Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
5.5K views | +0 today
Follow
 
Rescooped by Manuela Bazen from Gadgets en onderwijs
onto Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
Scoop.it!

ScienceDirect.com -Laptop multitasking hinders classroom learning for both users and nearby peers

ScienceDirect.com -Laptop multitasking hinders classroom learning for both users and nearby peers | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Laptops are commonplace in university classrooms. In light of cognitive psychology theory on costs associated with multitasking, we examined the effects of in-class laptop use on student learning in a simulated classroom. We found that participants who multitasked on a laptop during a lecture scored lower on a test compared to those who did not multitask, and participants who were in direct view of a multitasking peer scored lower on a test compared to those who were not.


Via Annet Smith
Manuela Bazens insight:

Dit onderzoek toont aan dan multitasken op een laptop tijdens college afleidt en tot een lagere score leidt in vergelijking met peers die geen laptop gebruiken. 

No comment yet.
Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
Artikelen t.b.v. de masteropleiding L&I
Curated by Manuela Bazen
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Master Leren & Innoveren

In september 2012 ben ik gestart met de masteropleiding Leren & Innoveren bij InHolland (en mijn mastertitel behaal in 2015). Op deze website verzamel ik interessante artikelen die ik op het internet tegenkom.

No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Leren leren: maak een spiekbriefje voor de toets –

Leren leren: maak een spiekbriefje voor de toets – | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
“Neem allemaal jullie schrijfgerief en jullie spiekbriefje.” In de klas van leraar Katleen Van Autgaerden mogen alle leerlingen spieken tijdens de toets. De leerlingen waren te weinig gemotiveerd om de leerstof thuis grondig en efficiënt te studeren. Zo ontdekte Katleen het spiekbriefje als hulpmiddel. “Het prikkelt hun puberbrein en ze leren leren.” Bekijk de video:
Manuela Bazens insight:
Wat een super idee!
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Leren hoeft niet leuk te zijn

Leren hoeft niet leuk te zijn | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Onderwijs: Nederlandse leerlingen zijn ongemotiveerd. Daarom zijn er ‘leuke’ lesmethoden. Maar die zijn niet per se effectief, zeggen experts.
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Vaardigheden voor leraren: de leerlijn van Edutrainers

Vaardigheden voor leraren: de leerlijn van Edutrainers | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Digitale lerarenvaardigheden voor nu en voor de toekomst
Lerarenprofessionalisering is altijd al belangrijk geweest. Vaardigheden op het gebied van (vak)didactiek, pedagogie, samenwerken, communicatie, reflecteren, ontwerpen en organiseren zijn voor leraren belangrijk en zullen dat altijd blijven. Ze worden dan ook in de SBL-competenties omschreven. Maar in de tijd waarin we nu leven gaan technologische veranderingen snel. En ze zijn omvangrijk. Niet alleen de wereld verandert hierdoor, maar ook de dagelijkse lespraktijk en de manier waarop we leerlingen voorbereiden op hun toekomst. Leren via digitale media, informatievaardigheden en mediawijsheid, online samenwerken en online communiceren zijn zomaar een aantal vaardigheden die de afgelopen decennia steeds belangrijker zijn geworden.

Een van de belangrijkste sleutelfiguren in het begeleiden van jongeren bij het leren van deze vaardigheden en in het voorbereiden op hun toekomst, is de leraar. Cruciaal daarbij is dat de leraar zélf vaardig is op dit gebied en zich hierin blijft ontwikkelen. Maar om welke digitale vaardigheden gaat het dan precies voor leraren? En hoe zorg je dat je je als leraar hierin blijvend ontwikkelt? Om die vragen te kunnen beantwoorden, zijn we een leerlijn aan het ontwikkelen.

