Kyrkopolitik
5.9K views | +0 today
Follow
Kyrkopolitik
Medlemsdemokratin i Svenska Kyrkan. En sida som samlar nyheter som rör de frågor som en förtroendevald inom Svenska kyrkan svarar för.
Curated by Martin Garlöv
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Mjölby: Kyrkan vill leverera eget begravningskaffe

Mjölby: Kyrkan vill leverera eget begravningskaffe | Kyrkopolitik | Scoop.it
Kyrkoherden: "Synd bara att de blåser upp till strid"
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Västerås: Stor kopparstöld från Hovdestalund – över 2 000 kilo borta 

Västerås: Stor kopparstöld från Hovdestalund – över 2 000 kilo borta  | Kyrkopolitik | Scoop.it
Efter upprepade kopparstölder på Hovdestalunds kyrkogård i Västerås togs beslut om att DNA-märka kopparplåten på taken. Trots det har koppartjuvar slagit ...
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Tre partier får miljoner i stöd från Svenska kyrkan

Tre partier får miljoner i stöd från Svenska kyrkan | Kyrkopolitik | Scoop.it
Svenska kyrkan vill inte finansiera politiska partier. Ändå fick tre av riksdagspartierna – S, C och SD – mellan cirka 0,5 och 3 miljoner kronor var under 2017. Och nu ökar stöden. Orsaken: kyrkovalet.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

100 miljoner kronor för metaller från döda

100 miljoner kronor för metaller från döda | Kyrkopolitik | Scoop.it
Allt brandtåligt material som blir kvar efter en genomförd kremering måste återvinnas av Svenska kyrkan, enligt en lagändring från 2016. Idag, tre år senare, räknar man med att 60 ton metall, exempelvis titan, samlats in och återvunnits sedan lagen trädde i kraft, rapporterar  SR P4...
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Populärt att begravas i kista – men nu är Södertälje kyrkogård full: ”En del har tyckt att Tveta ligger för avsides”

Populärt att begravas i kista – men nu är Södertälje kyrkogård full: ”En del har tyckt att Tveta ligger för avsides” | Kyrkopolitik | Scoop.it
I takt med en växande befolkning börjar det bli fullt på många av landets kyrkogårdar. Södertälje...
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Körde ner gravstenar på kyrkogård

Körde ner gravstenar på kyrkogård | Kyrkopolitik | Scoop.it
Natten till söndagen körde en bil igenom häcken till Gamla begravningsplatsen på Lundborgsesplanaden i Arboga.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Kyrkogård fortsatt obevakad efter skadegörelse

Kyrkogård fortsatt obevakad efter skadegörelse | Kyrkopolitik | Scoop.it
Inga väktare. Det är kyrkoherden Thomas Wärfmans besked efter helgens skadegörelse.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

"Hur ska vi få frid i pastoratet?"

"Hur ska vi få frid i pastoratet?" | Kyrkopolitik | Scoop.it
"Artiklarna om en djup spricka i Södra Lapplands pastorat gör mig förskräckt och deprimerad".
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Instabila gravstenar stöttas upp med pålar och spännband

Instabila gravstenar stöttas upp med pålar och spännband | Kyrkopolitik | Scoop.it
För att inte gravstenar ska falla över kyrkogårdsbesökare har en del gravstenar tillfälligt stöttats upp eller lagts ner.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Svensk Kyrkotidning » Teologisk reflektion om könsidentitet ̶ uppfodrande för kyrkomötet

