Metsa Abc
194 views | +2 today
Follow
 
Scooped by metsaabc.estonia@gmail.com
onto Metsa Abc
Scoop.it!

Hakkepuidu kokkuost 

Hakkepuidu kokkuost  | Metsa Abc | Scoop.it
Puud ja põõsad on erinevad Hakkepuidu kokkuost kuna puud on üle 20 jala kõrgemad ja nende puude tüvede üle 2 tolli ja maapinnast vähemalt 4,5 jala kõrgusel. Põõsad on olulised, kuna need takistavad vee ja pinnase erosiooni, on ka küttepuidu, saematerjali ja postide allikad. Need on ka selliste toiduainete allikaks nagu puuviljad, lehed, mugulavõrsed ja juured. MetsaABC on Eesti üks parimaid ettevõtteid, mis pakub kõiki metsaga seotud teenuseid sh hakkpuitu virnastatud võsa ja raiejäätmetena.
No comment yet.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by metsaabc.estonia@gmail.com
Scoop.it!

Kasvava metsa müük

Kasvava metsa müük | Metsa Abc | Scoop.it
MetsaABC on metsavarumisettevõte, millel on enam kui kahe aastakümne pikkune kogemus kohalikul metsaturul. Nad tegelevad igasuguste metsaga seotud teenustega. Kasvava metsa müüki ostab MetsaABC kokkulepitud hinna alusel sõltuvalt metsa hooldamisest ja seisukorrast. Kasvav mets ostetakse kokkulepitud hinna alusel, pidades silmas ostja tulevasi investeeringu nõudeid konkreetsele metsale. Hinnad on erinevad, kui mets on väga hästi hooldatud, võib omanik küsida kõrgemat hinda, kuid kui ostja vajab tulevikus kõrget hooldust, maksab mets odavamalt. Metsa majandamine on suur ülesanne, sest on palju asju, mida peab teadma enne metsa kasvatamist nagu metsaomanik peaks teadma, milliseid puid võib metsa istutada jne.
No comment yet.
Scooped by metsaabc.estonia@gmail.com
Scoop.it!

Hakkepuidu kokkuost 

Hakkepuidu kokkuost  | Metsa Abc | Scoop.it
Puud ja põõsad on erinevad Hakkepuidu kokkuost kuna puud on üle 20 jala kõrgemad ja nende puude tüvede üle 2 tolli ja maapinnast vähemalt 4,5 jala kõrgusel. Põõsad on olulised, kuna need takistavad vee ja pinnase erosiooni, on ka küttepuidu, saematerjali ja postide allikad. Need on ka selliste toiduainete allikaks nagu puuviljad, lehed, mugulavõrsed ja juured. MetsaABC on Eesti üks parimaid ettevõtteid, mis pakub kõiki metsaga seotud teenuseid sh hakkpuitu virnastatud võsa ja raiejäätmetena.
No comment yet.
Scooped by metsaabc.estonia@gmail.com
Scoop.it!

Metsamaa müük-ost | Metsa ABC | edocr

Metsamaa müük-ost | Metsa ABC | edocr | Metsa Abc | Scoop.it
Metsa müük võib toimuda mitmel viisil. Metsaomanik saab kinnistult metsa (metsamaterjali) müüa vaid sõlmides metsafirmaga raieõiguse võõrandamise lepingu või tehes raietöid metsas iseseisvalt. Metsaomanik müüb metsamaa koos sellel oleva puistu ja elusloodusega, mis on tavaliselt eelistatud valik ja annab suurema üldväärtuse. Metsa ABC on mersifarma, mis tegeleb ka kasvava metsa ost-müügiga.
No comment yet.
Scooped by metsaabc.estonia@gmail.com
Scoop.it!

Metsa hooldus | Metsa ABC

Metsa hooldus | Metsa ABC | Metsa Abc | Scoop.it
Põllumajanduses tähendab harvendamine mõne taime või mõne taime- või puuosa eemaldamist, mis aitaks neil paremini kasvada. Harvendamine hõlmab teatud taime või puu osade (nt oksad, pungad ja juured) eemaldamist, kuid see ei tähenda kogu puu mahalõikamist, seda protsessi nimetatakse tavaliselt pügamiseks. Harvendusraie viisid on altpoolt, ülalt harvendusraie, läbimõõt, geomeetriline harvendus ja vaba harvendus. Metsapuude jaoks vajalike ressursside tagamiseks on vaja ka harvendustööd. Harvendamine aitab puudel saada kasvamiseks vajalikke ressursse, nagu juurdepääs veele, mulla toitainetele ja valgusele. Harvendamine aitab puid ka putukate ja haiguste eest ära hoida. Valgus ja ruum aitavad ka puid kasvada ning parandada eluslooduse elupaikade ja toidu kättesaadavust ning arendada bioloogilist mitmekesisust üldiselt. Harvendamine vähendab ka metsatulekahju ohtu "kuival poolel".