De leerlijn ICT-vaardigheden voor leraren
De leerlijn beschrijft digitale lerarenvaardigheden op verschillende niveaus. De leerlijn is gebaseerd op het recent verschenen European Framework for the Digital Competence of Educators (2017). Het is opgebouwd uit zes domeinen. Onder deze domeinen vallen verschillende vaardigheden. Klik op de afbeelding hieronder om het overzicht beter te bekijken.Het Framework hebben we vertaald om er makkelijker mee te kunnen werken. Het geeft een goed overzicht van wat er van de leraar anno nu aan digitale vaardigheden wordt gevraagd. Ook zijn de vaardigheden verder ingedeeld in zes profielen:

nieuwkomer
ontdekker
integreerder
expert
leider
pionier
Deze profielen geven je een idee van jouw mate van vaardigheid. Dit kan uiteraard per domein en vaardigheid verschillen. Zo hoef je niet als doel te hebben om pionier te worden, want dat ligt aan je functie en ambities.

Wat betekent de leerlijn voor jou?
De komende tijd werken we verder aan deze leerlijn en kijken we hoe we dit kunnen vertalen naar inspirerend leermateriaal voor leraren. Wil je op basis van de leerlijn inzicht krijgen in jouw eigen ICT-vaardigheden als leraar? En wil je weten hoe je dit kunt gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen? Kom dan 7 of 8 februari naar onze stand (C044) op de IPON om jezelf te scannen. Weet waar je staat, laat je inspireren en vergelijk jouw vaardighedenprofiel met die van je collega’s!
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

‘Rekenprestaties verschillen weinig’

‘Rekenprestaties verschillen weinig’ | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
De verschillen tussen Nederlandse basisschoolleerlingen op het gebied van rekenprestaties zijn maar voor een klein deel toe te schrijven aan het rekenonderwijs dat zij krijgen op school. Dat stelt een overzichtsstudie van de Universiteit Leiden.

‘Rekenonderwijs van kwaliteit’
Volgens onderzoekster Marian Hickendorff past de conclusie bij het huidige beeld van relatief kleine verschillen in rekenprestaties in Nederland: ‘zwakke rekenaars zijn best wel sterk, maar sterke rekenaars halen geen topniveau’. ‘Dat de verschillen tussen de scholen gering zijn betekent niet dat scholen geen invloed kunnen hebben, maar laat vooral zien dat in de huidige situatie scholen erin slagen rekenonderwijs van een goede basiskwaliteit te leveren’, aldus Hickendorff.

Technologische hulpmiddelen
Technologische hulpmiddelen hebben positieve effecten op de rekenprestaties van leerlingen, blijkt uit het onderzoek. Programma’s op de tablet of computer om rekenen mee te oefenen en formatieve toetsing (het gebruiken van toetsgegevens voor verbetering van het leerproces) zijn zulke hulpmiddelen.

Instructie- en/of werkvormen
De onderzoekers van Universiteit Leiden konden geen verschillen opmerken tussen de verschillende instructie- en/of werkvormen. Alle onderzochte interventies bleken doeltreffend.

De overzichtsstudie is gebaseerd op geanalyseerde internationale onderzoeksliteratuur over rekenonderwijs, 25 deelonderzoeken bij Nederlandse basisschoolleerlingen en de peilingen Trends in International Mathematics and Science Study 2015 in groep 6 en Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau 2011 in groep 8.

No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Leerstrategieën – wat werkt wel en wat niet

Leerstrategieën – wat werkt wel en wat niet | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Op het gebied van ‘leren leren’ en effectieve leerstrategieën valt er nog een wereld te winnen. Veel leerlingen weten namelijk helemaal niet hoe ze moeten leren en wat wel/niet werkt bij het voorbereiden van toetsen. Helaas wordt er met leerlingen maar weinig gesproken over de manier waarop ze leren en wat daar nog aan te verbeteren valt. Voor een deel valt dit te verklaren door het feit dat docenten zelf ook niet altijd op de hoogte zijn van leerstrategieën die werken. En voor een deel wordt er op school ook gewoon te weinig tijd vrijgemaakt om stil te staan bij ‘leren leren’.
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Toegang tot wetenschappelijke literatuur voor leraren | NRO

