Lerarenregister - Registerleraar.nl
864 views | +0 today
Follow
 
Scooped by Steven Verjans
onto Lerarenregister - Registerleraar.nl
Scoop.it!

Over de Onderwijscoöperatie en het Lerarenregister

Een anekdote. Onlangs begeleidde ik een bestuur van een VO-school in een reflectiebijeenkomst met de algemene directie. De algemeen directeur van de school legde uit hoe er een paar lastige dossier...
Steven Verjans's insight:

Interessante reflectie van voormalig OU-collega Hartger Wassink over de Onderwijscoöperatie, maar ook over de rol van het Lerarenregister.

more...
No comment yet.
Lerarenregister - Registerleraar.nl
Wat schrijft online Nederland over het Lerarenregister?
Curated by Steven Verjans
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Verplichte registratie leraren na veel bezwaar voorlopig toch van de baan | De Volkskrant

Verplichte registratie leraren na veel bezwaar voorlopig toch van de baan | De Volkskrant | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
Leraren hoeven zich voorlopig nog niet verplicht in te schrijven in een nationaal register. Het omstreden plan - met professionalisering als doe
Steven Verjans's insight:
Interessante ontwikkeling...
more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

"Lerarenregister gestoeld op wantrouwen" dixit Ferdinand Mertens | via @scienceguidenl

"Lerarenregister gestoeld op wantrouwen" dixit Ferdinand Mertens | via @scienceguidenl | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
Oud-inspecteur generaal van het onderwijs Ferdinand Mertens duikt in de herkomst van beleidsmiddelen om docentkwaliteit te beoordelen, zoals het lerarenregister. “Niet alleen de beleidsuitingen zelf zijn van belang maar juist ook de gedachtewereld waar ze uit voortkomen.”
Steven Verjans's insight:
Het Lerarenregister is een voorbeeld van hoe verschillende referentiekaders kunnen botsen in een complexe samenleving. Enerzijds wil de overheid scholen en docenten een eigen autonomie geven, en worden scholen ook op die manier door de inspectie van onderwijs getoetst. Anderzijds blijft de overheid met specifieke centrale kaders aankomen die de autonomie doorkruisen.
more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

ScienceGuide - Na- en bijscholing nu ook in het hoger onderwijs

ScienceGuide - Na- en bijscholing nu ook in het hoger onderwijs | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
 “Nu de professionalisering van docenten in het PO, VO en MBO geregeld wordt, wordt het tijd deze discussie ook voor het hoger onderwijs te starten.” Het lerarenregister heeft een meerderheid in de Eerste Kamer. VVD-senator Jan Anthonie Bruijn wil deze discussie nu ook in het hoger onderwijs.
Steven Verjans's insight:
Fijn, komt dat er ook weer bij. We hadden al de BKO in het wetenschappelijk onderwijs, er is sprake van een SKO (seniorkwalificatie), en bij de Open Universiteit is er al een verplicht systeem van PE-punten. Administratieve overlast, iemand?
more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Nog steeds komen er ondertekenaars bij op https://stopditlerarenregister.nl . Stand nu: ruim 21.700, waarvan bijna 19.000 leraar, de rest sympathisant.

Nog steeds komen er ondertekenaars bij op https://stopditlerarenregister.nl . Stand nu: ruim 21.700, waarvan bijna 19.000 leraar, de rest sympathisant. | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
Steven Verjans's insight:
Toch nog veel onvrede over Lerarenregister, blijkbaar?
more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

@Rob18975: Het l#erarenregister van Sander Dekker zadelt docenten op met nutteloos werk.
Via @niekrennenberg

@Rob18975: Het l#erarenregister van Sander Dekker zadelt docenten op met nutteloos werk.<br/>Via @niekrennenberg | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
Steven Verjans's insight:
Weer online debat over #lerarenregister.
more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Raad van State zeer kritisch over #lerarenregister via .@RonaldBuitelaar

Raad van State zeer kritisch over #lerarenregister via .@RonaldBuitelaar | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
Raad van State erg kritisch over #lerarenregister
Steven Verjans's insight:
Discussie nog niet afgelopen...
more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Resultaten verkennende vragenlijst kennis, percepties en waarderingen lerarenregister

Resultaten verkennende vragenlijst kennis, percepties en waarderingen lerarenregister | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it

