De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit!
5.9K views | +0 today
Follow
De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit!
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) bestaat sinds 1948 en heeft een reële  meerwaarde voor de rechten van de werknemers. De UVRM garandeert o.m. dat iedereen recht heeft op waardig werk, waardige loon- en arbeidsomstandigheden, gelijk loon voor gelijk werk en ze geeft de werknemers het recht om vakbonden op te richten, om lid te worden van een vakbond en zich te laten verdedigen door een vakbond. De UVRM bevestigt ook het recht op een billijk proces... een recht dat het Belgische gerecht aan zijn laars lapt als het ingaat op eenzijdige verzoekschriften van werkgevers bij stakingen. Tevens zijn er in België openbare diensten waar vakbonden niet erkend zijn en sociaal overleg onbestaande is. Vakbondsbashen is in. Nochtans, zonder vakbonden zijn werknemers bedelaars.
Curated by Dirks scoop
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Economisch herstel? Welk herstel? 

Economisch herstel? Welk herstel?  | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

In negen Europese landen verdienden werknemers in 2017 minder dan vóór de financieel-economische crisis. België is helaas één van die landen. Het is hoog tijd dat werknemers hun koopkracht zien stijgen en we naar een minimumloon gaan van 14 euro per uur. 


Volgens een studie van het Internationaal Vakbondsinstituut ETUI hadden werknemers in negen EU-lidstaten in 2017 een lager reëel inkomen dan in 2010. Deze landen zijn Cyprus, Finland, Griekenland, Italië, Kroatië, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en … België. 


In zes van die landen ging de koopkracht zelfs het laatste jaar omlaag. Hieronder ook … België. 


Het wordt tijd werknemers beloond worden voor hun inspanningen en dat winsten eerlijk verdeeld worden. Europa heeft nood aan een loonsverhoging. Check de campagne ‘Pay Rise’ van het Europees Vakverbond: "Ondanks de verhalen over economisch herstel, zijn werknemers in veel landen nog steeds slechter af dan voor de crisis”, zo stelt Esther Lynch van het Europees Vakverbond. “Zelfs de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank roepen nu op voor een stijging van de lonen. Dit is niet alleen rechtvaardig. Het is ook nodig voor groei en voor de creatie van kwalitatieve banen.” 


“Werknemers zien bitter weinig van de economische groei,” zo stelt EVV-voorzitter Rudy De Leeuw vast. “Het is tijd voor een echte loonsverhoging. Het is tijd dat de werknemers hun deel van de economische koek krijgen. Zij zorgen er immers voor dat bedrijven blijven draaien en dat er welvaart gecreëerd wordt. Hierin moet de vakbond een rol spelen, via constructief sociaal overleg.”


14 euro per uur 

Als ABVV scharen wij ons volop achter deze eis. Een waardig loon, dat betekent minstens 14 euro bruto per uur, of 2.300 euro per maand. Voor iedereen, ook voor jongeren onder de 21 jaar. De automatische loonindexering blijft voor ons heilig. Die zorgt ervoor dat we met ons loon morgen even veel goederen en diensten kunnen kopen als vandaag en onze koopkracht bewaard blijft. Ten slotte roepen we de regering op om af te stappen van de strenge loonnormwet die de loonontwikkeling aan de ketting legt, en jou dus raakt in je portemonnee, en weer te gaan voor vrije loononderhandelingen. Want door de ontwikkeling van jouw koopkracht aan banden te leggen, remt de regering ook de potentiële economische groei af. Groei die nodig is voor duurzame jobs en een stabiele sociale zekerheid. 


“De prijzen van kinderopvang schieten de lucht in naar ongeziene hoogte Je beide kinderen in de kinderopvang steken kost je bijna een half maandloon.” Dit verhaal ontvingen we via onze campagnesite www.samenkanhetanders.be


We ontvangen overigens heel wat gelijkaardige verhalen. Veel mensen zien hun koopkracht afnemen, terwijl ze steeds harder, flexibeler, langer moeten werken. Wij zijn ervan overtuigd dat het anders en beter kan. 


Wij vinden dat burgers recht hebben op sterke, kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare openbare diensten. Daarbij gaat het ook om voldoende kinderopvang tegen een verantwoorde prijs. Openbare diensten zijn een belangrijk stuk koopkracht. Lees hier onze concrete voorstellen, ons antwoord op dit verhaal. 


Een garantie op koopkracht en toegang tot degelijke openbare diensten zijn twee essentiële pijlers voor een rechtvaardige samenleving.

Dirks scoop's insight:
Het is tijd dat de werknemers hun deel van de economische koek krijgen.
more...
SocialismeKoekelberg's curator insight, March 20, 2018 6:43 AM
Het is tijd dat de werknemers hun deel van de economische koek krijgen.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

ABVV geeft geen goedkeuring aan rapport NBB 

ABVV geeft geen goedkeuring aan rapport NBB  | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

De uitdrukkelijke bewering dat het hervormingsbeleid van de regering vrucht begint af te werpen, kan volgens ons en diverse economen niet gestaafd worden. De economische groei en de werkgelegenheidsevolutie in België blijven immers achter op het gemiddelde in de Eurozone. Bovendien is de kwaliteit van de gecreëerde banen navenant. 


De NBB spreekt uitdrukkelijk haar steun uit voor het nieuwe raamwerk inzake loonvorming. Het verder inkapselen van de autonomie van de sociale gesprekspartners via de hervorming van de wet van ’96, zal de rechtvaardige verdeling tussen arbeid en kapitaal van de economische welvaart bemoeilijken. In 2016 stegen de reële lonen in België niet, als enige land in de Eurozone. Met de hervorming van de wet van ’96 blijven we in hetzelfde bedje ziek, terwijl onder andere de ECB oproept tot loonsverhogingen om de groei te bevorderen en de ongelijkheden te verminderen. 


Verder ontbreekt een pleidooi om het werk meer werkbaar te maken, in het bijzonder voor oudere werknemers. Langs de ene kant de stok gebruiken om werknemers langer aan het werk te houden, maar weigeren om hun loopbaan werkbaarder in te vullen, is maatschappelijk onverantwoord. 


Tot slot geeft het verslag te weinig aandacht aan een meer rechtvaardige fiscaliteit. De verlaging van de vennootschapsbelasting wordt door de NBB gekaderd in de strijd tegen belastingontwijking. Voor ons blijft het dichten van fiscale achterpoortjes in dat opzicht prioritair. Een race to the bottom qua belastingtarieven is dat zeker niet.

Dirks scoop's insight:
Stop de nepbanen, de loonsverminderingen, het gebrek aan werkbaar werk en de eenzijdige verlaging van de vennootschapsbelasting!  
more...
SocialismeKoekelberg's curator insight, February 25, 2018 5:39 AM
Stop de nepbanen, de loonsverminderingen, het gebrek aan werkbaar werk en de eenzijdige verlaging van de vennootschapsbelasting!
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Hallo, wat zeg je nu? Je doet alsof iedereen heel gemakkelijk een nieuwe job krijgt!

Hallo, wat zeg je nu? Je doet alsof iedereen heel gemakkelijk een nieuwe job krijgt! | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

Ministers Muyters, Peeters en De Croo, Jan Denys van Randstadt of professor Ive Marx, stuk voor stuk schuiven ze al dan niet subtiel de gevolgen van de herstructurering naar het niveau van de werknemer. “We staan klaar om de mensen te helpen en zo snel mogelijk naar een andere job te leiden. We moeten zo snel als mogelijk hun competenties inschatten, zodat we hen ook snel de gepaste begeleiding kunnen geven.” 