Toegang tot wetenschappelijke literatuur voor leraren | NRO | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Toegang tot wetenschappelijke literatuur voor leraren
Toegang tot wetenschappelijke literatuur is niet altijd vanzelfsprekend voor mensen van buiten de wetenschap. Leraren en andere onderwijsprofessionals die inzichten uit wetenschappelijke literatuur willen toepassen in hun lespraktijk, kunnen stuiten op betaalmuren, irrelevante zoekresultaten, of lastig te doorgronden teksten. Toch zijn er inmiddels diverse voorzieningen beschikbaar die leraren kunnen helpen bij het vinden, duiden en benutten van wetenschappelijke literatuur. In dit artikel geeft het NRO daarvan een overzicht.
Achtereenvolgens komt aan bod welke initiatieven handig zijn bij:
  Het gericht zoeken naar en raadplegen van (open access) wetenschappelijke publicaties.
  Het vinden van een open access variant van een wetenschappelijk artikel achter een betaalmuur.
  Het lezen van wetenschappelijke tijdschriften over onderwijs waarvan alle artikelen vrij toegankelijk zijn.
  Het vergroten van vaardigheden om een wetenschappelijk artikel te lezen, duiden en toe te passen.
  Het raadplegen van publiekssamenvattingen van onderzoeksresultaten, vertaald naar de onderwijspraktijk.
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Na de reconstructie van de val van Steve Jobsschool De Ontplooiing

Na de reconstructie van de val van Steve Jobsschool De Ontplooiing | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Gisteren bracht Het Parool dit stuk over de val van De Ontplooiing, wat zowat de paradepaardjes van de Steve Jobsscholen moest worden. Iemand corrigeerde de titel van het stuk omdat het slechts over 1 van de Steve Jobsscholen zou gaan, maar de voorbije maanden verschenen ook andere negatieve klanken, zoals hier en hier. Ik wil in dit stuk niet natrappen, maar zoals bij het begin van het verhaal wil ik nuance brengen. In het artikel staan enkele passages die toch wat extra duiding kunnen gebruiken.
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Grote klassen worden steeds groter. En dus leren kinderen minder

Grote klassen worden steeds groter. En dus leren kinderen minder | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Deze week toont het AD aan dat grote schoolklassen steeds groter worden. Is dat erg? Vaak hoor ik dat nooit is bewezen dat leerlingen meer leren in een kleinere klas. Tijd die mythe weer eens door te prikken.
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Lezen en Leren: Papier of scherm?

Lezen en Leren: Papier of scherm? | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
2 NOVEMBER 2017 DOOR PAUL KIRSCHNER 1 REACTIE

Ik heb twee keer geblogd over het verschil tussen schrijven met pen/potlood of met een laptop (zie hier en hier) en dat pen/potlood beter is voor het leren. Deze blog – die ook verschijnt in verkorte vorm bij Didactief – gaat over een onderwerp dat hieraan gelinkt is, namelijk lezen van papier (d.w.z. fysieke boeken, geprinte pagina’s, enz.) of van een beeldscherm (computerscherm, tablet). Maakt het iets uit of iemand leert / leest van papier of van scherm? Spoiler alert: Ja! (Maar welke van de twee het is, verraad ik nog niet!)
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Nieuwe studie bevestigt nog maar eens: papier beter voor leren dan scherm

Nieuwe studie bevestigt  nog maar eens: papier beter voor leren dan scherm | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Het is een vraag die ik nog steeds vaak krijg: wat is nu best voor leren, papier of scherm? Al merk ik dat meer en meer mensen lijken te weten dat papier beter is. Deze studie bevestigt dit, terwij…
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Tips voor Gespreid Leren

Tips voor Gespreid Leren | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Kennis steeds terughalen uit langetermijngeheugen versterkt geheugenspoor waardoor wij beter leren! In het oktobernummer van Didactief schreef ik deze column over hoe je het beste het leren kan (helpen) verspreiden om dit mogelijk te maken.
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Infographic: Beyond Fake News - 10 Types of Misleading News