In februari 2012 is het online lerarenregister, Registerleraar.nl, live gegaan en konden leraren uit het basisonderwijs, middelbaar onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zich inschrijven in het register. Het lerarenregister (Registerleraar.nl) is een initiatief van de Onderwijscoöperatie (www.onderwijscooperatie.nl) en heeft tot doel de positie van de beroepsgroep leraren te versterken. Het lerarenregister is een register van, voor en door leraren. Registratie als registerleraar is vrijwillig. Met de registratie in het lerarenregister toont de leraar aan dat hij actief werkt aan zijn professionele ontwikkeling als leraar. Als registerleraar versterkt de leraar zijn eigen positie als lesgevende professional binnen het onderwijs en laat hij zien welke activiteiten hij onderneemt om zijn bekwaamheid te onderhouden. De leraar beheert zelf zijn gegevens. Het lerarenregister moet een register worden van leraren en door leraren. Met het streven van het ministerie van OCenW om eind 2013 minstens 20.000 geregistreerde leraren in het register te kunnen tellen is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de kennis, percepties, waarderingen van de niet-geregistreerde en geregistreerde leraren hebben over het lerarenregister. Op deze manier kan informatie over het register aangepast worden, kunnen misconcepties weggenomen worden en kan het implementatieproces bijgesteld worden waar nodig en kan het draagvlak voor het register vergroot worden. In dit verkennend onderzoek wordt onderzocht hoe leraren het lerarenregister waarderen en wat hun percepties zijn van het doel van het lerarenregister. Hiertoe is in samenspraak met de Onderwijscoöperatie een online verkennende vragenlijst opgesteld die verspreid is via de nieuwsbrief en website van de Onderwijscoöperatie en LOOK.

Steven Verjans's insight:
Een ouder verkennend onderzoek (november 2013) naar kennis, perceptie en waarderingen van het lerarenregister in Nederland, uitgevoerd door de Open Universiteit in opdracht van de Onderwijscoöperatie.
more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Lerarenregister - Balans van plicht en recht

Lerarenregister - Balans van plicht en recht | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it

Sander Dekker wil dat vanaf 2017 alle leraren staan ingeschreven in het lerarenregister. De Onderwijscoöperatie verzette zich hier eerst tegen, maar gaat na een aantal garanties akkoord. Voorzitter Joost Kentson stelt: “We zijn nu een fundamenteel andere weg ingeslagen.”

Steven Verjans's insight:

Lerarenregister wordt nu opgesplitst in een verplicht deel voor het aantonen van de bevoegdheid, en een vrijwillig deel (kwaliteitsdeel) voor het onderhoud van de bekwaamheid. Leidt dit niet tot schizofrenie in het register?

more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Scholen van start met pilot lerarenregister

Scholen van start met pilot lerarenregister | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
De PO-Raad onderzoekt samen met de Onderwijscoöperatie of en hoe het lerarenregister kan bijdragen aan het personeelsbeleid van het schoolbestuur. Scholen van zes besturen zijn onlangs van start gegaan met een pilot lerarenregister.
Steven Verjans's insight:

Na MBO- en VO-scholen starten nu ook PO scholen met registerpilots. Volgend jaar uitzoeken of de Open Universiteit eventueel een rol kan spelen bij de ondersteuning van die pilots.

more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Discussie over Lerarenregister - Ook de Algemene Onderwijs bond draagt zijn steentje bij.

"Er is nog veel discussie rondom het lerarenregister. Dat bleek gisteren tijdens een overleg in de Tweede Kamer over leraren. Evenals de AOb wil CDA-kamerlid Michel Rog dat het register van de beroepsgroep is."

