Laatste nieuws
1.8K views | +0 today
Follow
Laatste nieuws
Laatste nieuws
Actualiteiten op het gebied van voorzieningen voor jeugd en omgeving
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Stichting Brede School Nederland
Scoop.it!

Kinderopvang en onderwijs

Kinderopvang en onderwijs | Laatste nieuws | Scoop.it

Op donderdagmiddag 6 juni a.s. organiseren Sardes en VKO een bijeenkomst over Kinderopvang en onderwijsrecht. De bijeenkomst is bedoeld voor kinderopvangorganisaties die meer willen weten over de wet- en regelgeving in het onderwijs. Centrale vragen zijn:

-       - Wat zijn de belangrijkste zaken in de Wet Primair Onderwijs die van belang zijn voor kinderopvang?

-       - Wat zijn juridische risico’s waar je rekening mee moet houden?

-       - Hoe geef ik samenwerking en integratie vorm met het onderwijs?

-       - U heeft een juridisch vraagstuk en u wilt dat graag eens bespreken?

 

Ron Davids (Stichting Brede School Nederland i.s.m. VKO) en Frank Studulski (Sardes) bieden u een middag juridische verdieping en vermaak. We leggen eerst de hoofdlijnen van de Wet Primair Onderwijs uit, met de specifieke eigenaardigheden. We gaan in op risico’s en mogelijkheden en aandachtspunten voor de kinderopvang (WPO, medezeggenschap, bekostiging, het begrip richting, de wet OKE, stichten van scholen, toezichtkader, etc). Natuurlijk is er ruimte voor specifieke vragen van de deelnemers, en we kunnen ook veel leren van elkaar.

 

Datum: donderdag 6 juni, 13.30-16.30 uur

Plaats: De Verdieping, Sardes, Lange Viestraat 371, 3511 BK Utrecht (makkelijk te bereiken vanaf Centraal Station Utrecht)

U kunt zich online aanmelden

De kosten bedragen € 99,- (excl. btw)

Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers

 

Ron Davids is (onderwijs)jurist en staat dagelijks scholen bij voor het oplossen van juridische vraagstukken. Frank Studulski is onderwijsadviseur en schreef het boek Op weg naar het integraal kindcentrum (2010), waarin wordt ingegaan op de juridische samenwerkingsmogelijkheden tussen onderwijs en kinderopvang

 

We kijken er naar uit u te ontmoeten op De Verdieping!

more...
No comment yet.
Scooped by Stichting Brede School Nederland
Scoop.it!

Overheveling formatie buitenonderhoud | Bouwstenen voor Sociaal

Overheveling formatie buitenonderhoud | Bouwstenen voor Sociaal | Laatste nieuws | Scoop.it

De mogelijke overheveling van taken en budgetten voor het buitenonderhoud per 1 januari 2015 kan flink wat gevolgen hebben voor de vastgoed-organisatie van gemeenten én scholen.

In Almere bijvoorbeeld zijn bij het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed zo'n 50 medewerkers betrokken. Het buitenonderhoud van scholen, goed voor minstens 7 fte, is daar integraal onderdeel van.

 
more...
No comment yet.
Scooped by Stichting Brede School Nederland
Scoop.it!

Kamer: ouder krijgt zeggenschap in passend onderwijs - Nieuwsbericht, Nederlands Jeugdinstituut

Kamer: ouder krijgt zeggenschap in passend onderwijs - Nieuwsbericht, Nederlands Jeugdinstituut | Laatste nieuws | Scoop.it
Scholen moeten straks verplicht hun plannen voor de ondersteuning en zorg van een individuele leerling laten goedkeuren door de ouders van het kind.
more...
No comment yet.
Scooped by Stichting Brede School Nederland
Scoop.it!

Wachtlijsten voor vve groeien - Nieuwsbericht, Nederlands Jeugdinstituut

Wachtlijsten voor vve groeien - Nieuwsbericht, Nederlands Jeugdinstituut | Laatste nieuws | Scoop.it
Ongeveer 15 procent van de peuters met een taal- of ontwikkelingsachterstand die op een wachtlijst staan voor een peuterspeelzaal krijgt niet op tijd voor- en vroegschoolse educatie (vve).
more...
No comment yet.
Scooped by Stichting Brede School Nederland
Scoop.it!

VOG-aanvraag kinderopvang gaat per regio - Nieuwsbericht, Nederlands Jeugdinstituut

VOG-aanvraag kinderopvang gaat per regio - Nieuwsbericht, Nederlands Jeugdinstituut | Laatste nieuws | Scoop.it
Vanwege de invoering van de continue personeelsscreening in de kinderopvang per 1 juli heeft het ministerie van Sociale Zaken besloten Nederland op te delen in drie regio's.
more...
No comment yet.
Scooped by Stichting Brede School Nederland
Scoop.it!

