1963 - Rojstni matični list | ldrame | Scoop.it

 

Rojen sem bil torej v stari ljubljanski porodnišnici na Šlajmerjevi 3, v Federativni Ljudski republiki Jugoslaviji (FLRJ). Moj oče je bil kot Kraševec rojen v Kraljevini Italiji, moja mama je bila kot Gorenjka rojena v Nemškem rajhu. Oče mojega očeta je bil kot Kraševec rojen v Avstro-Ogrski, mati mojega očeta je bila kot Kraševka rojena v Kraljevini SHS. Oče moje mame je bil pravoslavec iz Bosne in je bil torej rojen v Avstro-Ogrski in mati moje mame je bila kot Gorenjka rojena v Državi SHS.

 

Če nadaljujem: moja boljša polovica je bila rojena v Socialistični Federativni republiki Jugoslaviji (SFRJ) in najina hči v Republiki Sloveniji (RS).

 

In vsi, z izjemo mojega deda, smo bili (ali smo) Slovenci. Kdo ve, v kateri državi bodo rojeni moji vnuki.