koppeling verschillende culturen en verzorgingsstaat
26 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Wessel Bouman
Scoop.it!

Het smalle pad van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad

Het smalle pad van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad | koppeling verschillende culturen en verzorgingsstaat | Scoop.it
Een verzorgingsstad die dankzij burgerparticipatie leidt tot betere sociale voorzieningen, dat lijkt de hemel op aarde. Maar het kan werkelijkheid worden, als de wil er is.
Wessel Bouman's insight:

er wordt gezegd dat een verzorgingsstad die dankzij burgerparticipatie wordt geleidt, tot betere voorzieningen zorgt, dat dat de hemel op aarde lijkt. Maar dit is nu nog niet het geval terwijl ik wel denk dat het goed te bereiken is als iedereen zich inzet. ook nu moet ze overheid als een soort juffrouw werken en langs het smalle pad de solidariteit bereiken. maar uiteindelijk licht het toch in de hand van de burgers.

more...
No comment yet.
Scooped by Wessel Bouman
Scoop.it!

Wie wil zich nu laten douchen door de buurman?

Wie wil zich nu laten douchen door de buurman? | koppeling verschillende culturen en verzorgingsstaat | Scoop.it
Burgers moeten meer voor elkaar zorgen. Die moeten dat wel willen en kunnen, vinden Evelien Tonkens en Jan Willem Duyvendak. We staan veel te weinig stil bij de stapsgewijze ontmanteling van de verzorgingsstaat.
Wessel Bouman's insight:

de overheid heeft gemeld dat men meer voor elkaar moet zorgen, vandaar ook de komische stelling "moet je dan bij je buurman gaan douchen?". de overheid pakt het verkeerd aan want zei zijn tenslotte de verzorgingsstaat. het is de taak van de overheid om voor de bugers te zorgen en niet "je buurman".

more...
No comment yet.
Rescooped by Wessel Bouman from Simon - Maatschappijleer
Scoop.it!

Het Koninklijk Huis en de pluriforme samenleving

Het Koninklijk Huis en de pluriforme samenleving | koppeling verschillende culturen en verzorgingsstaat | Scoop.it

"Ook onder nieuwe Nederlanders is het Koninklijk Huis zeer populair. Hare Majesteit Koningin Beatrix wordt door velen beschouwd als de hoeder van de Nederlandse samenleving met al zijn verscheidenheid. Bijna alle Nederlanders van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst weten hoe de koningin heet. Gevraagd naar familieleden noemt ongeveer de helft wijlen Prins Bernhard en Prinses Juliana. Acht van de tien kennen Prinses Máxima en Kroonprins Willem-Alexander. De overige leden van de Koninklijke Familie zijn wat minder bekend. Ongeveer een derde kende nog de dochters van Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima, m.n. Prinses Amalia.""


Via Luuk Heggen, S
Wessel Bouman's insight:

de koning(in) staat symbool voor de eenheid van een land. het is daarom ook mooi om te zien als mensen haar toejuichen. dit gebeurt niet alleen door nederlanders maar ook door mensen uit andere culturen. dit betekent dus dat eenheid wél bestaat met verschillende culturen.

more...
Luuk Heggen's curator insight, April 15, 2013 12:27 PM

Dit vind ik wel een grappig artikel. Er word in Nederland altijd negatief gedaan over de allochtonen, dat ze niet goed genoeg ingeburgerd zijn enz. Uit dit onderzoek blijkt echter dat veel allochtonen de koningin bij naam weten en een klein deel van haar familie ook. Dat betekent dat de allochtonen wel bezig zijn met het bestuur van het land waar ze in verblijven.

Dit artikel is grotendeels in verband te brengen met de pluriforme samenleving, intergratie beleid en ook een klein beetje met tolerantie. Dankzij een goed intergratie beleid kennen deze allachtonen die namen en ontstaat er een pluriforme samenleving. Tolerantie moet er onderling zijn tussen de allochtonen en autochtonen.

