Nederlandse verzorgingsstaat!
5 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Gijs van Zijl from verzorgingsstaat + pluriforme samenleving
Scoop.it!

Asscher: multiculturele samenleving heeft grenzen nodig

Asscher: multiculturele samenleving heeft grenzen nodig | Nederlandse verzorgingsstaat! | Scoop.it

De een noemt het een verrijking, de ander vindt het verschrikkelijk: de pluriforme samenleving. In Nederland kennen we een pluriforme (d.w.z. multiculturele) samenleving: er leven veel verschillende culturen in Nederland. Nu is het mooi dat Nederland uit vele culturen bestaat, maar de multiculturele samenleving brengt ook problemen met zich mee: er ontstaan cultuurverschillen en deze leiden vaak tot conflicten...

 

Nu vindt Minister Asscher (sociale zaken) dat er grenzen gesteld moeten worden aan de multiculturele samenleving. Hij ziet een aantal problemen in de immigratie: in sommige culturen is homofilie taboe, vrouwen zijn ondergeschikt aan mannen, vrouwen worden gedwongen te trouwen, eerwraak etc. Dingen die in andere culturen normaal zijn, zorgen in Nederland voor problemen. Waar het in islamitische landen normaal is dat je je vrouw slaat, is dit in Nederland huiselijk geweld. De cultuurverschilen zijn groot en zorgen dus voor de nodige problemen in Nederland...

 

Daarnaast is het vaak zo dat immigranten voor veel overlast en criminaliteit zorgen en de bevolking ziet de islam onterecht als een gevaar. Voor velen zijn Moslims criminelen, wat natuurlijk onzin is. Ook moeten veel immigranten terugvallen op een uitkering, als ze in Nederland komen wonen; dat belast de Nederlandse verzorgingsstaat en is dus ook weer een probleem.

 

Mijn conclusie: Andere culturen kunnen een verrijking zijn voor Nederland, maar ze veroorzaken soms ook problemen. Dat minister Asscher grenzen wil stellen op de immigratie om deze problemen te voorkomen, vind ik erg logisch. Het is misschien drastisch en erg vervelend voor degenen die zich wel goed gedragen, maar je moet Nederland toch op een manier veilig houden...


Via Timon
Gijs van Zijl's insight:

Ik vind dat de inburgering van allochtonen niet goed verloopt, een oorzaak hiervoor kan zijn dat allochtonen meestal met veel mensen van dezelfde afkomst in een wijk wonen, waar (bijna) geen Nederlanders wonen. Hierdoor kennen de allochtonen de normen en waarden van de nederlandse bevolking niet, waardoor er miscommunicatie kan voorkomen en de allochtonen zich niet thuisvoelen. De allochtonen zijn ook een verrijking voor nederland, want we leren andere culturen kennen, met andere normen en waarden.

more...
Wessel Bouman's curator insight, June 21, 2013 4:12 PM

ik ben het eens met de conclusie: "andere culturen kunnen een verrijking zijn voor nederland. juist door deze invloeden leren en ontdekken we meer. als het aanpassen naar de nederlandse cultuur goed gaat is er geen probleem mee. das als er onrust komt moeten er maatregelen genomen worden. deze maatregelen moeten alleen niet leiden tot discriminatie.

Ghislaine Bosma's curator insight, June 21, 2013 4:18 PM

de conclusie: "andere culturen kunnen een verrijking zijn voor Nederland" vind ik een juiste en goede conclusie. Door veel met andere culturen in contact te zijn leer je er veel over en ga je ze langzaam meer accepteren. Ik denk wel dat zo de problemen vanzelf kunnen oplossen.

Lucas van Rooij's curator insight, June 28, 2013 12:04 PM

Ik vind dat een heleboel culturen in een land een verijking is voor een land, we kunnen allemaal van elkaar iets lerenl. Er zijn echter ook negatieve kanten, in culturen denkt men heel anders over bijvoorbeld homo's en vrouwen. Dit kan schadelijk zijn voor onze maatschappij omdat er dan gediscrimineerd kan worden, van beide kanten. Daarom ben ik het met minister Asscher een, een multiculturele samenleving is goed, maar er moeten grenzen aan zitten.

Rescooped by Gijs van Zijl from verzorgingpluriform
Scoop.it!

