Kwaliteit van Onderwijs
443 views | +0 today
 
Scooped by Steven Verjans
onto Kwaliteit van Onderwijs
Scoop.it!

@thebandb: "Centrale examens zijn geen garantie voor transparantie, verhogen wel kans op miserie"

@thebandb: "Centrale examens zijn geen garantie voor transparantie, verhogen wel kans op miserie" | Kwaliteit van Onderwijs | Scoop.it
Het lijkt zo eenvoudig: geef iedereen het zelfde examen en zo kan je vergelijken welke school het goed doet en welke het niet zo best doet. Kristof De Witte pleit er voor vandaag in De Standaard. Het klinkt inderdaad logisch, en de man verwijst naar Duitsland en Nederland waar het goed zou verlopen. Ik denk…
Steven Verjanss insight:
Blogpost van Pedro (aug 2014) is ook vandaag weer relevant, als je het artikel op de voorpagina van De Standaard leest. Er zijn argumenten dat gestandaardiseerde toetsen leiden tot minder ongelijkheid, maar ook dat is verre van zeker.
No comment yet.
Kwaliteit van Onderwijs
Als Universitair docent ben ik begeleider van de cursus "Atelier: Kwaliteit van onderwijs" binnen de master Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. Dit topic dient dan ook om (academische) bronnen te verzamelen en de lopende (online) discussies mee op te volgen.
Curated by Steven Verjans
Your new post is loading...
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Een onderwijsevaluatie past niet in een vragenlijst

Een onderwijsevaluatie past niet in een vragenlijst | Kwaliteit van Onderwijs | Scoop.it

Studentevaluaties zijn een ontoereikende en onwenselijke methode om kwaliteit te beoordelen. Dat moet anders, zegt Menno van der Schoot. Hij pleit voor een een benadering waarbij ook collega-docenten een belangrijke rol spelen. Hij pleit voor een brede aanpak met daarin centraal: gesprek, openheid, peer feedback...

Steven Verjanss insight:
Zeer goed doordachte en onderbouwde tekst over het nut (of niet) van studentevaluaties in het bepalen en meten van onderwijskwaliteit in het HO. Menno van der Schoot (VU Amsterdam) pleit voor een bredere aanpak. Zeer lezenswaardig.
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Philosophical Disquisitions: The Moral Problem of Grading: An Extended Analysis

Philosophical Disquisitions: The Moral Problem of Grading: An Extended Analysis | Kwaliteit van Onderwijs | Scoop.it
[This, admittedly quite long, post is a sample chapter from a book I may end up writing about the ethics of academia. I'm interested in feedback on it. Would people be interested in an entire book examining the moral dilemmas faced by the typical academic? Is this analysis of grading any good? Let me know]
Steven Verjanss insight:
Een moraal-filosofische beschouwing van John Danaher bij het fenomeen beoordelen. Zeer lezenswaardig (via @OLDaily - Stephen Downes).
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

VU-collega Menno van der Schoot over het gebruik van rubrics: "Een scriptiebeoordeling past niet in een schema"

VU-collega Menno van der Schoot over het gebruik van rubrics: "Een scriptiebeoordeling past niet in een schema" | Kwaliteit van Onderwijs | Scoop.it
Volgens universitair hoofddocent Menno van der Schoot doet het gebruik van beoordelingsformulieren meer kwaad dan goed.
Steven Verjanss insight:
Een interessante opinie van VU-collega Menno van der Schoot over het gebruik van rubrics bij het beoordelen van scripties, "Digitale schema's zouden de beoordeling van scripties en papers eerlijker en objectiever maken. Ze leveren eerder schijnobjectiviteit, betoogt docent Menno van der Schoot in deze analytische longread. Wat zijn de gevolgen voor student, docent en het onderwijs? 'Een scriptie is meer dan de som der delen.'"
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Problemen met centrale toetsing in Nederlands basisonderwijs - Duizenden groepachters krijgen verkeerd advies na eindtoets | Binnenland

