onderwijs

26-7-2011 - Google+ vooralsnog beperkt bruikbaar in het onderwijs | Netwijs Discussie Dinsdag | Scoop.it

Nederland loopt nog niet echt warm voor Google+ zo lazen we afgelopen dagen via verschillende media. Toch neemt het aantal in ras tempo toe. Voor wie toch alk gebruik maakte van de vele mogelijkheden van een Google-account is de stap maar klein en je hebt er ineens weer een heel aantal nieuwe functionaliteiten bij.
Al snel na de introductie begonnen de reacties te komen over de mogelijkheden die hier lagen voor het onderwijs.

Ziet onderwijzend Nederland er heil in?

more...
No comment yet.
Scooped by Henk Heurter
Scoop.it!

5-7-2011 - Gebruik maken van sjablonen scheelt de leerkracht tijd en verhoogt de leskwaliteit

5-7-2011 - Gebruik maken van sjablonen scheelt de leerkracht tijd en verhoogt de leskwaliteit | Netwijs Discussie Dinsdag | Scoop.it
In de blogpost van gisteren pleit Johan Menziga, onderwijsadvisuer bij Station-to-Station, voor het gebruik van sjablonen voor het maken van lesmateriaal. Het zorgt voor éénduidigheid, structuur, duidelijke verwachtingen en criteria.
more...
No comment yet.
Scooped by Henk Heurter
Scoop.it!

14-6-2011 - Scholen moeten ouders ondersteunen bij mediaopvoeding

14-6-2011 - Scholen moeten ouders ondersteunen bij mediaopvoeding | Netwijs Discussie Dinsdag | Scoop.it
Vorige week hield Prof.Dr. Peter Nikken een pleidooi voor meer aandacht voor Mediaopvoeding. Hij roept o.a. ouders op scholen daarbij te ondersteunen. Voor de discussie hebben we het iets scherper neergezet. Toch riep de stelling weinig discussie op. Als het gaat om mediaopvoeding zullen ouders en school de handen ineen moeten slaan, zo was de algemene mening.
more...
No comment yet.
Scooped by Henk Heurter
Scoop.it!

31-5-2011 - Zolang scholen uit PO-VO-MBO-HBO niet samenwerken, heeft een digitaal portfolio geen zin

31-5-2011 - Zolang scholen uit PO-VO-MBO-HBO niet samenwerken, heeft een digitaal portfolio geen zin | Netwijs Discussie Dinsdag | Scoop.it
Aanleiding voor de stelling was een artikel van Hans Havinga op het Onderwijsinnovatie-blog met als titel ‘Gezakt voor het examen, maar geslaagd voor het leven’. Hij pleit daarin voor het gebruik van LinkedIn als digitaal portfolio voor HBO-studenten.
more...
No comment yet.
Scooped by Henk Heurter
Scoop.it!

17-5-2011 - Lessen arrangeren en lesmateriaal maken moet worden opgenomen in taakbeleid

17-5-2011 - Lessen arrangeren en lesmateriaal maken moet worden opgenomen in taakbeleid | Netwijs Discussie Dinsdag | Scoop.it
Onlangs was ik met een groep leerkrachten verschillende web2.0-toepassingen aan het bekijken vanuit de vraag hoe ze deze zouden kunnen inzetten voor de begaafde leerlingen op hun school. Het enthousiasme om hier iets mee te doen groeide. Toch kwam uiteindelijk ook weer naar voren: het liefst willen we kant-en-klaar materiaal hierbij. Want zelf toepassingen zoeken en lesmateriaal ontwikkelen, kost veel te veel tijd. Ik hoor dat niet voor het eerst.
more...
No comment yet.
Scooped by Henk Heurter
Scoop.it!

3-5-2011 - 23 Onderwijsdingen brengt ICT dichter bij de leerkracht

De oorspronkelijke ‘23 Dingen’ zijn vanuit het Engels vertaald naar het Nederlands. Vervolgens werden ze in een nieuwe versie toegespitst op het Voortgezet Onderwijs en MBO en nu is er dus ook een versie voor het Primair Onderwijs. Maar wat is de opbrengst? Zal het er inderdaad toe bijdragen, dat leerkrachten meer ‘mediawijs’ worden en ICT meer een plek in hun onderwijs zullen geven?
more...
No comment yet.
Scooped by Henk Heurter
Scoop.it!

12-4-2011 - Het rendement van digitale ouderbetrokkenheid

12-4-2011 - Het rendement van digitale ouderbetrokkenheid | Netwijs Discussie Dinsdag | Scoop.it
Aanleiding voor de discussie was een blogpost op “Onderwijs in de 21e eeuw”. Er zijn diverse schoolwebsites, die mogelijkheden in zich hebben voor communicatie tussen ouders en school.
more...
No comment yet.
Scooped by Henk Heurter
Scoop.it!

29-3-2011 - ICT-vaardigheidsniveau van leerlingen, die de basisschool verlaten is belabberd!

