Klas D3 Energie
12 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Stijn Bulsink from Klas 3gtl Energie
Scoop.it!

Opluchting bij proefboorgemeenten

Opluchting bij proefboorgemeenten | Klas D3 Energie | Scoop.it
Het besluit van het kabinet om extra onderzoek te doen naar de risico's van schaliegasboringen roept tevreden reacties op.

Via Mark Stegeman
more...
No comment yet.
Rescooped by Stijn Bulsink from Klas 3gtl Energie
Scoop.it!

Destilleren van ruwe aardolie

Destilleren van ruwe aardolie | Klas D3 Energie | Scoop.it
Een aardolieraffinaderij is een installatie waarin op grote schaal immense hoeveelheden ruwe aardolie worden gescheiden in vele bruikbare stoffen. Het is een destillatie, maar dan wel in het groot.

Via Mark Stegeman
more...
No comment yet.
Rescooped by Stijn Bulsink from Klas 3A Energie
Scoop.it!

Zonne-energie - Wikipedia

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. Deze energie, samen met secundaire vormen zoals windenergie, getijdenenergie, waterkracht en biomassa vormt meer dan 99,9% van alle hernieuwbare energie op Aarde.

De zon is een ster die zich gemiddeld op 150 miljoen kilometer afstand van de aarde bevindt. De energie die de zon uitstraalt ontstaat door kernfusie. De atmosfeer en de magnetosfeer (het magnetisch veld van de aarde) beschermen het leven op aarde tegen het grootste deel van de schadelijke straling die de zon naast licht en warmte eveneens uitstraalt. De hoeveelheid energie die de aarde bereikt, is ca. 9000 maal groter dan de energiebehoefte van alle 7 miljard aardbewoners samen. De energie bereikt de aarde als licht en warmtestraling, een mengsel van elektromagnetische straling van verschillende golflengten, voor 99% liggend tussen 300 en 3000 nm. (De golflengten van zichtbaar licht vallen tussen 390 en 780 nm).

Planten gebruiken zonne-energie voor fotosynthese, waarbij zij water en kooldioxide uit de lucht omzetten in suikers. Het fotosynthetisch proces waarop vrijwel het gehele leven op aarde draait, vangt slechts ongeveer 1% van de energie op voor nuttig gebruik, hetzij door lichamelijke activiteit, hetzij door consumptie, hetzij als fossiele brandstof. Bovendien zijn er grote stukken aardoppervlak zoals de woestijnen waar door gebrek aan water de fotosynthese geen kans krijgt.


Via Dennis Spoor
more...
No comment yet.
Scooped by Stijn Bulsink
Scoop.it!

Kernreactor - Wikipedia

Een kernreactor is een installatie waarin een nucleaire kettingreactie van kernsplijtingen plaatsvindt onder gecontroleerde en stabiele omstandigheden. Kernreactoren leveren warmte voor de opwekking van elektriciteit, verwarming van huizen en industrieën, ontziltingsinstallaties en de voortstuwing van schepen en onderzeeërs. Daarnaast hebben ze vele andere toepassingen waaronder gebruik als bron van neutronen voor bijvoorbeeld onderzoeksdoeleinden of voor het bereiden van diverse radioactieve isotopen voor nucleaire geneeskunde of industrieel gebruik.

Hoewel de term 'kernreactor' ook zou kunnen worden gebruikt voor een fusiereactor wordt dit meestal niet gedaan en worden er uitsluitend splijtingsreactors mee bedoeld.

Om de energie voor het aandrijven van een generator op te wekken, maken kerncentrales gebruik van kernsplijting. Bij dit proces absorbeert de kern van een zwaar element zoals uranium een langzaam bewegend ('thermisch') neutron, wordt daardoor instabiel en splijt spontaan in twee kleinere atoomkernen. Bij de splijting van een uraniumkern ontstaan twee lichtere kernen, 2 à 3 snelle neutronen en een grote hoeveelheid energie. De lichtere kernen zijn radioactief en vallen ook uiteen, waardoor nog meer energie vrijkomt.

more...
No comment yet.
Scooped by Stijn Bulsink
Scoop.it!

Ontstaan van aardgas

Ontstaan van aardgas | Klas D3 Energie | Scoop.it
Aardgas is ongeveer 300 miljoen jaar geleden al ontstaan. Omdat de werelddelen toen nog met elkaar verbonden waren, lag het Nederland van nu dichter bij de evenaar dan tegenwoordig. Er groeiden dan ook tropische planten.
more...
No comment yet.
Rescooped by Stijn Bulsink from Klas 3gtl Energie
Scoop.it!

Nuon neemt groot windmolenpark in gebruik

Nuon neemt groot windmolenpark in gebruik | Klas D3 Energie | Scoop.it
Energiebedrijf Vattenfall, het moederbedrijf van Nuon, heeft woensdag zijn grootste windmolenpark op het Nederlandse vasteland officieel in gebruik genomen.

Via Mark Stegeman
more...
No comment yet.
Rescooped by Stijn Bulsink from Klas 3gtl Energie
Scoop.it!

Vervuilende en grijze energie

Vervuilende en grijze energie | Klas D3 Energie | Scoop.it
Vervuilende energie is energie die meedraagt aan de opwarming van de aarde en veel schadelijke stoffen uitstoot . Vervuilende energie is afkomstig van fossiele brandstoffen of nucleaire energie.

Via Mark Stegeman
more...
No comment yet.
Rescooped by Stijn Bulsink from Klas 3A Energie
Scoop.it!

Japan -weer- zonder kernenergie

Japan -weer- zonder kernenergie | Klas D3 Energie | Scoop.it
Vorig jaar zaten ze al een tijdje zonder, maar vanaf morgen moeten de Japanners het weer een flinke poos zonder kernenergie doen.

Via Pim Teunissen, Dennis Spoor
more...
Jens Koskamp's comment, September 23, 2013 9:03 AM
Klaboem atoombom Jonge
Scooped by Stijn Bulsink
Scoop.it!

Nederlandse elektriciteitsmarkt - Wikipedia

Op de elektriciteitsmarkt in Nederland zijn verschillende soorten spelers actief. Dit zijn producenten van elektriciteit, leveranciers van elektriciteit, (groot)handelaren in elektriciteit, en de netbeheerders en meetbedrijven. De netbeheerder is als nutsbedrijf verantwoordelijk voor het fysieke transport van elektriciteit. In Nederland is hij in zijn regio monopolist. Hij moet een door de overheid gereguleerd tarief hanteren, het capaciteitstarief. Hoewel de meeste consumenten alleen elektriciteit afnemen, zijn er ook bedrijven en consumenten die elektriciteit produceren, terugleveren.

De waardeketen van de Nederlandse elektriciteitsmarkt bestaat uit verschillende partijen:

De Directie Energie van de Autoriteit Consument en Markt (ACM], houdt toezicht op de markt.

more...
No comment yet.
Scooped by Stijn Bulsink
Scoop.it!

Steenkool

Steenkool | Klas D3 Energie | Scoop.it
Door steenkool te verbanden krijg je energie, die je kunt omzetten in elektriciteit. Maar de CO2-uitstoot die dit veroorzaakt is slecht voor het klimaat.
more...
No comment yet.
Scooped by Stijn Bulsink
Scoop.it!

Ontstaan van aardolie

Ontstaan van aardolie | Klas D3 Energie | Scoop.it
Kleine diertjes en plantjes in de zee hebben miljoenen jaren geleden gezorgd voor het ontstaan van aardolie. Dat gebeurde doordat op de laag plankton een dikke laag zand en klei kwam.
more...
No comment yet.