Problemen met centrale toetsing in Nederlands basisonderwijs - Duizenden groepachters krijgen verkeerd advies na eindtoets | Binnenland | Kwaliteit van Onderwijs | Scoop.it
Bijna twintigduizend groepachtleerlingen hebben een verkeerd advies op hun eindtoets gekregen. Door een rekenfout viel dat meestal te hoog uit. Van alle leerlingen is bij elf procent een verkeerd advies gegeven. Bij enkele duizenden groepachters was het advies al bijgesteld.
Steven Verjanss insight:
Geeft argumenten voor tegenstanders van centrale toetsing in basis- en middelbaar onderwijs, lijkt me. Persoonlijk geef ik nog steeds de voorkeur aan het Belgsiche/Vlaamse systeem waarbij enkel het schooladvies weegt, vaak wel op basis van semi-genormeerde toetsen vanuit de leerplannen en lesmethodes.
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Opinie van @HvA lector Louise Elffers over advies basisonderwijs: “De sorteermachine bij de overgang naar het voortgezet onderwijs piept en kraakt aan alle kanten” | De Volkskrant via @dmasluijsmans

Opinie van @HvA lector Louise Elffers over advies basisonderwijs: “De sorteermachine bij de overgang naar het voortgezet onderwijs piept en kraakt aan alle kanten” | De Volkskrant via @dmasluijsmans | Kwaliteit van Onderwijs | Scoop.it
De sorteermachine bij de overgang naar het voortgezet onderwijs piept en kraakt aan alle kanten
De huidige sorteermachine bij de overgang naar het voortgezet onderwijs moet bij het grofvuil, betoogt onderwijswetenschapper Louise Elffers.
Steven Verjanss insight:
De discussie over de aard van het eindadvies na het basisonderwijs (in NL) woedt voort, nu de politiek toch weer de CITO-toets zwaarder wil laten doorwegen.
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Inspectie had eerder kunnen ingrijpen bij VMBO Maastricht | NOS

Inspectie had eerder kunnen ingrijpen bij VMBO Maastricht | NOS | Kwaliteit van Onderwijs | Scoop.it
Zowel de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs als de Inspectie van het Onderwijs heeft steken laten vallen bij de diplomacrisis, staat in een serie rapporten.
Steven Verjanss insight:
Complexiteit van kwaliteitszorg.
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Het onderwijs hervormen begint buiten het onderwijs

Het onderwijs hervormen begint buiten het onderwijs | Kwaliteit van Onderwijs | Scoop.it
Tegelijk streven naar excellentie en naar gelijke kansen op school leidt tot botsingen. De overheid en het onderwijs moeten een redelijk compromis sluiten om beide aandacht te geven. De ongelijkheid in de samenleving verminderen kan die opdracht al veel eenvoudiger maken.
Steven Verjanss insight:
Het debat woedt voort. Zeer goed onderbouwde opinie van Prof.em. Marc Elchardus. Simpele modellen voor onderwijskwaliteit werken niet, als je geen rekening houdt met context en input variabelen, zoals opleidingsniveau ouders.
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

‘Smileys in plaats van punten? Waanzin!’

‘Smileys in plaats van punten? Waanzin!’ | Kwaliteit van Onderwijs | Scoop.it

Er zit betonrot in de fundamenten van ons onderwijs. Ouders die hun kinderen te weinig ambitie meegeven, leerkrachten die niet meer op tafel durven te kloppen, scholen die minderwaardige diploma’s afleveren. En alvast dat laatste is deels te danken aan zijn eigen naïviteit, zo geeft onderwijstopman Dirk Van Damme nu toe.