29-3-2011 - ICT-vaardigheidsniveau van leerlingen, die de basisschool verlaten is belabberd! | Netwijs Discussie Dinsdag | Scoop.it
De stelling van vandaag was een verzuchting van een VO-docent. Leerlingen kunnen vanalles met hyves, msn en YouTube. Maar als ze informatie op moeten zoeken en verwerken, dan wordt het zweten. Daarvoor ontbreken de vaardigheden.
more...
No comment yet.
Scooped by Henk Heurter
Scoop.it!

15-3-2011 - Uitdagingen rond ICT in het Voortgezet Onderwijs

15-3-2011 - Uitdagingen rond ICT in het Voortgezet Onderwijs | Netwijs Discussie Dinsdag | Scoop.it
Het Voortgezet Onderwijs is wat betreft organisatie en inhoud wezenlijk anders dan het Primair Onderwijs. Hoewel er zeker ook overeenkomsten zijn m.b.t. Onderwijs en ICT, zijn er ook de nodige verschillen te benoemen. Wat zijn die verschillen en wat zijn de specifieke uitdagingen waar het VO voor staat?
more...
No comment yet.
Scooped by Henk Heurter
Scoop.it!

1-3-2011 - Als ICT-budget geen issue was

1-3-2011 - Als ICT-budget geen issue was | Netwijs Discussie Dinsdag | Scoop.it
Met dit onderwerp gaan we niet op zoek naar luchtkastelen. Budget wordt vaak als snel aangedragen als reden waarom de inzet van ICT in het onderwijs niet gaat zoals iedereen zou willen. Maar wat wil iedereen dan precies en waarom? Stel nu, dat je de vrije hand hebt wat betreft budget, wat ga je dan aanschaffen en/of doen? Waar zou je heen willen als het gaat om integratie van ICT in je onderwijs?
more...
No comment yet.
Scooped by Henk Heurter
Scoop.it!

13-9-2011 - iPad in de klas. Doen of niet?

13-9-2011 - iPad in de klas. Doen of niet? | Netwijs Discussie Dinsdag | Scoop.it

De meerderheid van de discussie-deelnemers zegt volmondig ‘ja’op de vraag of de IPad het aanschaffen waard is. De iPad biedt veel mogelijkheden en kansen. De regelmatig gehoorde opmerking, dat er nog veel te weinig apps en content beschikbaar is voor het onderwijs is volgens enige ervaringsdeskundigen een fabeltje. Het aanbod is groot, ook Nederlandstalig. Een kwestie van op zoek gaan dus.

more...
No comment yet.
Scooped by Henk Heurter
Scoop.it!

30-8-2011 - Ook met ICT leren jongens anders dan meisjes

30-8-2011 - Ook met ICT leren jongens anders dan meisjes | Netwijs Discussie Dinsdag | Scoop.it

Naar aanleiding van een persbericht van het APS over het in oktober 2011 te openen Expertisecentrum ‘JongensTalent’ werd er door diverse media aandacht besteed aan het verschil in leren bij meisjes en jongens. In het onderwijs wordt daar veel te weinig rekening mee gehouden. Het studiecentrum moet scholen daar bij gaan helpen.

Spitsen we het toe op onderwijs en ICT, dan is de vraag of ook dan sprake is van sekseverschillen. En zo ja, moet daar in het onderwijs (meer) rekening mee gehouden worden?

more...
No comment yet.
Scooped by Henk Heurter
Scoop.it!

2-8-2011 - Leerkrachten en docenten hebben voorbeeldfunctie bij gebruik van Social Media

2-8-2011 - Leerkrachten en docenten hebben voorbeeldfunctie bij gebruik van Social Media | Netwijs Discussie Dinsdag | Scoop.it

Er wordt vaak gesproken over jongeren, die alles wat los en vast zit maar delen via de Social Media. Velen zijn zich niet bewust van de consequenties, die dat kan hebben. En dus wordt er van scholen verwacht meer aandacht aan mediawijsheid te besteden.

Maar hoe staat het ervoor met de man of vrouw voor de klas? Wat melden zij allemaal via Hyves, Facebook, Twitter, LinkedIn of Google+?

more...
No comment yet.
Scooped by Henk Heurter
Scoop.it!

12-7-2011 - Leerkracht verantwoordelijk voor zijn eigen scholingsbudget

12-7-2011 - Leerkracht verantwoordelijk voor zijn eigen scholingsbudget | Netwijs Discussie Dinsdag | Scoop.it

p veel scholen gaat er het nodige aan tijd en geld in teamscholing zitten bijvoorbeeld rond een bepaalde onderwijskundige verandering. Daarnaast zijn er individueel leerkrachten, die hun directie of bestuur toestemming vragen voor het volgen van een cursus of opleiding. Soms is dat gerelateerd aan waar de school mee bezig is, soms ook aan eigen interesse of ambities. Tegelijk zijn er ook leerkrachten, die daar niet zelf initiatief in nemen. Soms wordt dat door de directie bespreekbaar gemaakt, maar lang niet altijd. Er blijkt vaak ook veel onduidelijkheid te bestaan over de mogelijkheden die er zijn.

