NASIV
53 views | +0 today
Follow
NASIV
Curated by KISK
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by KISK
Scoop.it!

Book Statistics - Worldometers

Book Statistics - Worldometers | NASIV | Scoop.it
Live statistics showing how many books have been published this year in the world
KISK's insight:
Stránka ukazuje statistiky vydávaných knih po celém světě.
No comment yet.
Scooped by KISK
Scoop.it!

Nostis

Nostis | NASIV | Scoop.it
Takové know how zdarma a v 8 minutách denně jinde nenajdeš.
KISK's insight:
Stránky Nostis, které se věnují problematice právního vzdělávání formou MOOC. Jsou založené na videu najdete zde kurzy Základů práva, rodinného práva, obchodního práva a řadu dalších zajímavých věcí.
No comment yet.
Scooped by KISK
Scoop.it!

Kurz prace s informacemi

Studijní materiály k e-learningovému kurzu - Kurz práce s informacemi.
KISK's insight:
Skripta z Kurzu práce s informacemi umožňují nahlédnout více do obsahu celého e-learningu.
No comment yet.
Scooped by KISK
Scoop.it!

Jak se dělá univerzitní MOOC

KISK's insight:
Presentace Kateřiny Hoškové o tom, jak funguje Kurz práce s informacemi uvnitř univerzity. Popisuje jak kurz samotný, tak především celý ekosystém, který okolo něj existuje.
No comment yet.
Scooped by KISK
Scoop.it!

Mimoškolu.cz

Mimoškolu.cz | NASIV | Scoop.it
Jsme novým proudem ve stojatých vodách českého vzdělávání. Učíme lidi, jak se vzdělávat po svém, rozvíjet kariéru a pracovat s informacemi.
KISK's insight:
Web Mimo školu je zajímavým rozcestníkem mezi různými MOOC kurzy. Nabízí také mnoho zajímavých informací a článků o tom, jak se člověk může vzdělávat po svém  a autonomně se sám učit.
No comment yet.
Scooped by KISK
Scoop.it!

ITLib > Metody rychlého čtení jako efektivní nástroj osobní práce s informacemi

ITLib > Metody rychlého čtení jako efektivní nástroj osobní práce s informacemi | NASIV | Scoop.it
KISK's insight:
„Informační explozi“, jak se tento jev začal koncem 50. let 20. století nazývat, nelze plně zvládnout a vyřešit. Lze ji minimalizovat například promyšlenou organizací publikování, vyhledávání, zpracování a rozšiřování dokumentů obsahujících poznatky. S kvantitativním nárůstem informací, jak je možno informační explozi lépe a odborněji nazývat, se lze zmínit také o tzv. informačním znečištění a o nutnosti „informační hygieny“, která obsahuje prvky mentální hygieny, ale přesahuje ji především svým důrazem na společensky a institucionálně podložená řešení.
No comment yet.
Scooped by KISK
Scoop.it!

Online kurz rychlého čtení | Rozečti.se

Empty description
KISK's insight:
Kurz rozečti.se umožňuje online výuku rychločtení založenou na kombinaci různých cvičení, které člověk postupně zdokonaluje - od zrakového rozpětí, přes postřeh, až po schopnost zapamatovat si vybraný obsah.
No comment yet.
Scooped by KISK
Scoop.it!

Digitální datové kurátorství: mikro
a makro pohled

KISK's insight:

Článek nabízí pohled na tradiční koncept digitálního kurátorství a klade jej do souvislosti s moderním pojetím, které vychází z Whittakera a spojuje dlouhodobé uchovávání dat s osobním datovým managementem. Oba směry přitom integruje do knihovnické a informačně vědní praxe a odkazuje se k rozvoji informačního vzdělávání v této oblasti

No comment yet.
Scooped by KISK
Scoop.it!

SCORM - Shareable Content Object Reference Model

SCORM - Sharable Content Object Reference Model is a compilation of technical specifications for web-based e-learning governed and published by the Advanced Distributed Learning Initiative (ADL).
KISK's insight:

Přehledový článek o SCORM.

No comment yet.
Scooped by KISK
Scoop.it!

Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu

Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu | NASIV | Scoop.it
Knihy od autorů z KISKu
KISK's insight:

Kniha o digitálním informačním kurátorství v pedagogickém kontextu, která ukazuje tvorbu sbírek a práci s nimi jako určitou didaktickou metodu konektivistické či konstruktivistické výuky.

No comment yet.
Scooped by KISK
Scoop.it!

SKAV | Stálá konference asociací ve vzdělávání

SKAV | Stálá konference asociací ve vzdělávání | NASIV | Scoop.it
KISK's insight:

Stránky SKAV - Stálá konference asociací ve vzdělávání.

No comment yet.
Scooped by KISK
Scoop.it!