Men doet alsof de ene job de andere is. 


Alsof een job niet ook draait om voldoening krijgen, zekerheid hebben of een leven opbouwen. Er lijkt bovendien niemand van de experts bekommerd om de vraag of de ontslagen werknemers er op achteruit zullen gaan. “We helpen hen wel aan een job”, aldus minister Muyters. “Binnen een jaar heeft iedereen een andere job”, aldus Jan Denys van Randstad. Serieus? 


En zal die job dezelfde voorwaarden, afstand tot het werk of uurregeling hebben? Of zelfs maar hetzelfde loon? Geen woord daarover. Terwijl ook dat niet alleen de verantwoordelijkheid van het individu mag zijn, maar ook van werkgever en overheid. Of zeggen we ook hier: je staat er alleen voor? 


Tenslotte nog iets over al die jobs die zomaar voor het grijpen liggen. Dat klopt misschien, als je hoogopgeleid bent en tussen de 25 en 50 jaar bent. Maar voor iedereen die afwijkt van de norm zou het met die weelde aan kansen wel eens flink kunnen tegenvallen. Voor wie te weinig ervaring heeft, of te veel, voor wie te oud is of te gekleurd, voor wie niet past in de hoge eisen die werkgevers vandaag stellen.

Dirks scoop's insight:
Van een neoliberale regering en dito werkgevers is die redenering te begrijpen. Maar als een armoede-expert als Ive Marx dergelijke onzin uitkraamt, is er toch iets grondig fout. :(
more...
No comment yet.
Rescooped by Dirks scoop from Socialisme Koekelberg
Scoop.it!

Links is te braaf en te bescheiden

“Een Chinees spreekwoord zegt: de vette varkens weten niet dat de magere varkens honger hebben. Dat is de mentaliteit vandaag.” ABVV-topvrouw Caroline Copers praat voluit over de algemene staking, het pensioencircus en de druppel die de emmer deed overlopen.

Via SocialismeKoekelberg
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

‘Belastingontduiking is plundering van de maatschappij’

‘Belastingontduiking is plundering van de maatschappij’ | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

De internationale gemeenschap moet de strijd aangaan met belastingparadijzen waar geld belandt dat essentieel is voor ontwikkeling. Dat staat in een rapport van VN-mensenrechtenexpert Alfred de Zayas, die belastingontduiking “plundering van de maatschappij” noemt. 


De Zayas presenteerde het rapport deze week voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN). Hij wees in het bijzonder op de schadelijke gevolgen van corruptie en belastingfraude voor de mensenrechten. Duizenden miljarden dollars worden buiten de officiële kanalen gehouden en zijn zo niet beschikbaar voor het bestrijden van extreme armoede en de klimaatverandering.  

In zijn rapport spreekt hij over ‘systematische plundering van de maatschappij’. Wereldwijd wordt volgens De Zayas zo’n 32.000 miljard dollar verborgen gehouden. Volgens de VN-Conferentie voor Handel en Ontwikkeling (Unctad) kost dit ontwikkelingslanden meer dan 100 miljard dollar per jaar. 


Panama Papers 

De Panamapapers Alleen al in 2011 liepen ontwikkelingslanden bijna 950 miljard dollar mis als gevolg van illegale geldstromen, inclusief belastingontduiking. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) was dit zeven keer meer dan de officiële ontwikkelingshulp die dat jaar werd verstrekt. Ook lag het bedrag hoger dan de geschatte kosten voor het bereiken van de Millenniumdoelen (MDG’s), die in 2015 afliepen. 

Zorgen over financiële geheimhouding en belastingontduiking bleken opnieuw in april van dit jaar, toen onderzoeksjournalisten de Panama Papers publiceerden. De publicatie liet zien hoe een juridische firma in Panama duizenden mensen, waaronder prominenten, hielp met het opzetten van constructies om belastingbetaling te omzeilen. 

Uit de Panama Papers bleek onder meer dat Heritage Oil and Gas Ltd Company door het Panamese Mossack Fonseca werd geholpen om de betaling van 404 miljoen dollar aan belasting in Oeganda te omzeilen, door zich op Mauritius te vestigen. Voor Oeganda, dat wereldwijd behoort tot de landen met een hoge moedersterfte en waar het slecht gesteld is met de gezondheidszorg, is dit misgelopen bedrag aan inkomstenbelasting hoger dan het jaarlijkse budget voor gezondheidszorg. 

Uit de Panama Papers bleek dat politici en anderen meer dan 175.000 offshore-vennootschappen op de Bahama’s hadden geregistreerd. Ook de naam van voormalig eurocommissaris Neelie Kroes stond vermeld als bestuurder van zo’n vennootschap, Mint Holdings Ltd, tussen 2000 en 2009. Kroes maakte hier geen melding van bij de Europese Commissie, waar zij eurocommissaris van Mededinging was. Ze gaf in een reactie aan slechts een adviserende rol te hebben gespeeld en ervan uitgegaan te zijn dat ze al was uitgeschreven in 2002. 


more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

80 jaar congé payé

80 jaar congé payé | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it
Straks vertrekken we weer massaal richting zon. Of blijven we thuis. Maar de meesten van ons zullen hoe dan ook genieten van één of een paar weken vakantie. 

Betaalde vakantie weliswaar, dat vinden we evident. 

Maar dat is het niet altijd geweest. Bijna niemand weet wellicht nog dat het betaald verlof pas in 1936, dus 80 jaar geleden, werd ingevoerd. Met dank aan de vakbond. 

Voor de arbeiders in de 19e eeuw-begin 20e eeuw bestond er nauwelijks een scheiding tussen werk en vrije tijd. Van vakantie in de huidige betekenis van het woord was er tot in de jaren 1930 geen sprake. Vrije dagen bleven beperkt tot de verplichte feestdagen. Het genieten van verlofdagen was een gunst, verstrekt door de werkgever en incidenteel binnen bepaalde bedrijfstakken toegekend. 

De eerste stappen in de richting van meer vrije tijd waren trouwens gericht op de verkorting van de werkdagen. Tot 1870 bleef de twaalfurige werkdag de algemene regel, vanaf dan gleed die geleidelijk af naar tien uur. 

Het startsein voor de strijd voor arbeidsduurvermindering was de oprichting van de Socialistische Arbeidersinternationale (of Tweede Internationale) in 1889. 

België was een van de laatste landen die de achturige werkdag invoerde: pas in 1919 werd beslist tot de invoering van de 53-urige werkweek, die kort daarop in een achturendag (of 48-urige werkweek) werd omgezet. 

De belangrijkste doelstelling van de arbeidersbeweging bleef evenwel de verhoging van het loon. 

Met crisis van de jaren 1930 klonk de eis voor verkorting van de arbeidsduur weer sterker. De veertigurige werkweek werd echter niet zozeer geëist omwille van meer vrije tijd, maar wel ter bestrijding van de werkloosheid. 