Steven Verjanss insight:
Dirk Van Damme, zoals vaak sterk gefocust op prestaties als barometer van onderwijs. Lijkt beeld aan te zwengelen dat prestaties en welbevinden elkaars tegengestelde zijn. Veel reacties op gekomen in Vlaamse pers en online.
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Maastrichtse leerlingen hoeven eindexamens niet over te doen #examendebacle #vmbo #lvo

Maastrichtse leerlingen hoeven eindexamens niet over te doen #examendebacle #vmbo #lvo | Kwaliteit van Onderwijs | Scoop.it

De 354 leerlingen van het VMBO Maastricht hoeven hun eindexamen niet over te doen. De uitslag van de schriftelijke eindexamens blijft staan. Dat heeft minister Arie Slob van Onderwijs woensdagmiddag bekendgemaakt in een overleg met leden van de Tweede Kamer.

Steven Verjanss insight:
Hopelijk kan de 'schade' voor de leerlingen zoveel mogelijk beperkt worden. Zij lijken me vooral slachtoffer van complex systeem. Eigenlijk vreemd: waarom zowel toetsen doorheen het jaar als een centraal eindexamen? Hinken op twee benen?
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Opvallend afwezig in deze hele discussie die door @crevits werd opgestart: Wat met de rol van het CLB? - @thebandb: "Met een digitaal paspoort komt een grote verantwoordelijkheid"

Opvallend afwezig in deze hele discussie die door @crevits werd opgestart: Wat met de rol van het CLB? - @thebandb: "Met een digitaal paspoort komt een grote verantwoordelijkheid" | Kwaliteit van Onderwijs | Scoop.it
Deze opinie schreef ik voor De Morgen: Een goede school houdt informatie bij over de kinderen waar ze voor verantwoordelijk zijn. Dat doet ze in een zogenaamd leerlingvolgsysteem. Maar leerlingen veranderen van school, en misschien is het handig dat deze informatie dan met de leerling in een soort van digitaal paspoort mee gegeven kan worden.…
Steven Verjanss insight:
Opvallend afwezig in deze discussie, die maandag startte na enkele persberichten over het idee van Minister Hilde Crevits: Het CLB heeft de wettelijke plicht om leerlingbegeleiding te verzorgen, over de grens van scholen heen. Botsen we hier op de discussie over de koepels waarbinnen de CLB's zijn ondergebracht?
Mijn bijdrage: leg de verantwoordelijkheid voor de overdracht van beperkte leerlinginformatie (zoals nodige getuigschriften voor extra zorg) en de bewaking van de rechten van de leerling (en ouders) bij onafhankelijke Centra voor Leerlingbegeleiding, die regionaal georganiseerd zijn en koepeloverstijgend zijn ingericht.
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Is there such a thing as school quality culture? | In search of conceptual clarity and empirical evidence | Quality Assurance in Education | Vol 26, No 1

Is there such a thing as school quality culture? | In search of conceptual clarity and empirical evidence | Quality Assurance in Education | Vol 26, No 1 | Kwaliteit van Onderwijs | Scoop.it
Purpose The purpose of this paper is to clarify the concept of “school quality management culture” in relation to the general notion of “school organizational culture” and to review empirical studies that scrutinised the relation between organisational culture and quality management practices in education and business.
Design/methodology/approach The paper builds on an extensive literature review that was conducted as part of a project, which intends to develop an instrument to diagnose schools’ quality management culture in initial vocational education.
Findings The paper demonstrates that school quality (management) culture exists and differs from school (organisational) culture. A pluralist view of culture and a differentiation perspective are more appropriate to explain the complex relationship between culture and quality practices than unified or integrated approaches. However, they also pose a challenge to empirical studies because they call for longitudinal and multi-method research designs.
Research limitations/implications The reciprocal relation between quality practices and school culture asks for a longitudinal and comparative research design. The findings also suggest using multi-perspective and multi-method approaches, and recommend cooperation between different but comparable fields such as education, health or social work.
Practical implications This paper offers a literature base and a theoretical model to improve existing data collection tools to support quality management in vocational and other educational institutions.
Originality/value Apart from the ideological question on whether “culture” is something an organisation is or an organisation has, the paper examines the question as to whether more “quality”-conducive cultures can be discerned from less conducive ones in schools. Furthermore, it deliberates on whether an organisation’s quality management culture is part of, or different from, an organisation’s overall culture and presents models to guide empirical analyses.
Steven Verjanss insight:
Interesting to find a redent paper on school quality culture, as one of my students recently finished his master thesis on the same topic (http://dspace.ou.nl/handle/1820/8729). Should be an interesting read.
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Zet in op professionalisering leerkracht bij vormgeven inclusief onderwijs - "Ontario toont Antwerps onderwijs de weg" en "Wat Ontario kan, kan Vlaanderen ook"http://www.standaard.be/cnt/dmf2018012...