No comment yet.
Scooped by metsaabc.estonia@gmail.com
Scoop.it!

Erinevat Tüüpi Metsad Maailmas | Metsa ABC | edocr

Erinevat Tüüpi Metsad Maailmas | Metsa ABC | edocr | Metsa Abc | Scoop.it
MetsaABC on erametsaomanikelt metsa ost-müügi ja muid metsateenuseid pakkuv metsafirma Eestis. Võtke nendega ühendust juba täna, et saada rohkem teavet nende metsateenuste kohta!
No comment yet.
Scooped by metsaabc.estonia@gmail.com
Scoop.it!

Metsa Majandamine | MetsaABC 

Metsa Majandamine | MetsaABC  | Metsa Abc | Scoop.it

Forest management is the process of taking care of the forest with overall administrative, legal, economic, and social aspects, as well as scientific and technical aspects, such as silviculture, protection, and forest regulation. Forest management includes everything related to forests whether it is soil fertilization, planting trees, and then taking care of them in the future and it becomes impossible for a forest owner to do all the tasks of forest management alone. MetsaABC provides its services for forest management to the forest owners. The services are divided into two plans long-term and short-term plan. The cooperation would be based on the requirements discussed before and a price would be decided on the agreed price. Before preparing the plan of forest management MetsaABC makes sure to take into account the expectations and visions of the forest owner and, if necessary, they offer their proposals. They make sure to discuss every possibility of work required in the forest and finalize everything.
No comment yet.
Scooped by metsaabc.estonia@gmail.com
Scoop.it!

Professionaalse puidu ülestöötamise eelised | Metsa ABC | edocr

Professionaalse puidu ülestöötamise eelised | Metsa ABC | edocr | Metsa Abc | Scoop.it
Olenemata puidu ülestöötamise põhjusest võivad kvalifitseeritud raiemehed pakkuda mitmeid eeliseid. Raietel on palju tagajärgi, kuid kas teadsite, et see võib aidata ka noortel puudel kasvada ja areneda? See on ka kriitiline meetod terve metsa hooldamiseks ja pikaajalise puidutoodangu tagamiseks.
No comment yet.
Scooped by metsaabc.estonia@gmail.com
Scoop.it!

Kas Surnud Puidu Kogumine on Seaduslik? | Metsa ABC

Kas Surnud Puidu Kogumine on Seaduslik? | Metsa ABC | Metsa Abc | Scoop.it
Intensiivse metsakasutuse ning pisikeste puidu ja muude jäätmete ulatusliku põletamise tõttu on surnud puidu hulk Euroopa metsades alates 19. sajandi keskpaigast dramaatiliselt vähenenud. Alates 2000.
No comment yet.
Scooped by metsaabc.estonia@gmail.com
Scoop.it!

Eesti metsandus: poliitikad ja nende eesmärgid | Metsa ABC

Eesti metsandus: poliitikad ja nende eesmärgid | Metsa ABC | Metsa Abc | Scoop.it
Eesti metsapoliitika tõdeb, et Eesti metsad on kõrge keskkonna- ja ökoloogilise väärtusega nii liigirikkuse, maastiku, loodusliku puistu struktuuri kui ka muude tegurite poolest. Mõned ökosüsteemid võivad olla ülemaailmse tähtsusega.
No comment yet.
Scooped by metsaabc.estonia@gmail.com
Scoop.it!