De diamantsector – met zijn zeer specifieke arbeidsverhoudingen en werkomstandigheden – staakte in 1935 met succes voor de veertigurenweek. In mei 1936 had België – in navolging van Frankrijk – af te rekenen met een grote nationale staking. Die resulteerde in een Nationale Arbeidsconferentie waar een akkoord werd gesloten tussen werknemers en werkgevers over onder meer de veertigurenweek en de toekenning van zes betaalde vakantiedagen per jaar. 

De uitvoering van de veertigurenweek zou nog veel voeten in de aarde hebben; voor het betaald verlof werd een kaderwet gestemd op 8 juli 1936. Dit laatste gebeurde onder sterke invloed van Frankrijk, waar in 1936 door de Volksfrontregering van Léon Blum vijftien dagen congés payés werden ingevoerd.  

De eis voor betaald verlof leefde hier in België niet zo sterk. In de jaren 1920 namen socialisten en christendemocraten wel enkele initiatieven rond betaalde vakantie, maar van echte actie was geen sprake. Dat die bekommernis ook niet prioritair was bij de arbeiders, blijkt onder meer uit het feit dat de Syndikale Kommissie (de voorloper van het ABVV) een in 1930 opgezette petitie voor het arbeidersverlof moest staken omdat ze niet aan het vooropgestelde miljoen handtekeningen kwam. 

België was trouwens een van de laatste Europese landen die het betaald verlof invoerde. 

Typerend was dan ook dat de arbeiders aanvankelijk hun verlofdagen niet echt als vakantie beschouwden. Zij hielden zich bezig met zaken waar anders geen tijd voor was, zoals huiselijke karweien, familiebezoek ... 

Pas in de loop van de jaren 1960, naarmate hun inkomen steeg, ontdekten ze ook de geneugten van het reizen en ontwikkelde zich het massatoerisme. Intussen hebben voltijdse werknemers recht op vier weken betaalde vakantie. 

En wie betaalt hier nu voor? 

Wel, wij allemaal. 

De jaarlijkse vakantie is namelijk een van de pijlers van ons systeem van sociale zekerheid. Het gaat immers ook om een soort ‘vervangingsinkomen’. En het is dus ook een vorm van collectieve solidariteit onder de loontrekkenden: met onze individuele bijdrage en die van de werkgever, aangevuld met overheidsbijdragen, betalen we allen mee aan de congé payé. 


 Paule Verbruggen, Amsab-ISG
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Waarom u die stoute vakbond ooit nog hard zult missen

Waarom u die stoute vakbond ooit nog hard zult missen | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

Halt! Wacht even. Als u het, geheel conform de tijdsgeest, moeilijk hebt om u in te leven in de problemen van de minder fortuinlijke medemens, hoeft u vooral niet verder te lezen. Dan zal mijn betoog immers aan u voorbijgaan. Als u daarentegen nog wél in staat bent tot empathie, zou ik u willen vragen om u even het volgende voor te stellen. 


 U bent cipier in een gevangenis, verdient zo'n 1.600 euro netto in de maand en aan uw penibele werkomstandigheden wordt al jarenlang niets gedaan. Uw hebt een zware job, zonder veel maatschappelijk aanzien, in aftandse gebouwen waar mensen als beesten op elkaar worden gestapeld. U hebt al tientallen, nee, honderden, wat zeg ik, duizenden noodkreten verstuurd, maar er is nog nooit een regering geweest die uw verzuchtingen echt ernstig nam. Dus als u voor de zoveelste keer de minister van Justitie plechtig hoort beloven dat er nu echt zal worden geïnvesteerd in mensen en gebouwen, gelooft u daar geen bal meer van. Vraag: wat moet u doen om uw eisen kracht bij te zetten? 


Goed. Verplaats u vervolgens even in de schoenen van de modale bagageafhandelaar in de luchthaven van Zaventem. U verdient nu zo'n 1.400 euro netto in de maand en aan uw helse werkomstandigheden wordt ook al jarenlang niets gedaan. Integendeel. Alles moet altijd maar sneller, met minder mensen, iets wat volgens de wetten van de natuurkunde eigenlijk helemaal niet mogelijk is. Toch speelt u dat klaar. Na de aanslagen gooit u er voor het vaderland zelfs nog wat extra overuren tegenaan, inclusief verplaatsingen naar luchthavens aan de andere kant van het land of in het buitenland, omdat veel vluchten moesten worden afgeleid. Maar als het moment van de correcte en tijdige uitbetaling is aangebroken, blijkt dat uw werkgever iets anders aan zijn hoofd heeft dan elementaire rechtvaardigheid en uw budgettaire welzijn. Vraag: wat moet u doen om toch nog eens duidelijk te maken dat uw harde werk meer respect verdient? 


Er is de voorbije dagen weer met scherp geschoten op vakbonden en stakers. Dat is al geruime tijd enorm in de mode. De publieke opinie is al die sociale conflicten beu. Maar er kleeft aan die publieke veroordeling een pervers neveneffect: ze speelt nogal stevig in de kaart van overheid en werkgevers. Hoe harder het volk de stakers veroordeelt, hoe minder overheid en werkgevers geneigd zullen zijn om écht tegemoet te komen aan hun legitieme verzuchtingen. Wie - geheel terecht - mededogen heeft met gevangenen die wekenlang verwaarloosd worden, of met reizigers die worden gegijzeld in Zaventem, moet misschien eens boos worden op de federale overheid, of op Aviapartner, in plaats van op de mensen die misschien maar één middel hebben om iets af te dwingen.  


Let wel, ik lijd zeker niet aan overdreven veel sympathie voor Notionele Rudy en de rest van de vakbondstop. Maar het lijkt mij niet verstandig om blind mee te gaan in de steeds hardere stemmingmakerij tegen vakbonden en stakers. Als het stakingsrecht straks wordt ingeperkt, worden de zwakste werknemers machtelozer dan ooit.  


Voor u geen probleem, zegt u? Oké. Wacht dan maar eens tot de anciënniteit sneuvelt en u niet meer automatisch opslag krijgt met ouder worden - dat systeem ligt immers ook onder vuur, want iedereen wil opslag krijgen op basis van verdienste, niet op basis van leeftijd. De dag dat u helemaal in uw eentje, zonder collectieve vertegenwoordiging, oog in oog staat met uw baas om opslag te vragen omdat u toch zo flink hebt gewerkt, zult u die stoute vakbond misschien nog heel hard missen. 


Als u dan maar geen empathie verwacht.

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

12 redenen in één oogopslag om wel te staken 

12 redenen in één oogopslag om wel te staken  | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it
12 redenen in één oogopslag om wel te staken #staken #neoliberalisme #kapitalisme #sociaalverzet
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Onverantwoordelijke werkgever gijzelt passagiers

Onverantwoordelijke werkgever gijzelt passagiers | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

Rechtse politici schieten wat graag op de 'onverantwoordelijke vakbonden', maar als de vakbonden erin slagen om sociale conflicten op te lossen en te ontmijnen - wat zeer vaak gebeurt - is het oorverdovend stil in die hoek. 


In de media zien we al te vaak mensen aan het woord die in wezen niet wakker liggen van de oorzaken van een sociaal conflict, maar die een uitgesproken politieke agenda nastreven. Wat ook de motieven voor een staking zijn, de werkgevers van Voka zullen altijd tegen zijn en de 'vrienden' van de N-VA zullen ze altijd 'onverantwoord' en 'ontoelaatbaar' vinden.


