Deze film is gemaakt door het Kadaster in het kader van de pilot "Linked Open Data". De pilot Linked Open data is een initiatief van: Forum Standaardisatie, ...