S's curator insight, April 16, 2013 3:55 AM

Denk dat de rol van het koningshuis groter is voor de pluriforme samenleving dan de meesten mensen denken. Ze staan toch het symbool voor deze natie.

YvettePruijn's comment, June 21, 2013 1:16 PM
Uit dit artikel kun je opmaken dat het koningshuis & de koninklijke familie ook een degelijke functie heeft. Natuurlijk zijn dat nog veel meer taken, maar dit zorgt ook weer voor een verband tussen de allochtonen/autochtonen en Nederland. Doordat de meeste al wat weten over de familie laat duidelijk zien dat zij ervoor gaan & de pluriformere samenleving in Nederland uit te breiden!
Scooped by Wessel Bouman
Scoop.it!

Discriminatie om werken op koopzondag onwettig - Opinie - Reformatorisch Dagblad

Discriminatie om werken op koopzondag onwettig - Opinie - Reformatorisch Dagblad | koppeling verschillende culturen en verzorgingsstaat | Scoop.it
Werknemers worden steeds vaker gediscrimineerd omdat ze niet op zondag willen werken. Een ongewenste ontwikkeling, stellen Martin de Jong en Matthijs de Snoo.
Wessel Bouman's insight:

Werknemers worden steeds vaker gediscrimineerd omdat ze niet op zondag willen werken. Een ongewenste ontwikkeling, stellen Martin de Jong en Matthijs de Snoo. Dit zein meestal mensen uit een andere cultuur die zich dan liever niet aanpassen. ik ben het niet met hun eens want werken op de Nederlandse manier hoort nou eenmaal bij de integratie. ik vind dat het niet geaccepteerd hoeft te worden. werken in Nederland > is aanpassen aan nederland

more...
No comment yet.
Rescooped by Wessel Bouman from Pluriforme samenleving Frenk
Scoop.it!

Wilders nu al met dood bedreigd

Wilders nu al met dood bedreigd | koppeling verschillende culturen en verzorgingsstaat | Scoop.it
Geert Wilders is sinds hij aangekondigde de Haagse Schilderswijk dinsdag te zullen bezoeken al meermalen met de dood bedreigd. De PVV’er kreeg van diverse Twitteraars te horen dat hij het er niet levend vanaf zal brengen.

Via Frenk Peterse
Wessel Bouman's insight:

Wilders werd bedreigd door buitenlanders omdat hij vooral problemen heeft met de pluriforme samenleving. maar de pluriforme samenleving is dus niet goed als er zulke conflicten ontstaan. Nederland moet meer een cultureel eenheid worden. dat wilt niet zeggen dat de buitenlandse cultuur moet verdwijnen, maar doodsbedreigingen zijn geen goede tekens voor een pluriforme samenleving. gelukkig is dit niet altijd zo het geval in Nederland

more...
Frenk Peterse's curator insight, June 21, 2013 5:32 AM

In Nederland heeft iedereen vrijheid van meningsuiting. Het is dan ernstig dat wilders bedreigd is. Allochtonen moeten dan ook kunnen accepteren dat zij ook negatieve meningen over zich heen krijgen. Ze hebben zelf het recht dat te doen, zo heeft wilders dat ook. Als mensen zo reageren op een mening, dan moeten ze toch eerst ook op zichzelf letten

David van Dooijeweert's curator insight, June 26, 2013 11:31 AM

Wilders is gewoon iemand die alleen maar opschudding en commotie uit wil lokken. Wat is zijn belang om naar de schilderswijk te gaan? Hij zorgt er alleen maar voor dat hij in de media komt en weer de slachtofferrol kan innemen. De bewoners van de schilderswijk zijn op hun beurt ook niet slim dat ze zich laten uitlokken tot geweld, dat is namelijk precies wat Wilders wil.

Scooped by Wessel Bouman
Scoop.it!