Zet in op professionalisering leerkracht bij vormgeven inclusief onderwijs - "Ontario toont Antwerps onderwijs de weg" en "Wat Ontario kan, kan Vlaanderen ook"http://www.standaard.be/cnt/dmf2018012... | Kwaliteit van Onderwijs | Scoop.it

Beno Schraepen in een commentaar op het stuk over Ontario: "Na 20 jaar begint het te dagen dat een inclusief onderwijs rekening houdt met de talenten en mogelijkheden van alle leerlingen en dus niet exclusief gebonden is aan specifieke beperkingen of diagnoses. Ondersteuning is noodzakelijk, maar veel minder bepalend dan de kwaliteit en opleiding van de leerkracht, leren we van de Canadezen."

Steven Verjanss insight:
Interessante artikels in De Standaard naar aanleiding van een bezoek van een Canadese onderwijsexperte uit Ontario aan Antwerpen "Onderwijshoofdstad". Waar het artikel over het bezoek nog spreekt over (a) belang van docentprofessionalisering voor echt inclusief onderwijs, (b) data-gedreven onderwijs, en (c) onderwijs op maat, zoemt de reactie van onderzoeker Beno Schraepen in op wat nodig is om alle leerkrachten bij te scholen op het vlak van inclusie in de breedste zin van het woord.
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Interesting macro-level analysis by Joint Research Center on "Digital Education Policies in Europe and Beyond: Key Design Principles for More Effective Policies"

Interesting macro-level analysis by Joint Research Center on "Digital Education Policies in Europe and Beyond: Key Design Principles for More Effective Policies" | Kwaliteit van Onderwijs | Scoop.it
10.2760/462941 - This report offers policy-makers in digital education evidence on how, at the national or regional level, policies can be designed and implemented to foster digital-age learning. The presented findings are the result of a mixed methodological design comprising four parts: desk-research on digital education policy, the identification of national and regional policies worldwide, six in-depth case studies, and an expert workshop. The discussion of the cases identified and studied in depth leads to the formulation of eight core-guiding principles, which can serve as a reference point for policy-makers for the design and implementation of digital education policies: 1. Follow a holistic approach targeting systemic change; 2. Establish both a long-term vision and short-term achievable goals; 3. Deploy technology as a means not an end; 4. Embrace experimentation, risk-taking and failure; 5. Consider the importance and the limits of impact assessment; 6. Involve all stakeholders in a structured dialogue; 7. Let schools and teachers have a say; 8. Build up teaching competence.
Steven Verjanss insight:
Not usually my scope - as this topic usually deals with meso and micro-levels of quality, but interesting that these kinds of reports always stress (1) a participatory approach (involve stakeholders), (2) let schools and teachers have a say (duh), and (3) the importance of teaching competence.
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Onderwijsexpert Dirk Van Damme: “Stop met de eindtermen: het niveau van het Vlaams onderwijs is erdoor gedaald” | Topics.be

Onderwijsexpert Dirk Van Damme: “Stop met de eindtermen: het niveau van het Vlaams onderwijs is erdoor gedaald” | Topics.be | Kwaliteit van Onderwijs | Scoop.it
“Verbeter de leraar en de leerlingen zullen vanzelf betere resultaten halen.” Dat ziet Dirk Van Damme als de noodzakelijke voorwaarde om de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs structureel op te krikken. Onze journalist vroeg hem in het kader van #operatietoekomst wat we dringend moeten aanpakken.
Steven Verjanss insight:
Niet altijd eens met de visie van Dirk van Damme, maar als hij het belang van de leerkracht benadrukt, kan je hem alleen maar gelijk geven. Of je dan vooral over de verloning van leerkrachten moet nadenken, of over alternatieve motivatoren, weet ik niet zo goed. Is loon echt de enige variabele als het over de loopbaan van de leerkracht gaat?
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Blind vertrouwen op het vakmanschap van docenten? Liever niet