In het geval van Aviapartner hebben de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad, het preventiecomité en de vakbondsafvaardiging keer op keer herhaald dat de rek eruit is bij het personeel. Dat de directie actie moet ondernemen omdat de mensen er fysiek en mentaal door zitten. Dat het bedrijf extra personeel moet aanwerven, correcte planningen moet opstellen en géén misbruik mag maken van de erg moeilijke situatie op Brussels Airport. Als de werkgever dan op de koop toe nog verkeerde loonbons opstelt, dan is de maat méér dan vol. 


Wie is er dan eigenlijk hardleers? De vakbonden, of de werkgever?  Dirks scoop's insight:
Mag er eindelijk ook eens worden gepraat over de (on)verantwoordelijkheid van een aantal werkgevers?
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

De vakbond? Meer dan ooit nodig! 

De vakbond? Meer dan ooit nodig!  | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it
Driekwart van de Vlamingen ziet vakbonden als noodzakelijk om hun sociale rechten te beschermen. Ze vertrouwen vakbonden meer dan politieke partijen. En bij de werknemers neemt het draagvlak voor vakbonden toe. 

Twee nieuwe onderzoeken verschaffen inzicht in de houding van de bevolking ten opzichte van de vakbonden. 

- een onderzoek van prof. M. Swyngedouw van de KU Leuven ('Houdingen tegenover vakbonden en stakingsrecht in 2014', ISPO - KUL, 2016) 
en 
- een onderzoek in opdracht van het uitzendbedrijf Randstad ('Inspraak en medebestuur: hoe participeren werknemers in het bedrijfsleven?', Randstad arbeidsmarktstudie, 2016).  

Werknemers rekenen op vakbond in bedrijf 
Uit het onderzoek van Randstad naar de houding van werknemers t.o.v. inspraak en participatie blijkt dat werknemers veel belang hechten aan overleg. Ze verkiezen de klassieke overlegorganen (ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming, syndicale delegatie) veruit boven nieuwe participatievormen als autonome groepen of vormen van werkoverleg zoals kwaliteitskringen. Ze gaan volop voor de collectieve verdediging van hun belangen, zoals de vakbonden nu werken in de bedrijven. Werknemers vinden het heel belangrijk dat hun collega's hun belangen verdedigen. Bijna 90% van de werknemers deelt die mening. 62% vindt dit heel belangrijk en 42%van de kaderleden deelt die mening. Een heel grote meerderheid van de werknemers, 70%, wil ook een ondernemingsraad in bedrijven met minder dan 50 werknemers. Het ABVV is al jaren vragende partij voor overlegorganen en het organiseren van sociale verkiezingen ook in kleinere bedrijven. Tot vandaag werd dit altijd tegengehouden door de betrokken werkgeversorganisaties zoals UNIZO. 

Opvallend: het vertrouwen in vakbonden is groot én stijgt.
Vakbonden hebben voeling met de werknemers in het bedrijf en genieten bij de werknemers, vakbondsleden en niet-vakbondsleden (!) erg veel vertrouwen. 68% vindt dat de vakbonden het vertrouwen hebben van de werknemers. Bij niet-vakbondsleden is dat nog altijd 63%. 71% vindt dat vakbonden weten wat er leeft bij de werknemers. Meer dan de helft voelt zich betrokken bij de vakbond in het bedrijf (53% tov 44% vier jaar geleden). Positief nieuws dus. Ook in het licht van de sociale verkiezingen, dat feest van economische democratie dat voor de deur staat. Werknemers hechten belang aan participatie en ze rekenen daarvoor op hun collega's en op de vakbonden.    

Vakbond noodzakelijk om sociale rechten te beschermen  
Het onderzoek van prof. M. Swyngedouw toont aan dat de bevolking veel belang hecht aan sociale bescherming en aan een sterke welvaartsstaat. Zowel in het noorden als in het zuiden van het land houdt de bevolking vast aan een overheid die de markt reguleert en een overheid die een belangrijke vinger in de pap houdt binnen nutssectoren. De vakbonden hebben voor de bevolking een belangrijke rol als verdedigers van sociale bescherming. Men oordeelt dat werklozen er slechter aan toe zouden zijn zonder vakbonden. Bovendien vindt de bevolking dat het stakingsrecht belangrijk is én dat het niet kan dat het gerecht hierin tussenkomt. De onderzoekers maakten ook een profiel op van de kiezers naargelang hun houding ten opzichte van vakbonden. Wat blijkt? De meerderheid van de bevolking is pro vakbond: bijna 70 % in Vlaanderen en bijna 80% in Franstalig België (al zitten daar heel wat mensen in die positief-kritisch staan tegenover vakbonden). Slechts een kleine minderheid is uitgesproken anti-syndicaal.  

Beeldvorming 
75% van de Vlaamse kiezers en 81% van de Franstalige kiezers zien de vakbonden als noodzakelijk om de sociale rechten te beschermen. De helft van de Franstalige kiezers en zowat 42% van de Vlaamse kiezers zijn van mening dat de werklozen aan hun lot overgelaten zouden worden zonder de vakbonden. 

Stakingsrecht 
75% van de Franstalige kiezers en 64% van de Vlaamstalige kiezers vinden het stakingsrecht nodig om de belangen van de werknemers te verdedigen. 68% van de Franstalige kiezers en 57% van de Vlaamse kiezers vinden dat het gerecht stakingen niet mag verbieden. 

Redenen om lid te zijn 
 73% van de Vlaamse en Franstalige vakbondsleden vindt de algemene dienstverlening belangrijk om lid te worden van de vakbonden. “Omdat ik wil meewerken aan den solidaire en democratische samenleving”, wordt door 40% van de Vlaamse en door 54% van de Franstalige vakbondsleden als een belangrijk (ideologisch) motief om lid te worden van een vakbond aangeduid. 

Opvattingen over 'vrije markt' 
De sterke aanwezigheid van de overheid in sectoren openbaar vervoer, energie en watervoorzieningen wordt door 79% van de Vlaamse kiezer en 78% van de Franstalige kiezers onderschreven. 64% van de Vlaamse kiezers opteert voor een door de overheid gereglementeerde markt tegen 56% van de Franstalige kiezers.

Over het onderzoek 
van de KUL Het postelectoraal onderzoek door het Instituut Sociaal en Politiek Opinieonderzoek (ISPO- KUL) bestaat uit een bevraging - via een persoonlijk interview - van 1.183 Vlaamse kiezers in de periode 2 oktober 2014 tot 16 maart 2015 en van 719 Franstalige kiezers in de periode 9 oktober 2014 tot 6 juni 2015.
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

“Moeten ambtenaren in de toekomst gratis werken?” 

“Moeten ambtenaren in de toekomst gratis werken?”  | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it
Onlangs klaagde een groep van federale topambtenaren bij minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput de discriminatie tussen de arbeidsvoorwaarden van statutair en contractueel overheidspersoneel aan. Een terechte bezorgdheid?  
Chris Reniers: “Die discriminatie is inderdaad wraakroepend. De ACOD volgt de topambtenaren echter alleen in hun diagnose, niet in hun therapie. Zij zouden immers liever de statutairen en het ‘statuut’ gewoonweg zien verdwijnen en minister Vandeput zal hen daar maar wat graag in willen volgen. Ik wil er toch graag op wijzen dat het net de topambtenaren zijn, die nu contractueel aanwerven en dus voor het onderscheid zorgen. Ze hadden net zo goed voor statutaire aanwervingen kunnen kiezen. En op z’n minst even opmerkelijk: de topambtenaren hebben voor zichzelf wél een mooi ‘statuut’ onderhandeld. Ze genieten van de extralegale voordelen van de privésector en krijgen daar nog een statutair pensioen bovenop. Wie heeft er hier dan boter op het hoofd?”  

