En aquest calaix hi trobarem activitats de llenguatge musical i educació de l'oïda (discriminació) per treballar a l'aula. També recursos i partitures per fer amb conjunt ORFF


Via Pamina