Verzorgingsstaat en Pluriforme Samenleving
22 views | +0 today
Follow
Verzorgingsstaat en Pluriforme Samenleving
Voor school maak ik een opdracht waarin ik een krant maak op scoop over de verzorgingsstaat
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Merel Rechtsstaat
Scoop.it!

'Overheid moet duidelijker zijn over pensioengevolgen'

'Overheid moet duidelijker zijn over pensioengevolgen' | Verzorgingsstaat en Pluriforme Samenleving | Scoop.it
Het kabinet zou duidelijker moeten zijn over de toekomst van de pensioenopbouw. "De plannen hebben forse gevolgen, vooral voor jongeren."
more...
Merel Rechtsstaat's comment, June 21, 2013 9:20 AM
De overheid moet duidelijker zijn over de pensioengevolgen, zo weten mensen waar ze aan toe zijn en waar ze zich op voor moeten bereiden. Mensen kunnen zich zorgenmaken over hun toekomst en hun pensioen, en kunnen zo acties ondernemen uit angst voor de miscchien slechte toekomst voor hun die juist niet goed zijn voor hun. De staat moet duidelijker zijn zodat het welzijn van de mensen er blijft, mensen kunnen zich nu druk gaan maken en ondernemen acties die juist niet moeten. Ook moet de overheid met oplossingen komen zodat iedereen nog wel krijgt waar diegene recht op heeft, wat ook welzijn is.
Scooped by Merel Rechtsstaat
Scoop.it!

'Laat scholen zelf beslissen over aanpak pesten'

'Laat scholen zelf beslissen over aanpak pesten' | Verzorgingsstaat en Pluriforme Samenleving | Scoop.it
Scholen moeten zelf kunnen beslissen hoe ze pesten willen bestrijden.
more...
Merel Rechtsstaat's comment, June 21, 2013 9:31 AM
SP-Kamerlid Eric Smaling wil niet dat scholen verplicht moeten worden om pesten aan te pakken, omdat ze al genoeg moeten doen van de onderwijsinstellingen. Dus scholen mogen zelf beslissen hoe ze pesten aanpakken en of ze dat überhaupt dan wel doen. De staat moet zorgen voor de welzijn van de burgers. Door de scholen niet verplichten pesten aan te pakken kan dit ervoor zorgen dat scholen helemaal niks meer eraan gaan doen of maar heel weinig. Kinderen die dan gepest worden kunnen niet meer terecht bij de plek waar het allemaal gebeurd, namelijk school. Dit zorgt ervoor dat die mensen geen welzijn ervaren op dat moment, waar de staat wel voor moet zorgen. Ik vind dat de overheid de scholen wel moet verplichten er iets aan te doen. Voor het welzijn van de mens.
Rescooped by Merel Rechtsstaat from verzorgingsstaat
Scoop.it!

'Scholen moeten meer ruimte krijgen' - Nieuws.nl

'Scholen moeten meer ruimte krijgen' - Nieuws.nl | Verzorgingsstaat en Pluriforme Samenleving | Scoop.it
(Novum) - Scholen moeten meer ruimte krijgen om eigen keuzes te maken over het onderwijs dat ze geven. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies dat donderdag is aangeboden aan minister van Onderwijs...

Via Lieke Baars
more...
Merel Rechtsstaat's comment, June 21, 2013 9:44 AM
Ik vind dit een goed standpunt. Wat er al werd gezegd is dat er diversiteit en eigenheid nodig is om goed onderwijs te geven. Als de scholen meer vrijheid krijgen in het geven van onderwijs kunnen ze dit ontwikkelen. Dit zorgt voor goed onderwijs voor de kinderen en doet de verzorgingsstaat het goed op het gebied van onderwijs.
Lieke Baars's comment, June 24, 2013 3:42 PM
Ik ben het er mee eens dat scholen ruimte moeten hebben om zelf te bepalen hoe ze onderwijs geven en hoe ze dit invullen. Scholen zullen zich zo verantwoorden naar hun maatschappelijke omgeving en zo dus passend onderwijs geven dat past bij hun visie en de lokale omstandigheden.
Ouders met een bepaalde visie kunnen zo een school kiezen die goed bij hun visie past.
Scooped by Merel Rechtsstaat
Scoop.it!