»reflektion som bör få konsekvenser för vem som kan bli biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan« Det är snart 10 år sedan Svenska kyrkans kyrkomöte 2009 beslutade att samkönade par kan vigas i Svenska kyrkan. När året för 10-årsjubileet närmar sig är det rimligt att summera, liksom att se framåt och ta steg vidare. Beslutet 2009 var en kompromiss. Det innebar att det i alla församlingar ska finnas präster som viger samkönade par, men den enskilda prästen har inte skyldighet att viga. Åren efter beslutet blev det alltmer självklart med en gemensam vigselordning. Det märktes i remissvaren om kyrkohandboken – och hur svaren förändrades. År 2014 var det många församlingar som särskilt betonade att det är bra med en gemensam ordning. I den uppföljanande remissomgången två år senare var det ett fåtal remissinstanser som ens kommenterade den gemensamma vigselordningen. I och med kyrkomötets beslut 2017 om en ny kyrkohandbok, som togs i bruk pingsten 2018, har det gemensamma blivit det normala. Så kanske är allt frid och fröjd då? Knappast. Under 2018 har några nytillträdda kyrkoherdar som blivit intervjuade i lokalmedia skapat upprörda känslor som spritt sig långt utanför respektive församlingsgräns. Dessa kyrkoherdar hör till den grupp av präster som själva inte viger samkönade par, men som är helt införstådda med församlingens ansvar. Kyrkoherdarnas svar verkar dock inte ha imponerat på tidningsläsarna, och i tidningarnas kommentarfält har människor lagt ut texten. Där blir det uppenbart att människor har helt andra förväntningar på Svenska kyrkan. Och kompromissen från 2009 ter sig idag allt mer problematisk vad gäller människosynen som finns i bakgrunden, liksom den gudsbild som skymtar fram så fort det borras lite djupare, utifrån den avslöjande frågan om varför somliga präster inte vill viga samkönade par. Huvudfrågan är nu inte som på 00-talet vigseln, utan istället den gemensamma utgångspunkten om allas lika värde och allas rätt att bli bemötta på ett respektfullt sätt av de som företräder Svenska kyrkan (som ett utskott i kyrkomötet 2016 uttryckte sig med anledning av en motion då om behörighetskrav för präster). I botten finns det synsätt som betonas i samtalsdokumentet ”Homosexuella i kyrkan”(ett dokument som kom i början av 2000-talet) om att Svenska kyrkan inte får sanktionera eller driva en verksamhet som syftar till att bota homosexualitet. Jag är övertygad om att Svenska kyrkan kommande år med kraft behöver skaffa sig mer kunskap om könsidentitet och fördjupa om människosyn och gudsbild. Att betona vad det innebär att inte göra skillnad på människor oavsett ålder, kön, hudfärg – eller vilken könsidentitet en person har. Den teologiska reflektionen behöver få konsekvenser för vem som kan bli biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan. Vid hearing i Uppsala stift hösten 2018 inför valet av ny stiftsbiskop ställdes en fråga till biskopskandidaterna om vilka deras råd var ”till präster och diakoner som möter människor som funderar över sin sexualitet och sin könsidentitet”. Det är en central fråga. Frågeställningen handlar just om människors identitet och vad Svenska kyrkans företrädare, och särskilt kyrkans ämbetsbärare, förmedlar för människosyn och vilken hållning som uttrycks om Guds förhållande till människan. Svenska kyrkan behöver här vara glasklar. En människas identitet är inte en åsiktsfråga som andra kan tycka lite olika om. Varje människa är älskad av Gud och ska alltid bemötas med varsamhet och aktning. Svenska kyrkan har ansvar för vilket förhållningssätt som möter varje människa som i förtroende vänder sig till Svenska kyrkan. Det är hög tid för kyrkomötet att ta frågorna om människors könsidentitet på allvar. BOEL HÖSSJER SUNDMAN
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Länets kyrkor i bra skick – men renoveringar kan bli kostsamma

Länets kyrkor i bra skick – men renoveringar kan bli kostsamma | Kyrkopolitik | Scoop.it
Skicket på många av länets kyrkor är gott, men märker man av mögel så kan det bli kostsamt för församlingarna om en renovering skulle behövas.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Svenska kyrkan ska ta reda på hur många kyrkor man har

Svenska kyrkan ska ta reda på hur många kyrkor man har | Kyrkopolitik | Scoop.it
Svenska kyrkan vet inte hur många fastigheter som man faktiskt äger ute i landet men det ska det bli ändring på nu.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Stor kopparstöld på Hovdestalunds kyrkogård

Stor kopparstöld på Hovdestalunds kyrkogård | Kyrkopolitik | Scoop.it
Över 2000 kilo kopparplåt har stulits från Hovdestalunds kyrkogård i Västerås.
– Det är den värsta vi råkat ut för, säger Eva Carlin, tf kyrkogårdschef.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Äntligen solceller på kyrkan i Stugun

Äntligen solceller på kyrkan i Stugun | Kyrkopolitik | Scoop.it
STUGUN(JT) Stuguns kyrka har fått äntligen tillstånd att ha solceller på kyrktaket. Precis tre år från att kyrkorådet lämnade in ansökan till Länsstyrelsen, är nu monteringen i full gång. Det fanns en prejudicerande dom från Regeringsrätten från 2007 om att sådant inte fick finnas på kulturhistoriska byggnader uppförda före 1940, då det ansågs förfula våra kulturarv. Men vad är snyggt, och vad är fult, och vad var drivkraften till att pröva prejudikatet? Det ville undertecknad söka svar på, och begav sig till Stugun en solig februaridag. Fem personer fanns i arbete på taket. Två plåtslagare som byggde igen en taklucka, och tre solcellsmontörer. En av dem, Tomas, berättar: –Visst känns det speciellt att vara först i Sverige att montera på ett kyrktak. Och lutningen är nästan optimal, 40-45 grader. Vi ska upp med 90 m2, och allt borde vara klart för drift inom 3 veckor. I den intilliggande sockenstugan fanns passande nog, kyrkoherde Lennart Raswill och kanslist Ellenor Ågevall. Passande, för att Lennart har varit med om hela processen, och för att Ellenor har studerat konsthistoria, konstvetenskap och etnologi. Den pratglade kyrkoherden ombads att först ge en kort resumé. –Sedan 2010 har vi arbetat med kyrkans Etik- och energiprogram, vi utförde energiinventeringar, och investerade i avancerade adaptiva klimatstyrningssystem. Sedan några år har vi solceller på sockenstugan i Västanede, men där räckte det ju med ett kommunalt tillstånd. Nästa steg borde vara kyrkorna, eftersom de har stora tak åt söder, men vi visste om domen i Regeringsrätten. Våra förtroendevalda och anställda har också varit drivande, vilket ledde till att kyrkorådet i februari 2016 ville utmana prejudikatet genom att ansöka om tillstånd. En fördel för oss är att den takhalvan varken syns från vägen eller bebyggelsen. Efter omfattande korrespondens visade Länsstyrelsen i mars 2018 modet att ge ett villkorat, men dock tillstånd. Villkoret gällde att allt skulle ske under medverkan av antikvariskt kompetenta personer, samt att taket ska kunna återställas till originalskick. Så fort överklagandetiden passerat, andades vi ut, tog nytt andetag, och begärde in anbud på jobbet. Och nu är det i full gång. Det hade förstås varit mycket enklare att direkt säga, ”nänä, det kommer aldrig att gå”, och inte ens försöka. Men det här var roligare, och det är en av drivkrafterna, avslutade Lennart. I rummet intill huserar pastoratets kanslist Ellenor, en given samtalspartner i ämnet estetik. När alla rådgivare upp till Regeringsrättsnivå ansett att solceller på historiska byggnader förfular och är av ondo, var min fundering hur man avgör om något är fult eller snyggt. –För att bedöma ett konstverks tekniska kvalitet gör man en formalanalys, men annars gäller mest tyckande. Och det styrs nog både genetiskt och av den miljö man vistas i. I fallet med historiska byggnader lär man tänka att allt ska bevaras som det har varit. Då glömmer man att de oftast har byggts om flera gånger tidigare. Nu får vi vara med och göra ett historiskt avtryck här, och det känns stort. Kanske solcellerna i Stugun 2019 öppnar för kyrkorna, liksom Marcel Duchamps utställda porslinstingest i Paris 1917 gjorde för synen på konst, avslutar Ellenor leende. TEXT OCH BILD LARS BLIXT
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Kommunen köper lokaler av kyrkan