Verzorgingsstaat kan niet zonder verplichte ‘solidariteit’

Verzorgingsstaat kan niet zonder verplichte ‘solidariteit’ | koppeling verschillende culturen en verzorgingsstaat | Scoop.it
Vorige week verscheen het RMO-advies Rondje voor de publieke zaak, een zoektocht naar een nieuwe invulling van het begrip solidariteit in de samenleving. Maar wat is dat eigenlijk: solidariteit?
Wessel Bouman's insight:

Er is een RMO- advies gekomen die meldde dat er meer solidariteit moet komen. solidariteit wordt volgens mij niet alleen als cultuur maar ook als economie en samenwerking bedoeld. met solidariteit gaat iedereen vooruit!

more...
No comment yet.
Scooped by Wessel Bouman
Scoop.it!

De heilige koe die economie heet - De Standaard

De heilige koe die economie heet - De Standaard | koppeling verschillende culturen en verzorgingsstaat | Scoop.it
Al vier jaar wordt Europa door een financiële en economische crisis geteisterd. GEERT VAN ISTENDAEL kan enkel vaststellen dat het voor heel wat mensen en i...
Wessel Bouman's insight:

het voorwendsel is er om de verzorgingsstaat en de sociale zekerheid onderuit te halen. dit is natuurlijk onzin. tuurlijk zitten we in een economische crisis maar de burgers van een land gaan boven alles. er zijn genoeg oplossingen en dat is niet alleen bezuinigen!

more...
No comment yet.
Rescooped by Wessel Bouman from verzorgingsstaat + pluriforme samenleving
Scoop.it!

Asscher: multiculturele samenleving heeft grenzen nodig

Asscher: multiculturele samenleving heeft grenzen nodig | koppeling verschillende culturen en verzorgingsstaat | Scoop.it

De een noemt het een verrijking, de ander vindt het verschrikkelijk: de pluriforme samenleving. In Nederland kennen we een pluriforme (d.w.z. multiculturele) samenleving: er leven veel verschillende culturen in Nederland. Nu is het mooi dat Nederland uit vele culturen bestaat, maar de multiculturele samenleving brengt ook problemen met zich mee: er ontstaan cultuurverschillen en deze leiden vaak tot conflicten...

 

Nu vindt Minister Asscher (sociale zaken) dat er grenzen gesteld moeten worden aan de multiculturele samenleving. Hij ziet een aantal problemen in de immigratie: in sommige culturen is homofilie taboe, vrouwen zijn ondergeschikt aan mannen, vrouwen worden gedwongen te trouwen, eerwraak etc. Dingen die in andere culturen normaal zijn, zorgen in Nederland voor problemen. Waar het in islamitische landen normaal is dat je je vrouw slaat, is dit in Nederland huiselijk geweld. De cultuurverschilen zijn groot en zorgen dus voor de nodige problemen in Nederland...

 

Daarnaast is het vaak zo dat immigranten voor veel overlast en criminaliteit zorgen en de bevolking ziet de islam onterecht als een gevaar. Voor velen zijn Moslims criminelen, wat natuurlijk onzin is. Ook moeten veel immigranten terugvallen op een uitkering, als ze in Nederland komen wonen; dat belast de Nederlandse verzorgingsstaat en is dus ook weer een probleem.

 

Mijn conclusie: Andere culturen kunnen een verrijking zijn voor Nederland, maar ze veroorzaken soms ook problemen. Dat minister Asscher grenzen wil stellen op de immigratie om deze problemen te voorkomen, vind ik erg logisch. Het is misschien drastisch en erg vervelend voor degenen die zich wel goed gedragen, maar je moet Nederland toch op een manier veilig houden...