Telegraaf belaagd in Schilderswijk

Telegraaf belaagd in Schilderswijk | Nederlandse verzorgingsstaat! | Scoop.it
Een verslaggever van De Telegraaf is in de Schilderswijk in Den Haag meermalen bekogeld met knikkers van vijf centimeter doorsnee. Een fotograaf die de verslaggever bij zich had, werd toegebeten dat hij moest „oprotten” naar zijn „eigen wijk”.

Via Daan Stijfs
Gijs van Zijl's insight:

Dit is niet normaal! Deze verslaggever deed niemand kwaad, maar toch waren mensen boos op hem omdat hij door "hun" wijk liep. Vervolgens werd hij aangevallen met knikkers en dat is al helemaal onacceptabel. Ik vind dat de daders een hoge straf verdienen.

more...
Daan Stijfs's curator insight, June 20, 2013 9:59 AM

Wanneer buitenlanders hier in Nederland komen wonen moeten ze in vrede kunnen leven met de bevolking die er al woont. Ze moeten de verslaggever van de Telegraaf gewoon accepteren. Ze zouden zelfs met knikkers gegooid hebben en geroepen hebben dat hij naar zijn eigen wijk moest gaan. De verslaggever is een inwoner van Nederland en heeft net zo veel recht om door die bepaalde wijk heen te lopen als de inwoners ervan. Deze inwoners zouden hard aangepakt moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld door een officieele waarschuwing.

Scooped by Gijs van Zijl
Scoop.it!

'Snijden in uitgaven raakt burgers ook' - PowNed

PowNed
'Snijden in uitgaven raakt burgers ook'
PowNed
€150 ophalen bij de burgers; die €50 gaat op aan interne kosten die weinig aan de economie bijdragen.
Gijs van Zijl's insight:

Als er geld nodig is voor de economie van nederland, vind ik dat ze niet meteen moeten kijken naar geld van de burgers, maar eerder naar onnodige uitgaven, of bijvoorbeeld financiële hulp naar het buitenland. Het is al helemaal erg dat niet eens al het geld van de burgers naar de bestemming zelf gaat, maar ook een deel naar interne kosten.

more...
No comment yet.
Scooped by Gijs van Zijl
Scoop.it!

Arrestaties na diefstal examens vmbo, havo en vwo

Arrestaties na diefstal examens vmbo, havo en vwo | Nederlandse verzorgingsstaat! | Scoop.it
Twee leerlingen van de Islamitische Scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam zijn gearresteerd voor de
Gijs van Zijl's insight:

Ik vind het niet normaal dat de examen`s gestolen zijn, omdat vele andere studenten nu hun examen moesten verzetten, waardoor zij bijvoorbeeld een geplande reis moesten afzeggen of verzetten, wat veel geld kostte.

 

more...
No comment yet.
Scooped by Gijs van Zijl
Scoop.it!

Nederland moet vooral weer geld leren verdienen - Trouw

Nederland moet vooral weer geld leren verdienen
Trouw
Onze bedrijven houden nauwelijks het hoofd boven water en onze verzorgingsstaat staat onder druk.
Gijs van Zijl's insight:

Ik ben het er mee eens dat men meer moet gaan werken, maar dan moeten er ook redelijk goede banen zijn. Er zijn volgens mij best veel baantjes te vinden, maar de meeste zijn bijbaantjes. Ik vind dat de uitkeringen lager moeten zijn, zodat mensen aangespoord worden om te gaan werken.

more...
No comment yet.
Rescooped by Gijs van Zijl from Dion Pluriforme samenleving
Scoop.it!

Personeel gevangenissen boos over plan Teeven

Personeel gevangenissen boos over plan Teeven | Nederlandse verzorgingsstaat! | Scoop.it
Gevangenismedewerkers zijn boos en teleurgesteld over de nieuwe plannen van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie).

Via Dion van der Helden
Gijs van Zijl's insight:

Bezuinigingen zijn nu eenmaal nodig, maar door bezuinigingen op gevangenissen wordt het op straat onveiliger voor de burgers, want als er meer gevangenissen sluiten zullen misdadigers vrij komen en die vormen een gevaar voor de samenleving. De regering is verplicht om de inwoners te beschermen, maar dit wordt een stuk moeilijker met een groter aantal misdadigers dat vrij loopt.

more...
Dion van der Helden's curator insight, June 19, 2013 11:41 AM

Fred Teeven is van plan om flink te bezuinigen op de veiligheid in de Nederlandse gevangenissen. Ook laat hij nog steeds 19 gevangenissen en 3 tbs-klinieken sluiten. Wat tot gevolg heeft dat 2400 mensen zonder baan komen te zitten. Ik vind het een onderwerp waar je flink kan over discusieren. Aan de ene kant is het slim om te bezuinigen op de gevangenissen in Nederland, aangezien we erg veel moeten bezuinigen in Nederland willen we de 6 miljard halen. Maar aan de andere kant heeft deze bezuiniging tot gevolg dat er mensen werkloos raken en er problemen met zowel de veiligheid in de gevangenissen als het regime ontstaan. 