Návrh kompetečního modelu a kurikula digitálního kurátorství

Návrh kompetečního modelu a kurikula digitálního kurátorství | NASIV | Scoop.it
KISK's insight:

Diplomová práce Michala Konečného na téma Návrh kompetečního modelu a kurikula digitálního kurátorství.

No comment yet.
Scooped by KISK
Scoop.it!

Kompetence digitálního kurátora

Kompetence digitálního kurátora | NASIV | Scoop.it
KISK's insight:

Digitální kurátorství je odpovědí na otázku, jak zajistit, aby digitálně uchovávané informace byly v dlouhodobém horizontu nejen bezpečně uložené, ale aby byla zachována jejich informační hodnota a použitelnost.

 

No comment yet.
Scooped by KISK
Scoop.it!

Nugis Finem

Nugis Finem | NASIV | Scoop.it
Naším cílem je vzdělávat veřejnost v oblastech práva, kritického myšlení a finanční gramotnosti. Protože ve vzdělanější společnosti je lepší život.
KISK's insight:
Stránky Nugis Finem, které stojí za Nostis. Věnují se problematice vzdělané společnosti.
No comment yet.
Scooped by KISK
Scoop.it!

Kreativní práce s informacemi

Autorka: Dagmar Chytková Skripta k předmětu Kreativní práce s informacemi. Korektura ještě stále probíhá, aktualizovaná verze bude k dispozici během září. Do …
KISK's insight:
Skripta ukazují druhou část Kurzu práce s informacemi, který je menší a věnuje se více kreativním technikám.
No comment yet.
Scooped by KISK
Scoop.it!

ITLib > Přechodový model informační gramotnosti II.

ITLib > Přechodový model informační gramotnosti II. | NASIV | Scoop.it
KISK's insight:
Článek popisuje, jakým způsobem je Kurz práce s informacemi zasazený do kontextu Přechodového modelu informační gramotnosti. Dává mu také kontext dalších kurzů a aktivit.
No comment yet.
Scooped by KISK
Scoop.it!

Učte se od úspěšných. Online.

Učte se od úspěšných. Online. | NASIV | Scoop.it
Kurzy, které mají smysl. Online.
KISK's insight:
Stránky Seduo, které se zaměřují na video kurzy a video vzdělání. Ukazují způsob, jak František Dalecký uvažuje o české verzi MOOC.
No comment yet.
Scooped by KISK
Scoop.it!

Infographic: The Learning Content Landscape:

Infographic: The Learning Content Landscape: | NASIV | Scoop.it
The learning content landscape has changed, and corporate learning professionals have access to more learning content than ever before. Degreed has cataloged over 250,000 online learning courses and 3 million informal learning activities from more than 1200 sources.
KISK's insight:
Inforgafika popisující různé nástroje použitelné pro vzdělávání.
No comment yet.
Scooped by KISK
Scoop.it!

Rychlé čtení

Rychlé čtení | NASIV | Scoop.it
Rychlé čtení - Buzan, Tony ;
Představte si čas, který byste mohli ušetřit, a všechny ty úžasné nové informace, které byste mohli obsáhnout, kdybyste byli schopni číst rychleji Tony Buzan ve své knize představuje techniky, kter
KISK's insight:
Kniha Rychlé čtení dává do souvislostí jak metody, které k němu vedou, tak také další postupy nebo problematiku učení. Ukazuje, že jde o jednu z klíčových sebevzdělávacích kompetencí, která je pro dobré výsledky prakticky nezbytná.
No comment yet.
Scooped by KISK
Scoop.it!

Sborník 2015 - Příspěvek : Digitální informační kurátorství a jeho využití v konstruktivisticky orientovaném vzdělávání | INFORUM

Sborník 2015 - Příspěvek : Digitální informační kurátorství a jeho využití v konstruktivisticky orientovaném vzdělávání | INFORUM | NASIV | Scoop.it
KISK's insight:

Fenomén digitálního informačního kurátorství zasadí do kontextu osobního vzdělávacího prostředí a personalizovaných vzdělávacích systémů. Zajímavým seřazené a dobře zpracované balíčky s elektronickými informačními zdroji se budou stávat významnou složkou doplňující klasický e-learning a proces vzdělávání a vytvářejí zajímavý most mezi knihovnictvím a pedagogikou. Jsou nejen velkou výzvou, ale také otazníkem ve vztahu ke kompetenčním standardům knihovníků i učitelů.

No comment yet.
Scooped by KISK
Scoop.it!

Poskytovatelé vzdělávacích aktivit a xAPI

Poskytovatelé vzdělávacích aktivit a xAPI | NASIV | Scoop.it
KISK's insight:

Článek o formátu xAPI, který by mohl nahradit SCORM.

No comment yet.
Scooped by KISK
Scoop.it!

What is Digital Curation?

KISK's insight:

Článek popisující, co je digitální informační kurátorství v knihovnickém kontextu a jaké má základní charakteristiky.

No comment yet.