Indexering en wijziging subsidies welzijn en cultuur 2012-2014 bekend | VNG

Indexering en wijziging subsidies welzijn en cultuur 2012-2014 bekend | VNG | Laatste nieuws | Scoop.it

In onze ledenbrief Indexering en wijziging subsidies welzijn en cultuur 2012-2014 staan de laatste ontwikkelingen over de loonkosten in de Cao-sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie.

Het gaat in deze ledenbrief om de loonkostenontwikkeling in de jaren 2012 en 2013 met een terugblik op 2011 ook vanwege een mogelijke doorloop naar 2012 en een vooruitblik op 2014. Dit alles is door ons besproken met vertegenwoordigers van de werkgeversverenigingen: Maatschappelijke Ondernemersgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (MOgroep), de Vereniging van Openbare  Bibliotheken in Nederland (VOB) en Kunstconnectie. Ook het College voor Arbeidszaken en het VNG-Expertisecentrum Gemeentefinanciën waren hierbij betrokken.

more...
No comment yet.
Scooped by Stichting Brede School Nederland
Scoop.it!

Subsidie-oproep: ZonMw -Effectief werken in de jeugdsector deel 2

Subsidie-oproep: ZonMw -Effectief werken in de jeugdsector deel 2 | Laatste nieuws | Scoop.it

Doel van programma en oproep  
Het programma ‘Effectief werken in de jeugdsector’ heeft als missie: het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen die bruikbaar is voor de (huidige) sectoren jeugdgezondheidszorg, lokaal preventief jeugdbeleid en/of op het snijvlak van geïndiceerde jeugdzorg/jeugd-ggz/jeugd-lvb. De kennis die het programma Effectief werken in de jeugdsector oplevert is ondersteunend voor de kwaliteit van zorg in het huidige en nieuwe stelsel voor de zorg voor jeugd.

more...
No comment yet.
Scooped by Stichting Brede School Nederland
Scoop.it!

Educatie 3.0: het digitale klaslokaal - Emerce

Educatie 3.0: het digitale klaslokaal - Emerce | Laatste nieuws | Scoop.it

Nu de wereld in hoog tempo digitaliseert, kunnen klaslokaal en collegezaal moeilijk achterblijven. Software eet de wereld op, en onderwijs staat bovenaan het menu. In Amerika is een heuse Ed-Tech Boom losgebarsten, en ook Nederlandse ondernemers zien ‘grote mogelijkheden’.  

more...
No comment yet.
Scooped by Stichting Brede School Nederland
Scoop.it!

VKO - Centrum voor katholiek onderwijs

VKO - Centrum voor katholiek onderwijs | Laatste nieuws | Scoop.it

Het wordt steeds duidelijker dat we met zijn allen in de wachtkamer van de Tweede Kamer zitten.  Veel zogenaamd nieuw beleid is zonder echte ingrepen slechts een schets van de lopende ontwikkelingen. De leden van de Tweede Kamer praten daar wat over mee en doen wat voorstellen tot aanpassingen hier en daar. 

more...
No comment yet.
Scooped by Stichting Brede School Nederland
Scoop.it!

Stand van zaken rond certificering - Voor de Jeugd

Stand van zaken rond certificering - Voor de Jeugd | Laatste nieuws | Scoop.it
Vanaf 1 januari 2015 valt de jeugdhulpverlening onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Op deze site vindt u belangrijke informatie om de stelselwijziging jeugd in uw regio vorm te kunnen geven.
more...
No comment yet.
Scooped by Stichting Brede School Nederland
Scoop.it!

Uitwerking maatregelen voor lwoo en pro - passend onderwijs

Uitwerking maatregelen voor lwoo en pro - passend onderwijs | Laatste nieuws | Scoop.it

De extra ondersteuning aan vmbo-leerlingen (lwoo) en aan leerlingen in het praktijkonderwijs wordt in het schooljaar 2015-2016 ondergebracht in de systematiek van passend onderwijs. De ondersteuning wordt daarmee slimmer en efficiënter, waardoor bespaard kan worden op bureaucratie. Bij de invulling van de in het regeerakkoord aangekondigde efficiencykorting van € 50 miljoen vanaf 2016 worden zo de leerlingen zo veel mogelijk ontzien.

more...
No comment yet.
Scooped by Stichting Brede School Nederland
Scoop.it!