Post bezorgen wordt baan voor arbeidsgehandicapten

Post bezorgen wordt baan voor arbeidsgehandicapten | Verzorgingsstaat en Pluriforme Samenleving | Scoop.it
PostNL wil vijfhonderd arbeidsgehandicapten en bijstandsgerechtigden post laten bezorgen.
more...
Merel Rechtsstaat's comment, June 21, 2013 9:51 AM
Zo krijgen de gehandicapten ook de kans op een inkomen en kunnen ze geld verdienen. Dit is ook een deel van de verzorgingsstaat. Namelijk dat de staat burgers het recht geeft op een inkomen en baan. Dit je noem je sociale zekerheid. Maar door deze veranderen krijgen gehandicapten dat ook, want ze zijn ook burgers.
Scooped by Merel Rechtsstaat
Scoop.it!

Werkloosheid loopt verder op

Werkloosheid loopt verder op | Verzorgingsstaat en Pluriforme Samenleving | Scoop.it
De werkloosheid in Nederland is in mei opgelopen tot 8,3 procent van de beroepsbevolking. Het totaal aantal werklozen kwam daarmee op 659.000.
more...
Merel Rechtsstaat's comment, June 21, 2013 9:59 AM
De werkloosheid loopt steeds verder op en steeds meer mensen hebben geen inkomen. De staat moet ervoor zorgen dat men sociale zekerheid heeft en inkomen krijgt en de zorg voor zichzelf en het gezin kan betalen. Doordat de werkloosheid steeds verder oploopt hebben steeds minder mensen sociale zekerheid. Dit mag natuurlijk niet gebeuren en daar moet de staat voor zorgen.
Lieke Baars's comment, June 24, 2013 3:17 PM
Er komen steeds meer werklozen in Nederland. Dit is vooral in de groep mensen van 25- tot 65 jaar. Deze mensen hebben geen vast inkomen en moeten leven in de bijstand.
De staat moet er voor zorgen dat de mensen sociale zekerheid krijgen en dat ze ook een inkomen krijgen. Maar steeds minder mensen hebben deze zekerheid doordat er niet genoeg banen zijn. Het is dus een goed plan om te investeren in werkgelegenheid. Zo zullen deze mensen ook een kans hebben om een inkomen te krijgen. Dit geeft deze mensen meer zekerheid.
Scooped by Merel Rechtsstaat
Scoop.it!

Vergrijzing nekt vakantiebaantje

Vergrijzing nekt vakantiebaantje | Verzorgingsstaat en Pluriforme Samenleving | Scoop.it
Scholieren en studenten die even een paar weken willen werken om hun vakantie te betalen, kunnen dat vaak wel vergeten.
more...
Merel Rechtsstaat's comment, June 21, 2013 9:25 AM
Dit zorgt ervoor dat steeds meer jongeren een inkomen zullen krijgen, omdat veel jongeren dan geen eens meer een baantje kunnen vinden. Bedrijven willen niet meer dat jongeren als ze net zijn ingewerkt weer vertrekken, dit gebeurt namelijk veel als het een vakantiebaantje is. Jongeren kunnen niet lang kunnen komen blijven werken, omdat ze ook weer na de vakantie naar school moeten. Zo steken bedrijven geld en tijd in het inwerken van jongeren en dan vertrekken ze weer. Dat willen bedrijven niet meer. Dit zorgt ervoor dat steeds minder jongeren een baantje kunnen krijgen. De staat moet wel zorgen voor sociale zekerheid en dat men beschikking kan krijgen over een inkomen bijvoorbeeld. Dit gebeurt in dit geval niet, want veel jongeren kunnen daar dus niet meer zo snel de beschikking over krijgen.
Scooped by Merel Rechtsstaat
Scoop.it!

Wilders nu al met dood bedreigd

Wilders nu al met dood bedreigd | Verzorgingsstaat en Pluriforme Samenleving | Scoop.it
Geert Wilders is sinds hij aangekondigde de Haagse Schilderswijk dinsdag te zullen bezoeken al meermalen met de dood bedreigd. De PVV’er kreeg van diverse Twitteraars te horen dat hij het er niet levend vanaf zal brengen.
more...
Merel Rechtsstaat's comment, June 21, 2013 9:40 AM
Ik vind dit onnodig, mensen weten niet hoe de situatie is en trekken verkeerde conclusies. We leven in een pluriforme samenleving, met meerde culturen, andere religies en meningen. Je moet andermans mening accepteren en andermans gedrag ook. Dit meisje doet dat dus niet en gaat er meteen fel op in. Dit kan natuurlijk niet, iedereen denkt wel anders over dingen en zij reageert hier extreem op. Dit kan ook nadelig zijn voor het welzijn van Wilders, hij voelt zich niet veilig en niet geliefd. Dit is natuurlijk niet goed.
Rescooped by Merel Rechtsstaat from verzorgingsstaat
Scoop.it!