Blind vertrouwen op het vakmanschap van docenten? Liever niet | Kwaliteit van Onderwijs | Scoop.it
Menno van der Schoot benadrukte op ScienceGuide (‘Een scriptiebeoordeling past niet in een schema’, 11 februari 2020) terecht de schijnobjectiviteit die een rubric biedt bij het beoordelen van een eindproduct zoals een scriptie. Hij stelde ook dat docenten in het hoger onderwijs bekneld raken door het van hogerhand opgelegde gebruik van rubrics en soortgelijke verplichtingen, en riep op tot vertrouwen.

De beheerscultuur of controledrang wil ik niet verdedigen, maar ik heb wel moeite met deze oproep. Verdient het vakmanschap van universitair docenten dit vertrouwen wel?
Steven Verjanss insight:
Interessante reactie van pas afgestudeerde universiteitsstudente Alex Steenbreker: Ze stelt zich vragen over het onderwijskundig vakmanschap van docenten, en of je daar blind op moet vertrouwen.
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

De eenzijdige blik op meetbaarheid is in het onderwijs onverminderd sterk

De eenzijdige blik op meetbaarheid is in het onderwijs onverminderd sterk | Kwaliteit van Onderwijs | Scoop.it
Zeven jaar na het uitkomen van zijn boek, ziet Gert Biesta hoe de nadruk op rendement in het onderwijs nog onverminderd sterk is.
Steven Verjanss insight:
Biesta waarschuwt voor de pogingen van maatschappij en beleid om alles in het onderwijs meetbaar te maken, zelfs concepten als persoonsvorming. Ook houdt hij niet van de sterke norm die in vele landen vanuit de PISA-onderzoeken ontstaat: “Biesta [..] waarschuwt voor het te grote belang dat aan de PISA-cijfers wordt gehecht. “Natuurlijk brengt PISA wel iets in beeld. Het is een interessante thermometer, maar je moet de resultaten wel met een korrel zout nemen. Het verbaast me hoeveel belang er vaak aan wordt gehecht. Het lijkt soms wel of men denkt: als we het kunnen meten, dan kunnen we het oplossen. Terwijl de werkelijkheid een stuk complexer is.”
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Sterk stuk van Roger Standaert over centrale examens als maat van onderwijskwaliteit: “De utopie waar rechts én links in geloven” in @destandaard

Sterk stuk van Roger Standaert over centrale examens als maat van onderwijskwaliteit: “De utopie waar rechts én links in geloven” in @destandaard | Kwaliteit van Onderwijs | Scoop.it