Kommunen köper lokaler av kyrkan | Kyrkopolitik | Scoop.it
Kommunen köper av Svenska kyrkan (Fastigheter, Förskolor, Skolan, Beata Allen, Svenska kyrkan, Aneby kommun, Beslut, Åtgärder, Kommuner, Centerpartiet)
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Stulna bronsfåglar från Vallentuna kyrkogård tillbaka

Stulna bronsfåglar från Vallentuna kyrkogård tillbaka | Kyrkopolitik | Scoop.it
Bronsfåglar som stulits från gravarna på Vallentuna kyrkogård lämnades tillbaka...
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Jan-Olofs ilska – över sin egen begravning: ”Lämnat kyrkan”

Jan-Olofs ilska – över sin egen begravning: ”Lämnat kyrkan” | Kyrkopolitik | Scoop.it
Jan-Olof Rehnlund har sedan länge gått ur Svenska kyrkan – och han vill aldrig återvända. Inte ens efter sin död. – Jag och många andra som lämnat kyrkan vill inte begravas på plats som förvaltas av kyrkan, säger han.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Vandaliseringen av Ebba Åkerlunds grav fortsätter

Vandaliseringen av Ebba Åkerlunds grav fortsätter | Kyrkopolitik | Scoop.it
11-åriga Ebba Åkerlunds grav på Adolf Fredriks kyrkogård har vandaliserats – igen...
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

”Tyvärr är det inte första gången” – tjuvar bröt sig in och stal redskap för flera tusen kronor

”Tyvärr är det inte första gången” – tjuvar bröt sig in och stal redskap för flera tusen kronor | Kyrkopolitik | Scoop.it
Stal redskap för 60 000 kronor.(Kyrkogårdar, Församlingar, Inbrott, Markaryds församling, Polisen, Stölder)...
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

30 gravstenar stulna från Danderyds församling 

30 gravstenar stulna från Danderyds församling  | Kyrkopolitik | Scoop.it
Någon gång i under i helgen ska gravstenstjuvarna slagit till på Danderyds kyrkogård.Värdet på de 30 stenarna uppskattas till 200 000 kronor. ...
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

De satsar på gravteknik

ROSVIK Rosvik Finmekaniska företaget Ralutek i Rosvik har utvecklat en speciell vagn som ska göra det lättare att sänka kistan ned i graven.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Enkät: Besöker du någon kyrkogård?

Enkät: Besöker du någon kyrkogård? | Kyrkopolitik | Scoop.it
Allhelgonahelgen är en helg då många tänker lite extra på sina avlidna släktingar, vänner och bekanta. Jnytt gick ut på stan och frågade: Planerar du att besöka någon kyrkogård under helgen?(Alla helgons dag, Avlidna, Kyrkogårdar)...
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Bengt-Åkes fru begravdes på fel kyrkogård

Bengt-Åkes fru begravdes på fel kyrkogård | Kyrkopolitik | Scoop.it
Inez Karlssons sista önskan var att få vila på Skogslyckans kyrkogård. Men på grund av platsbrist fick hon ingen gravplats där, trots att det fanns fler
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Illaluktande kyrka orsakar allergiska reaktioner

Illaluktande kyrka orsakar allergiska reaktioner | Kyrkopolitik | Scoop.it
I Långlöts kyrka på Öland luktar det så illa att den nu hålls helt stängd för allmänheten.
more...
No comment yet.