Dezelfde minister Vandeput kwam in het nieuws met zijn plannen om extra militairen aan te werven. Dat is alvast goed nieuws. 
Chris Reniers: “Gezien de extra beveiligingstaken die ons leger momenteel uitvoert, zijn de 200 extra aanwervingen bovenop de 700 die al gepland waren zeker een goede zaak. Maar tegelijkertijd wil Vandeput dat die extra aanwervingen budgetneutraal zijn. Hoe kan je dat doen zonder dan elders te besparen? De strategie van minister Vandeput is typerend voor het onbegrijpelijk beleid van deze federale regering. Ze snijdt nu al twee jaar zeer zwaar in haar openbare diensten – zowel in de werkingsmiddelen als in de investeringen en het personeel. Nu begint het de regeringspartijen te dagen dat de openbare sector op zijn tandvlees zit en dat de bevolking wel eens zou kunnen beginnen morren over de verminderde dienstverlening. Dus proberen ze hier en daar toch aan te werven of extra te investeren. Dat moet dan wel zonder meerkosten gebeuren. Ze mogen mij toch eens uitleggen hoe dat lukt zonder extra inkomsten te genereren of in andere domeinen nog meer te besparen. Of moeten de ambtenaren in de toekomst gratis werken?”  

Hebben de besparingen ook invloed op de slagkracht van de overheid om het hoofd te bieden aan één van de grote actuele uitdagingen: de vluchtelingencrisis?   
Chris Reniers: “Er is niets verkeerd met de vele lokale initiatieven die burgers en organisaties opstarten om de vele duizenden vluchtelingen te helpen. Helaas is dat onvoldoende. Met een slaapzak en sporadische voedselbedeling zijn die mensen ook niet echt geholpen. Integendeel, we riskeren zelfs in een scenario zoals in Calais terecht te komen. De Franse overheid trekt haar handen af van de problemen en de noden van die mensen, waardoor de vluchtelingen daar genoodzaakt zijn een tentenkamp op te richten. Is dat wat we in eigen land ook willen? Ik denk van niet. Maar om dat te voorkomen, moeten de regeringen van dit land structurele middelen vrijmaken, zodat hun provinciale besturen, de gemeenten en de OCWM’s in staat zijn vluchtelingen op een menswaardige manier op te vangen en hulp te bieden. Momenteel doen we hoogstens aan liefdadigheid, maar ik zou liever zien dat ons land inzet op echte solidariteit.”  
  
We zitten in de laatste maanden voor de sociale verkiezingen. Wat vond je van het opmerkelijk initiatief van het uitzendbedrijf Accent Jobs, dat zijn personeel aanzette om niet op te komen in ruil voor een dag verlof en een gsm?   
Chris Reniers: “Ik vond het een buitengewoon grof initiatief. Het is triest dat ze mensen proberen te overtuigen een deel van hun sociale rechten in te ruilen voor zo’n gewin op korte termijn. Sociale verkiezingen in de privésector zorgen net als de representatieve tellingen van vakbondsleden en syndicale verkiezingen in de openbare sector voor een democratische vertegenwoordiging, en voor inspraak van de werknemers in bedrijven en organisaties. Elke werkgever zou deze vierjaarlijkse verkiezingen dus moeten toejuichen en stimuleren. Het versterkt immers de vertrouwensband tussen werkgever en werknemer. Bovendien bieden ze de mogelijkheid om de motivatie en inzet van de werknemers in de toekomst te verhogen binnen een sterk sociaal kader.”
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Geld tekort? Steek het op de ambtenaren…

Geld tekort? Steek het op de ambtenaren… | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it
Wanneer bij het ochtendkrieken blijkt dat er een gat van maar liefst 2 miljard euro in de federale begroting zit, kloppen de media natuurlijk direct aan bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Hoe denkt hij dit op te lossen? Vertelt die doodleuk dat hij zijn ambtenaren eens in geef acht zal zetten.  
Het stond in de sterren geschreven dat dit regeringsbeleid problemen zou opleveren. Dat de besparingsmaatregelen van deze factuurregering de burgers met heel wat extra kosten opzadelen was al langer duidelijk. Ook de openbare diensten merken dagelijks hoe het moeilijker wordt om hun taken op een degelijke manier uit te voeren door gebrek aan middelen en mensen. En nu is ook de bodem uit de begroting gevallen.  
Erg verbazingwekkend is dat niet. Als je een taxshift doorvoert die je staatshuishouding handenvol geld kost, ondertussen vrolijk belastingvoordelen blijft uitdelen en de fiscale fraudebestrijding zodanig terugdraait dat er nog nooit zoveel belastingen ontdoken worden. Elke eerstejaarsstudent economie had de minister dat kunnen voorspellen.  
Wat zou minister Van Overtveldt gezegd hebben indien hij nog – zoals in een vorig leven – journalist was en commentaar gaf op een dergelijk begrotingsgat van een regering waarin ook – pakweg – socialisten zetelden? Hij zou moord en brand schreeuwen, over slecht bestuur spreken en het onverantwoord beleid aanklagen.  
Maar wat is de eerste reactie van minister Van Overtveldt? Hij wijst met een beschuldigende vinger naar zijn eigen belastingdiensten. Die zouden foute inschattingen gemaakt hebben, waardoor hij zijn regering ten onrechte rijk rekende. Hij wil daarom dringend ‘de nodige schikkingen nemen inzake personeelsbezetting en werkmethodes’.  
Mogen we een suggestie doen? Meer personeel en middelen zodat de belastingdiensten eindelijk hun werk terug op een deftige manier kunnen uitvoeren? Misschien kan de minister dan al een deel van de 1,4 miljard euro minder belastinginkomsten en van de 400 miljoen euro minder btw-inkomsten recupereren. Of hij kan natuurlijk erop aandringen dat het regeringsbeleid onmiddellijk omgegooid wordt. Yeah right!  
Chris Reniers - voorzitter - 04 maart 2016  
Dirks scoop's insight:
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Nooit geziene sociale dumping: "60 uur werken tegen hongerloon is geen uitzondering"

Nooit geziene sociale dumping: "60 uur werken tegen hongerloon is geen uitzondering" | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

De arbeidsinspectie heeft vorig jaar een recordaantal overtredingen vastgesteld bij de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. De dienst heeft al zo'n tienduizend onwettige verloningen geregulariseerd. Dat is ruim zeven keer meer in vergelijking met vijf jaar eerder. Het bedrag van rechtzettingen van lonen en sociale bijdragen is met zo’n 17,7 miljoen euro, in vijf jaar tijd liefst acht maal toegenomen.