 

Wat nu als elke leerkracht een eigen budget zou krijgen elk jaar voor professionalisering?

more...
No comment yet.
Scooped by Henk Heurter
Scoop.it!

28-6-2011 - Sociale media vormen de basis voor toekomstige elektronische leeromgevingen

28-6-2011 - Sociale media vormen de basis voor toekomstige elektronische leeromgevingen | Netwijs Discussie Dinsdag | Scoop.it
Sociale media worden op steeds grotere schaal gebruikt. Het is middel om met elkaar te communiceren en te delen. Dat kan in de privésfeer, maar gebeurt ook steeds meer werkgerelateerd.
more...
No comment yet.
Scooped by Henk Heurter
Scoop.it!

7-6-2011 - Mobieltjes niet verbannen, maar gebruiken in de klas!

7-6-2011 - Mobieltjes niet verbannen, maar gebruiken in de klas! | Netwijs Discussie Dinsdag | Scoop.it
Onlangs verscheen een onderzoek van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij een onderzoek over het gebruik van mobieltjes op school. In de pers werd er uitgebreid aandacht aan besteed. Veel scholen hebben geen goed beleid of het wordt niet goed gehandhaafd.
more...
No comment yet.
Scooped by Henk Heurter
Scoop.it!

24-5-2011 - Schoolcultuur bepalend voor inzet ICT in het onderwijs

24-5-2011 - Schoolcultuur bepalend voor inzet ICT in het onderwijs | Netwijs Discussie Dinsdag | Scoop.it
Enkele dagen geleden startte op LinkedIn een discussie over oudere leerkrachten met weinig affiniteit met digitale middelen. Al snel barstte de discussie los. Uiteraard over de relatie tussen ICT-gebruik en leeftijd. Daar is veel op af te dingen. Het balletje werd ook naar de jonge leerkrachten gespeeld: Zij kunnen misschien wel met ICT overweg, maar niet didactisch! Op een gegeven moment werd de ‘verandercultuur’ ingebracht. Is dat niet veel meer de bepalende factor? Iets breder: Is de schoolcultuur bepalend voor de inzet van ICT in het onderwijs op een school?
more...
No comment yet.
Scooped by Henk Heurter
Scoop.it!

10-5-2011 - Opbrengstgericht werken kan niet zonder ICT

Opbrengstgericht werken is hip! Steeds meer scholen zijn ermee bezig of gaan er binnenkort aan beginnen. Dat opbrengstgericht werken geen wassen neus is blijkt uit diverse publicaties. Onder meer het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt dat opbrengstgericht werken de sleutel tot succes is bij het verhogen van de leerling-prestaties.
more...
No comment yet.
Scooped by Henk Heurter
Scoop.it!

26-4-2011 - Onderzoek naar Onderwijs en ICT beter afstemmen en zorgvuldiger gebruiken

26-4-2011 - Onderzoek naar Onderwijs en ICT beter afstemmen en zorgvuldiger gebruiken | Netwijs Discussie Dinsdag | Scoop.it
Aanleiding voor de discussie was een eerdere blogpost op ons Edublog naar aanleiding van de Vlootschouw 2011 van Kennisnet. Daarin komen enkele vragen naar voren. De stelling van vandaag is één daarvan.
more...
No comment yet.
Scooped by Henk Heurter
Scoop.it!

5-4-2011 - ICT-inzet bij meerbegaafde leerlingen

5-4-2011 - ICT-inzet bij meerbegaafde leerlingen | Netwijs Discussie Dinsdag | Scoop.it
De stelling leverde als snel de reactie op, dat ICT een goed middel is voor álle leerlingen en niet alleen de meerbegaafden onder hen.
more...
No comment yet.
Scooped by Henk Heurter
Scoop.it!

22-3-2011 - Inspiratie opdoen op andere scholen rond onderwijs en ICT

22-3-2011 - Inspiratie opdoen op andere scholen rond onderwijs en ICT | Netwijs Discussie Dinsdag | Scoop.it
Op veel scholen wordt hard gewerkt om ICT een goede plek te geven in het onderwijs. Veel scholen zijn daar ook nog zoekende in. Een kijkje in de keuken van een andere school werkt vaak heel inspirerend. Waarom zelf het wiel uitvinden als een ander dat al heeft gedaan? Maar op welke school ga je dan kijken of bij welke leerkracht? En met welke vraag stap je die school dan binnen?
more...
No comment yet.
Scooped by Henk Heurter
Scoop.it!

8-3-2011 - Met welk digitaal leermateriaal zou jouw school echt geholpen zijn?

8-3-2011 - Met welk digitaal leermateriaal zou jouw school echt geholpen zijn? | Netwijs Discussie Dinsdag | Scoop.it
Er is her en der op het internet heel wat digitaal leermateriaal te vinden. Diverse websites en platforms met een breed aanbod. Maar is daar ook te vinden waar je als school echt op zit te wachten? Waar ligt op dit gebied de behoefte? En aan welke criteria moet dit digitale leermateriaal voldoen?
more...
No comment yet.