“Vanuit een pedagogische hoek zijn er heel wat bezwaren tegen beide claims. De meest voor de hand liggende: beide strekkingen koesteren de overdreven verwachting dat je menselijk gedrag objectief en eenduidig kunt meten. Natuurwetenschappen hebben duidelijke schalen met vaste begin- en eindpunten, menswetenschappen niet. Schoolprestaties zijn geen afmetingen, graden, frequenties, voltages of ampères. Waar begint een schaal voor rekenen en hoe vordert die in tussenstappen? Waar begint taal en waar zitten de tussenniveaus en referentiekaders op die schaal? Wanneer ben je bezig met begrijpend lezen en wanneer niet? Waar ligt de grens? Die vraag geldt voor alles wat leerlingen op school leren. Menselijk gedrag is individueel onvoorspelbaar.
Ook bij surveymetingen krijg je hoogstens een robotfoto van prestaties, die abstractie maakt van alle individuele en plaatselijke omstandigheden. Onderwijs- en leerprocessen spelen zich af in een menselijke relatie tussen leraren, leerlingen, ouders en de leerinhouden. Het thuismilieu beïnvloedt die relatie.
Voor alle duidelijkheid, toetsen en examens zijn nodig. Maar er zijn heel wat gedragingen die zich niet tot metingen lenen. Alles wat met creativiteit en waarden te maken heeft, ontsnapt grotendeels aan een objectieve weging. Daarvoor heb je de inbreng van leraren nodig. Na interactie met collega’s, de leerlingen en de ouders evolueren hun vaststellingen tot een genuanceerd verhaal. Die interactie is fundamenteel eigen aan een pedagogische relatie en is nodig voordat er beslissingen voor een volgend school­traject worden genomen.
Toetsen zijn nuttig als ze een ondersteunende functie hebben bij de beoordeling van leerlingen, scholen en zelfs systemen. Op het niveau van de klas hanteren leraren ze binnen het geheel van opvolging, begeleiding en evaluatie, in een blijvende interactie tussen de leerling, leraar, ouders en collega’s.
Alleenzaligmakende toetsen bestaan niet. Dezelfde doelstellingen leveren verschillende toetsen op. Als je toch een minimum aan gemeenschappelijkheid nastreeft, kan dat via duidelijke (minimum)doelstellingen.
Bij een pedagogisch georiënteerd onderwijs kan kwaliteitscontrole via een evenwichtig systeem met een inspectiekorps, peilings- en ijkingsproeven, oriënteringstoetsen en een aanbod van goed gevalideerde toetsen. Misschien moeten we wat centrale examens betreft de bekende wet van de econoom Charles Goodhart in het achterhoofd houden: ‘Wanneer een meting een doel wordt, houdt ze op een goeie meting te zijn.’ “

Steven Verjanss insight:
Sinds ik in Nederland werk, heb ik vaak discussies met collega’s binnen en buiten de vakgroep over het nut van centrale examens als maat voor onderwijskwaliteit, op micro-, meso- en macroniveau. Roger Standaert - oud-topambtenaar van Dept. Onderwijs en ere-hoogleraar aan de UGent - vat een aantal argumenten mooi samen in dit opiniestuk. Jammer dat het tot het betalende deel van de krant hoort. Hoop dat ik met mijn lange citaat geen copyright-regels doorbreek ;-)
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Art Basics for Children in de prijzen: ‘Leraren moeten boeien’ | BRUZZ

Art Basics for Children in de prijzen: ‘Leraren moeten boeien’ | BRUZZ | Kwaliteit van Onderwijs | Scoop.it
“De kwaliteit van leerboeken is om te huilen in ons land. En misschien moeten we onze leerkrachten in spe gewoon allemaal een filosofisch jaar laten doen.” De Oostenrijkse Gerhard Jäger is een bedaard man, maar als het over onderwijs gaat, schieten zijn ogen vuur. Deze week krijgt de bezieler van Art Basics for Children (ABC) een prestigieuze prijs voor zijn invloed op dat onderwijs.
Steven Verjanss insight:
Interessante quote: Kansengelijkheid is net iets waar België – zowel Vlaanderen als Wallonië - erg slecht in is. Dat blijkt toch keer op keer in de vergelijkende PISA-onderwijsstudies. Gerhard Jäger: Mja. Je moet opletten met dat soort studies, sommige landen trainen hun leerlingen echt om goed te scoren op PISA. Wat ik echt dramatisch vind, is dit: de overheid heeft voor de hervorming van het secundair onderwijs ook 17.000 jongeren naar hun mening gevraagd. De uitkomst: ze willen meer kunst, ze willen leren koken, ze willen meer over de liefde leren, over geld ook wel. Als je dan ziet hoe weinig daar in de uiteindelijke hervorming van overblijft… Je hebt al decennia een spanning in het onderwijs tussen een trend die de persoonlijkheid van leerlingen wil versterken en een die wil dat we dingen die economisch nuttig zijn aanleren. Dat laatste aspect weegt in Vlaanderen zwaar door.
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Reconstructie: hoe de examencrisis in Maastricht zich jarenlang opbouwde | Trouw