De explosieve toename is voelbaar bij het dertig koppen tellend team arbeidsinspecteurs dat zich speciaal heeft toegelegd op sociale dumping. “Dat thema ligt bijzonder gevoelig, ook bij de politiek. We voeren dag na dag onze strijd tegen deze dumpingpraktijken, maar malafide werkgevers blijven steeds én vooral méér proberen", zegt sociaal inspecteur Niel Vandeput (FOD werk - Toezicht Sociale Wetten)  


"Vooral in de bouw en de vleessector vinden we de meeste overtredingen. Ze werken tegen een hongerloon, en doen dan veel te lange arbeidstijden om dat kleine loon wat op te trekken. Zestig uur werken per week is geen uitzondering. Ze werken soms in mensonterende of gevaarlijke omstandigheden, maar die mensen staan nergens opgeschreven. Ze "bestaan" niet eens, tot we langskomen. De werkgevers zien ons niet graag komen, dat weten we. En soms is het veiliger om met twee inspecteurs op controle te gaan. Er zijn zelfs werkgevers die weigeren om hun werknemers te regulariseren. Vorig jaar schreven we 668 pro justitia's uit, goed voor een bedrag van meer dan 10 miljoen aan onwettige lonen. Meer dan negenduizend werknemers zijn de pineut. De arbeidsauditeur zal er zijn handen vol aan hebben. "

Dirks scoop's insight:
Ach die lastige vakbond toch! 
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Hoe leg je de staking uit? –

Hoe leg je de staking uit? – | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

De huidige stakingsgolf is een strijd om de “harten en geesten” van de mensen, waarin VOKA en UNIZO zich – niet onverwacht – ontpoppen tot de megafoons van de tegenstrever. Tot zowat een jaar geleden was hun verhaal over de stakingen dominant; de publieke opinie stond bol van de woorden “gijzeling”, “economische schade”, “recht op werken” en zo meer. Dit verhaal staat nu onder druk, zoveel is duidelijk. De steun voor de stakingen is zeer groot, de acties worden zeer breed gedragen, en er is een echte kentering in de publieke opinie merkbaar. 


Dit geeft ons nu de kans om de stakingsgolf aan te wenden om een degelijke sociale, politieke en economische analyse door te geven. Geen defensieve argumentatie dus, maar een argumentatie die vertrekt vanuit het sociale protest zelf. Die is absoluut nodig wanneer we van een breed gedragen staking ook een politieke tegenkracht willen maken en ik zie nog te veel zwakke of defensieve argumentatie.  

In wat volgt wil ik daarvoor een aantal heel praktische en concrete elementen aanreiken. Ik doe dit puntsgewijs, als een soort van register van argumenten. One-liners geef ik in vetjes aan.

Dirks scoop's insight:
"Wie hinder van een staking ondervindt moet begrijpen dat zijn/haar functioneren afhangt van dat van de stakers.Als ik door een treinstaking niet tot op het werk raak, dan betekent dit dat ik voor het uitoefenen van mijn job afhankelijk ben van het goed functioneren van het NMBS-personeel. Wanneer hun arbeid bedreigd wordt, dan wordt ook de mijne onder druk gezet. Het best mogelijke antwoord hierop is solidariteit. Het probleem van de stakers is ook het mijne, wanneer hun staking mij “hinder” bezorgt. Er is dus geen sprake van dat stakingen anderen het “recht op werken” ontnemen; stakingen tonen aan hoe moeilijk het is te werken wanneer anderen staken, en dat zou mensen aan het denken moeten zetten over hoe mijn belangen verweven zijn met die van anderen."
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Laat je stem horen. Samen zijn we sterk genoeg om iets te veranderen! 

Laat je stem horen. Samen zijn we sterk genoeg om iets te veranderen!  | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it
Minimumloon 
Goed leven begint met een redelijk loon. Voor ons is dat minimaal 14 euro per uur of 2.300 euro bruto per maand. Dat willen we graag voor iedereen, ook voor de jongeren onder de 21 jaar. Daarbij blijft de loonindex heilig, want die zorgt ervoor dat onze lonen automatisch worden aangepast aan de stijgende prijzen van levensnoodzakelijke producten en diensten. Krijg je extralegale voordelen? Weet dan dat alleen je brutoloon een invloed heeft op je pensioen. Je kiest dus het best voor een zo hoog mogelijk vast loon. Ten slotte roepen we de regering op om af te stappen van de strenge loonnormwet en weer te gaan voor vrije loononderhandelingen. 

Meer kwali-tijd en korter werken 
Flexi-jobs, langere werkdagen, hogere werkdruk … Hoe lang houden we dat nog vol? Werkbaar werk betekent voor ons: korter werken. Zo combineer jij vlotter werk en privé, maken we een einde aan de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en komen meer mensen aan de bak. Hoe we dat organiseren, overleggen we graag met de werkgevers. We schuiven alvast de werkweek van 4 dagen naar voren. Omdat het voordeel voor werknemers dan het grootst is. Om de collectieve arbeidsduurvermindering te financieren, vragen we de regering om de kortingen in de werkgeversbijdragen afhankelijk te maken van arbeidsduurvermindering met loonbehoud en met compenserende aanwervingen. 

Pensioenen 
Onze Belgische pensioenen behoren tot de laagste van Europa. Daarom willen we dat het wettelijk pensioen 75% van je gemiddelde loon is, in plaats van 60% vandaag en eisen we een minimumpensioen van 1.500 euro. De niet-gewerkte perioden, zoals bij ziekte en werkloosheid, laten we graag meetellen. Omdat onze Sociale Zekerheid een solidair systeem moet blijven, solidair met wie pech heeft gehad. Ook in de toekomst moet iedereen op 65 jaar met pensioen kunnen gaan en vroeger als je 40 jaar hebt gewerkt. Ook wanneer je een zwaar beroep hebt, mag je, als het aan ons ligt, al vroeger met pensioen.

Belastingen 
De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Daarom stellen we voor dat alle inkomens worden belast, een euro is een euro. Zo moeten huuropbrengsten en meerwaarden bij de verkoop van aandelen en onroerende goederen, belast worden. En we willen naast een meerwaardebelasting, ook een solidaire belasting op de grote vermogens. Ook dit willen we: • Belasting op financiële transacties in Europa • Transparantie bij managementvennootschappen, want bedrijven mogen de belastingdans niet ontspringen. • Belastingen op winst voor álle bedrijven – stop de gunstregimes! • Terugbetaling van onterecht toegekende belastingvoordelen. Daarmee richten we onze pijlen op de excess profit rulings en de internationale winsten. 

Openbare diensten 
Bussen en treinen brengen je waar je wilt, gemeente- of stadskantoren helpen je bij vragen, scholen geven kinderen een gelijke start … De overheden spelen een cruciale rol in onze samenleving. Daarom vragen we aan de regeringen om een robuust investeringsplan op te stellen. Via investeringen in diensten en het personeel, blijven we zeker van goed werkende, betaalbare en toegankelijke openbare diensten voor iedereen.
Dirks scoop's insight:
Omdat het anders én beter kan! 
more...
SocialismeKoekelberg's curator insight, December 5, 2017 4:37 AM
Omdat het anders én beter kan! 
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Modern Times 2.0: vul de enquête in! 

Modern Times 2.0: vul de enquête in!  | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it
Heb jij werkbaar werk? Hoe flexibel moet jij zijn? Moet je sneller werken? Of kan je zelf je werkritme bepalen? Presteer jij vaak overuren? Kortom, hoe wordt het werk georganiseerd? En wat is de impact van op je gezondheid?