Steven Verjans's insight:

Ook AOb-voorzitter Walter Dresscher schreef een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, waarin hij met name zijn zorg uitdrukt over het grote aantal onbevoegden in het (voortgezet en middelbaar beroeps-) onderwijs.

more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

ScienceGuide - Ophef over lerarenregister

ScienceGuide - Ophef over lerarenregister | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
Steven Verjans's insight:

De MBO-Raad gooide met zijn brief een knuppel in het hoenderhok over het Lerarenregister. Te vrijblijvend? Meer betrokkenheid van schoolbesturen en werkgevers? Eerst een goede PE-systematiek (Permanente Educatie? Benieuwd wat er op 27 november over besproken is in de Vaste Commissie Onderwijs van de Tweede Kamer...

more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Register onder vuur - ScienceGuide

Register onder vuur - ScienceGuide | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
ScienceGuide
Register onder vuur
ScienceGuide
De bewindsman heeft in zijn beleidsbrief over het Lerarenregister echter een paar harde noten gekraakt en dat betreft nu juist het instrument dat de coöperatie een zekere status geeft.
more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Nieuwe docenten adviseren minister - ScienceGuide

Nieuwe docenten adviseren minister - ScienceGuide | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
ScienceGuide
Nieuwe docenten adviseren minister
ScienceGuide
4 april 2013 - Wat er precies in het lerarenregister moet komen, en of het verplicht moet worden was nog onduidelijk.
Steven Verjans's insight:

Bericht op ScienceGuide over Lerarenregister

more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Inspirerend rapport: De school als aantrekkelijke leer- en werkplek in 2030| @onderwijs_vl

Inspirerend rapport: De school als aantrekkelijke leer- en werkplek in 2030| @onderwijs_vl | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it

In het rapport ‘De nieuwe school in 2030: hoe maken we leren en werken aantrekkelijk?’ lees je de resultaten van het toekomstproject. Het rapport doet voorstellen voor de school, de leraar en het leren in 2030.

- De school wordt een ‘learning park’

In 2030 leren de leerlingen niet meer in een schoolgebouw zoals we het vandaag kennen. Het learning park bestaat uit een grote verscheidenheid aan fysieke en virtuele plekken waar geleerd kan worden. Het learning park is een coöperatieve organisatie waaraan alle betrokken partijen uit de lokale gemeenschap deelnemen. In 2030 gebeurt leren 24 uur per dag, 7 dagen op 7. De leerlingen werken in projecten direct samen met partners als bedrijven, woon- en zorgcentra, natuurbeheerders, buurt- en wijkcomités, overheden, culturele en welzijnsorganisaties. De school waardeert leren tijdens vrijetijdsactiviteiten.

- Een nieuwe rol voor de leraar

De leraar is in 2030 een trainer die de leerlingen motiveert en ondersteunt. De leraar werkt samen met collega’s, ouders, bedrijfsmensen en anderen in leerteams. Leerteams leren zelf ook, in een leeracademie die kennis delen en ontwikkelen aanmoedigt en ondersteunt.

- De klas wordt een leerfamilie

In 2030 spreekt de school het leerpotentieel van elke leerling aan. De klas wordt een leerfamilie die in groep bepaalde doelen bereikt. Daarnaast krijgt iedereen de kans om de eigen talenten en passies te ontwikkelen. De leerling verzamelt niet enkel punten op school, maar ook in de vrije tijd. De beoordeling gebeurt ontwikkelings- en groeigericht. Het engagement van de leerbegeleiders wordt beloond met een alternatief betalings- en waarderingssysteem: de Edu.

Steven Verjans's insight:
Inspirerende Vlaamse toekomstvisie over onderwijs in 2030: Hoe maken we leren en werken aantrekkelijk. Eindrapport van een project van Koning Boudewijnstichting, de Vlor en het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer - Onderwijscoöperatie

Persbericht 21 februari 2017 – Belangrijke stap voor beroepsgroep Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van de wet Beroep Leraar en  Lerarenregister. Met deze wet krijgen leraren meer zeggenschap over de inrichting van hun onderwijs en kunnen … Vervolgd
Steven Verjans's insight:
Het Lerarenregister komt er vanaf 1 augustus 2018, ondanks alle verzet.
more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Vandaag stemt de Eerste Kamer over het lerarenregister waar geen leraar aan wil

Vandaag stemt de Eerste Kamer over het lerarenregister waar geen leraar aan wil | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
Vandaag stemt de Eerste Kamer over een wet die leraren onder andere verplicht zich bij te scholen. Dat blijkt vooral een wens van het ministerie van Onderwijs. Niet zo gek dus dat leraren er weinig trek in hebben.
Steven Verjans's insight:
De Correspondent met een kritische blik op het Lerarenregister.
more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Leerkrachten betalen bijscholing uit eigen zak

