Medlem&Organisation juni 2014
197 views | +0 today
Follow
Medlem&Organisation juni 2014
Inspiration, idéer och omvärldsspaning kring frågor om folkrörelse, organisationsutveckling, engagemang och medlemskap
Curated by Petra Pilawa
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Petra Pilawa
Scoop.it!

Video från seminariet "Digitala folkrörelser"

Video från seminariet "Digitala folkrörelser" | Medlem&Organisation juni 2014 | Scoop.it

I förra månadens spaning tipsade jag om seminariet "Digitala folkrörelser". För dem som inte hade möjlighet att delta på det så finns nu en möjlighet att titta på det i efterhand, eftersom det spelades in via bambuser. Bambuser är rent generellt ett bra verktyg som fler och fler använder sig av för att spela in seminarier och föreläsningar och kunna sända dem efteråt. Både LRF Jämtland och LRF Västernorrland använde, med hjälp av SV, bambuser för att spela in och webbsända sina regionstämmor i år.

 

Obs, rubriken är inte klickbara i detta inlägg, men du hittar länken här: http://bambuser.com/v/4633237

more...
No comment yet.
Scooped by Petra Pilawa
Scoop.it!

Digitala årsmöten

Digitala årsmöten | Medlem&Organisation juni 2014 | Scoop.it

Ett spännande sätt att utveckla medlemsdemokrati kan vara att hålla olika beslutande möten digitalt. Detta är något som används i flera olika organisationer, och det finns ett svenskt system för det som kan vara intressant att titta på för den som är nyfiken på det. Det heter VoteIT och de skriver så här om sig själva:

 

"VoteIT är ett nytt sätt att hålla bättre beslutsmöten över nätet. Genom ett unikt samarbete mellan ett tjugotal olika organisationer runt om i Sverige har VoteIT vuxit fram under de senaste åren och används nu av många små och stora organisationer för att hålla årsmöten, styrelsemöten, beredningsprocesser och mycket annat. 

 

I VoteIT kan mötesdeltagarna diskutera, lägga förslag och rösta under mötets gång. Mötet kan ske helt över nätet eller som en kombination av onlinemöte och vanligt möte där deltagarna träffas och använder VoteIT som beslutsstödsystem. VoteIT är i alla delar fri och öppen programvara och omhändertas av den ideella föreningen VoteIt."

more...
No comment yet.
Scooped by Petra Pilawa
Scoop.it!

Lednings- och utvecklingsprogram: Fenix

Lednings- och utvecklingsprogram: Fenix | Medlem&Organisation juni 2014 | Scoop.it

Ett spännande utbildningsprogram som vänder sig till civilsamhället är det så kallade Fenixprogrammet. Det anordnas av paraplyorganisationen Ideell Arena. Så här beskriver de själva programmet:

 

"Fenixprogrammet är IDEELL ARENA:s lednings- och utvecklingsprogram med tydligt fokus på de strategiska utvecklingsfrågorna.

 

De ideella organisationernas drivkraft är en tydlig idé om att något måste göras. Utifrån idén definieras ett uppdrag som upplevs som en nödvändighet. Men likt Fågel Fenix, som med ny livskraft gång på gång återuppstår, måste den ideella organisationens idé och uppdrag ständigt levandegöras och omsättas i relevant verksamhet. Denna förnyelseprocess är grunden för en framgångsrik organisation eller rörelse. Den högsta ledningen bär ett stort ansvar för att detta sker och för hur det sker.

 

Fenixprogrammet utrustar dig som bär en del av detta ansvar med ett skarpare och mer reflekterat tänkande för att du med större kraft ska kunna bidra i det strategiska utvecklingsarbetet."

more...
No comment yet.
Scooped by Petra Pilawa
Scoop.it!

IOGT-NTO skapar en medlemsblogg

IOGT-NTO skapar en medlemsblogg | Medlem&Organisation juni 2014 | Scoop.it

Organisationen IOGT-NTO driver, precis som vi andra intresseorganisationer, ett aktivt påverkansarbete nu under valåret. Ett sätt för dem att få sina medlemmar engagerade har varit att starta en medlemsblogg. Medlemsbloggen är till för att få medlemmarna att berätta om hur de engagerar sig och därmed inspirera varandra.

 

 

more...
No comment yet.
Scooped by Petra Pilawa
Scoop.it!

Offentlig utredning kring civilsamhällets villkor

Offentlig utredning kring civilsamhällets villkor | Medlem&Organisation juni 2014 | Scoop.it

I mitten av mars meddelade regeringen att man tillsätter en offentlig utredning kring civilsamhällets villkor. I rubriken länkas till en artikel i tidningen Dagen där ministrarna Maria Arnholm och Göran Hägglund presenterar utredningen och dess omfattning.

 

Senare har det också blivit klart att ensamutredaren blir Dan Ericsson, tidigare bla statssekretare och partisekreterare för Kristdemokraterna. Utredningen ska vara klar i början av 2016.

 

Utredningen, eller snarare dess förutsättningar, har dock redan mött en del kritik från delar av civilsamhälllet: http://www.dagen.se/nyheter/ideella-sektorn-kritisk-till-delar-i-ny-utredning/

 

 

more...
No comment yet.