Dat wil het ABVV via deze enquête achterhalen. Dankzij het massaal invullen van onze eerdere enquêtes (Technostress in 2013 en Modern Times in 2014), hebben we als ABVV mee gezorgd voor een mentaliteitswijziging. Welzijn op het werk zal vandaag en ook in de nabije toekomst een actueel onderwerp blijven. Met deze nieuwe enquête (Modern Times 2.0) willen we verder wegen op het maatschappelijk debat en het welzijn op het werk verbeteren.
Dirks scoop's insight:
Jouw mening is belangrijk. Laat je stem horen! 
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

‘De werkdag van zes uur is een blijver’

‘De werkdag van zes uur is een blijver’ | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

Bijna twee jaar lang moesten de personeelsleden van het rusthuis Swartedalen in het Zweedse Göteborg elke dag maar zes uur werken, terwijl ze wel voltijds werden betaald. De stad haalde in heel Europa de krantenkoppen met dit experiment. Nu het ­beëindigd is, kunnen er conclusies worden getrokken. Daniel ­Bernmar, verantwoordelijk voor de ouderenzorg bij de stad Göteborg, klinkt aan de telefoon voorzichtig positief. 


Hoe is het experiment verlopen? 

‘In maart volgt het definitieve evaluatierapport, maar we kunnen nu al voorlopige conclusies trekken. Aan de positieve kant hebben we vastgesteld dat de werkomstandigheden voor het personeel sterk verbeterd zijn, en dat er minder ziekteverzuim was. De bewoners stelden vast dat de kwaliteit van de zorg is verbeterd.’ ‘Wel waren er hoge kosten aan verbonden. Om de weggevallen werkuren te compenseren, hebben we veertien extra arbeidskrachten aangeworven. Dat kostte de stad 600.000 euro per jaar. Maar je kan daar de weggevallen werkloosheidsuitkeringen en lagere kosten voor het ziekteverzuim van aftrekken. Als je dat meerekent, kom je op een nettokostprijs van 300.000 euro per jaar uit.’ 

Dirks scoop's insight:
Waarom wordt het experiment dan stopgezet? 
‘Omdat het van bij de start bedoeld was als een tijdelijk experiment. Niet omdat het als mislukt wordt beschouwd.’
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Begroting 2017? Onverteerbaar.

Begroting 2017? Onverteerbaar. | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

De begroting 2017 ligt zwaar op de maag. Opnieuw komt men het geld zoeken bij jou, bij de werknemers. En niet bij de rijken en werkgevers. 


ON-VER-TEER-BAAR. De begroting 2017 ligt zwaar op de maag. De werknemers krijgen opnieuw alle besparingen door de strot geduwd: meer flexibiliteit in ruil voor minder loon, minder pensioen en minder welzijn. Opnieuw komt men het geld zoeken bij jou, bij de werknemers. En niet bij de rijken en werkgevers. Om kotsmisselijk van te worden. 


Toegegeven, de opdracht was niet gemakkelijk. Er moest 3 miljard gevonden worden. Maar dat men die alleen bij jou komt zoeken en niet kiest voor eerlijkere en evenwichtigere belastingen, dat is gewoon walgelijk. 


Een van de meest onverteerbare maatregelen is de flexibiliteit. De gemiddelde arbeidsduur van 38 u per week zal niet meer per trimester berekend worden, maar op jaarbasis. De ene week werk je meer, tot 9 u per dag en 45 u per week, de andere week minder. En niet wanneer het jou uitkomt, maar wanneer het de baas uitkomt. Daar bovenop zal je meer overuren moeten presteren, zonder recht op inhaalrust. Daar gaan je gezinsleven, je hobby’s, ... 


En je zal daar niet beter voor betaald worden. Want deze regering vindt dat je nu al te duur bent. En daarom past ze de wetgeving aan zodat vrije loononderhandelingen in de toekomst onmogelijk worden. Zelfs in sectoren of bedrijven waar veel winst gemaakt wordt zal je geen loonsverhoging meer kunnen afdwingen. 


Ook als je ziek of werkloos wordt zit deze regering in je portemonnee. Ze maakt je eerst kotsmisselijk en laat je daar bovenop nog eens meer betalen voor gezondheidszorgen. Een bezoek aan de dokter, medicatie, … worden allemaal duurder. Er wordt bespaard op ziekte- en werkloosheidsuitkeringen. En periodes van ziekte of werkloosheid zullen minder meetellen voor je pensioen.

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

‘Een fatsoenlijk leven voor iedereen, is dat te veel gevraagd?’

‘Een fatsoenlijk leven voor iedereen,  is dat te veel gevraagd?’ | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

‘De propaganda van de neoliberalen, dat is als stront tegen de muur smijten: er blijft altijd wel iets hangen’, zegt stand-upcomedian Nigel Williams in zijn film Fuck TINA (There is no alternative). Waarna hij met een emmer bruine smurrie aan de slag gaat om dat te bewijzen.  


Fuck TINA is een korte documentaire en een gelijknamig boek, geboren uit verontwaardiging. Bij de vakbondsbetoging in 2014 ging de stand-upcomedian, opgegroeid bij Bristol maar sinds zijn 21ste in Vlaanderen, mee aan de stakingspost staan. ‘Ik heb al een keer Thatcher meegemaakt, niet nog een keer’, zei hij voor de camera. 

  

Getroffen door die uitspraak trok filmmaker Jef Maes, adjunct-directeur bij Boek.be, met hem naar zijn geboortestreek. De working class heeft het daar niet onder de markt: onbetaalbare woningen in Londen, nul-urencontracten in callcenters, wijken zonder een spoor van sociale voorzieningen, bibliotheken of cafés. Daartegenover: de almacht van The City, het financiële centrum in Londen, en de nauwe banden tussen politiek, media en financiële instellingen. Met daartussen nog beelden van Griekse vlaggen en spandoeken met ‘Vluchtelingen welkom’ gemonteerd, worden er wel heel veel thema’s op een hoopje gegooid in veertig minuten.

Dirks scoop's insight:
'Het is toch cynisch: België wordt jaar na jaar veroordeeld voor de wantoestanden in de gevangenissen. Maar als de etterbuil openbarst en de cipiers gaan in staking, is het plots hun schuld.’
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

80 jaar geleden: de moord op Pot en Grijp 

80 jaar geleden: de moord op Pot en Grijp  | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it
In de nacht van 22 op 23 mei 1936 hadden socialistische militanten een propagandatocht achter de rug, met het oog op de verkiezingen op 24 mei, toen ze vernamen dat een plakploeg van de Realisten actief was op de Paardenmarkt, en verdacht veel belangstelling toonde voor het lokaal van de Belgische Transportarbeiders Bond (BTB). De Realisten was een kleine extreemrechtse partij. BTB-secretaris Philemon De Wit ging met enkele makkers poolshoogte nemen. Ze onderschepten de ploeg aan de Italiëlei. Daar zagen ze twee mannen en twee vrouwen die plakten voor lijst 7, de Realisten. Toen Albert Pot op één van de mannen afliep, haalde die een revolver uit en schoot twee keer. Albert Pot werd geraakt. Onderweg naar het verbandhuis in de Bordeauxstraat stierf hij. De andere militanten zetten het vluchtende viertal achterna. Toen ze hen aan de Opera inhaalden, probeerde Theofiel Grijp de schutter te pakken te krijgen. Maar die schoot opnieuw en trof Grijp in de hals. Onderweg naar het ziekenhuis overleed Theofiel Grijp. Een douanier daagde op, ontwapende de schutter en hield het viertal in bedwang tot de politie er eindelijk bij kwam. De moordenaar was Jean Awouters, orkestleider en kandidaat voor de Realisten. Awouters werd het jaar na de moord veroordeeld tot twaalf jaar gevangenis; in beroep werd deze straf tot acht jaar herleid.   