Ook zijn er afgelopen jaar verschillende gevangenissen verbouwd en aangepast, het zou zonde zijn om deze te sluiten. Betekent gewoon weggegooid geld. Ik vind dat ze samen tot een compromis moeten komen om het zo effectief en goedkoop mogelijk te regelen.

Scooped by Gijs van Zijl
Scoop.it!

Betaalbare zorg: overheid en burgers moeten samen investeren - Elsevier

Betaalbare zorg: overheid en burgers moeten samen investeren - Elsevier | Nederlandse verzorgingsstaat! | Scoop.it
Betaalbare zorg: overheid en burgers moeten samen investeren
Elsevier
Zorgkosten zijn de afgelopen tien jaar sterk gestegen en de voorspellingen zijn zorgwekkend. Investeringen van zowel de overheid als de burger zijn noodzakelijk.
Gijs van Zijl's insight:

De zorg is belangrijk, maar de kosten mogen niet te hoog worden. Als de verwachtingen kloppen, dan is er de kans dat zorg later te duur wordt voor de lagere klasse, waardoor zij geen gezond leven kunnen leiden en vroeger overlijden dan gemiddeld. Dit mag natuurlijk niet gebeuren, dus eer moeten maatregelen genomen worden, zoals lagere lonen in de zorg.

more...
No comment yet.
Scooped by Gijs van Zijl
Scoop.it!

Gemeenten maken misbruik van werklozen

Gemeenten maken misbruik van werklozen | Nederlandse verzorgingsstaat! | Scoop.it
Sinds de invoering van de nieuwe bijstandswet moeten gemeenten van uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie vragen. Voor het eerst heeft de rechter gemeenten berispt die daarbij te ver zijn gegaan. Dat schrijft de Volkskrant maandag 25 maart.
Gijs van Zijl's insight:

Mensen die een uitkering krijgen, moeten er van mij wel wat voor doen, dus het idee van werk in ruil voor een uitkering vind ik een goed idee, maar een baan moeten aannemen voor langere tijd is naar mijn mening belachelijk, al helemaal omdat de persoon niet eens te weten kreeg wat voor werk het zou zijn. Ik vind dat zijn uitkering niet afgepakt had mogen worden.

more...
No comment yet.
Scooped by Gijs van Zijl
Scoop.it!

Roemer: stijging topinkomens beschamend

Roemer: stijging topinkomens beschamend | Nederlandse verzorgingsstaat! | Scoop.it
DEN HAAG (ANP) - De verdere stijging van topinkomens in het bedrijfsleven is ,,beschamend'' en ,,moreel onaanvaardbaar''. SP-leider Emile Roemer zei dat zondag bij WNL op Zondag.
Gijs van Zijl's insight:

De mensen die aan de top van het bedrijfsleven verdienen behoorlijk veel, maar ik ben het niet met Roemer eens dat het beschamelijk is, want deze mensen hebben er meestal heel hard voor gewerkt en met een beetje geluk erbij zijn ze zo ver gekomen. De regering houdt er trouwens met de belastingsinkomsten ook een aardig centje aan over!

more...
No comment yet.
Scooped by Gijs van Zijl
Scoop.it!

Hoogleraren verbijsterd over examen Nederlands

Hoogleraren verbijsterd over examen Nederlands | Nederlandse verzorgingsstaat! | Scoop.it
Hoogleraren Nederlands van alle universiteiten vinden het eindexamen Nederlands beneden de maat en inhoudsloos. Het examen draagt op geen enkele wijze ...
Gijs van Zijl's insight:

De examens Nederlands zijn volgens de hoogleraren te inhoudsloos. Als er wat aan gedaan wordt zal dit betekenen dat wij een moeilijker Nederlands examen krijgen. Ik hoop dat de examens niet moeilijker worden.

Dit onderwerp heeft met de verzorgingsstaat te maken omdat de regering moet zorgen dat er goed onderwijs is.

more...
No comment yet.