PvdA vindt toeslag voor kleine scholen verkeerde prikkel | Besturenraad

PvdA vindt toeslag voor kleine scholen verkeerde prikkel | Besturenraad | Laatste nieuws | Scoop.it

e PvdA volgt niet het advies van de Onderwijsraad om de minimumomvang van een basisschool op honderd leerlingen te stellen. “Het aantal leerlingen zegt niet zoveel over de kwaliteit”, zegt Kamerlid Loes Ypma. Maar de financiering moet wel op de schop: de toeslag waar kleine scholen nu nog op kunnen rekenen verdwijnt als het aan de PvdA ligt. “Die toeslag geeft een verkeerde prikkel.”

more...
No comment yet.
Scooped by Stichting Brede School Nederland
Scoop.it!

Eén basisvoorziening helpt ontwikkeling kinderen | PO-raad

Eén basisvoorziening helpt ontwikkeling kinderen | PO-raad | Laatste nieuws | Scoop.it

Het wordt moeilijk om over enkele jaren goede leraren aan te trekken voor het primair onderwijs wanneer hun salarissen bevroren blijven. In een brief aan de Tweede Kamer roepen de PO-Raad en de sociale partners daarom op de meerjarige nullijn opnieuw ter discussie te stellen. De Tweede Kamer debatteert daar woensdag over.

more...
No comment yet.
Scooped by Stichting Brede School Nederland
Scoop.it!

1 juni 2013: Dag van de bouw: Educatief Centrum St Michielsgestel

1 juni 2013: Dag van de bouw: Educatief Centrum St Michielsgestel | Laatste nieuws | Scoop.itOp 1 juni zetten wij onze bouwlocatie voor u open. Kom kijken bij de bouw
van Educatief Centrum, Christinastraat te Sint Michielsgestel.
Deze open dag organiseren wij in het kader van de jaarlijkse Dag van de
Bouw. Een initiatief van Bouwend Nederland en de aangesloten bouwbedrijven,
dat elk jaar wordt gehouden op verschillende bouwlocaties door het hele
land. Mannen, vrouwen, kinderen: iedereen die geïnteresseerd  is kan de bouw
tussen 10.00 uur en 16.00 uur bezoeken.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.dagvandebouw.nl of op
www.smt-benv.nl. Op facebook.com/dagvandebouw staan verschillende leuke
acties zoals het winnen van een Ipad mini en een helikoptervlucht. De Dag
van de Bouw is ook te volgen via twitter.com/dagvandebouw.

more...
No comment yet.
Scooped by Stichting Brede School Nederland
Scoop.it!

Kleine school moet verdwijnen | Bouwstenen voor Sociaal

Kleine school moet verdwijnen | Bouwstenen voor Sociaal | Laatste nieuws | Scoop.it

De Onderwijsraad vindt dat kleine scholen hun deuren in 2019 moeten sluiten. Maar is deze visie terecht? Thunnissen beschouwt de argumenten en komt tot een andere conclusie.

 

 

Vincent Thunnissen van de gemeente Apeldoorn is van mening dat de Onderwijsraad te snel concludeert. En dat niet het Rijk, maar ouders, school en gemeenteraad moeten bepalen of een kleine school in hun stad of dorp nog toekomst heeft.

more...
No comment yet.
Scooped by Stichting Brede School Nederland
Scoop.it!

Huisarts verwijst kind anders door dan bureau jeugdzorg - Nieuwsbericht, Nederlands Jeugdinstituut

Huisarts verwijst kind anders door dan bureau jeugdzorg - Nieuwsbericht, Nederlands Jeugdinstituut | Laatste nieuws | Scoop.it
De zorg die Groningse kinderen en jongeren krijgen is afhankelijk van wie hen verwijst: de huisarts of bureau jeugdzorg. Dat blijkt uit een onderzoek naar kenmerken van cliënten en hun ouders van de academische werkplaats C4Youth.
more...
No comment yet.
Scooped by Stichting Brede School Nederland
Scoop.it!

Negen leefstijlinterventies erkend - Nieuwsbericht, Nederlands Jeugdinstituut

Negen leefstijlinterventies erkend - Nieuwsbericht, Nederlands Jeugdinstituut | Laatste nieuws | Scoop.it
Negen leefstijlinterventies zijn opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. De interventies zijn gericht op gezond eten, meer bewegen, verantwoord alcoholgebruik en de bestrijding van overgewicht.
more...
No comment yet.
Scooped by Stichting Brede School Nederland
Scoop.it!

Voorzieningen voorschoolse educatie lopen gevaar | VNG

Voorzieningen voorschoolse educatie lopen gevaar | VNG | Laatste nieuws | Scoop.it

Steeds meer ouders kiezen alternatieven voor de dagopvang van peuters. Oorzaak: de bezuiniging op de kinderopvangtoeslag in combinatie met de economische crisis. Kinderdagverblijven verdwijnen in rap tempo, de mogelijkheden tot het in stand houden van vroeg- en voorschoolse educatieve voorzieningen (VVE) komen daardoor in het gedrang.