Leerkrachten betalen bijscholing uit eigen zak | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
Leraars die bijscholen moeten de cursussen almaar vaker zelf betalen. Vroeger sprongen de koepels en de scholen bij, maar die zitten op zwart zaad. ‘D
Steven Verjans's insight:
Als je de Vlaamse tarieven voor bijscholing leest, dan snap je dat Nederlandse bijscholers de Vlaamse 'markt' links laten liggen, en dat de 'markt' voor bijscholing bestaat uit gesubsidieerde aanbieders, d.w.z. hogescholen en pedagogische begeleidingsdiensten van onderwijskoepels. Weinig nieuwe inzichten via bijscholing, dus. Want het is altijd hetzelfde kleine clubje experts dat de leerkrachten tegenkomen.
En dan nog moeten leerkrachten zelf voor hun spotgoedkope bijscholing betalen! Begrijpe wie begrijpe kan.
more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Snelle enquête lerarenregister: 221 respondenten op 2 dagen

Snelle enquête lerarenregister: 221 respondenten op 2 dagen | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
Steven Verjans's insight:
Weinig animo voor lerarenregister bij respondenten flitsenquête van wiskundeleraar Frans van Haandel.
more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Onderwijscoöperatie

Onderwijscoöperatie | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
Nieuwsbrief Onderwijscoöperatie - Speciale editie over lerarenregister.
Steven Verjans's insight:
Ben benieuwd of het allemaal zo'n vaart zal lopen.
more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

ScienceGuide - Register blijft leeg

ScienceGuide - Register blijft leeg | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
Het lerarenregister wil maar niet gevuld raken. OCW meldt de Tweede Kamer dat de teller nu staat op 1 op de 6 docenten die bereid zijn geweest zich te doen registreren. Daarbij meldt het ministerie nog meer zorgelijk nieuws voor het vervolg van dit orgaan.
Steven Verjans's insight:
Wordt een interessant onderzoek van @markguitar84!
more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

@Onderwijsraad: "Nieuwe eisen leraarschap ontoereikend", maar ook lerarenopleiding en lerarenregister moeten anders

@Onderwijsraad: "Nieuwe eisen leraarschap ontoereikend", maar ook lerarenopleiding en lerarenregister moeten anders | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
Onderwijsraad erg kritisch op stukken vanuit Onderwijscoöperatie. Wil ook andere status lerarenregister http://t.co/6EduD5aO6v
Steven Verjans's insight:

Naast een advies over de bekwaamheidseisen en de lerarenopleiding, herhaalt de Onderwijsraad ook zijn advies "om te kiezen voor een publiekrechtelijk lerarenregister".

more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Registerleraar animatiefilm

Registerleraar.nl Case: Animatie voor Registerleraar.nl maken Equipment: After effects, Premiere Channel: Online.
Steven Verjans's insight:

Kleine animatiefilm over het doel van het lerarenregister.

more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Over de Onderwijscoöperatie en het Lerarenregister

Een anekdote. Onlangs begeleidde ik een bestuur van een VO-school in een reflectiebijeenkomst met de algemene directie. De algemeen directeur van de school legde uit hoe er een paar lastige dossier...
Steven Verjans's insight:

Interessante reflectie van voormalig OU-collega Hartger Wassink over de Onderwijscoöperatie, maar ook over de rol van het Lerarenregister.

more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Blog: Op onderzoek naar Register Leraar | Juf Maike

Blog: Op onderzoek naar Register Leraar | Juf Maike | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
Pas geleden heb ik mij geregistreerd op 'Register Leraar'. Dit is een register waarin je als leerkracht aangeeft je te blijven ontwikkelen. Je geeft daarmee aan te investeren in de kwaliteit van je onderwijs.
Steven Verjans's insight:

Belangrijke eindvraag die Maike zich stelt: "Ik ben benieuwd hoe Register Leraar verder in het werkveld ingezet zal worden."

more...
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Kaasschaaf over OCW - ScienceGuide

Kaasschaaf over OCW - ScienceGuide | Lerarenregister - Registerleraar.nl | Scoop.it
ScienceGuide
Kaasschaaf over OCW
ScienceGuide
Ook het debat aan de Lerarenagenda en het Lerarenregister is daarom verdaagd. Reeks hoofdpijndossiers.
more...
No comment yet.