Albert Pot en Theofiel Grijp waren gekende, actieve militanten van de socialistische beweging. Pot was propagandaleider bij de Syndicale Jeugd en Grijp bondraadslid van de BTB. De dag van hun begrafenis, 26 mei 1936, groeide uit tot een algemene protestdag tegen het fascisme. De begrafenis werd door duizenden mensen gevolgd en de havenarbeiders kondigden die dag een 24-urenstaking af als protest. Op 2 juni, begon vervolgens een algemene staking aan de haven van Antwerpn die uitgroeide tot de grootse algemene staking die het land ooit had gekend. Als gevolg van de staking werden de lonen met 7 à 8 % verhoogd, kwam er een wettelijk minimumloon, werd de veertig uren werkweek ingevoerd in de haven en bij de koolmijnen, en elke volwassen werknemer had voortaan recht op een jaarlijks betaald verlof van minimum zes dagen. Ook werden een aantal paritaire comités opgericht, waarin werkgevers en vakbondsafgevaardigden sociaal overleg plegen. Een jaar na de moord huldigde de Antwerpse socialistische beweging het grafmonument van de twee vermoorde militanten in. In mei 1992 werd dit intussen vervallen monument vervangen en werden beide militanten bijgezet op het erepark van de begraafplaats Schoonselhof. 

De dood van Albert Pot en Theofiel Grijp herinnert ons eraan dat het verkiezingssucces van partijen als het Vlaams Nationaal Verbond en het Vlaamsch Nationale Blok rechtsextremisten ertoe brengt andersdenkenden te vermoorden. Het verkiezingssucces van het Vlaams Blok/Belang vroeger en van de N-VA nu brengt mensen nog niet tot moorden, maar o wee wie tegenwoordig kritiek durft te uiten op het Vlaams-nationalisme. Hij of zij wordt overstelpt met haatmail. Een bepaalde mentaliteit is blijven hangen. De reactie op de dood van Albert Pot en Theofiel Grijp herinnert ons er ook aan dat de verworvenheden van de werkende mensen vandaag nooit cadeau zijn gegeven, maar werden afgedwongen door strijd van de arbeidersbeweging.
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Zijn werknemersvertegenwoordigers overbeschermd? - Poliargus

Zijn werknemersvertegenwoordigers overbeschermd? - Poliargus | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it
Zijn werknemersvertegenwoordigers overbeschermd? Volgens de cijfers niet.
more...
No comment yet.
Rescooped by Dirks scoop from WVS - Website voor Syndicalisten
Scoop.it!

Aan kameraad De Leeuw

Aan kameraad De Leeuw | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it
Jaak Brepoels is auteur van Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn? De geschiedenis van de Belgische arbeidersbeweging. Hij is ook gemeenteraadslid voor sp.a in Leuven.

(..) Rudy, wat houdt je, en met het ABVV alle andere sociale bewegingen, tegen de 30 urenweek te lanceren als antwoord op de afschaffing van de 38 urenweek? Als dat mocht lukken heb je en de ploeg waarmee je dagelijks het syndicale schip drijvend houdt een plaats in de sociale geschiedenis meer dan verdiend.


Via WVS
Dirks scoop's insight:
"De vakbeweging is groot geworden met wervende alternatieven. Rudy, wat houdt je, en met het ABVV alle andere sociale bewegingen, tegen de 30 urenweek te lanceren als antwoord op de afschaffing van de 38 urenweek?"
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

70% positief tegenover vakbond

Een nieuwe studie van socioloog Marc Swyngedouw van IPSO-KU Leuven, stelt het beeld van de vakbonden (een beetje) bij. Zo onpopulair als het cliché het wil, zijn de syndicaten niét. Swyngedouw: “Eigenlijk is het verrassend hoe veel mensen nog vertrouwen hebben in de bonden.” De score: zo’n zeventig procent. Een onderscheiding waar heel veel nuances bij horen.  

De vakbonden zitten in de hoek waar de klappen vallen. En dat heeft veel te maken met de stakingen bij het spoor, of bij de federale ambtenaren. Althans, zo wil de perceptie het, maar klopt dat wel met de werkelijkheid? Niet helemaal, afgaand op de studie van Marc Swyngedouw van het Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek (IPSO) van de KU Leuven. Blijkt dat zo’n 69 procent van de Vlamingen – 77 procent van de Franstaligen – een min of meer positieve houding hebben tegenover de vakbonden. Slechts 31 procent is ronduit sceptisch – 23 procent in Franstalig België. En dus is de conclusie van Swyngedouw: “De vakbond komt hier eigenlijk beter uit dan ze normaal door pers en politiek wordt afgeschilderd.” (DeRedactie.be)
Dirks scoop's insight:
Ondanks het voortdurende vakbondsbashen bij de regeringen, de patroons en de pers. 
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Déficit de 2 milliards dans le budget : la faute au «tax shift», pour les syndicats

Déficit de 2 milliards dans le budget : la faute au «tax shift», pour les syndicats | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

Le gouvernement fédéral cherche deux milliards d’euros. Les recettes fiscales sont inférieures à ce qui était attendu. 


L'’annonce d’un trou de quelque deux milliards d’euros à combler dans le budget 2016 a fait réagir les syndicats, qui dénoncent ce qu’ils estiment être les conséquences négatives du «tax shift» (ou glissement fiscal) décidé par le gouvernement fédéral.  

Pour la FGTB, le gouvernement, «de par sa politique antisociale, est le seul responsable de ce déficit budgétaire.» Le syndicat socialiste estime que le déficit du budget 2016 de la sécurité sociale est dû principalement à la mise en œuvre du tax shift et aux réductions, voire suppression pour le premier emploi, de cotisations sociales patronales, ce qui représente«un manque à gagner de 1,5 milliard d’euros.»  

«Ces baisses de cotisations sociales sont purement et simplement des cadeaux aux entreprises puisqu’elles seront octroyées sans aucune exigence en matière de création d’emplois. Cette obligation de création d’emplois aurait pourtant permis d’augmenter les recettes de la sécurité sociale», déplore encore la FGTB dans un communiqué.  

Le syndicat socialiste demande de «nouvelles sources de financement pour la sécurité sociale en compensation des baisses de recettes décidées par le gouvernement».  

De son côté, la CGSLB estime que le gouvernement «n’en serait pas là s’il avait opéré un glissement fiscal juste et raisonnable il y a quelques mois.»  

Et le syndicat libéral de prôner «un impôt progressif sur toutes les formes de revenus mobiliers qui se situent aujourd’hui sous le taux de 25%; un prélèvement limité sur le rendement des actions cotées en Bourse et une taxe forfaitaire de 15% sur les plus-values d’actions non cotées en bourse» ainsi que «la suppression de la déduction des intérêts notionnels».  

La CGSLB dit refuser que la facture soit à nouveau présentée aux travailleurs et allocataires sociaux.

more...
No comment yet.