Infographic: Beyond Fake News - 10 Types of Misleading News | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
The work needed to effectively filter information in our media-saturated environment takes time and skill. A recent study showed that the more content we consume, the more our ability to make decisions about its veracity becomes impaired. With 80% of Europeans now regularly going online, it is vital for the sustainable and effective functioning of democracy for citizens to be able to curate their media diets with a healthy critical eye.
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Hoe maak je huiswerk zinvol in 5 stappen? –

Hoe maak je huiswerk zinvol in 5 stappen? – | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Leerlingen zijn niet tegen huiswerk, op voorwaarde dat het zinvol is. Dat concludeert VSK na gesprekken met meer dan 2000 leerlingen secundair onderwijs. Deze 5 tips zetten je op weg naar zinvol huiswerk.
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Tips om te leren

Tips om te leren | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Op deze website vind je tips om te leren, gebaseerd op onderzoek en te sorteren per soort. De tips zijn voorzien van een omschrijving, bronnen en voorbeelden.
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Directe instructie of zelfontdekkend leren? – Klasse

Directe instructie of zelfontdekkend leren? – Klasse | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
‘Ouderwets onderwijs blijkt het beste’, kopte de krant De Morgen boven een stuk over de voordelen van ‘directe instructie’. “Bij directe instructie leer je als leraar de basisvaardigheden expliciet en systematisch aan. Zo ervaren al je leerlingen succes door actief te oefenen”, duidt Wim Van den Broeck, professor ontwikkelings- en onderwijspsychologie aan de VUB.
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Leerlingen motiveren: 8 vragen aan expert Maarten Vansteenkiste – Klasse

Leerlingen motiveren: 8 vragen aan expert Maarten Vansteenkiste – Klasse | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Werken beloningsstickers? En is intrinsieke motivatie altijd beter? Maarten Vansteenkiste, professor aan de vakgroep ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie (UGent), beantwoordt 8 vragen waar leraren, directeurs en CLB-medewerkers … mee rondlopen.
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Nieuw onderzoek toont positief effect van kleinere klassen in basisonderwijs (maar…)

Nieuw onderzoek toont positief effect van kleinere klassen in basisonderwijs (maar…) | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Het is een debat dat vaak terugkomt en dat we ook in ons mytheboek hebben besproken: hebben kleinere klassen nu wel of niet een positief effect. Of beter: zelfs Hattie die vaak als bron genoemd wordt om te zeggen dat kleinere klassen geen effect hebben, zegt wel degelijk dat ze een positief effect hebben. Het is echter een dure maatregel volgens de Nieuw-Zeelandse professor en er zijn volgens hem goedkopere maatregelen die meer effect kunnen hebben.
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Hoe weet je of leerlingen echt iets bijleren? – Klasse

Hoe weet je of leerlingen echt iets bijleren? – Klasse | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
‘Ken je impact’ is de mantra van onderwijsgoeroe John Hattie. Zijn onderwijsvisie ‘leren zichtbaar maken’ kent ook in Vlaamse scholen steeds meer aanhang.
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

NRO-persbericht: Ook met de hele klas heeft trainen van leesstrategieën zin

Vandaag zal erg in het teken staan van lezen en begrijpend lezen door de publicatie van PIRLS (waarover later deze dag meer), maar het NRO brengt in afwachting van deze internationale vergelijking alvast een meta-analyse uit waarover dit persbericht bericht:

Leerlingen die in de klas hebben geleerd hoe ze leesstrategieën moeten inzetten, blijken beter te scoren op begrijpend lezen, zo wijst onderzoek van de Universiteit Twente uit. Ook op de lange termijn blijven leerlingen ervan profiteren.