Reconstructie: hoe de examencrisis in Maastricht zich jarenlang opbouwde | Trouw | Kwaliteit van Onderwijs | Scoop.it
De eindexamens van honderden leerlingen van het VMBO Maastricht bleken niet op orde. De chaos op de school is een symptoom van fundamentele problemen met het voortgezet onderwijs in de stad.
Steven Verjanss insight:
Interessant: het systeem van kwaliteitszorg is zo ingericht dat eigenlijk niemand het initiatief neemt om in te grijpen als het misloopt. Hoe vrijheid van onderwijs kan leiden tot inertie.
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Gezonde ambitie als motor in de klas

Gezonde ambitie als motor in de klas | Kwaliteit van Onderwijs | Scoop.it

Welbevinden en prestaties van leerlingen staan niet haaks op elkaar, zegt Maarten Vansteen­kiste. Laten we in het onderwijs kiezen voor een situatie van en / en.

Steven Verjanss insight:
In de opstart van het nieuwe schooljaar ontstond in de Vlaamse pers een discussie over kwaliteit van onderwijs, en er lijken zich twee kampen af te tekenen: het ene kamp (met Dirk van Damme) dat nadruk legt op schoolse prestaties, zoals gemeten in OESO-onderzoek zoals PISA; het andere kamp dat welbevinden, motivatie en zin om te leren (leerhouding) belangrijker vindt dan meetbare prestaties. Prof. Maarten Vansteenkiste (UGent) argumenteert dat het een het ander kan versterken,,,
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Studentevaluaties voeden wantrouwen naar docenten

Studentevaluaties voeden wantrouwen naar docenten | Kwaliteit van Onderwijs | Scoop.it

VU-wetenschapper Christine Teelken heeft onderzoek gedaan naar de onderwijsevaluaties en de impact daarvan op de daadwerkelijk waargenomen kwaliteit van het onderwijs. Uit haar onderzoek wordt duidelijk dat docenten in het hoger onderwijs zich verzetten tegen de vaak anonieme online onderwijsevaluaties van studenten. De bevraagde docenten geven aan dat zij veel liever zouden werken met peerreview onderwijsevaluaties tussen directe collega’s of die van andere hoger onderwijsinstellingen.

Steven Verjanss insight:
Interessante bijdrage over het onpersoonlijke van studentevaluaties.
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Naar aanleiding van het #VMBO-debacle: 'Inspectie te passief bij toezicht op scholen'

Naar aanleiding van het #VMBO-debacle: 'Inspectie te passief bij toezicht op scholen' | Kwaliteit van Onderwijs | Scoop.it
De Onderwijsinspectie is te passief bij het toezicht op scholen. De inspectie treedt onvoldoende op tegen scholen die in gebreke blijven of hun zorgplicht niet nakomen. Die kritiek uiten onderwijsjuristen en belangenverenigingen van ouders in EenVandaag. Volgens hen horen ouders die zorgen of misstanden melden vrijwel nooit iets terug van de inspectie en blijven ze vaak met lege handen achter. 
Steven Verjanss insight:
Aanleiding voor dit stuk is het zogenaamde debacle in Maastricht waar meer dan 350 leerlingen uit twee VMBO-scholen van hetzelfde schoolbestuur wel eindexamen hebben afgelegd, maar toch geen diploma ontvangen, omdat niet alle vakken vóór het eindexamen waren afgerond op school.
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

There is no one-size-fits-all school model: Developing a flexible and innovative education ecosystem

There is no one-size-fits-all school model: Developing a flexible and innovative education ecosystem | Kwaliteit van Onderwijs | Scoop.it
Since there are many different schools models that are successful, in certain terms, governments should consider moving from a school system to a diversified portfolio of schools.
Steven Verjanss insight:
Kwaliteit van onderwijs wordt door verschillende stakeholders verschillend gedefinieerd. En toch zie je veel overheden zoeken naar 'hét beste onderwijsmodel', alsof er één model is dat voor iedereen even geschikt is. Zie ook de recente discussie in Vlaanderen over inclusief vs. bijzonder onderwijs. Dit essay geeft argumenten voor een ecosysteem van onderwijs waarin verschillende vormen naast elkaar kunnen bestaan, en toch voldoen aan minimale kwaliteitseisen.
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Niet minder, maar juist méér kinderen gaan naar speciaal onderwijs