Raiejäätmete ost - MetsaAbc

Raiejäätmete ost - MetsaAbc | Metsa Abc | Scoop.it

MetsaAbC on metsa ülestöötamise ja metsa ostmisega tegelev ettevõte, mille meeskonnal on rohkem kui kahe aastakümne pikkune kogemus kohalikul metsaturul. Erinevate teenuste hulgas, mida nad metsa majandamiseks osutavad, hõlmavad hakke ostmist virnastatud võsa kujul või raiejäätmete ostmist. Samuti ostetakse või ostetakse kinnikasvanud muru ja haritavat maad või võsastunud raiesmikuid, millest võiks hakkepuidu tootmiseks kasu olla. Samuti müüvad nad metsa majandamise käigus raiutud puidu kogumist ning toodavad laotud võsast või raiejäätmetest hakkepuitu. Ümarpuidu ja hakkpuidu hind otsustatakse juba enne raietööde läbiviimist ning töid tehakse otsustatud hinna alusel. Kuna nemadki on metsateenistuses töötades alati kursis metsaturuga, siis soovitavad nad ka metsaomanikele õiget aega metsa müümiseks.

No comment yet.
Scooped by metsaabc.estonia@gmail.com
Scoop.it!

Mida otsida metsamajandamise ettevõttes? | Metsa ABC

Mida otsida metsamajandamise ettevõttes? | Metsa ABC | Metsa Abc | Scoop.it
MetsaABC on koht, kuhu minna, kui soovid vältida ülearu ja küsida asjatundlikku nõu metsamajandamise kohta. Need on kahe aastakümne pikkuse pika kogemusega olnud Eesti parim metsamajandamise valik. Võtke nendega kohe ühendust, et saada lisateavet selle kohta, kuidas nende tööriistad ja kogemused...
No comment yet.
Scooped by metsaabc.estonia@gmail.com
Scoop.it!

Mida Teada Raieõiguse Müügist? | Metsa ABC | edocr

Mida Teada Raieõiguse Müügist? | Metsa ABC | edocr | Metsa Abc | Scoop.it
Omanikul on võimalus kogu metsaraie üle võtta. Selle stsenaariumi puhul tuleb aga meeles pidada, et kuigi töö on avatud ja läbipaistev, kaasneb sellega ka märkimisväärne hulk paberimajandust. Sellise keerulise ettevõtmise peale tasub mõelda eelkõige suurtel metsamajanditel ja metsaomanikel, kes on varem tutvunud raie- ja kasvava metsa müük seadusandlusega ning korraga.
No comment yet.
Scooped by metsaabc.estonia@gmail.com
Scoop.it!

Professionaalse puidu ülestöötamise eelised | Metsa ABC

Professionaalse puidu ülestöötamise eelised | Metsa ABC | Metsa Abc | Scoop.it
Jäme puitunud praht (CWD) koosneb langenud surnud puujäänustest, mis parandavad elupaika, pakkudes metsloomadele rohkem toitu, katet ja peavarju. Surnud ja/või mädanenud CWD korral võib avastada mitmesuguseid putukaid, mis on paljudele loomaliikidele oluliseks toiduallikaks.
No comment yet.
Scooped by metsaabc.estonia@gmail.com
Scoop.it!

Metsa ülestöötamine

Metsa ülestöötamine | Metsa Abc | Scoop.it
MetsaABC on Eesti metsaettevõte, mis pakub metsa ülestöötamise ja majandamise teenust koos metsakinnistu, kasvava metsa, kasvava võsa ja hakkepuidu ostu-müügiga. Metsa ülestöötamine on kompleksne, mis hõlmab metsaraiet, puidu eksporti ja seejärel selle transportimist lähimasse kokkuostupunkti. Enne lõpliku raieõiguse lepinguotsuse tegemist tuleb taksojuht isiklikult kohale, kogub vajaliku info ja teeb otsuse puidu maksumuse hinnangu kohta. Vajadusel juhendavad nad metsaomanikke ka metsateatiste esitamisel ja metsa majandamise kavade koostamisel. Nad on teie jaoks usaldusväärne metsafirma, kuna nende meeskonnal on kahe aastakümne pikkune kogemus kohalikul metsaturul. Lisapäringute, teabe ja hindade saamiseks võtke nendega ühendust!
No comment yet.
Scooped by metsaabc.estonia@gmail.com
Scoop.it!