Via Timon
Wessel Bouman's insight:

ik ben het eens met de conclusie: "andere culturen kunnen een verrijking zijn voor nederland. juist door deze invloeden leren en ontdekken we meer. als het aanpassen naar de nederlandse cultuur goed gaat is er geen probleem mee. das als er onrust komt moeten er maatregelen genomen worden. deze maatregelen moeten alleen niet leiden tot discriminatie.

more...
Ghislaine Bosma's curator insight, June 21, 2013 4:18 PM

de conclusie: "andere culturen kunnen een verrijking zijn voor Nederland" vind ik een juiste en goede conclusie. Door veel met andere culturen in contact te zijn leer je er veel over en ga je ze langzaam meer accepteren. Ik denk wel dat zo de problemen vanzelf kunnen oplossen.

Gijs van Zijl's curator insight, June 23, 2013 5:12 PM

Ik vind dat de inburgering van allochtonen niet goed verloopt, een oorzaak hiervoor kan zijn dat allochtonen meestal met veel mensen van dezelfde afkomst in een wijk wonen, waar (bijna) geen Nederlanders wonen. Hierdoor kennen de allochtonen de normen en waarden van de nederlandse bevolking niet, waardoor er miscommunicatie kan voorkomen en de allochtonen zich niet thuisvoelen. De allochtonen zijn ook een verrijking voor nederland, want we leren andere culturen kennen, met andere normen en waarden.

Lucas van Rooij's curator insight, June 28, 2013 12:04 PM

Ik vind dat een heleboel culturen in een land een verijking is voor een land, we kunnen allemaal van elkaar iets lerenl. Er zijn echter ook negatieve kanten, in culturen denkt men heel anders over bijvoorbeld homo's en vrouwen. Dit kan schadelijk zijn voor onze maatschappij omdat er dan gediscrimineerd kan worden, van beide kanten. Daarom ben ik het met minister Asscher een, een multiculturele samenleving is goed, maar er moeten grenzen aan zitten.

Scooped by Wessel Bouman
Scoop.it!

'Wij kunnen als moslims onder elkaar geen debat voeren zonder beveiliging! Triest toch?'

'Wij kunnen als moslims onder elkaar geen debat voeren zonder beveiliging! Triest toch?' | koppeling verschillende culturen en verzorgingsstaat | Scoop.it
Geen respect tonen voor andersdenkenden en de onbegrepen moslim uithangen: wat wil je toch met deze strategie bereiken?, vraagt Ibrahim Wijbenga aan ...
Wessel Bouman's insight:

Respect voor elkaars religieuze en levensbeschouwelijke opvattingen is de kern van onze pluriforme samenleving. maar dit lukt niet altijd. als moslim zijnde wordt je soms ook (onbedoeld) anders behandeld. de druk moet van de samenleving af en vrijheid, openheid moet groeien. dit is makkelijker gezegd dan gedaan, de culturele verschillen blijven er voorlopig nog wel in nederland.

more...
No comment yet.
Scooped by Wessel Bouman
Scoop.it!

Kamer wacht op standpunt regering over onderwijsvrijheid - Reformatorisch Dagblad

Kamer wacht op standpunt regering over onderwijsvrijheid - Reformatorisch Dagblad | koppeling verschillende culturen en verzorgingsstaat | Scoop.it
Reformatorisch Dagblad Kamer wacht op standpunt regering over onderwijsvrijheid Reformatorisch Dagblad Het heeft door de jaren heen een goede basis geboden voor keuzevrijheid én voor sociale binding in een pluriforme samenleving.” Ook de meeste...
Wessel Bouman's insight:

zo'n test is zeker handig! er moet meer controle op onderwijs komen en door die test filter je de scholen. De raad wil kennelijk voorkomen dat deze scholen extreme vormen van de islam bijbrengen.

more...
David van Dooijeweert's curator insight, June 24, 2013 3:51 AM

Ik denk dat iedereen naar een openbare school moet. Zo kom je in contact met andere culturen en leer je ook meerdere visies kennen, niet alleen die van je eigen gemeenschap. Het is goed als mensen van verschillende afkomsten via school met elkaar in contact komen.