Niet minder, maar juist méér kinderen gaan naar speciaal onderwijs | Kwaliteit van Onderwijs | Scoop.it
Vier jaar na invoering van de Wet passend onderwijs is er een groei van het aantal leerlingen in speciaal basisonderwijs.
Steven Verjanss insight:
Wil dit zeggen dat passend onderwijs niet werkt? Of dat er meer signalisatie van leerzorgen is, door een grotere sensitiviteit bij leerkrachten?
No comment yet.
Scooped by Steven Verjans
Scoop.it!

Belang van schoolcultuur - @jeroenbottema vat samen: "Tom Bennett over schoolcultuur" op #rEDAdam - OU Master Student Tiemen van Stigt zocht recent naar invulling van begrip Kwaliteitscultuur op sc...

Belang van schoolcultuur - @jeroenbottema vat samen: "Tom Bennett over schoolcultuur" op #rEDAdam - OU Master Student Tiemen van Stigt zocht recent naar invulling van begrip Kwaliteitscultuur op sc... | Kwaliteit van Onderwijs | Scoop.it

In onderstaande infographic tref je de kenmerken van succesvolle scholen aan. Wat Bennett opviel was dat alle scholen zich richten op dezelfde thema’s, maar wel aangepast aan de eigen context. En schoolleiders en docenten die consistent zijn in het handhaven van de uitgangspunten van schoolcultuur hebben een grotere impact op het gedrag van leerlingen. Dezelfde impact heeft het stellen van hoge verwachtingen aan leerlingen door docenten, en aan docenten door schoolleiders. Open deuren, weet Bennett, maar wat hem opviel in de scholen: everybody thought that. Om dit te bereiken moeten schoolleiders ‘conscious architects’ zijn van schoolcultuur. Schoolcultuur moet je ontwerpen. Wat zijn je waarden en normen en hoe vertaal je dat naar concreet gedrag in de school? Docenten doen dat in hun klaslokaal. “You make the weather your classroom”, stelt Bennett. Schoolcultuur kun je creëren via sociale normen, deze zijn heel krachtig. Mensen laten hun gedrag beïnvloeden door gedrag van anderen. Goede schoolleiders zorgde er voor dat alle docenten het zelfde deden, noemt Bennett. Consistent zijn. Geen robots, maar wel docenten die zich committeren aan de sociale normen van de schoolcultuur. Alle docenten, zonder uitzondering. Het kan niet buigen. En leerlingen gaan zich daar naar verhouden. Dat maakt het verschil. Als het niet consequent gebeurt: children are like water, they will find their way through any system. Scholen die geen goede schoolcultuur hebben zijn reactief. Zij wachten af, om vervolgens op te treden, en dan vaak met maar een paar strategieën (of alleen straffen, of juist alleen belonen) terwijl leerlingen op ‘honderden’ manieren ondersteuning nodig hebben. Bennett pleit voor een pro-actieve houding van schoolleiders en docenten als het gaat om het creëren van een schoolcultuur. Een schoolcultuur waardoor het voor de leerling duidelijk is welk gedrag de norm is, en waar de structuur helpt bij het omgaan met gedragsproblemen (want die los je niet allemaal op). Een cultuur waar de leerling zich veilig voelt, zich gewaardeerd voelt, zich met respect behandelt voelt en waar de leerling het gevoel krijgt dat hij of zij echt iets kan bereiken.

Steven Verjanss insight:
Interessante aanvulling op het recente werk van mijn sriptiestudent Tiemen van Stigt, die een verkenning deed naar het begrip kwaliteitscultuur op scholen. Zeker interessant om verder te onderzoeken.
No comment yet.