parim Kasvava metsa müük

parim Kasvava metsa müük | Metsa Abc | Scoop.it
MetsaABC on metsavarumisettevõte, millel on enam kui kahe aastakümne pikkune kogemus kohalikul metsaturul. Nad tegelevad igasuguste metsaga seotud teenustega. Kasvava metsa müüki ostab MetsaABC kokkulepitud hinna alusel sõltuvalt metsa hooldamisest ja seisukorrast. Kasvav mets ostetakse kokkulepitud hinna alusel, pidades silmas ostja tulevasi investeeringu nõudeid konkreetsele metsale. Hinnad on erinevad, kui mets on väga hästi hooldatud, võib omanik küsida kõrgemat hinda, kuid kui ostja vajab tulevikus kõrget hooldust, maksab mets odavamalt. Metsa majandamine on suur ülesanne, sest on palju asju, mida peab teadma enne metsa kasvatamist nagu metsaomanik peaks teadma, milliseid puid võib metsa istutada jne.
No comment yet.
Scooped by metsaabc.estonia@gmail.com
Scoop.it!

Kasvava Metsa Ost | Metsa ABC | Kasvava metsa ost on notaria…

Kasvava Metsa Ost | Metsa ABC
Kasvava metsa ost on notariaalne tehing ja pärast kinnisasja ostu-müügilepingu notari kinnitamist saab metsakinnistu ostja valdusesse. Metsakinnistu müük on võimalik ka siis, kui see on koormatud kinnisasjaga.
metsaabc.ee/
No comment yet.
Scooped by metsaabc.estonia@gmail.com
Scoop.it!

Raiejäätmete müük

Raiejäätmete müük | Metsa Abc | Scoop.it
MetsaABC on metsa ülestöötamise ja metsa kokkuostuga tegelev ettevõte, mille meeskonnal on rohkem kui kahe aastakümne pikkune kogemus kohalikul metsaturul. Erinevate teenuste hulgas, mida nad metsa majandamiseks osutavad, hõlmavad hakke ostmist virnastatud võsa kujul või raiejäätmete ostmist. Samuti ostetakse või ostetakse kinnikasvanud muru ja haritavat maad või võsastunud raiesmikuid, millest võiks hakkepuidu tootmiseks kasu olla. Samuti müüvad nad metsa majandamise käigus raiutud puidu kogumist ning toodavad laotud võsast või raiejäätmetest hakkepuitu. Ümarpuidu ja hakkpuidu hind otsustatakse juba enne raietööde läbiviimist ning töid tehakse otsustatud hinna alusel. Kuna nemadki on metsateenistuses töötades alati kursis metsaturuga, siis soovitavad nad ka metsaomanikele õiget aega metsa müümiseks.
No comment yet.
Scooped by metsaabc.estonia@gmail.com
Scoop.it!

Metsa ABC | Parim puit välisprojektide jaoks

Metsa ABC | Parim puit välisprojektide jaoks | Metsa Abc | Scoop.it
Naturaalne puit on suurepärane meetod oma välisruumi soojuse ja iseloomu lisamiseks. Paljud puitplokid on mädanemise vältimiseks keemiliselt töödeldud, kuid mõnel on suurem loomulik mädanemiskindlus ja neid saab kasutada väljas ilma töötlemata. MetsaABC on Eesti metsafirma, mis pakub kasvavat metsa müük ja ostmist koos puidu ja puiduga. Päikesevalgus, niiskus, putukad ja seened on kõik tegurid, mis soodustavad puidu mädanemist. Eriti oluline on kasutada mädanemiskindlat puitu, kui puit on maapinnaga otseses kontaktis, näiteks aiapeenras või võres. Niiskus maapinnast võib siseneda puitu, laiendades ja lõhestades poorid ning võimaldades hallituse ja seente kasvu. Puidu pinnal kasvavad taimed ja viinapuud võivad olla ohtlikud. 
No comment yet.
Scooped by metsaabc.estonia@gmail.com
Scoop.it!

Millised on Erinevad Metsatüübid Maailmas?

Millised on Erinevad Metsatüübid Maailmas? | Metsa Abc | Scoop.it
Puud on sadu miljoneid aastaid arenenud, muutes füüsiliselt maakera palet, kuna erinevat tüüpi metsad on laiendanud oma jalajälge ja kohandunud muutuvate kliimatingimustega. Tänapäeval katavad puu
No comment yet.
Scooped by metsaabc.estonia@gmail.com
Scoop.it!