Actie bezuinigingen passend onderwijs op 6 maart - Nieuws.nl

Actie bezuinigingen passend onderwijs op 6 maart - Nieuws.nl | Verzorgingsstaat en Pluriforme Samenleving | Scoop.it
(Novum) - De onderwijsvakbonden organiseren op 6 maart weer een staking tegen de kabinetsplannen voor het onderwijs. Dit keer gaat het om de bezuinigingen op het passend onderwijs. De bonden roepen...

Via Lieke Baars
more...
Merel Rechtsstaat's comment, June 21, 2013 9:48 AM
Door de bezuiniging op passend onderwijs kan de kwaliteit van het onderwijs verslechteren. Dit is natuurlijk niet goed. Ook kan dit zorgen voor massaontslag, dit betekent dat er voor veel mensen geen sociale zekerheid is meer is die de staat hun hoort te geven. Ze hebben namelijk niet meer de beschikking over een inkomen en zeker in deze economische crisis is het weer lastig om een nieuwe baan te vinden. Mensen hebben sociale zekerheid nodig en daar hebben ze recht op, dus ze moeten niet gaan bezuinigen op passend onderwijs.
Lieke Baars's comment, June 24, 2013 3:36 PM
Bezuinigingen op het onderwijs zullen er toe leiden dat het onderwijs achteruit gaat. Dit is niet wat we willen bereiken. We willen bereiken dat men een hoog opleidingsniveau krijgt waardoor ze later een goede baan zullen krijgen. Met deze bezuinigingen zal dit al lastiger worden doordat men niet meer over de juiste kennis beschikken.
Ook zal dit er toe leiden dat er veel mensen in het onderwijs worden ontslagen waardoor er meer werklozen komen. De sociale zekerheid die men hoort te krijgen zal zo aangetast worden. Doordat er steeds meer werklozen komen zal het ook voor deze mensen lastig zijn om een nieuwe baan te vinden en een inkomen te krijgen.
Scooped by Merel Rechtsstaat
Scoop.it!

'Reisverzekering vaak te duur'

'Reisverzekering vaak te duur' | Verzorgingsstaat en Pluriforme Samenleving | Scoop.it
Vakantiegangers doen er volgens de Consumentenbond goed aan hun reisverzekering onder de loep te nemen.
more...
Merel Rechtsstaat's comment, June 21, 2013 9:56 AM
Doordat de reisverzekeringen steeds duurder worden kan het zo zijn dat gezinnen zich niet meer gaan verzekeren als ze op reis gaan. Dit kan natuurlijk voor veel problemen zorgen. Als ze dan uiteindelijk ergens in terecht komen waar ze veel geld voor moeten betalen kunnen ze dit niet laten verzekeren. Zo kunnen ze in financiële problemen komen door het plotselinge grote bedrag. De staat moet ervoor zorgen dat de burgers dit niet gaan doen en gewoon veilig op vakantie kunnen gaan. Daarom moeten reisverzekeringen eigenlijk niet duurder worden.
Scooped by Merel Rechtsstaat
Scoop.it!

Zorgeuro's verspild aan onnodige consulten en dozen vol medicijnen

Zorgeuro's verspild aan onnodige consulten en dozen vol medicijnen | Verzorgingsstaat en Pluriforme Samenleving | Scoop.it
Na alle commotie over fraude door ziekenhuizen en zorginstellingen, blijkt dat er in de zorgsector veel geld wordt verspild aan onterechte consulten en verwijzingen, dubbele onderzoeken en foto’s en dozen vol medicijnen die wel worden verstrekt...
more...
Merel Rechtsstaat's comment, June 21, 2013 10:01 AM
Mensen laten zich verplicht verzekeren voor zijn/haar gezondheid. Dit moet van de staat. Maar als de staat dit aan onnodige dingen uitgeven blijft er minder geld over het nodige. Dit is niet handig, want mensen hebben recht op zorg van de staat. Dit hoort ook bij de plicht van een verzorgingsstaat.
Lieke Baars's comment, June 24, 2013 3:01 PM
Iedereen heeft recht op zorg, en moet zich verzekeren. Veel mensen maken zich dan ook zorgen over de zorgbezuinigingen die het kabinet wil invoeren. Maar we zullen er eerst voor moeten zorgen dat er geen geld wordt verspild aan dubbele onderzoeken, foto’s en medicijnen die niet worden gebruikt. Hiermee zal al veel geld worden bespaard. Er zal zo meer geld overblijven voor de dingen die echt nodig zijn in de zorg. Dingen zullen moeten veranderen in de zorg aangezien de staat verplicht is om zorg te geven. Het is immers een verzorgingsstaat.