In de afgelopen decennia is veel onderzoek gedaan naar het aanleren van leesstrategieën in kleine groepjes, dat heel erg effectief blijkt te zijn. Steeds meer methodes voor begrijpend lezen, zoals Nieuwsbegrip, Grip op lezen of Bliksem, maken dan ook gebruik van leesstrategieën die leesbegrip bij leerlingen moeten bevorderen. In de gewone klassensituatie is het echter lastig voor leraren om aandacht te besteden aan 5 of 6 groepjes leerlingen tegelijkertijd. Daarom is in deze meta-analyse van de Universiteit Twente juist gekeken naar studies die het aanleren van leesstrategieën met de hele klas in het basis- als voortgezet onderwijs onderzochten.
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Ook casus Amsterdamse iPad-school onderstreept Hattie's conclusie | WilfredRubens.com over leren en ICT

Ook casus Amsterdamse iPad-school onderstreept Hattie's conclusie | WilfredRubens.com over leren en ICT | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
De casus van de Amsterdamse Steve Jobs-school illustreert dat ‘didactische drama’s’ vele oorzaken hebben. Technologiegedrevenheid is er één van. Gelukkig zijn er ook positieve ervaringen te melden.


Afgelopen zaterdag publiceerde het Parool een artikel waarin “het vlaggenschip van de Steve Jobsscholen” -De Ontplooiing- omschreven wordt als “een fiasco”. In juni 2017 wordt de school door de onderwijsinspectie als zeer zwak beoordeeld (onvoldoende presteren bij taal en rekenen, leerkrachten weten niet goed wat leerlingen nodig hebben, tekort aan veiligheid). Verder is er bestuurlijk-organisatorische onrust, en hebben veel leerlingen de school voortijdig verlaten.
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Met deze 6 leerstrategieën leren je leerlingen beter – Klasse

Een leerstrategie is de manier waarop je leerlingen het leren aanpakken, zodat ze makkelijker hun leerdoel bereiken. Maar welke werken écht? Onderwijsonderzoekers Tim Surma en Kristel Vanhoyweghen geven uitleg bij 6 leerstrategieën die effectief zijn, je voorbereidingstijd korter maken en die je bij alle leeftijden kan inzetten.
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Animatie: schrijven versus typen - YouTube

No comment yet.
Rescooped by Manuela Bazen from Master Leren & Innoveren
Scoop.it!

Toegang tot wetenschappelijke literatuur voor leraren | NRO

"Toegang tot wetenschappelijke literatuur is niet altijd vanzelfsprekend voor mensen van buiten de wetenschap. Leraren en andere onderwijsprofessionals die inzichten uit wetenschappelijke literatuur willen toepassen in hun lespraktijk, kunnen stuiten op betaalmuren, irrelevante zoekresultaten, of lastig te doorgronden teksten. Toch zijn er inmiddels diverse voorzieningen beschikbaar die leraren kunnen helpen bij het vinden, duiden en benutten van wetenschappelijke literatuur. In dit artikel geeft het NRO daarvan een overzicht."

Via Jeroen Bottema
No comment yet.
Rescooped by Manuela Bazen from Gamification in het Onderwijs (activerende didactiek)
Scoop.it!

Hoe je met een simpel spelletje gewenste gedragsverandering realiseert

Hoe je met een simpel spelletje gewenste gedragsverandering realiseert | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Mensen zijn gewoontedieren. We rijden het liefst iedere dag in dezelfde file naar ons werk. Lees hier hoe je met gamification gedragsverandering doorvoert.
Via M Wolf
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

publicatie - Ict-bekwaamheid van de leraar: hoe pak je dat aan?

publicatie - Ict-bekwaamheid van de leraar: hoe pak je dat aan? | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Waarom is ict-bekwaamheid zo belangrijk?

Het gebruik van ict is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het is belangrijk geworden in het leven, het werken én het leren van mensen. Bijna iedereen is het eens over de inzet van ict in het onderwijs en erkent het nut en de noodzaak. De leraar heeft een sleutelrol op dit gebied. Voor leerlingen geldt dat zij tot hogere leeropbrengsten, verbeterde motivatie en meer plezier bij het leren komen, als de leraar gebruik maakt van ict en digitaal leermateriaal. Maatschappelijk van belang: leraren zorgen ervoor dat ict voor iedere leerling toegankelijk wordt, onafhankelijk van de thuissituatie. 
No comment yet.