Kas Surnud Puidu Kogumine on Seaduslik? | Metsa ABC | edocr

Kas Surnud Puidu Kogumine on Seaduslik? | Metsa ABC | edocr | Metsa Abc | Scoop.it
Intensiivse metsakasutuse ning pisikeste puidu ja muude jäätmete ulatusliku põletamise tõttu on surnud puidu hulk Euroopa metsades alates 19. sajandi keskpaigast dramaatiliselt vähenenud. Alates 2000. aastast on see statistika siiski väike üldine tõus. See võib olla tingitud metsa majandamine meetoditest, mis suurendavad sihikindlalt lamapuidu hulka majandatavates metsades, kas valitsuse poliitika või metsa sertifitseerimise standardite kehtestamise tulemusena.
No comment yet.
Scooped by metsaabc.estonia@gmail.com
Scoop.it!

Eesti metsandus: poliitikad ja nende eesmärgid | Metsa ABC

Eesti metsandus: poliitikad ja nende eesmärgid | Metsa ABC | Metsa Abc | Scoop.it
Eesti metsapoliitika tõdeb, et Eesti metsad on kõrge keskkonna- ja ökoloogilise väärtusega nii liigirikkuse, maastiku, loodusliku puistu struktuuri kui ka muude tegurite poolest. Mõned ökosüsteemid võivad olla ülemaailmse tähtsusega.
No comment yet.
Scooped by metsaabc.estonia@gmail.com
Scoop.it!

Puiduhakke kasutamine aias | Metsa ABC

Puiduhakke kasutamine aias | Metsa ABC | Metsa Abc | Scoop.it
Arvesse võetakse ka puidu tüüpi. Lehtpuidu puitlaastud erinevad oma omaduste poolest okaspuidust, näiteks männist. Oluline on meeles pidada, et näiteks okaspuud võivad mulda hapestada. See võib olla kasulik kohtades, kus on leeliseline pinnas, kuid see võib olla kahjulik piirkondades, kus on...
No comment yet.
Scooped by metsaabc.estonia@gmail.com
Scoop.it!

Kasvava Metsa Müük | Metsa ABC | Kasvava metsa müük tähendab…

Kasvava Metsa Müük | Metsa ABC
Kasvava metsa müük tähendab seda, et müüakse ainult metsamaal kasvavat täiskasvanud metsa, s.o õigust raiuda metsa. Pärast raietöid ja metsamaterjali müüki jääb metsamaa metsaomanikule. Metsa ABC on üks tunnustatumaid ja usaldusväärsemaid metsamajandusettevõtteid Eestis.
Learn More - metsaabc.ee
No comment yet.
Scooped by metsaabc.estonia@gmail.com
Scoop.it!

Professionaalse puidu ülestöötamise eelised | Metsa ABC

Professionaalse puidu ülestöötamise eelised | Metsa ABC | Metsa Abc | Scoop.it
Jäme puitunud praht (CWD) koosneb langenud surnud puujäänustest, mis parandavad elupaika, pakkudes metsloomadele rohkem toitu, katet ja peavarju. Surnud ja/või mädanenud CWD korral võib avastada mitmesuguseid putukaid, mis on paljudele loomaliikidele oluliseks toiduallikaks.
No comment yet.
Scooped by metsaabc.estonia@gmail.com
Scoop.it!

Raiejäätmete müük - MetsaAbc

Raiejäätmete müük - MetsaAbc | Metsa Abc | Scoop.it

MetsaABC pakub metsaomanikele professionaalseid metsateenuseid, mis hõlmavad metsa majandamist, metsa ülestöötamist ja kasvava metsa, kasvava võsa, hakkepuidu ostmist ja metsakinnistute ostmist. Raiejäätmete müügihinnad otsustatakse enne müüki ja alles seejärel hakatakse müüma hakkpuitu ja teostama vajalikke teenuseid. Metsal on oma meeskond, kes tegeleb raiejäätmete ja laotud võsa müügiga. Kuna tegemist on usaldusväärse metsafirmaga, jälgivad nad kindlasti metsaomanike andmete privaatsust. MetsaABC spetsialistid on metsaga seotud teenustes alati nõu ja jõuga abiks. Metsateatis on ametlik dokument, mis tuleb esitada Keskkonnaametile, kui metsaomanik soovib metsakinnistul teha raietöid. Metsateatise saab esitada metsaregistris, saata elektrooniliselt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud metsateatise Keskkonnaameti e-postile, esitada isiklikult Keskkonnaameti kontoris või posti teel Keskkonnaameti büroosse. Visit- https://metsaabc.ee/

No comment yet.