De VNG maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. Het Rijk wil onderwijsprestaties verhogen en leerachterstanden bij jonge kinderen wegwerken. Een stabiel en duurzaam beleid voor voorschoolse voorzieningen is dan een absolute voorwaarde.

more...
No comment yet.
Scooped by Stichting Brede School Nederland
Scoop.it!

Niet langer van het kastje naar de muur | JSO

Niet langer van het kastje naar de muur | JSO | Laatste nieuws | Scoop.it
Veel gemeenten zoeken naar de juiste manier om de toegang naar welzijn en zorg voor burgers in te richten. In aanloop op de taken die gemeenten er vanuit de AWBZ en de Jeugdzorg bij krijgen, is het van belang de toegangsfunctie goed te organiseren.
more...
No comment yet.
Scooped by Stichting Brede School Nederland
Scoop.it!

Subsidieoproep Eigen Kracht methodieken - Voor de Jeugd

Subsidieoproep Eigen Kracht methodieken - Voor de Jeugd | Laatste nieuws | Scoop.it
Vanaf 1 januari 2015 valt de jeugdhulpverlening onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Op deze site vindt u belangrijke informatie om de stelselwijziging jeugd in uw regio vorm te kunnen geven.
more...
No comment yet.
Scooped by Stichting Brede School Nederland
Scoop.it!

Animatiefilmpje over passend onderwijs en jeugdzorg | VNG

Animatiefilmpje over passend onderwijs en jeugdzorg | VNG | Laatste nieuws | Scoop.it

Wat is het doel van passend onderwijs? Waar liggen de raakvlakken met de decentralisatie van Jeugdzorg? Om dat te verduidelijken, lieten de VNG, de PO-raad en de VO-Raad een animatiefilmpje maken.

more...
No comment yet.
Scooped by Stichting Brede School Nederland
Scoop.it!

Doorpakken: landelijk steunpunt Brede School

Doorpakken: landelijk steunpunt Brede School | Laatste nieuws | Scoop.it

De Brancheorganisatie Kinderopvang, de MOgroep en de PO-raad hebben het kabinet opgeroepen om de basisvoorzieningen voor jonge kinderen verder te ontwikkelen. In de Position Paper Kinderopvang-Onderwijs-Welzijn, die de brancheorganisaties naar de Tweede Kamer hebben gestuurd, schrijven ze: “Wij willen doorpakken met het ontwikkelen van integrale arrangementen.”

more...
No comment yet.
Scooped by Stichting Brede School Nederland
Scoop.it!

Partijen unaniem: integrale kindcentra zijn de toekomst! | VNG

Partijen unaniem: integrale kindcentra zijn de toekomst! | VNG | Laatste nieuws | Scoop.it

Gemeenten, PO-Raad en de brancheorganisaties voor kinderopvang en welzijn pleiten bij het kabinet voor een integratie van kinderopvang, peuterspeelzalen en basisonderwijs voor alle kinderen. In de toekomst moet er een eind komen aan de versnippering in aanbod en financiering van voorzieningen voor kinderen van 0–12 jaar.

more...
No comment yet.
Scooped by Stichting Brede School Nederland
Scoop.it!

Geef uw reactie op het concepttoezichtkader - passend onderwijs

Geef uw reactie op het concepttoezichtkader - passend onderwijs | Laatste nieuws | Scoop.it

Met de komst van passend onderwijs gaat de Inspectie van het Onderwijs toezicht houden op de samenwerkingsverbanden. In het toezichtkader passend onderwijs staat hoe de inspectie hierbij te werk zal gaan. U kunt nu uw reactie geven op het concepttoezichtkader. Iedereen kan reageren: vertegenwoordigers van schoolbesturen, medezeggenschapsorganen, ouders, gemeenten, jeugdzorginstellingen en overige geïnteresseerden.

more...
No comment yet.
Scooped by Stichting Brede School Nederland
Scoop.it!

Brede School: Pilots

Brede School: Pilots | Laatste nieuws | Scoop.it

De overheid onderzoekt door middel van pilots en experimenten samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. In opdracht van de overheid begeleidt het Landelijk Steunpunt Brede Scholen twee pilots voor dagarrangementen. In juni 2012 ging de pilot Gemeentebrede Dagarrangementen van start. Vanaf 1 januari 2013 begint een aantal scholen en kinderopvangorganisaties met het experiment Integraal Dagarrangement.

more...
No comment yet.